Drop Down Menu
Historiske krige og begivenheder

Drop Down Menu
 
Retur til Slaget ved Fredericia
Tekst: Adolph von der Recke, 1849
Melodi: E. Horneman
I Natten klam og kold

I Natten klam og kold,
Bag Fredericia Vold
Forventningsfuld og taus staaer Danner-Hæren bold;
Paa Gaden er strøet Halm,
Man hører Fjendens Malm,
Der tordner gjennem Byen og gjør Luften Kvalm.
Soldatens Hjerte banker, han veed jo han skal frem,
Han beder til Vorherre - han tænker paa sit Hjem.
Da lyder Bülows Bud,
"Soldater, vi ska ud!
Saa kæmper nu for Kongen og vort Land med Gud!"

Hvor har vi Fjendens Trop?
Nu skal vi lyse op;
Giv Fyr! - Ryg Ræven ud af Hulen i Galop!
Recruter, som i Dag
Er første Gang i Slag,
Følg med os! Bryd Jer ikke om Kartovens Brag!
Ryd op i Fjendens Skandser - sæt Staalet for hans Bryst!
Men beder han om Naade, saa lyd dit Hjertes Røst,
Og giv ham kun Pardon -
Men skulde den Person
Bedrage Dig - saa send ham blot en skarp Patron!

Hvad hjælper Bajonet?
Den tages ei saa let,
Den Skandse hist, som Pallisaden krandser tæt,
Læg din Skulder til!
Saa har vi vundet Spil.
Den Vei jeg gaar; - dog nei, det ret ei lykkes vil.
Hvi standse I Soldater? - Er Eders Mod da brudt?
- Hr. Lieutenant, ak nei - men man siger Rye er skudt -
Saa storme vi paany,
Trods Sabelhug og Bly;
Ja, nu er Skandsen vor - og vi har hævnet Rye.

See Fjenden er paa Flugt,
Han løber lige lukt
I Randsfjord ud og drukner i den dybe Bugt.
En Skare fløi mod Nord
Men Størsteparten foer
Ad Erritsø og efterlod et dækket Bord.
Vi gav ham netop Tid at faae Bankekjødet med,
Men Laurbærblade mangled' - han kom saa fort afsted;
Hans hele Skyts og Tros
Vi førte hjem med os,
Og viste ham, at saadan kan de Danske slaaes.

Retur til Slaget ved Fredericia
Tirpitz ved Blåvand
Tirpitz museum, tegnet af arkitekten Bjarke Ingels, blev i 2017 indviet af Kronprins Frederik. Museet rummer fire permanente udstillinger:
1. "Den skjulte vestkyst". 2. "Havets guld" (rav). 3. "En hær af beton", lokalhistorie, herunder Atlantvolden. 4. Tirpitz-bunkeren. Se
bunker.
Hvorfor bunkeren hedder Tirpitz vides ikke med bestemthed, men bunkeren har heddet Tirpitz siden maj 1945, og er bygget op omkring en gammel bunker, der fra opførelsen hed Vogelnest (fuglerede). Navnet kan være efter slagskibet Tirpitz, opkaldt efter den tyske admiral Alfred von Tirpitz, eller stamme fra nogle Tirpitz-stillinger i Europa.
Langs den jyske vestkyst er opført mange bunkere under 2. verdenskrig som en del af det tyske kystforsvarsprojekt Atlantvolden, der gik fra Nordkap til Biscayen, og var spækket med tusindvis af bunkere og kanoner og skulle holde de allierede ude af det europæiske fastland.
Tirpitz-stillingen med to enorme kanonbunkere ligger ved Blåvand. Den og stillingerne på Fanø beskyttede indsejlingen til Esbjerg. Byggeriet af bunkerne begyndte i 1944 og skulle stå færdigt i september 1945, og var således ikke afsluttet da frihedsbudskabet kom den 4. maj 1945. Kanonrørene, fire i alt, blev aldrig monteret i Tirpitz, og et kanonrør er i dag udstillet i Bunkermuseum Hanstholm.
Mamutter foran Tirpitz i forbindelse med særudstillingen "DEN SIDSTE MAMMUT - DET FØRSTE MENNESKE" (oktober 2021-august 2023). Den uldhårede mammut (uddød elefantslægt) levede i Danmark under dele af istiderne og uddøde over det meste af verden ved afslutningen af Weichsel istiden (den sidste istid), der sluttede for o. 12.000 år siden.
Jørn Utzons operahus i Sidney i rav, fra udstillingen på Tirpitz "Rav - Havets guld". Ravudgaven af operahuset er en donation til det daværende ravmuseum i Oksbøl (nu flyttet til Tirpitz) fra søstrene Bodil Weincke og Birgit Schultz, der havde huset stående i deres butik Ravspecialisten på Strøget i København.
Rav er millioner af år gammelt, det er forstenet/fossilt harpiks fra harpiksholdige fyrre- og grantræer. De træer, der producerede harpiks (og i sidste ende rav) havde en overproduktion af harpiks, som dryppede fra træerne og ned på skovbunden og blev til rav efter at have ligget i et iltfattigt miljø i 30-50 millioner år.
Den første der satte sig for at bevise, at rav er forstenet harpiks fra træer, var den romerske videnskabsmand og forfatter Plinius d.æ. (ca. 23-79 e.Kr.) Han bemærkede harpikslugten og den røgfyldte flamme, der kom ud, når ravet brændte. Han lagde også mærke til, at man kunne finde fossiler af planter og insekter i det gennemsigtige rav - insekter er blevet fanget af det klæbrige harpiks, der skulle beskytte træerne mod dårligdomme.
Dinosaurfjer er fundet indkapslede i rav, og de 100 millioner år gamle fossiler har vist en anden struktur i fjerene end den som kendes fra nutidens fuglefjerdragter.
Det ældste rav, der er fundet i Danmark er o. 170 millioner år gammelt. Især langs den jyske vestkyst kan man finde rav, som er er skyllet op på strandene - de største forekomster af rav findes ved vestkysten og ved de baltiske landes Østersøkyst.
Efterårets storme skyller rav ind på land, hvor det kan findes blandt tang og kulagtige træstykker/de sorte ravpinde. Rav kan også forekomme i jordens undergrund.
Rav varierer i farve og størrelse alt efter alder, antal luftbobler og tæthed som er bestemmende for ravets farve - farveskalaen kan være fra sort/brun til hvid/gul.
Siden oldtiden har rav været anvendt som smykker og betalingsmiddel og været middel mod sygdomme og onde ånder. Rav har tilnavnet "den glade sten" fordi den siges at hjælpe mod depressioner.
Legenden fortæller at ravets skaber var Freja, den nordiske gudinde for elskov, frugtbarhed, skæbne og død der blev forladt af sin mand Od, hvorfor hun græd tårer af guld - de tårer, der ramte jorden blev til guld, og tårerne der ramte havet til rav. Rav er betegnet "havets guld".
De gamle grækere troede at rav blev dannet da Faeton (søn af solguden Helios) forsøgte at styre Helios' solvogn hen over himlen, men hestene løb løbsk, vognen kom ud af sin bane, jorden begyndte at brænde, og Zeus stoppede branden ved at dræbe Faeton med sit lyn, han faldt i floden Eridanos (de mange tårers flod), og hans søstre heliaderne blev forvandlet til poppeltræer, og de tårer de græd over broderens død blev til rav.
Da
Apollon blev forvist fra Olympen græd han tårer af rav.
I Palmnicken i den russiske enklave Kaliningrad (mellem Litauen og Polen) er en ravmine, der er storeksportør af rav.
Naziskatten bestod af kunstværker, juveler, guld samt Ravkammeret fra Katharinapaladset, der er betegnet som verdens 8. underværk.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt