ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 

  Kongelige på frimærker/Royal Families on Stamps
Drop Down Menu
 
Monaco
 
Udgivet i anledning af brylluppet mellem Fyrst Albert 2. og Charlene Wittstock, 2. juli 2011.
Issued on the occasion of the wedding between Prince Albert II and
Charlene Wittstock, 2 July 2011.
Portræt af Prinsesse Charlene, 3. december 2015. Bag hende ses Sydafrikas nationalblomst kongeprotea. Mærket er designet af den Sydafrikanske kunstner Stefanie van Zyl.
Portrait of Princess Charlene, 3 December 2015. Behind her is South Africa's national flower The King Protea. The stamp is designed by the South African artist Stefanie van Zyl.
 
Fyrst Louis 2. Fyrst Rainier 3. Grace Kelly og
Fyrst Rainier
Fyrst Rainier 3. Prinsesse Grace Fyrst Rainier 3.
1 Fyrst Louis 2., udgivet 1925/Prince Louis II, stamp issued 1925.
2 Fyrst Rainier 3., udgivet 1956/Prince Rainer III, stamp issued 1956.
3 Bryllup mellem den amerikanske skuespillerinde Grace Patricia Kelly og Fyrst Rainier 3., udgivet 1956.
The wedding between the American actress Grace Patricia Kelly and Prince Rainier III, stamp issued 1956.
4 Fyrst Rainier 3. af Monaco/Prince Rainier III of Monaco.
5 Prinsesse Grace/Princess Grace.
6 Fyrst Rainier 3., udgivet 1956/Prince Rainer III, stamp issued 1956.
 
Fyrst Rainier 3. af Monaco døde den 6. april 2005. Han var født Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi i 1923, søn af Prinsesse Charlotte af Monaco og Prins Pierre de Polignac, som tog navnet Grimaldi, da han giftede sig ind i familien. Grimaldifamilien har regeret Monaco siden 1297. 
Lilleputstaten Monaco (Principauté de Monaco), hvis hovedindtægtskilde er turisme, er beliggende ud til Middelhavet, landet er 3,5 km langt og omgivet af det franske departement Alpes Marítimes. En af landets tre bymæssige bebyggelser er Montecarlo, der er kendt for sit kasino. 6000 ud af Monacos 32.000 indbyggere er monegaskiske statsborgere.
Fyrst Rainier blev uddannet i England, Schweiz og Frankrig, han studerede litteratur i Montpeillier og politik i Paris. Rainier regerede det lille fyrstendømme fra 1949, han var den regent i verden, der havde siddet næstlængst på tronen. Thailands Kong
Bhumibol var den, der havde regeret længst, fra 1946-2016.
Selv om Fyrst Rainier blev mest kendt for at have giftet sig med den amerikanske skuespillerinde Grace Patricia Kelly i 1956, et ægteskab, der satte Monaco på verdenskortet, så var han også den ansvarlige for Monacos forfatning og for udviklingen af fyrstendømmet til et tilflugtssted og feriested for velhavere. Prinsesse Grace, der døde i en bilulykke i 1982, var med sin berømthed medvirkende til at lilleputstaten blev synonym med rigdommens bekvemmelighed. Der har været konflikter mellem på den ene side fyrstendømmet og på den anden side Frankrig og verdenssamfundet på grund af Monacos lempelige beskatningspolitik. 
I 1993 førte fyrst Rainier Monaco ind i FN som medlem nummer 183.

I 1997 fejrede Monaco 700-års jubilæet for Grimaldidynastiet. Fyrst Rainier fejrede 50 års regeringsjubilæum i 1999.
Fyrst Rainier og Prinsesse Grace fik tre børn, Prinsesse Caroline, tronarvingen Prins Albert og Prinsesse Stephanie.
Den 15. april blev fyrst Rainier stedt til hvile i Monocos Domkirke ved siden af sin hustru.
Albert, tronarving og markis af Baux, påtog sig sin fars regentforpligtelser den 31. marts 2005.
Fyrst Albert II af Monaco er født Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi i 1958. Den 2. juli 2011 blev han gift med
Charlene Wittstock.

Den engelske titel HSH (His Serene Highness) er i dansk oversættelse Hans Fyrstelige Durchlauchtighed, en titel der bl.a. er anvendt i Ludvig Holbergs forfatterskab.

HSH Prince Rainier III of Monaco died 6 April 2005. He was born Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi in 1923 as the son of Princess Charlotte of Monaco and Prince Pierre de Polignac, who had adopted the name Grimaldi on marrying into the family. The reign of the Grimaldi family began in 1297. Prince Rainier was educated in Britain, Switzerland and France, studying literature at Montpellier and politics in Paris.
Prince Rainier ruled the tiny principality since 1949, he was the worlds second longest-reigning monarch after King Bhumibol of Thailand (
1946-2016). Though he was best-known for having married the American actress Grace Patricia Kelly in 1956, a marriage which put Monaco on the map of the world, Prince Rainier has also been responsible for reforms to Monaco's constitution and for expanding the principality's economy, building it into a wealthy and elegant resort. Princess Grace, who died in a car accident in 1982, imported the celebrity status and made the midget state synonymous with easy-going wealth. There had been a conflict between on the one hand the principality and on the other hand France and the international community owing to Monaco's taxation policy.
In 1993, Rainier brought the principality into the United Nations as its 183rd member.
In 1997 the Principality of Monaco celebrated the 700th anniversary of the Grimaldi Dynasty. Prince Rainier celebrated his Golden Jubilee in 1999.
HSH Prince Rainier marriage to Grace Kelly bore him three children, Princess Caroline, Prince Albert, the heir to the throne, and Princess Stephanie. 
HSH Prince Albert, Heir to the Throne, Marquis of Baux took over as regent on 31 March 2005.
HSH Prince Albert II of Monaco is born Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi in 1958. 2. July 2011 he married
Charlene Wittstock.
 
Prinsesse Grace Prinsesse Grace
med Prins Albert
Prinsesse Caroline Prinsesse Stephanie Fyrst Rainier 3.
og Prins Albert
Prinsesse Grace
1 Prinsesse Grace, udgivet 1957/Princess Grace, stamp issued 1957.
2 Prinsesse Grace med Prins Albert, udgivet 1958/Princess Grace and Prince Albert, stamp issued 1958.
3 Prinsesse Caroline af Hannover/Princess Caroline of Hannover.
4 Prinsesse Stephanie, udgivet 2000/Princess Stephanie, stamp issued 2000.
5 Fyrst Rainier 3. og Prins Albert, udgivet 2001/Prince Rainer III and Prince Albert, stamp issued 2000.
6 Prinsesse Grace. Prinsessen døde i en bilulykke i 1982/Princess Grace. The Princess died in a car accident in 1982.
 
Prinsesse Grace Slottet i Monaco Tronsalen
1 Prinsesse Grace, udgivet 2001/Princess Grace, stamp issued 2001.
2-3 Slottet i Monaco, udgivet 1965/The Royal Palace in Monaco, stamp issued 1965.
4 Tronsalen i slottet i Monaco, udgivet 2002/The Throne Room, the Royal Palace in Monaco, stamp issued 2002.
 
1-2 Frimærker udgivet 2017 i anledning af 5-året for "Fondation Princesse Charlène de Monaco"
Stamps issued 2017 on the occasion of the 5th anniversary of "Princess Charlene of Monaco Foundation".
3 Rose opkaldt efter Prinsesse Charlene, 3. december 2015.
Rose named after Princess Charlene, 3 December 2015.
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu