Drop Down Menu
K O N G   C H R I S T I A N   6.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Frederik 4. og Louise
DØBT
Christian (30. november 1699 - 6. august 1746)
HUSTRU
Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach
BØRN
Frederik 5. og Louise
VALGSPROG
"Deo et populo" (For Gud og Folket)
DØDE
Hirschholm Slot 6. august 1746
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Frederik 5.
Konge af Danmark og Norge. Kongen var meget religiøs og i forargelse over sin fars utugtige levemåde forviste han Frederik 4.'s anden hustru til højre hånd Dronning Anna Sophie til Clausholm slot, hvorfra hun i sin tid blev bortført af hans far. Imidlertid var Kongens forargelse hyklerisk, hvis det forholdt sig således som rygterne sagde, at han selv havde en udenomsægteskabelig affære med Dronningens søster Sophie Caroline Fyrstinde af Ostfriesland, der skulle have født ham en datter. Det vides at Kongen viste sin svigerinde stor opmærksomhed og at Dronningen blev jaloux, men det var tvivlsomt at rygterne om utroskab talte sandt.
I Christians regeringsperiode var landet ikke i krig, men i svær økonomisk krise. I 1730 ophævedes landmilitsen. 
I 1733 indførtes stavnsbåndet. Kongen var inspireret af den lutherske bevægelse, pietismen, der kæmpede for en genoplivelse af den religiøse grundidé, fromhed, personlig tro (praxis pietatis, aktiv fromhed) og indførte i 1735 tvungen kirkegang og forbød forlystelser på helligdage. Ved hoffet blev der ikke danset, og der blev spillet religiøs musik, og i 1736 indførtes konfirmationen, og de unge blev fuldgyldige borgere. Samme år blev Kurantbanken oprettet, (efterfulgt af Speciesbanken, Rigsbanken og Nationalbanken).
Kongen opførte storslåede byggerier helt i en enevoldskonges ånd, det første Christiansborg, Eremitageslottet og Hirschholm Slot (nedrevet
1810-12), på hvilket kongen døde.
Christian 6. tager den nyanlagte dok i øjesyn, 1739, fotogengivelse efter maleri.
Christian 6., voksfigur, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
Christian 6., ca. 1740, maleri
af Johann Salomon Wahl
, Det Nationalhistoriske
Museum Frederiksborg Slot.
Christian 6. med sin familie. Foto efter maleri af Marcus Tuscher, ca. 1744. Christian 6.
og
Sophie Magdalene er
flankeret af kronprinsparret Frederik 5. og Louise.

Christian 6. og Dronning Sophie Magdalene "Kong Frederik VI ved en
Revy for Borgervæbningen paa Fælleden 1838"
.
Christian 6.'s sarkofag udført af Johannes Wiedewelt, Frederik 5. Kapel, Roskilde Domkirke.

Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress