Drop Down Menu
Islam
Allah Fatwa Fiqh Fredagsbønnen Halal Halalslagtning
Haram Håndtryk Imam Islams fem søjler Kalif Klædedragt
Koranen Kæledyr Mashbooh Mekka Moské Muhammed
Muslim Paradis og Helvede Retninger Saw Sharia Vantro
Ordforklaringer
Allah
Allah er for muslimerne den ene sande Gud, ingen er ved hans side. Allah taler via Koranen og viser barmhjertighed over for dem der tror og adlyder hans vilje.
Muslimernes Allah er forskellig fra den kristne treenige Gud. Kristendommen er monoteistisk, der er én Gud i tre fremtrædelsesformer hvilket af mange muslimer opfattes som værende i strid med den absolutte monoteisme eller rene monoteisme. Treenighedsopfattelsen anses for blasfemi, Gud må ikke sidestilles med Jesus.
Sura 112, 1-4: "Sig: "Han er Gud, én, Gud, Den Evige. Han har ikke avlet, og Han er ikke avlet. Ingen er Hans lige."
Tawhid er islams tro på Allahs absolutte enhed.
Fatwa
udtalelse/vejledning af en mufti (retslærd), f.eks. om en korrekt handlemåde i en hverdagssituation eller principerklæringer omkring religiøse eller politiske spørgsmål. Den der spørger kan selv vælge at følge fatwaen eller ej.
I 1989 udstedte Irans religiøse overhoved ayatollah Khomeini en fatwa i form af en dødsdom på forfatteren Salman Rushdie og hans støtter i forbindelse med romanen "De Sataniske Vers", hvis indhold blev anset for at krænke islam og Muhammed.
En fatwa dødsdømte tegneren Kurt Westergaard på grund af en tegning i Jyllands-Posten i 2005 af profeten Muhammed med en bombe i turbanen.
Sura 17,33: "I må ikke tage et menneskes liv, med mindre det sker med rette. For det har Gud erklæret forbudt. Hvis nogen bliver dræbt med urette, giver Vi den, der står ham nærmest, bemyndigelse; men denne skal ikke gå for vidt med drab; den anden bliver hjulpet!".
Fiqh
islamisk retsvidenskab eller jura og er forsøg på f.eks. at udlede og fortolke sharia fra Koranen eller fra beretninger om Muhammed.
Fredagsbønnen

Jumu'ah. En fællesbøn der foregår i moskéen. Før bønnen holder imamen tale om et aktuelt emne.
Fredagen er dagen hvor Muhammed kom til Medina.
Sura 62,9-10: "I, der tror! Når der kaldes til bønnen om fredagen, så bestræb jer på at ihukomme Gud, og lad forretningerne ligge! Det er det bedste for jer, hvis I blot vidste det! Når så bønnen er til ende, skal I sprede jer i landet og stræbe efter Guds gunst og tænke meget på Gud! Måske vil det gå jer godt."

Halal

tilladt på arabisk. Svarer til "kosher", jødiske spiselove.
Sura 5,88: "Spis af de tilladte og gode ting, som Gud forsøger jer med! Frygt Gud, på hvem I tror!".

Halalslagtning
religiøs slagtning, indledes med en kort bøn sagt af en imam: "I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige".
Store danske slagterier halalslagter alt fjerkræ. Men hvad med de mindre producenter, hvad gør de? De oplyser i hvert fald ikke om slagtemetoden, for det er ikke noget krav, og forbrugeren bør have krav på den oplysning, ingen skal spise halalslagtet kød uden at ønske det! På f.eks. institutioner og sygehuse kan man spise halalslagtet kød uden at vide det, det er ikke acceptabelt.

Bønnen skulle være det eneste, der adskiller en almindelig slagtning fra en godkendt halalslagtning. For nogle kan netop bønnen være en torn i øjet og grunden til ikke at ønske at spise halalkød.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen:
"Hvad enten et dyr slagtes efter religiøse ritualer eller ej, stiller de danske regler krav om forudgående bedøvelse, og det er en betingelse, at slagtning af dyr efter religiøse ritualer foregår på et slagteri.
Både kød fra halalslagtede dyr og fra andre dyr, som er slagtet på slagteri i Danmark, stammer derfor fra dyr, som er blevet bedøvet før slagtning.
Slagterier i Danmark må slagte dyr efter religiøse ritualer, når de kan vise at en væsentlig del af deres produktion er rettet mod befolkningsgrupper, der efterspørger kød fra dyr slagtet ved denne metode. Mange af de store slagterier i Danmark eksporterer en stor del af deres produktion til Mellemøsten, hvilket begrunder slagtning efter halalmetoden.
Mærkning af kød med slagtemetode (herunder halal) er ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent/detailhandler vælge frivilligt at mærke med slagtemetode, med den forudsætning, at forbrugeren ikke vildledes."

Ægte halalslagtning foregår uden bedøvelse fordi bedøvelse er Haram og ignorerer således dansk lovgivning. Dyret skal være levende, når det skal slagtes. Manden der slagter skal være muslim, kristen eller jøde og sikre sig at blodårerne mellem hjertet og hjernen, halsen og spiserøret er skåret over med en skarp kniv. Slagtedyrets hoved skal vende mod Mekka. En sådan halalslagtning er dyremishandling.
Haram

forbudt på arabisk. Det er f.eks. forbud mod: at spise svinekød, hund og kat. At indtage strømmende blod. At spise dyr, der ikke er slagtet i Allahs navn.
Sura 1,173: "Han forbyder jer kun selvdøde dyr, blod og svinekød samt det, hvorover der er udtalt en andens navn end Guds. Men hvis nogen bliver tvunget, og uden at gøre det af lyst eller for at overtræde forbudet, da begår han ingen synd."
Sura 6,119: "Hvorfor skulle I ikke spise af det, som Guds navn er udtalt over? Han har jo nøjagtigt fremlagt for jer, hvad Han har erklæret forbudt for jer, med mindre I bliver tvunget. Mange vildleder i uvidenhed med deres lyster. Din Herre ved bedst, hvem der begår overtrædelser."

Rusmidler såsom alkohol og andet der slører sanserne.
Sura 5,90: "I, der tror! Vin, hasardspil, offersten og orakelpile er urent og af Satans værk. Undgå det! Måske vil det gå jer godt!"

Forbudte handlinger er f.eks.: Utroskab. At spille om penge. At betale/modtage renter. At lade sig tatovere.
Sura 17,32: "I må ikke nærme jer utugt! Det er en skamløs handling og en ond vej."
Homoseksualitet er haram, men ikke direkte beskrevet i Koranen.
Sura 7,80-82: "Og Lot! Da han sagde til sit folk: "Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer?
I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er folk, der går for vidt!"
Det eneste svar fra hans folk var, at de sagde: "Driv dem ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene."

Shirk, utilgivelig synd:
Sura 16,51: Gud siger: "Tag jer ikke to guder! Han er én gud. For Mig alene skal I ræddes!"
Sura 4,116: Gud tilgiver ikke, at andre sættes ved Hans side. Alt derudover tilgiver Han, for hvem Han vil. Den, der sætter andre ved Guds side, befinder sig i den yderste vildfarelse.
At tro at astrologer eller andre har viden om fremtiden. Sura 27,65:
"Sig: "Ingen i himlene og på jorden kender det skjulte, bortset fra Gud; de aner ikke, hvornår de bliver genopvakt."

Haram bruges også om helligdomme og deres omgivelser hvor ikke-muslimer er forment adgang. Mekka, Medina og Jerusalem er haram.
Håndtryk
Koranen har ikke direkte forbud mod at kvinder og mænd giver hånd. Det kan set fra en muslims side være at vise respekt, at have gode manerer og at undgå fysisk kontakt med det modsatte køn. Og det kan set fra muslimsk side være et behov for at følge egne regler og traditioner i det samfund, hvor man er en minoritet, et behov affødt af en følelse af mangel på anerkendelse.
I Danmark kan det opfattes som både mangel på høflighed og være direkte fornærmende ikke at ville gengælde et håndtryk.
Sura 4,86: "Når nogen hilser på jer, skal I svare med en smukkere hilsen eller besvare den. Gud holder regnskab med alt."
Imam
leder bønnen i en moské og har funktioner svarende til en kristen præst.
Islams fem søjler
grundlæggende forpligtelser som en troende skal udføre for at komme i paradis.
1
Shahada, trosbekendelsen.
"Jeg bevidner, at der ikke findes nogen anden gud end Allah og at Muhammed er Hans tjener og sendebud."
Sura 3,18: "
Gud bevidner, at der ikke findes nogen anden gud end Ham; og det samme gør englene og de, der har viden – til varetagelse af retfærdigheden. Der findes ingen anden gud end Ham, Den Mægtige og Den vise."
2
Salah, fem daglige bønner, skal udføres vendt mod Mekka. Sura 29,45: "Læs op, hvad der er blevet åbenbaret dig af Skriften, og hold bøn! Bønnen forhindrer det skamløse og forkastelige; men det er vigtigere at ihukomme Gud. Gud ved, hvad I gør.
3
Zakat, almisse.
4
Ramadan, fastemåneden, den niende måned i den islamiske kalender. Sawm betyder faste. I ramadanmåneden må der fra fra solopgang til solnedgang ikke spises eller drikkes. Eidfesten Eid ul-Fitr afslutter Ramadanen.
5
Hajj/hadj, pilgrimsfærd til Mekka, skal om muligt gennemføres én gang i en persons levetid.
Sura 22, Valfarten al-Hadjdj. Eidfesten Eid ul-Adha, holdes under pilgrimsfærden.
Helligdommen Kabaen, symbol på Allahs enhed og indviet til Allah, er omgivet af al-Haram moskéen, og er målet for bøn og pilgrimsfærd. Det er en sort kubisk bygning af natursten med den indmurede sorte sten, en original byggesten, som skulle hidrøre fra paradis. Den første Kaba skulle være opført af Adam og genopført af Ibrahim/Abraham og hans søn Ismail/Ismael.
Pilgrimmene iklædt en hvid dragt (Ihram), symbol på renhed, skal gå syv gange rundt om Kabaen.
Kalif
stedfortræder, efterfølger. Overhoved for den islamiske verden, politisk og religiøs leder, Muhammeds efterfølger. Øverste leder af et kalifat. Abu Bakr (ca. 573-634), rådgiver og svigerfar til Muhammed, var den første kalif efter Muhammeds død i 632, der styrede den islamiske verden fra Medina. De første fire kaliffer betegnes "de retledte kaliffer" fordi de videreførte samfundet efter Muhammeds retningslinjer.
Klædedragt
-
Hijab, tørklæde, der dækker hår, hals og skuldre. Sura 24,31: "Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult."
Ud fra dette vers mener nogle, at det er en religiøs pligt at bære tørklæde.
 
-
Khimar, tørklæde, der dækker hår, hoved og skuldre.
-
Nigab. Klædedragt som dækker kvinden fra top til tå. Der ses en sprække ved øjnene.
Burka. Klædedragt som dækker hele kroppen. Der ses en sprække ved øjnene som er dækket af et net.
LOV nr 717 af 08/06/2018
Lov om ændring af straffeloven
(Tildækningsforbud)

"§ 134 c. Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde.
Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål."
Loven træder i kraft den 1. august 2018.
-
Chador. Klædedragt som dækker hele kroppen. Ansigtet kan ses som i hijab og khimar.
Koranen
er islams hellige skrift, åbenbaringer fra Allah via englen Jibril/Gabriel formidlet til profeten Muhammed (570-632) i Mekka og Medina. Efter Muhammeds død blev ordene samlet til en bog bestående af 114 suraer (kapitler) inddelt i vers.
Sura 1, Åbningen al-Fatiha, er hovedbudskabet i Koranen:
I den nådige og barmhjertige Guds navn.
Lovet være Gud, alverdens Herre,
Den Nådige og Den Barmhjertige,
Herskeren på dommens dag!
Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.
Led os ad den lige vej!
Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde; ikke den, der følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne.
Danske oversættelser:
Koranen, oversat af Ellen Wulff, 2006, Forlaget Vandkunsten.
Koranen, oversat af A.S. Madsen, 1967, Borgens Forlag.
Kæledyr
det er forbudt at holde dyr som er beskidte som f.eks. hund, gris, rotte. I hadith berettes om at engle ikke kommer ind i et hjem, hvor der er hunde. Det er tilladt at have hund til jagt eller som førerhund.
Det urene ved hunden er dets slimhinder som næse og mund. Hvis hundens spyt rører en person eller personens tøj skal det rørte vaskes.
Mashbooh
om det der hverken er halal eller haram, noget der er tvivlsomt.
Mekka
Muhammeds fødeby (Saudi Arabien), hvor islam blev til i begyndelsen af 600-tallet. Det er til Mekka pilgrimsrejsen hajj foregår. Mekka er haram (hellig), en hellig by, hvor afgudsdyrkere ikke må opholde sig.
Sura 9,28: "I, der tror! De, der sætter andre ved Guds side, er urene. Lad dem ikke komme i nærheden af det fredhellige bedehus, når dette år er omme! Hvis I frygter fattigdom; – Gud kan gøre jer rige af sin overflod, hvis Han vil. Gud er vidende og vis."
Moské
bygning til bøn og gudsdyrkelse. Kuppelformet tag og minaret(-er).
Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre, løgkuplet bygning opført 1967, tilhørende Ahmadiyya-bevægelsen, er den første moské i Danmark og Norden.
Muhammed

Muhammad ibn Abd Allah (570-632), blev født i Mekka og døde i Medina. Profeten Muhammed, der anses for den sidste profet, viderebragte budskabet om den monoteistiske tro. I 610 modtog han de første åbenbaringer fra englen Jibril/Gabriel i Hira-grotten på Jabal al-Nour, Lysets bjerg uden for Mekka, åbenbaringer som er videreformidlet i Koranen.

Muhammed udvandrede i 622 til Medina for at undslippe forfølgelse på grund af sine opfordringer til tro på én Gud. Hijri/Hidjra/Hedschra = flugten/udvandringen til Medina. Den islamiske kalender, hijri kalenderen, tager udgangspunkt i profeten Muhammeds udvandring. Årstallet 622 = år 1 i hijri kalenderen.
I Medina grundlagde Muhammed den første islamiske stat. Og fra Medina indledtes en flerårig kamp mod Mekka, og i 630 lykkedes det muslimske styrker at indtage byen og afgudsbilleder blev fjernet fra Kabaen, der inviedes til Allah.
Muhammeds himmelfærd fandt sted i år 622 og tog sin begyndelse ved kabaen i Mekka, herfra videre til Jerusalem og derfra opstigen til himlen.

Isra: Muhammeds natrejse fra Mekka til Jerusalem (Sura 17: Natrejsen al-Isra). Muhammed blev i Mekka opsøgt af englen Jibril/Gabriel og de rejste sammen til Jerusalem.
Miraj: Muhammeds himmelfærd fra Jerusalem til de syv himle, hvor han mødte tidligere profeter som Isa/Jesus, Musa/Moses og Ibrahim/Abraham. I himlem modtog han påbuddet om de fem daglige bønner. Den sten som Muhammed stod på da han steg til himmels findes i Klippemoskéen i Jerusalem, der er en af de vigtigste muslimske helligdomme efter moskéerne i Mekka og Medina. Klippemoskéen er opført på Morijas bjerg, hvorfra Muhammed steg til himmels.
Hadith, nedskrevne beretninger om Muhammeds handlinger og udtalelser.
Sura 33,21: "I har et smukt eksempel i Guds udsending [Muhammed], for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud.".
Sunna, Muhammads sædvane, leveregler, der samlet i hadith.
Sira, biografier om Muhammad.
Muslim
tilhænger af islam. En der underkaster sig Allah.
Paradis og Helvede
himlen/jannah (arabisk for have). De afdøde, der har fulgt Allahs lov kommer til en smuk, frodig, skyggefuld og fredfyldt have, hvor der er rigeligt af mad og drikke.

Sura 3,15: "Sig: "Skal jeg underrette jer om, hvad der er bedre end dette? De gudfrygtige har hos deres Herre haver med rindende floder i vente; dér skal de forblive til evig tid – og rene hustruer og velbehag fra Gud." Gud har indsigt i tjenerne".
Sura 7,43: "Hvad der findes af had i deres hjerte, trækker Vi ud. Floderne vil rinde for deres fod, og de vil sige: "Lovet være Gud, som har ledt os til dette! Vi var ikke blevet retledt, hvis ikke Gud havde retledt os. Vor Herres udsendinge bragte sandheden." Der vil blive råbt til dem: "Dette er Haven. Den har I fået i arv for det, som I gjorde."
Sura 9,72: "Gud har lovet de troende mænd og kvinder haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid – og gode boliger i Edens haver. Men velbehag fra Gud er vigtigere. Det er den vældige sejr."
Sura 13,23-24: "Edens haver. Dér vil de træde ind tillige med dem af deres fædre, hustruer og afkom, der var retfærdige. Engle vil træde ind til dem gennem hver en dør og sige: "Fred være med jer, fordi I holdt ud!" Salig er den sidste bolig!"
Sura 41,31-32: "Vi er jeres venner i det jordiske liv og i det hinsidige. Dér får I alt, hvad sjælen kan begære, og dér får I, hvad I forlanger, som forplejning fra en, der er tilgivende og barmhjertig."
Sura 47,15: "Kan de, der er i Haven, som de gudfrygtige har fået løfte om, hvor der er floder af vand, der ikke går i forrådnelse, floder af mælk, hvis smag ikke ændrer sig, floder af vin, som det er en fryd at drikke, og floder af ren honning, og hvor de får af alle slags frugter og tilgivelse fra deres Herre; kan disse sammenlignes med dem, der skal forblive i Ilden til evig tid og får skoldende vand at drikke, der flår deres indvolde i stykker?"
Sura 56,25-26: "De hører ingen tom tale dér og ingen beskyldning, kun ordet: "Fred! Fred!".
Sura 88,10-16: "i en højtliggende have, hvor de ikke hører tomme ord, med en rindende kilde og ophøjede lejer og kander stillet frem, puder på række og tæpper bredt ud."

72 jomfruer (hourierne), kvinder der er en del af belønningen til martyrer, der kommer direkte i paradis, og mandlige troende i det hele taget.
I Hadith står: Abu Sa'eed Al-Khudri fortalte, at Allahs Sendebud (saw) sagde: Den mindste belønning for mennesker i paradis er 80.000 tjenere og 72 hustruer.
Sura 37,48-49: "Der vil være storøjede kvinder hos dem, med ærbart sænkede blikke, som skjulte æg".
Sura 44,51-54: "De gudfrygtige vil være på et sikkert sted, i haver og ved kilder, klædt i silke og brokade og siddende over for hinanden. Sådan er det; og Vi giver dem jomfruer med store, sorte øjne til ægte."
Sura 55,56: "Der er kvinder med sænkede blikke dér, hvis mødom ingen har taget før disse: hverken mand eller djinn." (djinn/jinn, en slags ånder/væsener skabt af ild eller luft, kan tage skikkelse af mennesker eller dyr).
Sura 56,22-23: "og også jomfruer med store, sorte øjne, som skjulte perler."
Sura 56,35-36:
"Vi skabte nogle kvinder, fuldkomne og gjorde dem til jomfruer".
Helvede/Jahannam.
Sura 4,55-57: "Nogle af dem troede derpå, mens andre holdt folk borte derfra. Helvede er tilstrækkeligt som flammende ild. De, der ikke tror på Vore tegn, dem vil Vi lade brænde i ild. Hver gang deres hud er brændt igennem, giver Vi dem en anden hud i stedet for, så de kan smage straffen. Gud er mægtig og vis. Men de, der tror og gør gode gerninger, dem vil Vi føre ind i haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Dér vil de have rene hustruer. Vi fører dem ind i skærmende skygge."
Retninger
-
Sunni-islam. At følge sunna. Hovedparten af muslimerne i Danmark og verden er sunnimuslimer. Muhammeds arvtager skal vælges.
-
Shia-islam. Muhammeds retmæssige arvtager er en person af hans slægt. Den retmæssige leder betegnes imam og er ufejlbarlig. Ali, Profetens fætter, var sunnimuslimers fjerde kalif og shiamuslimernes første imam.
-
Ahmadiyya, islamisk reformbevægelse, ikke anerkendt af traditionel islam, anses for en kættersk religion. Bevægelsen, der opfatter sig selv som den sande islam, er stiftet i Punjab i Indien i 1889 af Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), der erklærede at være islams lovede Messias.
Ahmadiyya-bevægelsen opførte Danmarks første moské i Hvidovre.
Abdus Salam Madsen (Sven Aage Madsen 1928-2007), imam og overlærer, konverterede til bevægelsen og oversatte Koranen til dansk, udgivet 1967. Han var aktiv omkring opførelsen af moskéen i Hvidovre. 
Saw
sallallâhu 'alayhi wa sallam = Må Guds fred og velsignelser være med ham. På dansk "fvmh" = "fred være med ham". Skrives i tekster efter Muhammeds navn.
Sharia
sharia,  arabisk for "vej"
Sura 45,18: "Derpå satte Vi dig på en bestemt vej angående sagen, så følg den! Følg ikke lysterne hos dem, der ingen viden har!".
islamisk lov, en vej anvist af Allah. Sharia er ikke en konkret lovtekst men et abstrakt begreb, der omfatter etiske og moralske regler og anvisninger som en muslim bør rette sig efter, en slags leveregler, som hvis de følges giver lykke her og hinsides. Der er uenighed blandt muslimer omkring hvad loven egentlig går ud på.
Sura 16,90: "Gud påbyder retfærdighed, at handle godt og at give til slægtningene; Han forbyder skamløshed, det forkastelige og vold. Han formaner jer. Måske lader I jer påminde!".
Sharialovgivning er rettesnore udledt fra Koranen og sunna, der findes ikke en sharialovbog.
Sharia forbindes ofte med en straffepraksis der består af afhuggede hænder, piskeslag og stening til døde,
Sura 5,38: "En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de har begået, og som et advarende eksempel fra Gud!".
Sura 24,2: "Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer, når det drejer sig om Guds religion, hvis I tror på Gud og på den yderste dag! Lad en gruppe af de troende være vidne til deres straf!".
Vantro
kafir. En gudsfornægter, der vil ende i Helvede. En der ikke vil anerkende Allah som gud og skaber.
Sura 2,216: "Jeres forskrift er at kæmpe, selvom det er jer imod. Måske hader I noget, selvom det er godt for jer, og måske elsker I noget, selvom det er dårligt for jer. Gud har viden; men det har I ikke."
Sura 9,73:
"Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt!"
Sura 17,25:
"Jeres Herre ved bedst, hvad der er i jeres indre. Hvis I handler ret, er Han fuld af tilgivelse over for de bodfærdige". Menneskene skal ikke dømme hinanden."
Sura 29,46: "Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde, undtagen med dem af dem, der handler uret, og sig: "Vi tror på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der er blevet sendt ned til jer. Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os."
Kristne højtider Folkekirken Grundtvigianisme Indre Mission Luthersk Mission
Pinsebevægelsen Apostolsk Kirke Adventisme Den reformerte kirke Frelsens Hær
Baptisme Metodisme Den ortodokse kirke Den katolske kirke Mormonbevægelsen
Jehovas Vidner Islam Hinduisme Buddhisme Jødedom
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt