Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 

Prospektkort fra 1905-10

 
 

Se også
datidens SMS'er
Svend Aages kærlige hilsener
til Frøken Alexia d'Islin
,
klik her

Raadhuset i København
Stemplet i København 17.10.1907
Rådhuset er opført 1892-1905, tegnet af arkitekten Martin Nyrop, inspireret af
rådhuset i renæssancestil i Siena i Italien.
Det Kgl. Theater i Köbenhavn
Stemplet i Hovedgaard 03.12.1908
Det Kongelige Teater 1872-74, tegnet af arkitekten Vilhelm Dahlerup i renæssancestil.
Foran teatret er statuer af Adam Oehlenschläger udført af billedhuggeren H.W. Bissen i 1861 og Ludvig Holberg udført af Th. Stein i 1875.
 
  Parti af Højbroplads og Amagertorv 
Stemplet i Skanderborg 23.12.1909 

I perioden 1905-1912 kostede det 5 øre at sende et kort.
  Strandhotellet i Klampenborg 
Stemplet i København 22.11.1910
 
  Langelinie Pavillonen i Köbenhavn
Stemplet i Hovedgaard 16.10.1908
  Toldboden i København 
Stemplet i København 07.08.1907 
 
  Sct. Clemensbro og Domkirken i Aarhus
Stemplet i Aarhus 21.05.1911
Den elektriske sporvej i Århus blev indviet 7. juni 1904 og kørte for sidste gang den 6. november 1971. Der var 2 linjer, på billedet ses linje 1.
Linje1 gik fra Marienlundsallé ad Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Skovvejen, Østbanetorv, Knudrisgade, Nørregade, Guldsmedegade, Lille Torv, Store Torv, Sct. Clemens Bro, Søndergade, Ryesgade, Banegårdsplads, M.P. Bruunsgade, Skt. Pauls Kirkeplads, Hans Broges Gade til remisen på Dalgas Avenue.
Linje 2 havde samme rute, men fra Banegårdsplads kørtes ad Banegårdsgade, Frederiks Allé, De Mezas Vej, Harald Jensens Plads, Skanderborgvej til Kongsvang.
  Silistria Aarhus 
Stemplet i Hovedgaard 22.01.1909
Møllehuset ligger mellem en staldlænge (til venstre) og et bage- og vaskehus. I den ene ende af huset var beboelse (de store vinduer) og i den anden ende lå mølleværket, der blev drevet af en jernturbine.
Silistria mølle i Marselisborg skov nedbrændte i 1865, og det nye møllehus blev indrettet til kornmølle, men i 1910 blev mølledriften indstillet, da vand fra en oversvømmet eng beskadigede dæmningen og mølleværket.
Efter 1880 fungerede møllen også som traktørsted, og efter mølledriften ophørte fortsatte den som sommerrestauration til 1956.
Navnet Silistria er efter en tyrkisk fæstning i det nuværende Bulgarien.
 
  Ved Bruunsgades Bro Aarhus
  Maleri af hundehvalpe i blomstereng
Stemplet 14.02.
 
  To gode Venner
Stemplet i Hovedgaard  13.05.1910
  Kasse indeholdende billede af et drikkegilde åbnes med hammer og mejsel.
Stemplet i Hundslund.
  Gæst fraterniserer med betjeningen.
Stemplet i Horsens 05.10.1910
 
  Harpespillerske musicerer for poserende børn i romantiske kulisser.
Stemplet i Hovedgaard 04.03.1910
  Grænsen ved Bastrup (Kongeågrænsen)
Stemplet i Ikast 07.11.1910
 
  ''Fredsslutning"
Stemplet i Falling 07.05.1909
  Danmarks Nationaldragter Kone fra Fyn
Stemplet i Hovedgaard
 
  Klitparti Fanø
Stemplet i Hovedgaard 03.07.1907
  Hilsen fra Udstillingen i Horsens 1905
Tekst på skilt: "Her er Udstillingskoen som kan vindes for
1 Krone Lodsedler faas på Udstillingsterassen".
 
Hilsen fra Udstillingen i Horsens 1905
På den lille bod til venstre står: "Boghandlernes Kiosk"
til højre herfor et telt "Garderobe & Dametoilet".
Klosterkirken i Horsens
Stemplet i Hovedgaard 01.12. 
Kirken dannede den nordligste fløj i det franciskanerkloster kloster eller gråbrødrekloster, der blev stiftet i 1261, og af denne ældste kirke er kun lidt bevaret, der viser, at kirken har været en enskibet, senromansk langhusbygning, der blev ændret omkring 1400. I 1888-92 blev kirken bygget om under ledelse af arkitekterne H.B. Storck og Hector Estrup, der ønskede at give kirken det udseende, man i 1400-tallet havde tænkt sig, f.eks. fik hovedskibet og de to sideskibe særskilt blytækket tag, og der rejstes en tagrytter, ruderne blev blyindfattet og gulvet blev belagt med fliser.
 
  Banegaarden i Horsens
  Nørrebro i Horsens
Stemplet i Hovedgaard 29.11.1908
 
  Sønderbro i Horsens
Stemplet i Hundslund 17.10.1910
  Aagade med Toldboden Horsens
Stemplet  30.12.1908 
 
  Vimmelskaftet med St. Stefanshjemmet Horsens (børnehjem)
  Vestergade i Hovedgaard 
 
  Stationen i Hovedgaard 
Hovedgaard var frem til 1970-erne stationsby. Byen ligger 15 km nord for Horsens. Bygningen med kvisten til  venstre i billedet var gæstgiveri, ved siden af denne ses den ene af byens to købmandsgårde.
En hovedgård var en større landbrugsejendom hvorunder, der har hørt bøndergods, og hvor der har været gjort hoveri. Størstedelen af hovedgårde er opstået før 1660, men i 1700-tallet oprettedes der også en del hovedgårde. I almindelig sprogbrug er hovedgårde ofte det samme som herregårde. På den nuværende Hovedgårdvej ligger gården Store Hovedgård.
  Østergade i Hovedgaard
Stemplet i Hovedgaard 23.12.
Til højre i billedet ses en længe af byens anden købmandsgård.
 
  Østergade i Hovedgaard
Til højre i billedet manufaktur "Wett og Wessel Udsalg". Forrest led og jernbane. I 1923 blev jernbanen udvidet og huset forrest til venstre blev revet ned, og under jernbanen blev anlagt en gangtunnel. I forlængelse af Østergade ligger Store Hovedgårds marker.
  Ulstrup slot
Hovedgård i Gudenådalen 8 km vest for Langå sydvest for Randers. Slottet nævnes i slutningen af 1300-tallet. Det ejedes 1406 af Dronning Margrete I., men blev solgt 1579 af Frederik II til Rigsråd Christen Skeel. Den trefløjede hovedbygning blev opført 1591-1617 og delvis ombygget 1766. Ved hjørnerne af nord- og sydfløjen ses ottekantede tårne, midt på østfløjen et porttårn med sandstensfigurer. I havegærdet sidder en runesten, den såkaldte Grøndalsten eller Ulstrupstenen. Stenen er berømt for den spådom om Danmarks fremtid, som den siges at indeholde. Fredet i 1923. I 1951 oprettedes en forlystelsespark.
 
  Herschindsgave
Stemplet i Hovedgaard 24.05.
En hovedgård ved Gedved mellem Horsens og Århus. Hørte under slægtshuset Herschendsgave, der oprettedes i 1788 af kammerråd Peder Herschend.
  Herschendsgave 
Stemplet i Hovedgaard
 
 
Flyveren Robert Svendsen
Stemplet i Horsens den 14.09.1910
Aëroplanmodel Voisin.
Citat fra kortets tekst: "Hermed en Flyvemaskine saa kan De jo selv probere om den duer til noget. Vi lever alle sammen i en Flyverus her i Horsens".
 
Friherre C. Cederström
Stemplet i Falling den 19.10.1910
Aëroplanmodel Farman.
Flyet blev konstrueret af den franske flyver Henry Farman, der uddannede sig til flyver hos brødrene Voisin i Paris.
 
  Fly over København
Stemplet i Hundslund 16.10.1910

Alfred Nervø, 1879-1921, var dansk journalist, han fløj i 1910, som den første, over København.

Robert Svendsen, 1884-1934, foretog i 1910 den første flyvning mellem København og Malmö.

Carl Cederström, (1867-?), svensk friherre og flyver. Deltog sammen med Nervø og Svendsen i forsøgene på at flyve over Sundet. Cederström blev senere direktør for Aëroplanfabrikken i Södertälje.

Flyve-Vise.

Mel. Visen om Josefine  

Jeg synge vil en Vise om Nervø, Svendsen, Cederstrøm,
Det er tre raske Drenge, kan I tro,
Gu' er det saa,
Skønt Nervø var den første, som skulde over Sundet,
Dog Svendsen Flyveturen fra ham to'
Gu' gjor' han saa.
Men med Sverigsturen vil han ej sig nøje,
Det var Meningen en ny han sku' sig ta'e,
Nemlig saad'n en lille Flyvetur til Røje,
Men den flyvetur har han nok brændt a',
Gu har han saa.

Og nu skal alle flyve, ja selv min gamle Svigermo'r
Har faaet sig en vældig Kraftmotor,
Gu' har hun saa.
Hun flyve vil til Himlen og hilse paa Skankt Peder,
Den kære, rare, gamle Svigermo'r,
Gu' vil hun saa.
Og den tur den under jeg af ganske Hjerte
Svigermo'r, saa kan man da faa Ro og Fred,
Og det skulde heller ej det mindste smerte
Mig, om Svigermama tog sin datter med,
Gu' sku' det ej.

Min Skræder flyver ogsaa, gid han aldrig mer kom ned,
Han har vist nok min Regning taget med,
Gu' har han saa.
Og Kodemester Brask, som højt i skyen svæver
For mig paa Maanen gerne lande maa,
Gu maa han saa.
Men jeg selv skal nok mig holde pænt paa maatten,
Mens de andre ta'r i luften sig et Trip,
Og det er ej let, naar først de sidder på den,
Højt i skyerne at gi' på Styret slip,
Gu' er det ej.

Og selv hvert Barn i Vuggen skal have Englevinger paa,
saa de kan flyve op mod Himlens blaa,
Gu' skal de saa.
Og alle søde Pi'er med deres sære Frier,
Skal flyve Maan'skinstur, de vel forstaa,
Gu' ska' de saa.
Der bli'r Mylder, li'saa langt som vi kan øjne,
Men'skene faar Lighed med en stor Sværm Myg,
Naar en Gang vi allesammen bli'r forfløjne.
Og vi sidder ved Motoren stolt og tryg,
Gu' gør vi saa.
 
  Stemplet i Hovedgaard 23.12.1908
  Vemodigt poetisk dansk vinterlandskab.
Stemplet i Hovedgaard 30.12.1909
 
  Engel i rensdyrtrukket kane bringer juletræ, brev, blomster og pakker gennem vinternatten.
Stemplet i Hovedgaard 24.12.09
  Halkær Mølle
 
  Engel bringer juletræ og 
juleglæde til fattige børn.
  Stemplet 23.12.1909
 
  Stemplet i Hovedgaard 23.12.1908
  Lille dreng med sneskovl viser stolt sin cigarrygende gipsefterligning af en snemand frem.
  Hollandsk Mølle ved Kanal.
Kvadraterne illuderer en flisevæg.

Svend Aages kærlige hilsener til Frøken Alexia d'Islin,
Prss. Alexandrines Allé 16, Charlottenlund
sendt 1908-09

 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu