contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Aarhus

Drop Down Menu

 
Tre kirker indgår i samme klosterkompleks
Three churches are part of the same monastery complex
Vor Frue kirke
Our Lady's Church
Kryptkirken
The Crypt Church
Klosterkirken
The Abbey Church
Vor Frue kloster
Our Lady's Cloister
 
 
Plan over klosteranlægget og Klostergården.
Grundplan over
klosterkomplekset
1 Vor Frue kirke er beliggende i sydfløjen i det firfløjede klosteranlæg, Vor Frue Kloster, opført af dominikanermunke i 1200-tallet.
Our Lady's Church in the south wing of the four-winged monastery, the church was built by Dominican monks. 
2 Vandkunst af Jens Flemming Sørensen foran Vor Frue Kirke/Water Sculpture in front of Our Lady's Church executed by Jens Flemming Soerensen.
3 Klostergården/The Cloister Garth.
4-5 Klosterkirken er beliggende i klosteranlæggets vestfløj/The Abbey Church placed in the west wing of the four-winged monastery.
6 Klosterkirken set fra klostergården/The Abbey Church seen from the cloister garth.
7-12 Klosterkirken, interiør/The Abbey Church, interior.
9 Klosterkirken De hellige tre konger. The Abbey Church The Three Magi.
10 Klosterkirken Den tronende Gud med jordkuglen og scepter, til venstre for ham ses Jomfru Maria, til højre Kristus med kalken. Englene, 4  synlige i alt, 3 til venstre i billedet og 1 til højre kan bære/være omgivet af Jesu marterredskaber, f.eks. ses en søjle og en lanse.
I øverste venstre billedhalvdel ses en engel bærende en stige, der kunne symbolisere St. John Climacus/Johannes Klimakos, kendt som den, der skrev bogen "Stigen til Paradis" (sjælens guddommelige opstigen) inspireret af Jacobs drøm om Himmelstigen (Jakobs drøm i Betel 1. Mosebog 28,10-14), hvor munke klatrer op ad stigen til Kristus). I kunsten kan denne himmelske opstigen ses illustreret ved at engle hjælper de klatrende op og djævle trækker dem ned. Kalkmalerierne er fra omkring 1500-tallet.
The Abbey Church God on His Throne  surrounded by Christ, Virgin Mary and angels, c. 1500.
11 Klosterkirken Kalkmaleri visende mennesker med markredskaber. The Abbey Church Mural showing workers.
12 Klosterkirken Alteret. I det lille vindue over alteret er et glasmaleri, der er udført af multikunstneren Per Kirkeby i 2001.
The Abbey Church Stained glass painting created by the Danish multiartist Per Kirkeby.
 
1 Klosterkirken Kirkens orgel, 2003, udført af Orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen.
The Abbey Church The Organ, 2003, executed by the organ builder Anders Havgaard Rasmussen.
2 Klosterkirken Døbefonten tegnet af Per Kristensen. The Abbey Church Baptismal font executed by Per Kristensen.
3 Klosterkirken Prædikestolen tegnet af Per Kristensen. The Abbey Church The pulpit executed by Per Kristensen.
4-6 Klosterkirken Moderne træskulptur udenfor kirkerummet/The Abbey Church Modern Wood Sculpture placed at the entrance to the church room.
 
Det sengotiske fløjalter
1 Kryptkirken under Vor Frue Kirke, en middelalderlig frådstenskrypt, opdaget i 1950'erne, restaureret og genåbnet i 1957.
The medieval Crypt Church situated under the main building of the Church of Our Lady. The Crypt Church was discovered during the 1950s, restored and reopened in 1957.
2 Vor Frue kirke Latinsk tekst på gjordbuen over den korsfæstede Kristus "I det Herrens år 1490 gjorde den ærværdige prior, broder Thomas Johannis, dette arbejde", hvilket arbejde er uvist. INRI står for Jesus fra Nazaret, Jødernes konge"
Our Lady's Church INRI means Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, (Jesus of Nazareth, King of the Jews).
3 Vor Frue kirke Døbefont fra ca. 1625/Our Lady's Church Baptismal font, c.1625.
4 Vor Frue kirke Orglet /Our Lady's Church The organ.
5 Vor Frue kirke Prædikestolens lydhimmel med duen, 1598. Duen symboliserer Helligåndens inspiration til den prædikende præst.
Our Lady's Church The sounding board of the pulpit, 1598. The dove below symbolizes the Holy Spirit's inspiration to the preacher.
6 Vor Frue kirke Kalkmaleri. Our Lady's Church Mural.
7-12
Vor Frue kirke  det sengotiske fløjalter er inspireret af Claus Bergs altertavle i Skt. Knuds Kirke i Odense. Midtskabet med korsfælstelsesscene, en noget kaotisk dramatisk scene, kan betegnes "dansk manierisme". I venstre og højre sideskabe ses de 12 apostle.
Our Lady's Church Late-Gothic altar influenced by Claus Berg's altarpiece in St. Knuds Church in Odense, Denmark. Central panel with the Crucifixion of Jesus Christ, a chaotic dramatic scene, "Danish Mannerism". The left and the right wings of the altar show the 12 apostles.
 
C.D. Gebauer "Vinterlandskab med Brabrand kirke",
1831, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
C.D. Gebauer "Winter Landscape with Brabrand Church",
1831,
ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
1 Domkirken, se separat side/The Cathedral, see separate page
2-5 Sankt Lukas kirke Ingerslev Boulevard/St. Lukes Church, Ingerslev Boulevard
6-10 Sct. Pauls kirke Glasmosaikken er udført af Karin Nathorst Westfelt, 1982/St Paul's Church. The stained glass window is executed by Karin Nathorst Westfelt, 1982.
9-10 Erik Petersens vandkunst 1972, foran Sct. Pauls Kirke/Fountain by Erik Petersen, 1972, in front of St Paul's Church.
11 Bruunsgade set fra Sct. Pauls Kirke.
12 Åbyhøj Kirke/Aabyhoej Church.
 

Skt. Markus Kirke 1935/St Mark's Church 1935

Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle
1-2 Skt. Markus Kirke, 1935, tegnet af arkitekt Thomas Laub Havning (1891-1976).
St Mark's Church, 1935
, designed by the architect Thomas Laub Havning (1891-1976).
3 Døbefonten fra 1991 er designet af Aage og Per Kristensen/The Baptismal font, 1991, is designed by Aage and Per Kristensen.
4-5 Orglet, 1967, bygget af Poul-Gerhard Andersen/The Organ, 1967, built by Poul-Gerhard Andersen.
 
1-6 Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle fra 1996. Billedfrisen består af 5 billeder, fra venstre mod højre: Jesus i Getsemane Have. Hyrdernes tilbedelse af Jesusbarnet. Jesu Genkomst (central placeret). Simon af Kyrene hjælper Jesus med at bære korset. Kristus på korset.
The altarpiece, 1996, is executed by Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-1999), it consists of 5 paintings, from left to right: Jesus in the Garden of Getsemane. Adoration of Infant Jesus. The Second Coming. Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross. Christ on the Cross.
 
1-2 Skt. Johannes Kirke Trøjborg/St John's Church.
3-5 Elias Ølsgaards "Enkens skærv", 1957, foran Skt. Johannes Kirke - Se også Logebygningen.
Elias Oelsgaard, "The Widow's Offering", 1957", in front og St John's Church.
6 Møllevangskirken, 1959, designet af C.F. Møllers Tegnestue. Kirkens altertavle, 1962, er skabt af Erik Heide. På kirkens vestgavl hænger en klokke, der blev anvendt til 1969, hvor det skulpturelle kirketårn blev opført.
Moellevang Church, 1959, designed by the drawing office of C.F. Moeller. The altarpiece was executed in 1962 by Erik Heide. The church bell on the west gable was used until 1969, where the sculptural church tower was built.
7-8 Vor Frue Kirke, den romersk-katolske kirke
The Church of Our Lady, The Roman Catholic Church.

 

Drop Down Menu

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu