Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Hertug Johann af Pfalz-Neumarkt og Catharina af Pommern
HUSTRU
Dorothea af Brandenburg (ca. 1430 - 1495) der som enke efter Christoffer 3. giftede sig med Christian 1.
BØRN
Ingen
DØDE
32 år gammel på Helsingborg Slot Kärnan (26. februar 1416 - 6. januar 1448)
GRAVSAT
Roskilde Domkirke, graven kendes ikke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 1.
Unionskonge. Konge af Danmark 1440-48. Konge af Norge 1442-48. Konge af Sverige 1441-48. Nevø af Erik 7. af Pommern. Christoffer formåede at have et godt forhold til unionslandenes rigsråd, der havde den reelle magt, og derved styrkede han kongemagten.
I Danmark stoppede han de bondeoprør, som var medvirkende til Erik af Pommerns afsættelse og ophold på Gotland hvor han befattede sig med sørøveri og samtidig lagde planer for sin tilbagevenden til tronen, hvilket aldrig lykkedes.
Kongens omgav sig med tyske adels- og embedsmænd, og det faldt ikke i god jord hos det danske rigsråd, hvorfor de fleste af dem rejste tilbage til Tyskland.
Svenskerne kaldte Christoffer for Barkekonge, fordi de mente, at han var skyld i år med misvækst, som betød, at der måtte blandes bark i brødet. Denne opfattelse hidrører fra den norrøne mytologi om at kongen var ansvarlig for markens vækster.
Christoffer viste stor interesse for
Birgittinerordenen, grundlagt af Den hellige Birgitta i 1346, og stadfæstede i 1442 Vadstena Klosterets privilegier.

Ved Christoffer 3.'s død gik kongemagten over til den oldenborgske gren af kongeslægten, der regerede Danmark til 1863.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt