Drop Down Menu

 
Rosenholm slot/Rosenholm Castle

 
Rosenholm slot påbegyndtes i 1559 af rigskansler Jørgen Rosenkrantz. Slottet fik sin endelige form i 1580. Lysthuset Pirkentavl i Slotsparken betegnes "Jyllands første universitet" fordi Holger Rosenkrantz kaldet "Holger den lærde" (1574-1642) formodedes at have holdt skole her for unge adelsmænd og vordende præster.
Hornslet Kirke beliggende få km fra slottet betegnes Rosenkrantzernes mausolæum.
Slottet kendes fra DR's julekalender "Jul på slottet", 1986. På selve slottet boede kongen, prinsesse Miamaja og kongens søster Fedorika. I Pirkentavl boede rigsråden grev Rabsenfuchs og dennes enfoldige brorsøn junker Juks, og i stalden boede Valentin.
 

Rosenholm Castle was founded in 1559 by Chancellor Jørgen Rosenkrantz. The castle got its final form in 1580. In the park is the renaissance pavilion Pirkentavl called ”The first university in Jutland” because Holger Rosenkrantz, a famous Lutheran theologian, known as ”Holger the Learned” kept a private academy at Rosenholm, and Pirkentavl was said to be used as a classroom. Hornslet Church located a few km from the castle is referred to as The Rosenkrantz Mausoleum.

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Aarhus
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu