contactarslonga@gmail.com
Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 

J.F. Willumsen

 
"En bjergbestigerske", 1912, Statens Museum for Kunst. 
"A Female Mountaineer", 1912, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Fantasifuglene fra Friluftsteatret i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave i Klampenborg. I dag placeret foran J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.
The fantasy birds from the open-air theatre in Jægersborg Deer Park in Klampenborg North of Copenhagen. Today the birds are placed in front of J.F. Willumsens Museum in Frederikssund.
  Willumsen, Jens Ferdinand (1863-1958). Dansk maler, keramiker, tegner, billedhugger, grafiker, arkitekt og fotograf. Willumsen blev født i København, hans forældre var Hans Willumsen og Ane Kirstine Jensen. I 1890 giftede han sig med billedhuggeren Juliette Meyer, de blev skilt i 1902, og i 1903 giftede han sig med billedhuggeren Edith Wilhelmine Wessel, fra 1930'erne boede han sammen med den franske danser og maler Michelle Bourret. Fra 1881-85 var han elev af P.S. Krøyer på Akademiet. Fra 1890-94 boede han i Paris, og i Pont-Aven i Bretagne mødte han den franske maler Paul Gauguin. Willumsens udgangspunkt i maleriet var naturalismen, senere blev han inspireret af Gauguins symbolisme. Willumsen var medstifter og medlem af Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborgudstillingen.
Som keramiker udførte han stentøjsarbejder for hovedsageligt Bing & Grøndahl, som han var kunstnerisk leder af 1897-1900. Efter 1900 malede han en serie af monumentale ekspressionistiske malerier, hvor han skildrede relationen mellem menneske og natur.
Som arkitekt udførte han bl.a. tegninger til Den Frie Udstillings bygning og sit eget hus i Ryvangen. 
I slutningen af 1910'erne rejste han i Middelhavslandene. Hans rejser og studier af den græsk-spanske kunstner
El Greco fik stor betydning for hans malerier, farverne blev mere kraftfulde og intense. Under 2. verdenskrig flyttede Willumsen til Sydfrankrig, hvor han boede resten af sit liv. I 1930'erne foretrak han Venedig frem for Frankrig, han malede bylivet, bygninger og kanalerne. 
I 1947 fik han Thorvaldsens Medalje. Han døde i Cannes og blev begravet i parken til J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. Willumsen havde adskillige udstillinger udenfor Danmark først og fremmest i Skandinavien og Frankrig (Paris).
Se også
Symbolisme
 
Willumsen, Jens Ferdinand (1863-1958). Danish painter, ceramic artist, draughtsman, sculptor, graphics artist, architect and photographer. He was born in Copenhagen, the son of a publican and later gentlemen's outfitter Hans Willumsen and Ane Kirstine Jensen. In 1890 he married the sculptor Juliette Meyer, they were divorced in 1902 and in 1903 he married the sculptor Edith Wessel, from the 1930s he lived together with the French dancer and painter Michelle Bourret.
From 1881-85
he was apprenticed to P.S. Kroeyer at The Royal Danish Academy of Fine Art in Copenhagen. From 1890-94 he lived in Paris, and in Pont-Aven in Bretagne he met the French painter Paul Gauguin
. The starting point for his paintings were Naturalism, later he was influenced by Gauguin's Symbolism. Willumsen was co-founder and member of The Free Exhibition (a yearly Copenhagen art exhibition, founded in 1891 as a protest against the established academic Charlottenborg-exhibition). As ceramic artist he mainly designed and executed functional porcelain and stoneware in the Copenhagen porcelain factory Bing & Groendahl - he became artistic leader of the factory from 1897-1900. After 1900 he painted a series of monumental expressionistic paintings, where he depicted the relation between human beings and nature. In the late 1910s he traveled in the Mediterranean countries - his journeys and studies of the Greek-Spanish artist El Greco had a great influence on his paintings, the colors became more powerful and intense, and a series of genre painting were painted with pure bright colors. During World War I  Willumsen settled down in the South of France where he lived the rest of his life. In the 1930s he preferred Venice, Italy to France, he painted street life, buildings and the canals. He died in Cannes, France and was buried in the park of J. F. Willumsen's Museum in Frederikssund, Zealand, Denmark. He had several exhibitions outside Denmark first and foremost in Scandinavia and France (Paris).
 
Det store relief/The Great Relief

Drop Down Menu

"Det store relief", 1893-1928, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
"The Great Relief", 1893-1928, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund. Represented in the Danish Cultural Canon.
 
J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
1 "Badende børn på Skagens Strand. Generalprøve", 1909/"Children Bathing, on the Skaw Beach. Rehearsal", 1909.
2 "En moders syn. To svævende drenge. Generalprøve", 1909/"A Mother's Vision. Two floating Boys. Rehearsal", 1909.
3 "Slaraffenvand", 1917.
4 "Oppe på Campidoglio", 1931/"Up on Campidoglio", 1931.
 
1 Model af 1. projekt til "den frie udstillingsbygning", ca. 1896/Model of Exhibition Building, c. 1896.
2 "Pantheon i Rom. Måneskin", 1937/"The Pantheon in Rome. Moonlight".
3 "På Piazza Navona", 1931/"On Piazza Navona", 1931.
4 "Villaen i Hellerup", 1897/"The Studio House in Hellerup".
 
1-2 To ørne. Gavludsmykning fra Willumsens ateliervilla i Hellerup, 1896/Two Eagles. Ornamentation from Willumsen's Studio House in Hellerup, 1896.
3 El Greco, "Hyrdernes tilbedelse", ca. 1567-70. Manieristen El Greco var Willumsens store inspirationskilde.
El Greco, "The Adoration of the Shepherds", c. 1567-70. Willumsen was strongly influenced by the mannerist style of El Greco.
4 "Aftensuppen", 1918/"The Evening Soup", 1918.
 
1 "Maleren og hans familie", 1912/"The Painter and His Family", 1912.
2 "En fysiker. Generalprøve", 1913/"A Physicist. Rehearsal", 1913.
 
1 "Naturskræk. Efter stormen nr. 2", 1916/"Fear of Nature. After the Storm, No. 2", 1916.  
2 Askeurne med valmuer, 1897/Cinerary Urn with Poppies, 1897.
3 "Den gamle kunstmaler og hans muse", 1947/"The Old Painter and his Muse", 1947.
4 "Jotunheim", 1892-93.
 
1 "I den bløde, den farverige somernat", 1913/"In the Soft and Colourful Summer Night", 1913.
2 "Ellemose", 1940.  
3 "Sangen - Plastiken - Dansen", 1930/The Song - The Plastic Art - The Dance", 1930.  
4 "Diana jager i den sorte skov", 1930/"Diana Hunting in the Dark Forest", 1930
 
1 "Portræt af Jan og Bode Willumsen", 1897-98/Portrait of Jan and Bode Willumsen, 1897-98.
2 "Den grønne pige", 1922/The Green Girl", 1922.
3 "Dame leger med en sort kat", 1945/"Woman Playing with a Black Cat", 1945
4 "Dame strikker ved et bord. En sort kat leger med garnnøglet", 1945.
"Woman Knitting at a Table. A Black Cat Plays with a Ball of Yarn"
, 1945.
 
1-4 "Kongesønnens bryllup", 1888-1949/"The Marriage of the King's Son", 1888-1949
 
1 Udsnit af "Kongesønnens bryllup", 1888-1949/Detail from "The Marriage of the King's Son", 1888-1949.
2 "Hoved af en ung leende kvinde", 1946/"Head of a Youn Woman Laughing", 1946.
3 "Fødselsdagskagen. En spøg", 1943/"The Birthday Cake. A Joke", 1943.
4 "Madame vander sin kål", 1943/"Madame Watering her Cabbage", 1943.
 
1 "En ung dame. Michelle Bourret", 1940/"A Young Lady. Michelle Bourret", 1940.
2 "Kastanjetræer foran fjerne bjerge", 1901/"Chestnut Trees in front of Distant Mountains, 1901.
3 "Tåger og sneklatter på bjerg", 1938/"Mist and Snow Patches on a Mountain", 1938.
4 "Mont Blanc i gulligt skær. Sen aften", 1937/"Mont Blanc in Yellowish Glow",  1937.
 
1 "Mont Blanc. Sen aften med halvmånen", 1937/"Mont Blanc. Late Evening with Half-Moon", 1937.
2 "Type på en Bretagnekone", 1890/"Typical Breton Woman", 1890.
3 "Billede af livet på Paris' kajer", 1890/"Picture of Life on the Quays of Paris", 1890.
4 "Ægte kastanjer", 1891/"Real Chestnuts", 1891.
 
1 "Ruiner af S. Cervantes - fæstningen uden for Toledo", 1916/"Ruins of S. Cervantes - Fortress outside Toledo", 1916.
2 "To gående koner", 1890/"Two Women Walking", 1890.
3 "Café de Provence", 1943.
4 "Kuglespillere. Provence", 1939-46/"Shot Putters. Provence", 1939-46.
 
1 "Brønden i Toledo", 1915/"The Well in Toledo", 1915.
2 "Moloen med S. Giorgio, Venedig. Mange figurer", 1930/"The Molo with San Giorgio. Venice. Many Figures", 1930. 
3 "Musique sur la place le soir", 1931.
4 "Araber, får og tigger", 1931/"Arabs, Sheep and Beggar", 1931.
 
1 "Maleren modtager musikeren på Parnasset", 1923/"The Painter Welcoming the Musician at the Entrance to Parnassus", 1923.
2 Skitse til champagneplakat/Study for a Champagne poster.
3 "Jægerpigen i skoven", 1934/"The Woman Hunter in the Forest", 1934.
4 "Refleksion", 1896/"Reflection", 1896.
 
1 "Michelle Bourret danser Valse Boston", 1935/"Michelle Bourret Dances the Valse Boston", 1935.
2 "Lola danser", 1921/"Lola Dancing", 1921.
3 1 & 2.
4 "Edith på Grindelwald", 1903/"Edith at Grindelwald", 1903.
 
1-3 Studie til "En bjergbestigerske", 1902/Study for "A Female Mountaineer", 1902.
4 "Edith vandrer i bjergene", 1902/"Edith Walking in the Mountains", 1902.
 
1 "Buste af Edith Willumsen", 1898/Bust of Edith Willumsen", 1898.
2 "Tanagra", 1940.
3 "Selvportræt i malerbluse", 1933/"Self-Portrait in Smock", 1933.
4 "Selvportræt", 1933/"Self-Portrait", 1933.
 
1 "Bevæget. Mme Michelle Bourret" 1931/"Moved. Mme Michelle Bourret" 1931.
2 "Skuespillerinde memorerer sin rolle i "Salome", 1938/Actress Memorizing her Lines in "Salome", 1938.
3 Det nyfødte barn, ses på "Familievase" fra 1891/The Newborn Child, at the "The Family Vase" from 1891.
 
1 "Englen over gravene", 1947/"The Angel above the Grave", 1947.
2 Gravmæle over Agnete Pontoppidan, 1914/Sepulchral Monument to Agnete Pontoppidan, 1914.
3 Gravmonument over J.F. Willumsens forældre/Sepulchral Monument to J.F. Willumsens's Parents.
4 Kristusfiguren og Viggo Hørup (se nedenfor)/The Figure of Christ and Viggo Hørup (see below).
 
1 "Kristus med det hellige hjerte", 1951. Hjertet symboliserer Jesu kærlighed og lidelse/"The Sacred Heart of Jesus", 1951.
2

Christ Sacré-Coeur, 1950.

3-4 Viggo Hørup. Willumsens monument over Viggo Hørup blev i 1908 opstillet i Kongens Have.
 
1 Portrætbuste af Viggo Hørup/Portrait Bust of Viggo Hørup.
 
1-2 Model til gravmonument over Christian 9. og dronning Louise, 1908/Model for The Grave Monument to Christian IX and Queen Louise, 1908.
3 Studie til Det Store Relief/Study for The Great Relief.
4 "Dukketeater. Anden malede skitse til hele billedet", 1928/"Toy Theatre", 2nd Sketch", 1928.
 
1 "En ung pige. Mlle Lucienne. Nøgen overkrop", 1927/"Young Girl. Mlle Lucienne. Stripped to the Waist", 1927.
2-3 "Lille pige hører i en konkylie", 1929/"Little Girl Listening to Seashell", 1929.
4 "Lille pige læser i sin A.B.C., 1926/"Little Girl Reading her ABC Book", 1926.
 
Triologien Tizian døende (tre selvportrætter)
The Trilogy of Tizian Dying (Three self-portraits)
1 "Stenstatuen. Ikke se, ikke høre, ikke ville", 1937.
Kunstneren på sin grav med bind for øjnene, som han forsøger at trække af.
2-3 "Himmelgåden", 1938. Kunstneren er genopstået og ses som halvt menneske og halv tiger.
4 "Tizian døende. Tizians hoved. Studie efter naturen", 1935. Kunstneren har sluppet sine malerredskaber og svæver ind i en sort grotte.
 
1-4 J.F. Willumsens Museum i Frederikssund/J.F. Willumsens Museum, Frederikssund, North Zealand, Denmark.
3-4 Fantasifuglene fra Friluftsteatret i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave i Klampenborg. Fra 1910 blev der opført skuespil på Ulvedalsteatret. Willumsen tegnede teatret. Ved scenens sider stod i sommerperioden hans to fugleskulpturer, der da teatret lukkede, blev placeret foran Den Frie Udstillingsbygning på Oslo Plads i København. I dag står fuglene foran J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.
The fantasy birds from the open-air theatre in Jægersborg Deer Park in Klampenborg North of Copenhagen. Today the birds are placed in front of J.F. Willumsens Museum in Frederikssund.
 
1 "Halmbroen (Ponte della Paglia) i Venedig. Nat", 1934, Statens Museum for Kunst.
"The Straw Bridge in Venice. Night", 1934,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Stenbrydere i en frodig bjergegn", 1891, Statens Museum for Kunst.
"Quarrymen in a Fertile Mountain", 1891,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Norsk tømmerhytte med sne", 1906, Statens Museum for Kunst.
"Norwegian Timber House with Snow", 1906,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "En bjergbestigerske", 1912, Statens Museum for Kunst./"A Female Mountaineer", 1912, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
 
1 "Ved en gammel byport i Taormina", 1914, Statens Museum for Kunst.
"An Old Town Gate. Taormina", 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Syngende amerikansk pige, Lola", 1896, Statens Museum for Kunst.

"Lola, A Young American Girl Singing", 1896, National Gallery of Denmark, Copenhagen.

3 "Samhørighed. Stående mand og kvinde", 1899, Statens Museum for Kunst.
"Solidarity. Standing Man and Woman", 1899,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Løbende kvinde og barn. Studie", 1905, Statens Museum for Kunst.
"A Woman and her Child, Running", 1905,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
 
1 "Vinderdag på Montmartre", 1889, Statens Museum for Kunst/"Montmartre. Winter", 1889, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Pottemagervasen", 1900. Davids Samling, København/"Pottery Vase", 1900. The David Collection, Copenhagen.
3 "Interiør fra en smedje", 1885. Davids Samling, København/"Interior of a Smithy", 1885. The David Collection, Copenhagen.
4 "Den gamle fattiggård i Hestemøllestræde" [Helsingør], 1888. Davids Samling, København.
"The Old workhouse in Hestemøllestræde"
[Elsinore]. The David Collection, Copenhagen.
 
1 "Slagterbutik ved Nikolaj Tårn", 1890. Davids Samling, København.
"
Butcher's Shop near Nikolaj Tower", 1890. The David Collection, Copenhagen.
2 "Dreng, der står på ét ben og stryger strømpen af", 1902. Akvarel. Davids Samling, København.
"Boy standing on one leg takes off his sock", 1902. Watercolour. The David Collection, Copenhagen.
3 "En bjergbestigerske", 1902. Akvarel. Davids Samling, København.
"A Female Mountaineer", 1902, watercolour. The David Collection, Copenhagen.
4 Model til fuglene på Friluftsteatret i Ulvedalene i Dyrehaven ved København, 1910. Davids Samling, København.
Model for the birds to the open-air theatre in Dyrehaven in Klampenborg North of Copenhagen, 1910. The David Collection, Copenhagen.
5 "Sophus Claussen læser sit digt Imperia for Helge Rode og Willumsen", 1915, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Sophus Claussen Reading his Poem Imperia for Helge Rode and Willumsen", ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
6
"Krigsinvalider", 1928, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.
"Disabled Servicemen", 1928, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg.
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Kongelige portrætter
Regenter
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Strasbourg
Victor Vasarely
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu