Drop Down Menu
Kongelige på frimærker/Royal Families on Stamps
Drop Down Menu
Danmark/Denmark

Det første danske frimærke "FIRE R.B.S." (Rigsbankskilling) blev taget i brug 1. april 1851  
On 1st April 1851 the first Danish stamp was issued  

Frimærke udgivet af PostNord i anledning af H.M. Dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum.
Postage stamps issued by PostNord on the occasion of the 50th anniversary of HM Queen Margrethe II's accession to the throne.
Frimærkeark udgivet af PostNord i anledning af H.M. Dronning Margrethes 80-års fødselsdag den 16. april 2020.
10-kroners mærkerne:
1 Kong Frederik 9. omgivet af sine tre døtre Prinsesse Anne-Marie, Prinsesse Benedikte og Prinsesse Margrethe. Foto: Erik Petersen.
2 Tronfølgerens bryllup i 1967 med Greve Henri de Laborde de Monpezat. Foto: Vagn Hansen.
3 Tronfølgeren med Kronprins Frederik ved hans dåb i Holmens Kirke den 24.6.1968. Foto: John Stæhr.
4 H.M. Dronning Margrethe. Foto: Kongernes Samling.
5 30-kroners mærket: Portræt af H.M. Dronning Margrethe fotograferet til gengivelse på frimærket. Fotograf: Torben Eskerod. Grafiker: Ella Clausen.
Postage stamps issued by PostNord on the occasion of HM Queen Margrethe II's 80th birthday on 16 April 2020.
1 King Frederik IX surrounded by his three daughters Princess Anne-Marie, Princess Benedikte and Princess Margrethe. Photo: Erik Petersen.
2 Wedding, 1967, of the heir to the throne Princess Margrethe to Count Henri de Laborde de Monpezat. Photo: Vagn Hansen.
3 The christening ceremony of Crown Prince Frederik in Holmens Church on 24 June 1968. Photo: John Stæhr.
4 HM Queen Margrethe II. Photo: The Royal Danish Collection.
5 Portrait of HM Queen Margrethe II. Photographer: Torben Eskerod. Graphic designer: Ella Clausen.
Christian 4. Christian 9.
1-2 Christian 4., udgivet 1924/Christian IV, stamps issued 1924.
3 Christian 4.'s våbenskjold, udgivet 1988/Christian IV's coat of arms, stamp issued 1988.
4 Christian 9., "Europas Svigerfar", udgivet 1904. Kejserinde Dagmar af Rusland var datter af Christian 9. og Dronning Louise.
Christian IX, "Europe's Father-in-law", stamp issued 1904. The
Empress Dagmar of Russia was the daughter of Christian IX and Queen Louise.
5 Christian 9. spiller whist med sine døtre/Christian IX playing whist with his daughters.
6 Fransk karrikaturkort af Christian 9./French Caricature of Christian IX.
Frederik 8. Christian 10. 1.ste Dags Stempel
First-day-of-issue postmarks
1 Frederik 8., udgivet 1907/Frederik VIII, stamp issued 1907.
2 Kongebesøg i Hjørring i 1908, Kong Frederik 8. og Dronning Lovisa/Royal Visit, Hjørring, North Jutland, 1908, King Frederik VIII and Queen Lovisa.
3 Christian 10., udgivet 1927/Christian X, stamp issued 1927.
4 Christian 10., 60 år, udgivet 1930/Christian X, stamp issued 1930.
5 Mærkat, Christian 10./Sticker stamp, Christian X.
6 Brevkort, 1.ste Dags Stempel, Odense 15.5.37. Frimærkernes motiver er Marselisborg Slot, Christian 10. til hest og Salys rytterstatueAmalienborg Slotsplads.

First Day Cover postmarked Odense 15.5.37.

Christian 10. Kongemærket Christian 10
1 Christian 10. Brevkort, stemplet Charlottenlund 3. okt. 1942/Christian X. Postcard postmarked Charlottenlund October 3rd 1942.
2 Mærkat med Christian 10. i anledning af hans 72-års fødselsdag 26-9-1942.
Sticker stamp issued on the occasion of Christian X's 72th birthday 26-9-1942.
3 Mærkat med Kongemærket i anledning af Christian 10.'s 75 års fødselsdag. Kongemærket blev symbol på danskheden under Besættelsen. Det blev sammen med kongenålen fremstillet og solgt i forbindelse med Kong Christian 10.'s 70-års fødselsdag i 1940. De indkomne beløb fra salget af mærkerne gik til folkegaven "Kong Christian den Tiendes Fond" stiftet i anledning af den runde dag.
Sticker stamp issued on the occasion of Christian X's 75th birthday.
4 Mærkat i anledning af Christian 10.'s 75 års fødselsdag/Sticker stamp issued on the occasion of Christian X's 75th birthday.
5 Christian 10., 75 år, udgivet 1945/Christian X, stamp issued on the occasion of the King's 75th birthday, 1945.
6 Mærkat med Christian 10./Sticker stamp showing Christian X.
Christian 10. til hest Kongeparret og Montgomery
1 Christian 10. på sin daglige ridetur gennem København, udgivet 1937.
Christian X on his daily horseback ride through the streets of Copenhagen, stamp issued 1937.
2 Mærkat. Christian 10. til hest. Baggrunden er Dannebrog. Øverst Kongens valgsprog "MIN GUD - MIT LAND - MIN ÆRE".
Sticker stamp showing Christian X on horseback on the background of the Danish flag Dannebrog. Above the King is his motto "My God, my Country, my Honour".
3-5 Postkort med Christian 10. til hest. Kongen red alene gennem byens gader og gjorde ofte holdt for at tale med eller give hånd til sit folk.
Postcards showing Christian X on horseback. He often stopped to speak to his people or shake their hands.
6 Kongeparret og Montgomery/The King and Queen with Montgomery.
Christian 10. og Dronning Alexandrine Frederik 9.
HM King Christian 10 and HM Queen Alexandrine
1-2 Postkort med foto af Christian 10. og Dronning Alexandrine/Postcards showing King Christian X Queen Alexandrine.
3 Alexandrine Kronprinsesse af Danmark/Alexandrine Crown Princess of Denmark.
4 Dronning Alexandrine, Christian 10.'s hustru, udgivet 1939/Queen Alexandrine, the wife of King Christian X, stamp issued 1939.
5 Postkort med foto af Dronning Alexandrine/Postcard showing Queen Alexandrine.
6 Frederik 9., udgivet 1949/Frederik IX, stamp issued 1949.
Frederik 9. Kongeparrets besøg

i Chicago

Dronning Ingrid med Prinsesse Margrethe
1-2 Postkort med foto af Frederik 9., med frimærker af Majestæten stemplet "Frimærkets udgivelsesdag", henholdsvis 12. februar og 17. juni 1948.
Postcard showing Frederik IX, including stamps issued respectively February 12 and June 17, 1948.
3 Mærkat med Frederik 9. I 1959 var det 100 år siden at grundlæggeren af Røde Kors Jean Henri Dunant var øjenvidne til Slaget ved Solferino i Italien.
Sticker stamp showing Frederik IX. In 1959 it was 100 years since the founder of Red Cross, Henry Dunant, witnessed the Battle of Solferino in Italy.
4 Frederik 9.'s 60 års fødselsdag, udgivet 1959.
Frederik IX, stamp issued on the occasion of the King's 60th birthday, 1959.
5 "Til ihukommelse af besøget i Chicago, Illinois af H.K.H. Kronprins Frederik af Danmark og H.K.H. Kronprinsesse Ingrid af Danmark, d. 23. april 1939."
Envelope: "In Commemoration of visit to Chicago, Illinois of His Royal Highness CROWN PRINCE FREDERIK of Denmark and Her Royal Highness CROWN PRINCESS INGRID of Denmark April 23. 1939."
5 Dronning Ingrid med Prinsesse Margrethe, udgivet 1941/Queen Ingrid and Princess Margrethe, stamp issued 1941.
Dronning
Ingrid
Den nye grundlov Prinsesse
Anne-Marie
Prinsesserne Anne-Marie, Benedikte og Margrethe Det græske kongepar Det græske Kongepar med deres førstefødte
1 Dronning Ingrid, 25-års spejderjubilæum, udgivet 1960.
Queen Ingrid, stamp issued on the occasion of the Queen's 25th year Scout Jubilee, 1960.
2 Ved grundlovsændringen i 1953 opnår Prinsesse Margrethe retten til tronen, udgivet 1953.
The Danish Constitution was changed on 5 June 1953, allowing female succession to the throne, stamp issued 1953.
3 Prinsesse Anne-Marie, udgivet 1950.
Princess Anne-Marie, ex-Queen Anna-Maria of Greece, stamp issued 1950.
4 Prinsesse Anne-Marie, Prinsesse Benedikte og Tronfølgeren Prinsesse Margrethe, udgivet 1964.
Princess Anne-Marie, Princess Benedikte and the heir to the throne Princess Margrethe, stamp issued 1964.
5 Grækenlands Kongepar (fra 1964-73) Kong Konstantin 2. og Dronning Anne-Marie. Udgivet 1964.
The Greek King Constantine II and Queen Anna-Maria. (Constantine was King of Greece from 1964-73). Issued 1964.
6 Grækenlands Kongepar Kong Konstantin 2., Dronning Anne-Marie og Prinsesse Alexia. Udgivet 1966.
The Greek King Constantine II, Queen Anna-Maria and Princess Alexia.
Issued 1966.
Kongeparrets sølvbryllup Frederik 9. Tronfølgerens bryllup Tronfølgerparret med Prins Frederik
1 Frederik 9.'s og Dronning Ingrids sølvbryllup, udgivet 1960/The silver wedding of Frederik IX and Queen Ingrid, stamp issued 1960.
2 Frederik 9., Kgl. Post Grønland/Frederik IX, Post Greenland.
3 Frederik 9.'s 70 års fødselsdag, udgivet 1969/Frederik IX, stamp issued on the occasion of the King's 70th birthday, 1969.
4 Mindeudgave, Frederik 9., 1899-1972, udgivet 1972/Stamp in memory of Frederik IX 1899-1972, issued 1972.
5 Tronfølgerens bryllup med Greve Henri de Laborde de Monpezat, udgivet 1967.
Wedding of the heir to the throne Princess Margrethe to Count Henri de Laborde de Monpezat, stamp issued 1967. 
6 Tronfølgeren, Prins Frederik og Prins Henrik, udgivet 1969.
The heir to the throne Princess Margrethe, Prince Frederik and The Prince Consort, Henrik, stamp issued 1969.
Dronning Margrethe 2. Prins Henrik
1 Dronning Margrethe 2., udgivet 1973, Grønland/Queen Margrethe II, stamp issued 1973, Post Greenland.
2 Dronningen, udgivet 1982, Grønland/Queen Margrethe II, stamp issued 1982, Post Greenland.
3 Dronningen, FN's Kvindeår, udgivet 1975/Queen Margrethe II, The UN observed 1975 as International Women’s Year, stamp issued 1975.
4 Dronning Margrethe 2., udgivet 1974/Queen Margrethe II, stamp issued 1974.
5 Dronningen, 10 års regeringsjubilæum, udgivet 1982/Celebrating Queen Margrethe II's 10 years on the throne, stamp issued 1982.
6 Prins Henrik, 50 år, udgivet 1984/The 50th birthday of The Prince Consort, Henrik, stamp issued 1984.
Dronning Ingrid Kronprins Frederik
18 år
Dronning Margrethe 2. Regentparrets sølvbryllup Prins Henrik
60 år
1 Dronning Ingrid, 50 år i Danmark, udgivet 1985/Celebrating Queen Ingrid's 50 years in Denmark, stamp issued 1985.
2 Kronprins Frederik 18 år, udgivet 1986/Stamp issued on the occasion of HRH Crown Prince Frederik's 18th birthday, 1986.
3 Dronningen, udgivet 1990, i anledning af Majestætens 50-års fødselsdag.
Stamp issued on the occasion of Queen Margrethe II's 50th birthday, 1990.
4 Dronningen, udgivet 1990, Grønland, i anledning af Majestætens 50-års fødselsdag.
Stamp issued on the occasion of Queen Margrethe II's 50th birthday, 1990, Post Greenland.
5 Regentparrets sølvbryllup, udgivet 1992/The silver wedding of Queen Margrethe II and The Prince Consort, Henrik, stamp issued 1992.
6 Prins Henrik 60 år, udgivet 1994/Stamp issued on the occasion of The Prince Consort, Henrik's 60th birthday, 1994.
Dronning Margrethe 2.'s 25-års Regeringsjubilæum 1997 Dronningens
nytårstale
Dronningen
60 år
1 Dronning Margrethe 2.'s 25-års Regeringsjubilæum (1972-1997).
Silver Jubilee of Queen Margrethe II's succession to the throne (1972-1997), stamps issued 1997.
2 Stemplet på førstedagskuverten, hat og vinkehånd/Postmark, First Day Cover, hat and waving-hand.
3 Dronning Margrethe 2.'s 25-års Regeringsjubilæum, udgivet 1997.
In honour of Queen Margrethe II's 25 years on the Danish throne, Stamp issued 1997.
4 Dronningens 25-års Regeringsjubilæum, udgivet 1997, Grønland.
In honour of Queen Margrethe II's 25 years on the Danish throne, Stamp issued 1997, Post Greenland.
5 Dronningens nytårstale/The Queen's annual New Year's speech.
6 Dronning Margrethe 2., 60 år, udgivet 2000/Stamp issued on the occasion of Queen Margrethe II 60th birthday, 2000.
Dronning Margrethe 2. Prins Henrik
70 år
Kronprinsens bryllup med
Mary Donaldson 2004
41-FM.jpg (142224 byte)
1 Dronning Margrethe 2., 60 år, udgivet 2000/Stamp issued on the occasion of Queen Margrethe II 60th birthday, 2000.
2 Dronningen, udgivet 2000/Queen Margrethe II, stamp issued 2000.
3 Dronningen, Prinsen, Marselisborg slot, Hafnia 2001.
Queen Margrethe II, The Prince Consort, Marselisborg Palace, royal summer residence in Aarhus, Denmark, stamp issued 2001.
4 Prins Henrik 70 år, 2004/Stamp issued on the occasion of the Prince Consort, Henrik's 70th birthday, 2004.
5-6 Udgivet i anledning af brylluppet mellem Kronprins Frederik og Mary Elizabeth Donaldson, 14. maj 2004. Danmark, Færøerne og Grønland.
Stamp issued on the occasion of the Royal Wedding on May 14 2004 between Crown Prince Frederik and Mary Elizabeth Donaldson. Denmark, the Faroe Islands and Greenland.
Kronprinsens bryllup med Mary Donaldson 2004 Kronprinsparret med Prins Christian
1-3 Det kongelige bryllup 14. maj 2004/The Royal Wedding on May 14, 2004.
4 Udgivet i anledning af Kronprinsparrets første officielle besøg i Australien, marts 2005.
Stamp issued on the occasion of Crown Prince Frederik's and Crown Princess Mary's first official visit to Australia, March 2005.
5 Kronprinsparret og Prins Christian på velgørenhedsmærke til fordel for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond, 10. januar 2007. Foto: Post Danmark.
Danish charity stamp showing The Crown Prince Couple and Prince Christian, 10 January 2007.
6 Kronprinsparret og Prins Christian på grønlandsk frimærke, 15. januar 2007. Foto: POST Greenland Filatelia.
The Crown Prince Couple and Prince Christian. Published on 15 January 2007 by POST Greenland Filatelia.
Brylluppet mellem Prins Joachim
og Marie Cavallier
Dronningens 70-års fødselsdag Prinsesse Benedikte
1 Prinseparret. Udgivet af POST Greenland i anledning af brylluppet den 24. maj 2008 mellem Prins Joachim og Marie Agathe Odile Cavallier.
The Prince Couple. Issued by POST Greenland on the occasion of the Royal Wedding on May 24, 2008 between HRH Prince Joachim and Marie Agathe Odile Cavallier.
2-3 Dronningens 70-års fødselsdag 16. april 2010/Her Majesty the Queen's 70th birthday on 16 April, 2010.
4 Prinsesse Benediktes 70-års fødselsdag, 29. april 2014. Mærket viser Prinsessens relation til spejderbevægelsen.
HRH Princess Benedikte's 70th birhday, 29 April 2014.
Prins Henrik, 80 år Dronning Margrethe Kronprinsparrets kobberbryllup Regentparrets guldbryllup
1 Prins Henrik, 80 år, 11. juni 2014/HRH The Prince Consort's 80th birthday, 11 June 2014.
2 Dronning Margrethe, 2015/HM Queen Margrethe II in Greenland, 2015.
3 Kronprinsfamilien i anledning af Kronprinsparrets kobberbryllup, 14. november 2016. Kronsprinsparret er omgivet af deres fire børn, Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine.
The Crown Prince Couple's 12.5 year wedding anniversary, 14 November, 2016. The Couple is surrounded by their four children Prince Christian, Princess Isabella, Prince Vincent and Princess Josephine.
4 Regentparrets guldbryllup, 11. juni 2017/The Royal Couple's 50th wedding anniversary, 11 June 2017.
Frimærker med Dronningens akvareller fra Grønland udgivet i anledning af H.M. Dronningens 78-års fødselsdag, 15. april 2018.
Se også PAS DE DEUX ROYAL
Grønlandsk frimærke udgivet i anledning

af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag 26. maj 2018.

De kongelige slotte/The Royal Residences
Amalienborg Fredensborg Marselisborg Gråsten
1-2 Amalienborg Slot, København, midt på pladsen Salys rytterstatue af Frederik 5., 1771.
Amalienborg Palace, Copenhagen, Saly's equestrian statue of King Frederik V, 1771.
3 Fredensborg Slot/Fredensborg Palace, 1719-26, North Zealand.
4 Marselisborg Slot, Århus/Marselisborg Palace, Aarhus.
5 Gråsten slot, Sønderjylland/Gråsten Palace, South Jutland.
6 Kongeskibet Dannebrog, 1932, Århus Havn/The Royal Yacht Dannebrog, 1932, the Port of Aarhus.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress