Drop Down Menu
Schweiz/Switzerland
C O R I P P O   &   S P L Ü G E N   &   P R O S P E K T E R

Drop Down Menu

Corippo
Corippo er en bjerglandsby i Verzascadalen i kanton Ticino. Med et indbyggertal på 13 er Corippo den mindste kommune i Schweiz. I 1224 blev stedet omtalt for første gang som Culipo og i 1374 som Quorippo. I 1850 boede der 350 mennesker i byen, det største indbyggertal nogensinde.
Corippo er national monument af arkitektonisk værdi og besøges ofte af arkitekturstuderende og arkitekter.
Corippo is a mountain village in the Verzasca Valley in the canton of Ticino. With a population of 13, it is the smallest municipality in Switzerland. In 1224 Corippo was mentioned for the first time as Culipo, and in 1374 as Quorippo. In 1850 the village has a population of 350, the highest number ever.
Corippo is a national monument of architectural heritage and is frequently visited by international students and professors of architecture.
Valle Verzasca/The Verzasca Valley
Valle Verzasca i kanton Ticino med Verzasca flodens smaragdgrønne vand. Den såkaldte romanske bro blev opført i 1600-tallet, og efter en delvis ødelæggelse i 1868 blev den genopført i 1960. Broen kaldes også "Ponte dei Salti", udspringsbro.
The Verzasca Valley in the canton of Ticino with the clear emerald green waters of the Verzasca River. The so-called Roman Bridge only dates back to the 17th century, and after a partial destruction in 1868 it was rebuilt in 1960. The bridge is also called "Ponte dei Salti", jumping bridge.
Prospekter fra Schweiz/Views of Switzerland

Matterhorn, højde 4.478 m, (tysk, Matterhorn. Italiensk, Monte Cervino. Fransk, Mont Cervin) ligger i Alperne mellem Schweiz og Italien.
Matterhorn, height 4.478 m, (German, Matterhorn. Italian, Monte Cervino. French, Mont Cervin), the king of mountains
situated in the Alps on the border between Switzerland and Italy.

Rhinens udspring ved Tomasee nær Oberalppasset i kantonen Graubünden.

The source of the Rhine river, at Lake Toma near the Oberalppass in the Canton of Graubünden.
Splügen Pass  -  Chiavenna & Dongo
Splügenpasset mellem Schweiz og Italien er et højt bjergpas (2,115 m), der forbinder den schweiziske dal Hinterrhein og paslandsbyen Splügen i kanton Graubünden med alpedalen Valle Spluga og den historiske by Chiavenna i den italienske provins Sondrio i regionen Lombardiet. Vejen fortsætter til Comosøen.
Splügenpasset er åbent fra maj til oktober.
The Splugen Pass, between Switzerland and Italy, is a high mountain pass (2,115 m) which connects the Swiss Hinterrhein valley and the pass village Splugen in the canton of Graubunden with the Alpine valley Valle Spluga and the historic town Chiavenna in the Italian Sondrio province of the Lombardy Region. The road Continues towards Lake Como. The Splugen Pass is open from May to October.
Chiavenna
Chiavenna er en historisk by i Lombardiet, ca. 100 km nord for Milano. Byen har bevaret sine middelalderlige særpræg såsom smalle gader, paladser og kirker. Floden Mera flyder gennem byen.
Chiavenna er en langsom by, en Cittaslow, hvis logo er en snegl. Cittaslow er en organisation, der blev grundlagt i 1999 i Italien, og den hylder det langsomme byliv. For at blive optaget på listen skal byens indbyggertal være under 50.000. Indbyggertallet i Chiavenna er ca. 7.500.
Chiavenna is an old town in Lombardy, about 100 kilometres north of Milan, which has preserved a significant part of its medieval character such as narrow streets, palazzos and churches. The River Mera flows through the town. Chiavenna is listed as a "Cittaslow".
Kirken Santa Maria i Borgonuovo, Chiavenna
The Church of Santa Maria in Borgonuovo, Chiavenna
Kirken Santa Maria i Borgonuovo blev indviet i 1327 af broder Guizardo, biskop af Comana i Lilleasien. Den var fra 1592 til 1622 protestantisk kirke.
I den første halvdel af 1300-tallet var der i den lille by Chiavenna tre kirker til ære for Vor Frue, Guds moder. Borgerne i det sydlige distrikt Borgonuovo havde i 1500-tallet på foranledning af familien Mascaranico konverteret til den reformerte tro, men gav i 1592 afkald på patronatsretten til fordel for det protestantiske sogn Chiavenna. I 1622 blev kirken igen katolsk.
Middelalderbygningen blev i anden halvdel af 1600-tallet restaureret fra grunden. Det renoveringsarbejde der begyndte i 1668 blev delvist finansieret af den ungarnske biskop Francesco Giani, der stammede fra byen Novate Mezzola i Lombardiet.
Den gamle kirke var nu en harmonisk barokbygning, der bestod af en enskibet bygning med et polygonalt apsis og to sidekapeller, der indikerer et tværskib som krones af en ottekantet kuppel. Kirkens portal er udført 1673 af Tessin-stenhuggerne Giorgio Casella og Stefano Cariolo. I 1742 blev marmorstatuen "Jomfru Marias ubesmittede undfangelse" tilskrevet Giovanni Battista Adamo. I den ottekantede kuppel er fresker af Giovan Battista Macolino d.æ., der var tidens væsentligste lokale kunstner. I freskerne skildres episoder fra Jomfru Marias liv. Hovedalterets maleri af Jomfru Maria er udført af Tessin-kunstneren Francesco Innocenzo Torriani, der også har udført maleriet i højre sidealter, der viser Helligånden, abbed Skt. Maurus og Skt. Anna. Stukkaturarbejderne i koret er udført i 1699 af Tessin-stukkatøren Agostino Silva, freskerne er af Pietro Bianchi fra Como. Den milanesiske maler Ferdinando Crivelli udførte i 1746 dekorationerne i kirkens skib. Det venstre sidealter af træ blev udført 1694 af Giovanni Albiolo fra Bellagio. Hovedalteret og balustraden er udført i 1698-99 af Bernardo Alio og Giacomo Giudice.
I 1998-99 blev kirken omfattende restaureret og genvandt sin barokglans. De tilføjelser der i 18-1900-tallet blev gjort til kalkmalerierne blev sløjfet og ligeså den kunstigt anlagte Lourdesgrotte (efter Maria-valfartsstedet i Lourdes i Sydfrankrig) i venstre sidealter, og dermed kom alterbilledet af Den hellige Frans Xavier og Den hellige Cajetan fra Thiena tilbage til dets oprindelige plads.
The church of Santa Maria in Borgonuovo was inaugurated in 1327 by Brother Guizardo, bishop of Comana in Asia Minor. From 1592-1622 it was a Protestant church, and in 1622 the church was again Catholic.
The medieval church was totally renovated in the second half of the 1600s. The renovation work, begun in 1668, was partly financed by the Hungarian bishop Francesco Giani, who came from the city of Novate Mezzola in Lombardy. The old church became a harmonious Baroque building consisting of a single-nave church with a polygonal apse and two side-chapels, which indicates a transept crowned by a octagonal dome. The church portal is executed in 1673 by the Ticino stonemasons Giorgio Casella and Stefano Cariolo. In 1742 the marble statue "The Immaculate Conception of Mary", was attributed to Giovanni Battista Adamo. The frescoes inside the octogonal dome is executed by Giovan Battista Macolino the Elder, the most important local artist at the time. The frescoes depict episodes from the life of the Virgin. The main altar painting of Virgin Mary is by the Ticino artist Francesco Innocenzo Torriani, who also executed the painting for the right side-altar showing the Holy Spirit, the abbot St Maurus and St Anne. The stucco works in the choir is executed in 1699 by the Ticino stucco worker Agostino Silva and the frescos by Pietro Bianchi of Como. In 1746 the nave was decorated by the Milanese painter Ferdinando. The left side-altar of wood was executed in 1694 by Giovanni Albiolo of Bellagio. Bernardo Alio and Giacomo Giudice executed the main altar and the balustrade in 1698-99.
From 1998-99 the church was comprehensive restored and regained its former Baroque glory. The 19th and 20th century fresco additions was removed and so was the artificial Lourdes Grotto in the left side-altar and with that the altar painting of Saint Francis Xavier and Saint Cajetan of Thiene was returned to its original place.
Dongo, Italien. Mussolinis sidste dage, det mest sandsynlige forløb
Dongo, Italy. The last days of Mussolini
25. april 1945: forlader Benito Mussolini Milano og ankommer til Como. Endeligt bestemmelssted ukendt, måske havde Mussolini ikke besluttet sig. Det sidste er mest sandsynligt, fordi hvis hans plan var at tage til Østrig, som endnu var under tysk kontrol, var den mest direkte vej ikke over Como, men over Lecco længere mod øst. Fordi han tog til Como, har nogle derfor ment, at hans mål var at søge til Schweiz, hvor han imidlertid næppe kunne håbe på at få indrejse.
25. april aften: Mussolini og følge ankommer til Como.
26. april: er en forvirret dag. Mussolini har muligvis overvejet at søge fra Como til den meget nærliggende schweiziske grænse. Det er dog sikkert, at han aldrig gjorde det. I løbet af dagen forlader Mussolini og følge Como og begiver sig nordpå langs søen i et for dem meget usikkert område. Overnatter vistnok nær Menaggio.
27. april: Mussolini og følge støder på et tysk kompagni i march nordøstover og slår sig til. Kort tid efter standser partisaner hele gruppen, og efter et stykke tid identificeres Mussolini. Han og hans elskerinde Clara Petacci føres til Germasino og senere til Mezzegra. De øvrige italienere tilbageholdes i Dongo, hvor de fleste skydes næste dag ved jernrækværket mod søen.
28. april: Mussolini og Clara Petacci henrettes af partisaner, men hvornår? Den halvofficielle version siger kl. 16.10, og at henrettelsen forestodes af en vis Walter Audisio med dæknavnet Valerio. Andre versioner, herunder én af de seneste fremført af den højst seriøse franske italienshistoriker Pierre Milza, siger, at Mussolini og Clara Petacci blev skudt nogle timer forinden, og at den kommunistiske partisanchef med dæknavnet Valerio, der forestod henrettelsen, var ingen anden end det italienske kommunistpartis daværende nr. to og senere generalsekretær, Luigi Longo.
Se David Gress' artikel "Veteranen og diktatoren.
On 27 April 1945 Benito Mussolini and his mistress Clara Petacci together with other fascists were travelling in a German convoy directed toward Austria along the shore of Lake Como. Near Dongo a group of local communist partisans stopped the convoy, identified Mussolini and took him to Dongo. More than fifty fascist leaders and their families were found in the convoy and arrested and sixteen of the most prominent, apart from Mussolini and his mistress, were shot by the partisans the next day, 28 April. Mussolini and Clara Petacci were meanwhile taken to a nearby farm to make sure that fascist supporters should not rescue them. On 28 April 1945 Italian communist partisans executed Benito Mussolin together with Clara Petacci.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Regenter
Aarhus
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress