contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984)

 
Dansk billedhugger og maler, medlem af Linien, Høstudstillingen, Cobra og Den Frie Udstilling. Mancoba blev født i København og døde i Paris. Hun fik sin kunstneriske uddannelse ved Kunsthåndværkerskolen og på Akademiet i København. Afrikansk og mexicansk kunst blev en stor inspirationskilde for Mancoba, hvis interesse for primitiv kunst begyndte tidligt, hun stiftede bekendtskab med den afrikanske kunst i storsamleren Carl Kjersmeier's samling, han var en ven af Ferlov-familien. Frem til 1935 var det maleriet, der optog Mancoba, herefter begyndte arbejdet med skulpturen. 
Psykoanalysens teorier og det ubevidste optog hende, og sammen med med Ejler Bille, Richard Mortensen og Vilhelm Bjerke-Petersen dannede hun i 1934 tidsskriftet Linien og den abstrakt-surrealistiske kunstnersammenslutning Linien. I 1935 udførte hun sine første lerskulpturer, de blev samme år udstillet på KE (Kunstnernes Efterårsudstilling). I 1936 flyttede hun til Paris, hvor hun kom i kontakt med Giacometti, og fik atelier i samme hus som han. Hun arbejdede både med maleri, skulptur og tegning samt skabte nogle af sine første maskeskulpturer. I 1938 mødte hun den sydafrikanske maler Ernest Mancoba, som hun i 1942 giftede sigmed. Ernest Mancoba blev interneret i krigsfangelejr af tyskerne på grund af sit engelske statsborgerskab. Fra 1947-51 boede hun med sin mand og søn i Danmark. I 1948 sluttede Mancoba sig til Cobra, og i 1949 deltog hun i Linien II og Høstudstillingen. Efter Cobra blev opløst i 1951 flyttede familien til Frankrig, hvor de fra 1952-60 boede i Oigny-en-Valois, Mancoba arbejdede i de år med mindre lerskulturer. I 1961 flyttede familien til Paris, og hun genoptog sit arbejde med større skulpturer. Mancoba's skulpturer er identiske med det menneskelige udtryk, som hun opfattede det, det ses fx i maskeskulpturerne. Hun troede på kunstens betydning for menneskets åndelig udvikling, og arbejdet med skulpturen betød for hende personligt en frigørelse, et forsvar for den indre frihed - i skulpturerne er indeholdt aggressioner, had til uligheden i samfundet, livsangsten, kærligheden og livsglæden.
Se abstrakt kunst, klik her.
Livet om omgivelserne hjælper mig i skabelsen af tingene. Man lever en ting. Man laver den. Først senere ser man den med bevidstheden. Ligesom med livet. Man lever det. Og en dag kan man overskue det. Vort liv er gennemsyret af det generelle liv, og vi kan ikke trække os tilbage til det personlige liv, men søge at se klarere og klarere. Hver har sin virkelighed. Men vi er alle truet af det samme. Mit ønske er at nå til - i indholdet at nå til at udtrykke den generelle trang og nød. De folk, der bærer samfundet, at dele deres skæbne ... nej, det lyder så patetisk. Der er kun ét: det er hele menneskehedens skæbne, menneskehedens håb. Som det er væsentligt for os at udtrykke. At søge mod en lindring. Og gennem skulpturen, gennem arbejdet er der en mulighed for kontakt.
Sonja Ferlov Mancoba, 1970. (Tekst fra udstillingen CONFIANCE - SONJA FERLOV MANCOBA, 2012 på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
Herning).

Life and my surroundings help me in the creation of things. You live a thing. You make it. Only later you view it with your conscience. As it is with life. You live it. And one day you are able to manage it. Our lives are filled with the general life and we cannot withdraw to our personal life. But seek to see clearer and clearer. Individual separate realities. But we are all threatened by the same things. My wish is to reach - incontent to reach the expression of general need an distress. The people who carry society, to share their distiny ... no that sounds so pathetic. There is only one - that is the destiny of the entire humanity, the hope of humanity. Wihch is essential for us to express. To seek towards a relief. And through sculpture, through the work there is a possibility of contact.
1 "Den lille nænsomme", 1951.
"The Little Careful One", 1951.
2 "Stille vækst", 1962.
"Quiet Growth", 1962.
3 "Rækker mod lyset", 1949.
"Striving Towards the Light", 1949.
4 "L'Arche (Arken)", ca. 1964.
"The Ark", c. 1964.
5-6 "L'Homme debout (Stående mand)", 1962.
"Standing Man", 1962.
 
1 "Élan vers l'avenir (Livsmod)", 1966.
"A Leap into the Future", 1966.
2 "Solidaritet", 1966.
"Solidarity", 1966.
3 "To levende væsener", 1935.
"Two Living Beings", 1935.
4 "Fugl med unge", 1935.
"Bird with Chick", 1935.
5-6 "Uden titel", 1940-46.
"Untitled", 1940-46.
 
1 "Maskeskulptur", 1939.
"Mask Sculpture", 1939.
2 "Maske", 1970.
"Mask", 1970.
3 "Maske og ribben", 1970.
"Mask and Rib", 1970.
 
1 "Uden titel", 1969/"Untitled", 1969.
2 Skulptur i Marselisborg Slotspark, 1969, opstillet i parken 1978/Sculpture, 1969, Marselisborg Palace Park, Aarhus.
3 "Confiance (Tillid)", 1963/"Conficence", 1963.
4 Sonja Ferlov Mancoba ved skulpturen "Confiance (Tillid)", 1963/Sonja Ferlov Mancoba at the sculpture "Conficence", 1963.
 
1 "Skulptur", 1940-46, Statens Museum for Kunst.
"Sculpture", 1940-46,
National Gallery of Denmark.
2 "Uden titel", 1962/"Untitled, 1962.
 
1-2 Stills fra filmen/Stills from the movie "Sonja Ferlov Mancoba - en dansk billedhugger i Paris", 1983.
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
"Skide godt, Egon. Olsen-Banden på museum", Viborg Museum, 2016
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu