Drop Down Menu

 

København/Copenhagen
Drop Down Menu  
 
Frederiksberg Kirke tegnet af Felix Dusart, opført 1732-34
Frederiksberg Church, designed by Felix Dusart, built 1732-34
Fra Ny Hollænderby til Frederiksberg
I 1651 blev Ny Hollænderby eller Ny Amager oprettet, da Frederik 3. gav 20 familier af Amagers hollandskfødte beboere lov til at flytte ind i 20 gårde på begge sider af nuværende Allégade. Ny Hollænderby fik egen kirke og skole.
Kirken og den lille by blev ødelagt under Københavns belejring (1658-60) under 2. Svenske Krig. Beboerne fik 1662 kongens tilladelse til at opføre en ny kirke, der kunne indvies i 1681, den har stået vest for den nuværende, hvor Storm P. Museet i dag ligger. 1943 blev foretaget udgravninger i Haveselskabets Have, hvor man inden da af og til var stødt på rester af begravelser, man fandt ved denne udgravning rester af fundamentet af en aflang bindingsværksbygning.
I slutningen af 1600-tallet måtte bønderne afstå deres jorde, da de ikke havde været i stand til at betale afgifter til kongen. De fik lov til at beholde deres huse. I 1697 brændte 18 af byens gårde ned og to år efter i 1699 blev jorden udlagt til høbjergning, hvorfor indbyggerne måtte flytte tilbage til Amager og Ny Hollænderby blev nedlagt. I 1704 indvies Frederik 4.'s sommerresidens Frederiksberg Slot og hermed begynder betegnelsen "Frederiksberg By" at anvendes. 

Allerede i 1695 var der tale om at nedbryde kirken fra 1681, da den var i forfald, men det skete først i 1732, og det blev den hollandske arkitekt, entreprenør og kalkbrænder Felix Dusart, der fik til opgave at tegne den nye kirke. Dusart var kaldt til København i forbindelse med opbygningen efter branden i 1728. I 1734 kunne Frederiksberg Kirke indvies. Kirkens første organist var digteren Adam Oehlenschlägers far Joachim Conrad Oehlenschläger.

Kirken er opført som en ottekantet centralkirke, denne byggeform anvendtes i en del af 1600-1700-tallets protestantiske kirkebyggeri i Holland. De glatte mure er af røde sten med høje, rundbuede vinduer og hvidtede hjørnelisener. De skrå tage, der slutter i et lille lanternespir, hvor klokkerne hænger, har siden 1876 været skiferdækket. I 1865 opførtes et våbenhus mod vest, det udvidedes 1904. Et sakristi opførtes bag alteret 1872, det udvidedes 1900.
Kirkens indre dækkes af et kuppelagtigt hvælv, og i stukdekorationen ses Christian 6. og Dronning Sophie Magdalenes navnetræk. Hvælvet hviler på otte marmorerede søjler, mellem disse er der opført pulpiturer i to etager samt et lavt galleri øverst undtagen mod øst, hvor korintiske marmorerede træsøjler indrammer alteret, hvorover prædikestolen er placeret. Denne opbygning er udført af snedker Christian Holfeldt og krones af et billedskærerarbejde af billedhuggeren Christopher Hübner. Mellem prædikestol og alterbord er 1841 indsat Eckersbergs maleri "Nadveren".

Kirkegården, hvis ældste afdeling er anlagt 1734, er udvidet flere gange, den nyeste afdeling er anlagt 1929. Bortset fra Assistens Kirkegård er det den af Københavns begravelsesplader, hvor flest kendte mænd og kvinder er begravet.
 
1 Alteret med Eckersbergs maleri "Nadveren", 1840, og herover prædikestolen.
2 Barokke malmstager fra den ældre kirke.
Mogens Jørgensens antependium (alterbordsforhæng), 1970.
3 Egetræsdøbefont i gotisk stil med tilhørende kande og fad blev i 1862 skænket af bådebygger Isaak Bensen og hans søster. Den tidligere døbefont blev 1930 restaureret og overladt til Frederiksberg Slotskirke.
4 Cembalo bygget i Amsterdam af Johannes Klinkhamer.
 
1 Kirkeorglet. I 1754 fik kirken sit første orgel med rokokofacade opsat over indgangsdøren. I 1881 flyttedes orglet til Øster Hassing Kirke, hvorfra facaden 1939 flyttedes tilbage til Frederiksberg Kirke. Orgelværket fornyedes i 1947.
2 Mindetavle over Adam Oehlenschläger, opsat 1873.
3 Mindetavle over sognets faldne i Krigen 1864, opsat 1868.

Storm P. Museet/Storm P. Museum

Frederiksberg Slot/Frederiksberg Palace
Frederiksberg Slot (1699-1703) på Solbjerg (Frederiksberg Bakke) i barokstil blev opført for Frederik 4. af arkitekten Ernst Brandenburger. Kongens rejser til Italien inspirerede ham til at opføre slottet i italiensk barokstil. Slottet, der oprindeligt var lille, blev udvidet nogle gange, i 1708-09 af arkitekten Johan Conrad Ernst, og fra 1733-38 blev fløjene tilføjet for Frederik 6. af arkitekten Lauritz de Thurah. Med udvidelsen i 1730'erne fik slottet sin nuværende form. På den pudsede facade ses 1. etage, beletage, som er den fornemmeste, kaldet piano nobile, her ses skiftende trekantede og halvrunde frontispicer over vinduerne, herover igen vandrette gesimsånd og øvest mezzaninen, en halvetage.
Frederik 6. benyttede slottet som sommerresidens. Barokhaven blev udført efter tegninger af officer og kartograf H.H. Scheel og landskabsarkitekten J.C. Krieger. Haven blev senere ændret til en engelsk landskabshave under ledelse af slotsgartner Peter Petersen. Det kinesiske lysthus blev opført i 1801 af Andreas Kirkerup, og Apistemplet blev opført i 1802-04 efter tegninger af N.A. Abildgaard.
I 1869 overlod staten bygningerne til Hærens Officersskole
, der stadig har til huse i slottet.

Frederiksberg Castle, (1699-1703), Copenhagen. Built as Royal Castle for King Frederik IV by the architect Ernst Brandenburger. The castle was enlarged in 1708-09 by the architect Johan Conrad Ernst, and from 1733-38 the wings were added for King Frederik VI by the architect Lauritz de ThurahWith the enlargement in the 1730s, the castle got its present form. 
King Frederik VI used the castle as his summer residence. The Baroque garden were laid out on designs by the officer and cartographer H.H. Scheel and the landscape architect J.C. Krieger, later the Gardens were transformed into romantic English landscape gardens under the leadership of the palace gardener Peter Petersen. The Chinese summerhouse was built in 1801 by Andreas Kirkerup, and the Apis Temple by 
N.A. Abildgaard in 1802-04.
In 1869 the Castle became state property of the Ministry of Defence, today it houses the Danish Army Officer School.
 
Frederiksberg Have/Frederiksberg Gardens
Frederik 6. sejler i Frederiksberg Have/Frederik VI sailing in Frederiksberg Gardens.
Frederik 6. tilbragte sommermånederne på det kongelige lystslot
Frederiksberg Slot, der blev opført for Frederik 4. i årene 1699-1703 af arkitekten Ernst Brandenburger. Slottet fik sit nuværende udseende i 1735.
Frederik 6. gennemførte stor ændringer i Frederiksberg Have i engelsk romantisk stil med slyngede kanaler, småøer og lysthuse, og kongen yndede at sejle rundt i haven.
Det Kongelige Danske Haveselskabs Have på Frederiksberg
Royal Danish Horticultural Society's Garden, Frederiksberg

Cronhammar i cisternerne under Søndermarken

Udstillingen "H" vistes i 2015 i cisternerne. Vandet er kommet tilbage til vandreservoiret efter 33 år i form af 28 lysende vandsøjler og vandspejlet, der dækker gulvet. Musikken til Ingvar Cronhammars installation var af komponisten Martin Hall.

Zoo
1-2 Zootårnet i Zoologisk Have, opført 1904-05, tegnet af Theodor Andreas Hirth.
Zoo Tower in Copenhagen Zoological Garden from 1905, designed by Theodor Andreas Hirth.
3 Udkast til Zootårnet, pendant til Eiffeltårnet, Zoologisk Have, København, et projekt som ikke blev realiseret. Foto af Lars Peter Elfelt (1866-1931).
Zoo Tower sketch, inspired by the Eiffel Tower. Photo: Lars Peter Elfelt (1866-1931).
 

Assistens Kirkegård

1 H.C. Andersen.
2 Søren Aabye Kierkegaard.
3 Niels Bohr.
              
Karen Blixen Museet Rungstedlund
1-5
Karen Blixen Museet, Rungstedlund/Karen Blixen Museum, Rungsted, north of Copenhagen.
Karen Blixen (1885-1962), kaldet Tanne, var datter af godsejer Wilhelm Dinesen og Ingeborg Westenholz. Dinesen købte i 1879 den gamle kro i Rungsted, Rungstedlund, hvor digteren Johannes Ewald boede fra 1773-75. Karen Blixen blev født på Rungstedlund, der igen blev hendes hjem, da hun i 1931 vendte tilbage til Danmark efter 17 år som farmer i Afrika. Hun boede på Rungstedlund til sin død og er begravet ved foden af Ewalds høj.
6 Karen Blixens gravsted/Karen Blixen's burial place and gravestone.
7 Ewalds Høj/Ewald's Hill.
 
Helligaandskirken/The Church Of The Holy Spirit
"Bebudelsen", 1897, udført af Joakim Skovgaard/"The Annunciation", 1897 by Joakim Skovgaard.
Kirken opførtes i midten af 1400-tallet, nedbrændte i 1728 og blev genopbygget 1730-32. Den var oprindeligt en del af det tilstødende Helligaandshus, opført ca. 1295 som hospital, og i 1469 omdannet til kloster af Christian 1. Helligaandshuset, i dag udstillingsbygning, er en af de ældste middelalderbygninger i København.  
Efter Reformationen blev Helligaandsklostret evangelisk-luthersk sognekirke i 1537.

I 1813 blev teologen, filosoffen og forfatteren Søren Kierkegaard døbt i Helligaandkirken.
Kirkens marmordøbefont er udført af
Bertel Thorvaldsen i 1822 og skænket til kirken i 1938.

Originally the church was a part of a monastery and after the Reformation changed into a Lutheran parish church in 1537.
In 1813 the Danish theologian and philosopher Søren Kierkegaard was christened in the church.
The marble baptismal font is executed by
Bertel Thorvaldsen in 1822 and donated to the church in 1938.
Mindelunden i Ryvangen/Ryvang Memorial Park
1 Indgangen til Mindelunden/The entrance to the Memorial Park.
2-3 "For Danmark/Moderen med den dræbte søn" af Axel Poulsen.
"Mother with Her Killed Son" by Axel Poulsen
.
4 Pergolaen med 151 mindetavler for danskere der forsvandt under den tyske besættelse. De mindes hvert år den 5. maj.
The pergola with 151 commemoration plaques for the Danes who disappeared during the 5 years of Nazi occupation is honoured every year on May 5th.
5-6 Henrettelsespladsen med bronzeafstøbninger af de oprindelige pæle som de dødsdømte blev bundet til og skudt.
The execution area where the Danish patriots were tied and shot.
  

Jean Nouvels koncerthus/DR Concert Hall

DR Koncerthuset i DR Byen i Ørestaden på Amager, der blev indviet 17. januar 2009, er tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel (1945). Bygningen er markant med sin blå farveskærm, der på afstand kan signalere en afskærmet byggeplads og ikke et koncerthus. Den blå facade har om aftenen funktion som et stort lærred, på hvilket der projiceres billeder og tekst. Koncerthuset indeholder fire sale. I den store koncertsal er der plads til 1800 tilhørere. Med DR Byen er Danmarks Radios aktiviteter samlet på et sted. Udflytningen begyndte i 2006.
DR Concert Hall designed by the French architect Jean Nouvel (1945).
 
1-4 DR Byen i Ørestaden på Amager/The DR city.
1-2 Murstensskulptur af Per Kirkeby/Brick sculpture by Per Kirkeby.
3-4 Ørestaden.
 
1-4 Ørestaden.
 
Drop Down Menu  
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu