Drop Down Menu

 

  Carl-Henning Pedersen  &  Else Alfelt

Drop Down Menu

 
 
Pedersen, Carl-Henning (1913-2007). Dansk maler og grafiker kendt for sine abstrakt ekspressive spontane fantasifulde billeder med fugle, sole, heste og skibe. Spontaniteten var væsentlig, tanken dikterede billedet, det var ikke skabt af intellektuelle overvejelser, således blev f.eks. en hest eller fugl ikke en afbildning af det sete, men en forestilling om noget set.
Størst opmærksomhed i den brede danske offentlighed fik Pedersen med sin udsmykning af apsis i Ribe Domkirke (1982-87). Det vakte forargelse i det hele taget at vælge en abstrakt-ekspressionistisk venstreorienteret ikke religiøs kunstner til opgaven, og da udsmykningen indviedes toppede kritikken.
Kunstnerkollegerne
Vilhelm Bjerke-Petersen, Richard Mortensen, Asger Jorn, Ejler Bille og Egill Jacobsen fik stor betydning for Pedersens kunstneriske udvikling ligesom hans fascination af Klee, Picasso og Chagall fik betydning for hans kunst.
Carl-Henning Pedersen blev født i København i 1913, han var søn af jord- og betonarbejder Johannes Christian og Ellen (født Hansen). Da Pedersen var 10 år, døde hans mor. I ungdomsårene blev han optaget at politisk arbejde for kommunistpartiet. I 1933 deltog han i et kursus på den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han mødte maleren
Else Alfelt 
(1910-1974), som han giftede sig med i 1934, de fik to døtre. Alfelts kunstinteresse førte til, at Pedersen i 1935 begyndte at male, og i 1936 indsendte han sine første abstraktioner til KE (Kunstnernes Efterårsudstilling), og de blev antaget af censuren, og i løbet af de næste par år fandt han frem til den stil, der siden har kendetegnet hans billeder. Fra 1934-39 deltog Pedersen i kunstnersammenslutningen Liniens aktiviteter. I 1939 så han nazisternes udstilling af vanskabt kunst "Entartete Kunst" i Frankfurt i Tyskland. Fra 1941-44 skrev og illustrerede han til Helhesten*, tidsskrift  udgivet af de abstrakte ekspressionister, der var medlem af Høstudstillingen. Fra 1942-43 var han medlem af Corner og Høstudstillingen. I 1948 var han medstifter af Cobra-gruppen, og samme år repræsenterede han Danmark på Biennalen i Venedig og igen i 1962 sammen med Henry Heerup. I 1949 deltog han i den første Cobra-udstilling, "Art Expérimental" på Stedelijk Museum i Amsterdam. I 1963 vistes en retrospektiv udstilling på Den Frie Udstilling i København i anledning af Pedersens 50-års fødselsdag, og han deltog i São Paulo biennalen, hvor han fik sølvmedalje. I 1966 deltog han i en retrospektiv Cobra-udstilling på Museum Boymans van Beuningen i Rotterdam. I 1970 repræsenterede han Danmark på Verdensudstillingen i Osaka i Japan. I 1973 deltog han i "L'art Danois" i Grand Palais i Paris.
I 1974 døde Else Alfelt, året efter mødte han den norske kunstner Sidsel Ramson, som han giftde sig med i 1977. I 1975 gav han nogle af sine egne og Else Alfelts malerier til Herning kommune. I 1976 blev "Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum" i Herning indviet - Pedersen er udnævnt til æresborger i Herning.
I 1984 deltog han i udstillingen "Cobra" i Museo de Arte Contemporáneo de Caracas i Venezuela. I 1988 deltog han i udstillingen "Cobra 40 jaar later" i Nationale Stichting De Nieuwe Kerk, Amsterdam. I 1998 blev udstillingen "Carl-Henning Pedersen & Marc Chagall" vist i ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj.
Pedersen har deltaget i utallige udstillinger i Danmark og i udlandet og har modtaget mange priser for sin kunst, bl.a. tildelte Akademirådet ham Eckersberg Medaillen i 1950, og i 1963 blev han hædret med Thorvaldsen Medaillen. I 1958 modtog han Guggenheimprisen og i 1980 tildeltes han den svenske medalje Prins Eugén Medaljen.
Carl-Henning Pedersens urne er nedsat i det af ham dekorerede gårdrum i
Angligården
.

*Helhesten er ifølge overleveringen en hest, der blev levende begravet, da en kirke blev bygget, den var trebenet og ofte hovedløs og viste sig på kirkegården for folk, der snart skulle dø - den betegnes også kirkehest eller lighest.

Udvalgte arbejder: "Det kosmiske hav", 1965, H.C. Ørsted Instituttet, København. "Den blå fugl", fortæppe til Det Ny Teater i København, 1966. "Skabelsens femte dag", 1982, mosaik, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning. "Frihedens lys", 1983, Museet for Danmarks Frihedskamp i København. Maleriudsmykning af Spejlsalen på Christiansborg, 1998.
 
Pedersen, Carl-Henning (1913-2007). Danish painter and graphic artists. Pedersen is known for his spontaneous-abstract style with imaginative motifs of birds, suns, horses and ships. The spontaneity was essential, the thought dictated the painting, it was not created on the basis of intellectual considerations - he did not paint a bird, he painted his idea of a bird. 
Greatest publicity caused his apse decoration of
Ribe Cathedral (1982-87) - it caused something of a scandal to entrust a church decoration task to an abstract expressionistic non-religious left-winger.
The artist colleagues
Vilhelm Bjerke-Petersen, Richard Mortensen, Asger Jorn, Ejler Bille and
Egill Jacobsen had a great influence on Pedersen's artistic development just like his fascination for Klee, Picasso and Chagall became important for his works.
Carl-Henning Pedersen was born in Copenhagen, son of the concrete worker
Johannes Christian and Ellen (née Hansen), who died when he war 10 years old. In his early years he was engaged in political activities for the Communist Party. In 1933 he participated in a course at the International People's College in Elsinore, Denmark, where he met the painter Else Alfelt (1910-1974), who he married in 1934, and they became the parents of two daughters. Alfelt's interest in art had a great influence on him, and in 1935 he started painting, and the following year his first abstract paintings became exhibited at the censored art exhibition, the Artists Autumn Exhibition - the following years he has found the style, that has characterized his work throughout his career.
From 1934-39 Pedersen took part in the activities of the artist movement Linien. In 1939 he saw the Nazi's exhibition of "
Entartete Kunst" (degenerated art) in Frankfurt in Germany. From 1941-44 he made illustrations and wrote for the art periodical "Helhesten" (a "helhest" was a "horse-ghost" or a "church-ghost" - according to the legend the horse was buried while still alive when a church was built, and the tree-legged horse-ghost appeared to people who would die soon). From 1942-43 he was member of the artist movement "Corner and Høstudstillingen". In 1948 he was a co-founder of Cobra, and the same year he represented Denmark at the Venice Biennale, which he also did in 1962 together with Henry Heerup. I 1949 Pedersen participated in the first Cobra exhibition, "Art Expérimental" at
Stedelijk Museum in Amsterdam.
In 1963 he received a silver medal at the São Paulo Biennale. In 1966 a retrospective Cobra exhibition was held at Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. In 1970 he represented Denmark at the world exhibition in Osaka, Japan. In 1973 he exhibited at "L'art Danois" at Grand Palais in Paris.
In 1974 his wife died, the following year he met the Norwegian artist Sidsel Ramson, who he married in 1977. In 1976 the "Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt Museum" in Herning, Denmark was inaugurated - Pedersen has been made honorary citizen of Herning.
In 1974 he participated in the exhibition "Cobra" in Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela. In 1988 his works was exhibited in Amsterdam - "Cobra 40 jaar later" in Nationale Stichting De Nieuwe Kerk. In 1998 the exhibition "Carl-Henning Pedersen & Marc Chagall" was shown at ARKEN, Museum of Modern Art in Ishøj, south of Copenhagen. 
Pedersen has participated in a vast number of exhibitions in Denmark and abroad, and he has been awarded with many prizes during his artistic life e.g. the Eckersberg Medal in 1950, and in 1963 he was honoured with the Thorvaldsen Medal, in 1958 he received a Guggenheim Prize and in 1980 the Swedish Prins Eugén Medal.
 
1-2 Vejviser foran Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Bagside med motiv af Carl-Henning Pedersen.
Guidestone in front of Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum in Herning, Denmark. On the back a motif by Carl-Henning Pedersen.
3 Carl-Henning Pedersen foran Herning Kunstmuseum, 1980-90. Foto Holstebro Dagblad. Lokalhistorisk Arkiv i Herning.
Carl-Henning Pedersen in front of Herning Museum of Art, 1980-90.
4-8 Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum blev indviet i 1976. Arkitektfirmaet C.F. Møller har tegnet den cirkelformede museumsbygningen, der korresponderer med Angligårdens form. Den faste samling er skænket af Carl-Henning Pedersen. Udvendigt er bygningen beklædt med en 90 m lang stentøjsfrise udført af Carl-Henning Pedersen. Museet blev udvidet i 1993 med et kvadratisk, underjordisk rum over hvilket der er en skæv pyramide, hvis to sider har dekorationer udført af Carl-Henning Pedersen. Pyramidens tredje side er et vinduesparti.
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum was inaugurated in 1976. The permanent collection was donated by Carl-Henning Pedersen. The museum expanded in 1993 with an underground square room crowned by a leaning pyramide decorated by Carl-Henning Pedersen. 

 
1 Ved siden af Carl Henning Pedersen & Else Alfelts Museum ligger Angligården, der tidligere hed "Angligården, Herning Kunstmuseum".
Next to
Carl Henning Pedersen & Else Alfelts Museum is Angligården, a former shirt factory and until 2009 Herning Museum of Contemporary Art.
2-3 I 2009 åbnede det nuværende kunstmuseum HEART Herning Museum of Contemporary Art, der er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl.
In 2009 HEART Herning Museum of Contemporary Art opened its doors to the public. The museum is designed by the American architect Steven Holl.
Angligården
"Billedcyklus Fantasiens leg - om livets hjul", indviet i 1968

"
Painting Cycle Fantasy Play - around the Wheel of Life", inaugurated 1968
Angligården. Den runde hvide bygning blev opført 1964-65 for fabrikant og kunstsamler Aage Damgaard (1917-1991) til hans skjortefabrik Angli. Bygningen blev tegnet af C.F. Møllers Tegnestue. Bygningen husede fra slutningen af 1970'erne til 2009 Herning Kunstmuseum, der nu er flyttet over på den anden side af vejen og hedder HEART Herning Museum of Contemporary Art. I dag har Designskolen TEKO Design + Business til huse i Angligården i Birk Centerpark. Bygningen blev fredet i 1995.
I bygningens gårdrum er Carl-Henning Pedersens 1000 kvadratmeter store udsmykning "Billedcyklus Fantasiens leg - om livets hjul", der består af glaserede stentøjskakler. Ornamentbånd adskiller værkets 15 billeder.
Angligården. The White Round Building was built 1964-65 for the shirt manufacturer and art collector Aage Damgaard (1917-1991). The building was designed by C.F. Møllers Tegnestue. The inner yard decoration "Painting Cycle Fantasy Play - around the Wheel of Life" is executed by Carl-Henning Pedersen. The work of art consists of 15 pictures.


De indpakkede træer
foran Angligården er fra udstillingen "Cover", 2012, af Kunstnergruppen 5STK (Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk, Else Oltmann, Grethe Mariann Maurseth og Helle Skydt).
The wrapped trees in front of Angligården are from the exhibition "Cover", 2012, by the art group 5STK (5 persons).
 
1 "Sandhedens vej", 1957/"The Way of Truth", 1957.
2 "Venezia ofrer til havet", 1950.
"Venice Sacrifice to the Sea"
, 1950.
3 "Italiensk billede", 1950/"Italian picture", 1950.
4 Til venstre: "Rød figur og gyldent skib, Firenze", 1972.

Til højre: "Stående rød figur", 1972.

Painting on the Left: "Red Figure and Golden Ship, Florence", 1972.

Painting on the right: "Standing Red Figure", 1972.

5 "Romansk billede, Bovbjerg", 1966.
"Romanesque Picture, Bovbjerg
", 1966.
6 Akvareller fra 1951/Watercolor paintings from 1951.
 
1 "Romersk suite, nr. 4", 1968./Painting on the Left: "Roman suite, no. 4", 1968.
2 "Romersk suite, nr. 7", 1968/Painting on the right: "Roman suite, no. 7", 1968.
3 "Tidlig romansk", 1955/"Early Romanesque", 1955.
4 Mosaikvæg/Mosaic Wall.
 
1 "Obelisk", 2003, 12 m høj, placeret i rundkørsel i Birk ved Herning. "Obelisk", 2003. Roundabout sculpture close to the museum.
Carl-Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke
Carl-Henning Pedersen's decoration of Ribe Cathedral
Dekorationerne i apsis, 1982-87, stiftmosaikker, glasmosaikvinduer og fresker/Apse decorations, 1982-87, mosaics, stained glass windows and frescoes.
 
1 Himmelhest er et frimærke i serien "Frimærkekunst", udgivet 15. oktober 1998. Fire danske kunstnere har skabt små kunstværker på frimærker: Per Kirkeby, "Dansk Efterår", Mogens Andersen "Alfa", Ejler Bille "Billedtegn" og Carl-Henning Pedersen "Himmelhest". Gravør Arne Kühlmann (Per Kirkeby). Typografi: Austin Grandjean.

 

Danish "Stamp Art", issued October 15, 1998. The motifs are made for stamps by four Danish artists - the stamps themselves are the works of art.

Per Kirkeby ("Dansk efterår"/"Danish Autumn"), Mogens Andersen ("Alfa"/"Alpha"), Ejler Bille ("Billedtegn"/"Painting idioms") and Carl-Henning Pedersen ("Himmelhest"/"Heaven Horse"). Engraver: Arne Kühlmann (the work of Per Kirkeby). Typography: Austin Grandjean.

Else Alfelt (1910 -1974)
1 "Regnbuen", 1954. Skitse til mosaik på Rungsted Kommuneskole. Mosaikstifterne, som hun selv tilhuggede, er fra øen Murano i den venetianske lagune.

"The Rainbow", 1954. Sketch for mosaic at Rungsted Kommuneskole.

2 "Bjergtoppe i rosa tågehav", 1957. Se bjergmotiv af Alfelt på frimærke/"Mountaintops in Rose Sea of Mist", 1957.
3 "Stromboli", 1958. (Stromboli = italiensk vulkanø).
4 "Lyset fra Capelle", 1964/"The light from Capella", 1964.
 
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu