ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 

  Kongelige på frimærker/Royal Families on Stamps
Drop Down Menu
 
Nederlandene/The Netherlands
 
Kong Willem-Alexander, Dronning Maxima og Prinsesserne Catherina-Amalia, Alexia og Ariane, udgivet 2019.
King
Willem-Alexander, Queen Maxima and the Princesses Catherina-Amalia, Alexia and Ariane, issued 2019.
 
Prins Willem Kong Willem 2. Kong Willem 3. Prins Hendrik Dronning Emma Prinsesse Juliana
1 Prins Willem, udgivet 1933/Prince Willem, stamp issued 1933.
2 Kong Willem 2., 1813-1913, udgivet 1913/King Willem II, 1813-1913, stamp issued 1933.
3 Kong Willem 3., udgivet 1927/King Willem III, stamp issued 1927.
4 Prins Hendrik, 60 år, udgivet 1927/Prince Hendrik, stamp issued 1927 on the occasion of the Prince's 60th birthday.
5 Dronning Emma, udgivet 1934/Queen Emma, stamp issued 1934.
6 Prinsesse Juliana, udgivet 1934/Princess Juliana, stamp issued 1934.
 
Dronning Julianas
og Prins Bernhards sølvbryllup
Prins Bernhard WWF's logo Prinsesse Irene Prinsesse Margriet Prinsesse Beatrix
1 Dronning Julianas og Prins Bernhards sølvbryllup, udgivet 1962.
The silver wedding of Queen Juliana and Prince Bernhard, stamp issued 1962.
2
Prins Bernhard, udgivet 1971. Prins Bernhard, far til den tidligere Dronning Beatrix, døde 93 år gammel d. 1. december 2004. Den tyskfødte prins var gift med Dronning Juliana, der abdicerede i 1980 og døde i marts 2004. Under 2. verdenskrig spillede Prinsen en væsentlig rolle for den hollandske modstandsbevægelse. Prins Bernhard var i 1961 medstifter af Verdensnaturfonden (WWF), og han var organisationens første internationale præsident fra 1961-1977. 

Prince Bernhard, the German born Prince Consort of Queen Juliana, father of the former Queen Beatrix, stamp issued 1971. Prince Bernhard died December 1, 2004, at the age of 93. Prince Bernhard's service during World War II, and his help rebuilding the nation after the Nazi occupation earned him the respect of his adopted country. The Prince Consort was co-founder with Prince Philip, Duke of Edinburgh, of World Wildlife Fund (WWF). Prince Bernhard was the organization's first International President from 1961-1977.

3 Pandaen Chi-Chi i London zoologisk have blev inspirationen til WWF's logo og har siden 1961 været symbolet for WWF. Sir Peter Scott, en af medstifterne, tegnede det første Pandalogo i 1961. Frimærket udgivet 1971.
The panda Chi-Chi in London Zoo gave inspiration to the WWF logo, and had been the symbol for WWF since 1961. Sir Peter Scott, one of the co-founders, designed the first panda-logo in 1961. Stamp issued 1971.
4 Prinsesse Irene, udgivet 1946/Princess Irene, stamp issued 1946.
5 Prinsesse Margriet, udgivet 1946/Princess Margriet, stamp issued 1946.
6 Prinsesse Beatrix, udgivet 1946/Princess Beatrix, stamp issued 1946.
 
Johan Friso, Constantijn og
Willem-Alexander
Kronprins
Willem-Alexander
Dronninger Dronning
Beatrix
Brylluppet i 1966 mellem
Kronprinsesse Beatrix og den
tyske diplomat Claus von Amsberg
1 Prinserne Johan Friso, Constantijn og Willem-Alexander, udgivet 1972.
The Princes Johan Friso, Constantijn and Willem-Alexander, stamp issued 1972.
2 Kronprins Willem-Alexander, udgivet 1987/Crown Prince Willem-Alexander, stamps issued 1987.
3
1 Dronning Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, født Van Waldeck-Pyrmont, statsoverhoved fra 1890-1898, moder til den senere Dronning Wilhelmina. Frimærket udgivet 1990.
Queen Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, the head of state from 1890-1898. Stamps issued 1990.
2 Dronning Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau, statsoverhoved fra 1898-1948. 
Queen Wilhelmina
Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau, the head of state from 1898-1948.
3 Dronning Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, datter af Prins Hendrik van Mecklenburg og Dronning Wilhelmina, statsoverhoved fra 1948-80, moder til den tidligere Dronning Beatrix. Dronning Juliana abdicerede i 1980, hun døde i marts 2004, hendes mand Prins Bernhard døde 93 år gammel december 2004.
Queen Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, mother of the former Queen Beatrix. The Queen retired in 1980. Princess Juliana, formerly Queen of the Netherlands, died March 20, 2004
at the age of 94.
4 Dronning Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, datter af Dronning Juliana, statsoverhoved fra 1980, abdicerede i 2013.
Queen Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, head of state from 1980, she abdicated in 2013.
4 Dronning Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, datter af Dronning Juliana, statsoverhoved fra 1980, abdicerede i 2013.
Queen Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, head of state from 1980, she abdicated in 2013.
Regentparret
Dronning Beatrix
 
Brylluppet mellem Kronprins
Willem-Alexander og Maxima Zorreguieta
Forlovelse, bryllup
og dåb
Prinsesse
Catharina-Amalia
Dronning Beatrix'
50 års jubilæum
1-2 Brylluppet mellem Kronprins Willem-Alexander og den argentinsk fødte Maxima Zorreguieta, parret blev gift den 02.02.2002 i Amsterdam. Udgivet 2002.
The wedding between Crown Prince Willem-Alexander and the Argentinian-born Maxima Zorreguieta in Amsterdam 02.02.2002. Stamps issued 2002.
3 Forlovelse og bryllup mellem Kronprins Willem-Alexander og Maxima Zorreguieta samt Prinsesse Amalias barnedåb.
The engagement and wedding of Crown Prince Willem-Alexander and Maxima Zorreguieta and christening of their daughter Princess Amalia.
4 Prinsesse Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, datter af Kronprins Willem-Alexander og Kronprinsesse Maxima, udgivet 2003.
Princess Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, daughter of Crown Prince Willem-Alexander and Crown Princess Maxima. Stamp issued 2003.
5 Dronning Beatrix' 50 års jubilæum som regent, 2005/Queen Beatrix's Silver Jubilee 2005.
 
Kong Willem-Alexander og Dronning Maximas tre døtre:
Catherina-Amalia, Alexia og Ariane.

The
three daughters of King Willem-Alexander and Queen Maxima: Catherina-Amalia, Alexia og Ariane.
 
Frimærker udgivet i anledning af indsættelsen af Kong Willem-Alexander
Inauguration Stamps for Willem-Alexander, King of the Netherlands
 
Slottet i Amsterdam/Royal Palace in Amsterdam
 
Spanien/Spain
 
Kong Felipe 6. af Spanien/King Felipe VI of Spain.
 
Isabella 2. Alfonso 12. Regentparret
med familie
Dronning Sofia Kong Juan Carlos 1.
1 Dronning Isabella 2., udgivet 1853. Queen Isabella II, stamp issued 1853.
2 Kong Alfonso 12., udgivet 1879. King Alfonso XII, stamp issued 1879.
3 Prinsen af Asturien, Kronprins Felipe, Prinsesse Elena, Prinsesse Christina, Kong Juan Carlos 1., Dronning Sofia og Jaime de Marichalar gift med Prinsesse Elena i 1995. Udgivet 1996.
The Prince of Asturias, Crown Prince Felipe, Infanta Elena, Infanta Cristina, King Juan Carlos I, Queen Sofia and Jaime de Marichalar - he married Infanta Elena in 1995. Stamp issued 1996.
4 Dronning Sofia. Udgivet 1988. Queen Sofia. Stamp issued 1988.
5 Kong Juan Carlos 1., udgivet 2000/King Juan Carlos I. Stamp issued 2000.
6
Kong Juan Carlos 1. (Regeringsperiode 1975-2014) blev født i Rom i 1938, han er søn af Don Juan de Borbon y Battenberg, Greve af Barcelona og Donna Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans. 
I 1931 blev kongens bedstefar Kong Alfonso 13. tvunget i eksil, da republikken blev proklameret. Kongefamilien flygtede til Rom. Kong Alfonso 13. døde i 1941, og fem år senere flyttede hele familien til Lissabon i Portugal. Juan Carlos blev, efter faderens ønske uddannet i Spanien dels tog han en universitetsgrad og dels uddannede han sig inden for militæret. I 1962 giftede hans sig med den græske Prinsesse Sofia, datter af Kong Paul 1. og Dronning Frederika, Sofias bror og svigerinde er Ekskong Konstantin og Eksdronning Anne-Marie af Grækenland. 
I 1969 blev Juan Carlos udpeget til kommende regent efter general Francisco Franco, og han fik titlen Prins af Spanien. Da general Franco døde i 1975 blev Spanien et konstitutionelt monarki under Kong Juan Carlos 1. Juan Carlos' far Greven af Barcelona opgav i 1977 sine rettigheder som statsoverhoved til sin søn. Frimærkerne udgivet 2001 og 1995.


King Juan Carlos I (ruled
1975-2014) was born i Rome in 1938 as son of Don Juan de Borbon y Battenberg, Count of Barcelona and Donna Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans. 
Juan Carlos' grandfather, Alfonso XIII, had been forced into exile in 1931 following two decades of turbulence for the Spanish monarchy. The former King passed away in 1941, and five years later the entire family moved to the Portuguese capital of Lisbon. Juan Carlos took his university degree and military education in Spain - the Count of Barcelona's wish for his son. In 1962 he married the Greek Princess Sofia, daughter of King Paul I and Queen Frederika - Sofia's brother and sister-in-law are Ex-King Constantine and Ex-Queen Anna-Maria of Greece.
In 1969 Juan Carlos was designated heir to the throne with the title of the Prince of Spain by General Francisco Franco. He was proclaimed King in 1975. Stamps issued 2001 and 1995.
 
Dronning Sofia Prinsesse Elena Prinsen
af Asturien
Prinsesse Christina Prinsen af Asturiens bryllup
med Letizia Ortiz
Kongeparret og

Kronprinsparret

1 Dronning Sofia. Udgivet 2001/Queen Sofia. Stamp issued 2001.
2 Prinsesse Elena, udgivet 2001/Infanta Elena, stamps issued 2001. 
3 Prinsen af Asturien, Kronprins Felipe, udgivet 2001/The Prince of Asturias, Crown Prince Felipe, stamps issued 2001.
4 Prinsesse Christina, udgivet 2001/Infanta Cristina, stamps issued 2001.
5 Frimærker udgivet 2004 i anledning af brylluppet d. 22. maj i Madrid mellem Prinsen af Asturien Kronprins Felipe og Letizia Ortiz.
Stamps issued in 2004 on the occasion of the Royal Wedding on May 22 in Madrid between The Prince of Asturias Crown Prince Felipe and Letizia Ortiz
6
Dronning Sofia og Kong Juan Carlos 1. Prinsen af Asturien Kronprins Felipe og Prinsessen af Astrurien Kronprinsesse Letizia. Frimærker udgivet 2004.
Queen Sofia and King Juan Carlos I. The Prince of Asturias Crown Prince Felipe and The Princess of Asturias Crown Princess Letizia. Stamps issued 2004.
 
Prinsesse Leonor på frimærke for første gang, 2. oktober 2015.
Princess Leonor is honoured with her own postage stamp on 2 October, 2015.
 
Slottet i Madrid/Royal Palace in Madrid
Belgien/Belgium
 
  Kong Philippe og Dronning Mathilde og deres fire børn: Prinsesse Elisabeth, Hertuginde af Brabant (f. 2001), Prins Gabriel (f. 2003), Prins Emmanuel (f. 2005) og Prinsesse Eléonore (f. 2008). Frimærkeark udgivet 2016.

King Philippe and Queen Mathilde and their four children: Princess Elisabeth, Duchess of Brabant (b. 2001), Prince Gabriel (b. 2003), Prince Emmanuel (b. 2005) and Princess Eléonore (b. 2008). Postage stamps issued 2016.

 
Kongeslottet Belgiske konger Kronprins Philippes
bryllup med Mathilde d'Udekem d'Acoz
Prinsesse Mathilde Kong Philippe
1 Kongeslottet/The Royal Palace.
2 Belgiske konger, udgivet 1999/Belgian monarchs, stamps issued 1999.
3 Brylluppet mellem Kronprins Philippe og Mathilde d'Udekem d'Acoz den 4. december 1999.
The marriage of Crown Prince Philippe to Mathilde d'Udekem d'Acoz on December 4, 1999.
4 Kronprinsesse Mathildes 40 års fødselsdag/Crown Princess Mathilde's 40th birthday.
5 Philippe konge af Belgien siden 21. juli 2013/Philippe was sworn in as King of Belgium on July 21, 2013.
 
  Den 21. juli 2013 abdicerede Kong Albert II og overlod tronen til sin søn Philippe.

King Albert II abdicated on July 21, 2013.
 
Kong Albert II og Dronning Paola omgivet af Dronning Mathilde og Kong Philippe.
King
Albert II and Queen Paola surrounded by Queen Mathilde and King Philippe.
 
Luxembourg
 
Arvestorhertug Guillaume og arvestorhertuginde Stephanie.
The Hereditary Grand Duke Guillaume and the Hereditary Grand Duchess Stephanie.
 
Joséphine-Charlotte og Storhertug Jean Tronfølgeren Prins Henri Prinsesse Margaretha og
Prins Jean
Prins Jean Prinsesse
Margaretha
1 Brylluppet mellem Prinsesse Joséphine-Charlotte og Storhertug Jean, udgivet 1953. Storhertuginden (født prinsesse af Belgien i 1927) er oldebarn af Kong Christian 9. Storhertugparret har fem børn, den ældste Prins Henri overtog tronen i 2000, da Storhertug Jean abdicerede.
The wedding between Princess Joséphine-Charlotte and Grand Duke Jean, stamp issued 1953.
2 Tronfølgeren Prins Henri, udgivet 1957/Hereditary Grand Duke Henri, stamp issued 1957.
3-4 Tronfølgeren Prins Henri, udgivet 1961/Hereditary Grand Duke Henri, stamps issued 1961
5 Tronfølgeren Prins Henri, udgivet 1967/Hereditary Grand Duke Henri, stamp issued 1967.
6 Prinsesse Margaretha og Prins Jean, udgivet 1962/Pricess Margaretha and Prince Jean, stamp issued 1962.
7-8 Prins Jean og Prinsesse Margaretha, udgivet 1967.
Prince Jean and Princess Margaretha, stamps issued 1967.
 
Prinsesse
Marie-Astrid
Storhertuginde Maria Teresa og
Storhertug Henri
Tronfølgeren
Prins Guillaume
Storhertuginde Maria Teresa
og Storhertug Henri
1-2 Prinsesse Marie-Astrid, udgivet 1967 og 1960/Princess Marie-Astrid, stamps issued 1967 and 1960.
3 Storhertuginde Maria Teresa og Storhertug Henri, udgivet 1981. 
Grand Duchess Maria Teresa and Grand Duke Henri, stamp issued 1981.
4 Tronfølgeren Prins Guillaume, udgivet 1999.
Hereditary Grand Duke Guillaume, stamp issued 1999.
5-6 Storhertuginde Maria Teresa og Storhertug Henri. Storhertugen overtog tronen i 2000, da hans far Storhertug Jean abdicerede. Udgivet 2000. 
Grand Duchess Maria Teresa and Grand Duke Henri, who came to power on October 7, 2000, when his father, Grand Duke Jean, abdicated. Stamp issued 2000.
 
Slottet i Luxembourg/Royal Palace in Luxembourg
Liechtenstein
 
Fyrst Hans Adam 2. (f. 1945) og Fyrstinde Marie-Aglaé (1940-2021).
H.S.H. Prince Hans-Adam II (b. 1945) and H.S.H. Princess Marie-Aglaé (1940-2021).
 
Fyrst Johann 2. Fyrstinde Gina Fyrstinde Elsa
1 Fyrst Johann 2. Udgivet 1917
2 Fyrst Johann 2., 70 år. Udgivet 1928
3 Fyrst Johann 2.'s regeringsjubilæum. Udgivet 1928. 
4 Fyrstinde Gina (Georgina) (1921-1989), mor til Fyrst Hans-Adam II, udgivet 1943/Princess Gina (Georgina) (1921-1889), issued 1943.
5 Fyrstinde Gina, udgivet 1944/Princess Gina, issued 1944.
6 Fyrstinde Elsa. Udgivet 1947.
 
Prinsesse Nora Prins Philipp   Fyrstinde Gina Fyrstinde Gina
med Wenzel
Hans-Adam 2.
og Fyrstinde
Marie-Aglaé
1 Prinsesse Nora. Udgivet 1955.
2 Prins Philipp. Udgivet 1955.
3 Udgivet 1956.
4 Fyrstinde Gina (Georgina) (1921-1889), mor til Fyrst Hans-Adam 2. udgivet 1955/Princess Gina (Georgina) (1921-1889), issued 1955.
5 Fyrstinde Gina med sønnen Franz Josef Wenzeslaus, kaldet Wenzel (1962-1991), udgivet 1965.
Princess Gina with her son Franz Josef Wenzeslaus, nicknamed Wenzel (1962-1991), issued 1965.
6 Fyrst Hans-Adam 2. og fyrstinde Marie-Aglaé, udgivet 1967/Prince Hans-Adam II and Princess Marie-Aglaé, issued 1967.
 
1-3 Udgivet 1975/Issued 1975
4 Udgivet 1977/Issued 1977
5 Udgivet 1981/Issued 1981
 
Slottet i Vaduz/Vaduz Castle
 
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu