Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984)

 
Dansk billedhugger og maler, medlem af Linien, Høstudstillingen, Cobra og Den Frie Udstilling. Mancoba blev født i København og døde i Paris. Hun fik sin kunstneriske uddannelse ved Kunsthåndværkerskolen og på Akademiet i København. Afrikansk og mexicansk kunst blev en stor inspirationskilde for Mancoba, hvis interesse for primitiv kunst begyndte tidligt, hun stiftede bekendtskab med den afrikanske kunst i storsamleren Carl Kjersmeier's samling, han var en ven af Ferlov-familien. Frem til 1935 var det maleriet, der optog Mancoba, herefter begyndte arbejdet med skulpturen. 
Psykoanalysens teorier og det ubevidste optog hende, og sammen med med Ejler Bille, Richard Mortensen og Vilhelm Bjerke-Petersen dannede hun i 1934 tidsskriftet Linien og den abstrakt-surrealistiske kunstnersammenslutning Linien. I 1935 udførte hun sine første lerskulpturer, de blev samme år udstillet på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling). I 1936 flyttede hun til Paris, hvor hun kom i kontakt med Giacometti, og fik atelier i samme hus som han. Hun arbejdede både med maleri, skulptur og tegning samt skabte nogle af sine første maskeskulpturer. I 1938 mødte hun den sydafrikanske maler Ernest Mancoba, som hun i 1942 giftede sigmed. Ernest Mancoba blev interneret i krigsfangelejr af tyskerne på grund af sit engelske statsborgerskab. Fra 1947-51 boede hun med sin mand og søn i Danmark. I 1948 sluttede Mancoba sig til Cobra, og i 1949 deltog hun i Linien II og Høstudstillingen. Efter Cobra blev opløst i 1951 flyttede familien til Frankrig, hvor de fra 1952-60 boede i Oigny-en-Valois, Mancoba arbejdede i de år med mindre lerskulturer. I 1961 flyttede familien til Paris, og hun genoptog sit arbejde med større skulpturer. Mancoba's skulpturer er identiske med det menneskelige udtryk, som hun opfattede det, det ses fx i maskeskulpturerne. Hun troede på kunstens betydning for menneskets åndelig udvikling, og arbejdet med skulpturen betød for hende personligt en frigørelse, et forsvar for den indre frihed - i skulpturerne er indeholdt aggressioner, had til uligheden i samfundet, livsangsten, kærligheden og livsglæden.
Se abstrakt kunst, klik her.
Livet om omgivelserne hjælper mig i skabelsen af tingene. Man lever en ting. Man laver den. Først senere ser man den med bevidstheden. Ligesom med livet. Man lever det. Og en dag kan man overskue det. Vort liv er gennemsyret af det generelle liv, og vi kan ikke trække os tilbage til det personlige liv, men søge at se klarere og klarere. Hver har sin virkelighed. Men vi er alle truet af det samme. Mit ønske er at nå til - i indholdet at nå til at udtrykke den generelle trang og nød. De folk, der bærer samfundet, at dele deres skæbne ... nej, det lyder så patetisk. Der er kun ét: det er hele menneskehedens skæbne, menneskehedens håb. Som det er væsentligt for os at udtrykke. At søge mod en lindring. Og gennem skulpturen, gennem arbejdet er der en mulighed for kontakt.
Sonja Ferlov Mancoba, 1970. (Tekst fra udstillingen CONFIANCE - SONJA FERLOV MANCOBA, 2012 på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
Herning).

Life and my surroundings help me in the creation of things. You live a thing. You make it. Only later you view it with your conscience. As it is with life. You live it. And one day you are able to manage it. Our lives are filled with the general life and we cannot withdraw to our personal life. But seek to see clearer and clearer. Individual separate realities. But we are all threatened by the same things. My wish is to reach - incontent to reach the expression of general need an distress. The people who carry society, to share their distiny ... no that sounds so pathetic. There is only one - that is the destiny of the entire humanity, the hope of humanity. Wihch is essential for us to express. To seek towards a relief. And through sculpture, through the work there is a possibility of contact.
1 "Den lille nænsomme", 1951.
"The Little Careful One", 1951.
2 "Stille vækst", 1962.
"Quiet Growth", 1962.
3 "Rækker mod lyset", 1949.
"Striving Towards the Light", 1949.
4 "L'Arche (Arken)", ca. 1964.
"The Ark", c. 1964.
5-6 "L'Homme debout (Stående mand)", 1962.
"Standing Man", 1962.
 
1 "Élan vers l'avenir (Livsmod)", 1966.
"A Leap into the Future", 1966.
2 "Solidaritet", 1966.
"Solidarity", 1966.
3 "To levende væsener", 1935.
"Two Living Beings", 1935.
4 "Fugl med unge", 1935.
"Bird with Chick", 1935.
5-6 "Uden titel", 1940-46.
"Untitled", 1940-46.
 
1 "Maskeskulptur", 1939.
"Mask Sculpture", 1939.
2 "Maske", 1970.
"Mask", 1970.
3 "Maske og ribben", 1970.
"Mask and Rib", 1970.
 
1 "Uden titel", 1969/"Untitled", 1969.
2 Skulptur i Marselisborg Slotspark, 1969, opstillet i parken 1978/Sculpture, 1969, Marselisborg Palace Park, Aarhus.
3 "Confiance (Tillid)", 1963/"Conficence", 1963.
4 Sonja Ferlov Mancoba ved skulpturen "Confiance (Tillid)", 1963/Sonja Ferlov Mancoba at the sculpture "Conficence", 1963.
 
1 "Skulptur", 1940-46, Statens Museum for Kunst.
"Sculpture", 1940-46,
National Gallery of Denmark.
2 "Uden titel", 1962/"Untitled, 1962.
 
1-2 Stills fra filmen/Stills from the movie "Sonja Ferlov Mancoba - en dansk billedhugger i Paris", 1983.
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu