ARS longa.dk  v/Kirsten Gress

Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Hertug Johann af Pfalz-Neumarkt og Catharina af Pommern
HUSTRU
Dorothea af Brandenburg (ca. 1430 - 1495) der som enke efter Christoffer 3. giftede sig med Christian 1.
BØRN
Ingen
DØDE
32 år gammel på Helsingborg Slot Kärnan (26. februar 1416 - 6. januar 1448)
GRAVSAT
Roskilde Domkirke, graven kendes ikke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 1.
  Unionskonge. Konge af Danmark 1440-48. Konge af Norge 1442-48. Konge af Sverige 1441-48. Nevø af Erik 7. af Pommern. Christoffer formåede at have et godt forhold til unionslandenes rigsråd, der havde den reelle magt, og derved styrkede han kongemagten.
I Danmark stoppede han de bondeoprør, som var medvirkende til Erik af Pommerns afsættelse og ophold på Gotland hvor han befattede sig med sørøveri og samtidig lagde planer for sin tilbagevenden til tronen, hvilket aldrig lykkedes.
Kongens omgav sig med tyske adels- og embedsmænd, og det faldt ikke i god jord hos det danske rigsråd, hvorfor de fleste af dem rejste tilbage til Tyskland.
Svenskerne kaldte Christoffer for Barkekonge, fordi de mente, at han var skyld i år med misvækst, som betød, at der måtte blandes bark i brødet. Denne opfattelse hidrører fra den norrøne mytologi om at kongen var ansvarlig for markens vækster.
Christoffer viste stor interesse for
Birgittinerordenen, grundlagt af Den hellige Birgitta i 1346, og stadfæstede i 1442 Vadstena Klosterets privilegier.

Ved Christoffer 3.'s død gik kongemagten over til den oldenborgske gren af kongeslægten, der regerede Danmark til 1863.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu