Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Christoffer 2. og Euphemia af Pommern
HUSTRU
Gift 1340 med Helvig
BØRN
Christoffer, Margrete, Ingeborg, Cathrine, Valdemar, Margrete 1.
DØDE
24. oktober 1375 på det kongelige jagtslot Gurre i Nordsjælland (nu slotsruin)
GRAVSAT
Sorø Klosterkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Oluf 2. Håkonsen
Udsnit af Dronningens gobelin Yngre Middelalder.
Til venstre for Valdemar nederst ses Gåsetårnets guldgås.
Den lille person under Valdemars højre arm er Kong Valdemar 3. (regeringsperiode 1326-1330). Valdemar døde 1364 som hertug af Sønderjylland. 
Under Valdemar 3. ses Visby bymur, hansestad som Valdemar 4. Atterdag indtog i 1361, da han erobrede Gotland.
"I morgen er det atter Dag" skulle Valdemar have yndet at sige, måske fordi han på den måde kunne udsætte sine løfter til folket. Valdemar skulle have kaldt Hansestædernes gesandter for en flok skræppende gæs. Gåsetårnet i Vordingborg (ca. 1365) har sit navn efter den vindfløj/vejrhane, gås af rent guld, som Valdemar opsatte. Gåsen er et sindbillede på fjenden, hansestænderne (nuværende forgyldte gås er fra 1871).

 

Valdemar Atterdags eftermæle lyder at han samlede Danmark og jog de tyske pantbesiddere på porten. Imidlertid lyder eftermælet også på, at han var hensynsløs og magtbegærlig. Med dokumentet Landefreden af 1360 udstedte Valdemar en gensidig forpligtelse mellem Kongen og hele folket, de mange års modgang skulle vendes til medgang.

I 1326 blev Christoffer 2. (Valdemars far) fordrevet fra Danmark, og Valdemar voksede op ved den tysk-romerske Kejser Ludvig 4.'s hof og fik fremover stor støtte fra kejserfamilien.
I 1332-40 var Danmark uden regent men ledet de holstenske grever og panthavere
Gerhard (Den kullede greve) og Johan. I 1340 blev Den kullede greve myrdet i Randers af Niels Ebbesen, en gerning der gjorde Ebbesen til nationens helt.

Mordet på Den kullede Greve åbnede nye muligheder for Valdemar
, og der blev indledt forhandlinger om hans overtagelse af tronen. Han skulle gifte sig med den slesvigske Hertug Valdemar 3. Eriksens søster Helvig hvis medgift var en fjerdedel af Nørrejylland og som Valdemar ved ægteskabets indgåelse kunne indløse. Hans samling af Danmark havde udgangspunkt i Helvigs medgift.


Valdemar Atterdag overtog et rige som
var pantsat til de holstenske grever og det var Valdemars mål at købe og kæmpe riget fri, at samle det, og det lykkedes ham at genvinde det slot for slot, at genrejse det rige som Christoffer 2. havde mindsket så drastisk. I 1343 erhvervede han København og de følgende år de øvrige store borge på Sjælland. I 1346 solgte han hertugdømmet Estland til Den Tyske Orden og kunne herved indløse flere panter i Danmark. I 1347 drog Valdemar Atterdag på pilgrimsfærd til Jerusalem, hvor han blev slået til ridder af Den Hellige Grav.

I 1348 indløste han det pantsatte Koldinghus hos de holstenske grever.

I
1360 erobrede Valdemar Skåne og i 1361 Øland og Gotland. Besiddelsen af Skåne blev dog kortvarig.

Valdemars aggressive politik medførte oprør fra især jyske stormænd og
udløste 1. Hansekrig i 1362 hvor Valdemar besejrer en Hanseflåde der belejrer Helsingborg, og tvinger Lübeck til at slutte fred. Stormændene blev støttet af hansestæderne (Hanseforbundet, et handelsforbund af primært nordtyske byer).

2. Hansekrig/Den store Hansekrig brød ud i 1367 og nu stod Valdemar over for et mægtigt forbund, der bl.a. omfattede hansestæderne, Sverige og Mecklenburg. Danmark led et stort nederlag. Efter en længere krig mod hansestæderne måtte Valdemars drost (øverste rådgiver og stedfortræder) Henning Podebusk ved freden i Stralsund i 1370 overlade Skåne til hansestæderne i 15 år.

Valdemars søn Christoffer var død i 1363, og arvefølgen var nu usikker. Valdemar havde aftalt med sin datter Ingeborgs svigerfar, at dattersønnen Albrecht 4. af Mecklenburg, skulle efterfølge ham som konge af Danmark. Da Valdemar døde i
1375, fik hans yngre datter Margrete imidlertid Henning Podebusk over på sin side og sin søn Oluf, valgt til konge.

Kong Valdemar døde på Gurre (i dag en slotsruin) ved Gurre Sø i Nordsjælland. Valdemar holdt så meget af borgen, at han skulle have udtalt: "Lad blot Gud beholde sit Himmerige, hvis jeg må beholde Gurre", hvilket han måske ikke skulle have sagt, hvis man skal tro legenden om, at Guds straf for denne ytring er en evig jagt og Valdemar derfor stadig jager i skovene ved Gurre med sit kobbel af gøende hunde.
I 1816 skrev B.S. Ingemann "Paa Sjølunds fagre Sletter":

Paa Sjølunds fagre Sletter

ved Østersøens Bred,

hvor Skoven Kranse fletter

om Engens Blomsterbed,

hvor Sølverkilden glider

nu ved Ruinens Fod,

dér stolt i gamle Tider

en Kongebolig stod.

I Borgens gyldne Sale

sig rørte muntert Liv,

der hørtes skæmtsom Tale

og lystigt Tidsfordriv:

Kong Valdemar dér bygged

saa fast sit Kongehus,

som det hans Liv betrygged,

til Verden sank i Grus.

Med lystig Jægerskare

paa hviden Ganger fløj

den Konge tit med Fare

hen over Stub og Høj;

men i den raske Glæde,

ved Jægerhornets Klang

de glemte tit at bede

og høre Messesang.

I Muld for længe siden

Kong Valdemar er lagt,

men sælsomt gennem Tiden

gaar Sagnet om hans Jagt.

Tit korser arme Bonde

sig end paa natlig Sti,

hvor Jægere og Hunde

ham suse vildt forbi.

1 Højen som dækker levningerne af Valdemars slot ved Gurre, 1820. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
2 Gurre.
3 J.Th. Lundbye, "Gåsetårnet i Vordingborg", 1842, Statens Museum for Kunst.
4 Valdemar Atterdags våbenskjold med tre løver omgivet af hjerter, ses bag altertavlen i Vor Frue Kirke i Aarhus. Motivet ses i Danmarks rigsvåben.
5-6 Valdemar Atterdags sarkofag, Sorø Klosterkirke. Dronning Margrete 1. overførte, med tilladelse fra paven, sin fars jordiske rester fra Vordingborg til Sorø. Sarkofagen står i dag uden den oprindelige udsmykning, der er gået til grunde bl.a. da korhvælvingen i 1651 styrtede ned, dog er en bispefigur af albast bevaret og opbevares på Nationalmuseet.
På den gamle tegning af sarkofagen ses Kongen placeret på dens topstykke. Hans hoved, over hvilket der er en baldakin, hviler på en pude og fødderne på en løve. Sarkofagens sider er øverst udsmykket med apostelrelieffer, og nederst med bisperelieffer. Den øverste gavludsmykning viser Kristi Himmelfart.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt