contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Barcelona
Drop Down Menu

 

Joan Miró

(1893-1983). Spansk maler, skulptør, grafiker og bogillustrator. Han blev født i Montroig i Catalonien og døde i Palma de Mallorca. Hans far var guldsmed og urmager og ønskede at sønnen skulle uddannes indenfor handel. Miró tog en handelseksamen og fik ansættelse som kontorfunktionær, men et nervesammenbrud førte til, at han opgav han sit kontorjob og genoptog de kunststudier, han havde fulgt samtidig med han gik på handelsskole. Fra 1912-15 studerede han kunst på Galís private akademi i Barcelona. Miró modtog tidligt opmuntring fra kunsthandleren José Dalmau, som arrangerede hans første soloudstilling i Barcelona i 1918. Hans første værker var inspireret af van Gogh og fra 1919 af Picasso og kubismen. I 1920 rejste Miró til Paris for første gang, hvor han kom i kontakt med digterne Max Jacob, Pierre Reverdy og Tristan Tzara og deltog i dadaisternes aktiviteter. I 1921 blev der afholdt en soloudstilling af hans arbejder på Galerie la Licorne i Paris. I 1920'erne malede han en række stilleben. I 1923 udstillede han på Salon d’Automne i Paris. I 1924 sluttede sig til surrealisterne, og året efter afholdtes en soloudstilling med surrealistiske billeder på Galerie Pierre i Paris. I 1928 besøgte han Holland og påbegyndte en serie af malerier inspireret af de hollandske mestre, og samme år udførte han sine første papircollager. I 1929 begyndte han at eksperimentere med litografier - hans første ætsning er fra 1933. I 1930'ernes første år skabte han surrealistiske skulpturer, der omfattede malede sten og fundne objekter. Han udstillede i København på udstillingen "Kubisme-Surrealisme" i 1935. I 1936 forlod han Spanien da borgerkrigen brød ud og boede i Paris indtil 1940 og vendte derefter tilbage til Barcelona.
I 1936 deltog Miró i udstillingen "Cubism and Abstract Art and Fantastic Art, Dada, Surrealism" på Museum of Modern Art  i New York. I 1937 fik han til opgave at skabe et monumentalt værk til verdensudstillingen i Paris. Samme år udstillede han på "Liniens" udstilling i København. I 1941 blev hans første større retrospektive udstilling holdt på Museum of Modern Art i New York, og samme år begyndte han på keramiske arbejder og tryk. Han opholdt sig i USA 1947-48. Fra 1954-58 arbejdede han stort set udelukkende med keramik og tryk.
Han modtog medalje for grafisk arbejde på Biennalen i Venedig i 1954, og hans arbejder var udstillet på den første Documenta i Kassel i Tyskland i 1955 (verdens mest prestigefyldte kunstudstilling, afholdes nu hvert 5. år). I 1958 modtog han en pris for vægmalerier til UNESCO's bygning i Paris. I 1959 genoptog han maleriet. I 1960'erne begyndte han for alvor at arbejde med skulptur. Retrospektive udstillinger blev afholdt på Musée National d’Art Moderne i Paris i 1962, i Grand Palais i 1974 og i 1978 på Musée National d’Art Moderne, hvor over 500 af hans tegninger blev vist. Kendetegnende for Mirós surrealistiske billeder er automatiske former efter tankens diktat. Ingen genkendelige elementer, dekorativ skiften af form og farve. 
Miro havde sammen med Kandinsky og Klee en afgørende indflydelse på de yngre moderne europæiske kunstnere.
I 1976 åbnedes et Miró-museum, Fundació Joan Miró, i Parc de Montjuic uden for Barcelona.

Den absolutte surrealisme
som Miró repræsenterer gør brug af billedtegn, den kaldes også den organiske surrealisme eller den psykiske automatisme

Se surrealisme

 
Joan Miró (1893-1983). Spanish painter, sculptor, graphics artist and book illustrator. He was born in Montroig, Catalonia , and he died in Palma de Mallorca. His father, a goldsmith and watchmaker, was determined that his son should get an education within business. To satisfy his father Miró became an office worker. While studying at commercial school he attended art school. A nervous breakdown led to he gave up his job to concentrate on art studies once again. From 1912-15 he took lessons at Galí's private academy in Barcelona. Early he received encouragement from the art dealer José Dalmau, who arranged his first solo exhibition in Barcelona in 1918. Miró's earliest works were influenced by van Gogh, and from 1919 by Picasso and Cubism. I 1920 Miro visited Paris for the first time, where he joined poets such as Tristan Tzara, Max Jacob and Pierre Reverdy and participated in some Dada activities.
In the 1920s he painted a number of still-lifes. In 1924 he joined the Surrealists, and the following  year a solo exhibition of his Surrealist paintings were held at Galerie Pierre in Paris . I 1928 he visited the Netherlands and began a series of paintings influenced by the Dutch's masters - the same year he created his first collages, and the following year he began experimenting with lithography - his first etching is from 1933. In the early 1930s he created surrealistic sculptures. In 1936 Spain 's civil war forced him to leave his country, he moved to Paris , where he stayed until 1940 and returned to Barcelona . In 1941 he began working with ceramics and prints. He lived in the US from 1947-48. 
From 1954-58 he worked almost entirely with ceramics and prints (
"The Wall of the Sun" and "The Wall of the Moon", UNESCO, Paris). In 1959 he began to paint again. In the 1960s he seriously worked with sculptures. His surrealistic paintings were characterized by automatic forms and the thoughts dictation - decorative change of forms and colours, no recognizable elements. 
Together with
Kandinsky and Klee Miro had decisive influence on the younger modern European artists.
Miro's works had been exhibited in several large cities such as Paris , Copenhagen , New York and at the first Documenta in Kassel in Germany in 1955 (the world’s most prestigious art exhibition). In 1954 he received a medal for his graphic work at the Venice Biennale.
In 1976 the
Miró-museum, Fundació Joan Miró, in Parc de Montjuic in Barcelona opened to the public.
 
 
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu