Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   5.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 6. og Sophie Magdalene
DØBT
Frederik (31. marts 1723 - 14. januar 1766)
1. HUSTRU
Gift 1743 med Louise af Storbritannien (7. december 1724 -  døde 19. december 1751 i barselsseng)
BØRN
Christian, Sophie Magdalene, Vilhelmine Caroline, Christian 7. og Louise
2. HUSTRU
Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (4. september 1729 - 10. oktober 1796) gift med kongen i 1752
BØRN
Frederik
ELSKERINDE
Madam Hansen Frederiks foretrukne elskerinde
BØRN
Fødte kongen 5 børn
VALGSPROG
"Prudentia et constantia" (Med klogskab og standhaftighed)
DØDE
det første Christiansborg Slot  14. januar 1766
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 7.
"Enkedronning Juliane Marie", udført af Vigilius Eriksen i 1776, Statens Museum for Kunst.

Gipsmodel af Salys rytterstatue af Frederik 5.

Kongernes Lapidarium.

Konge af Danmark og Norge. Modsat sin fromme og retskafne far var Frederik, der var dansktalende og populær, en nyder af både kvinder og alkohol og hans misbrug af alkohol førte til at regeringen blev overladt til overhofmarskallen Adam Gottlob Moltke og statsmanden Johan Hartvig Ernst Bernstorff.
Kunst og videnskab fik høj prioritet i Frederiks regeringsperiode.

I 1747 grundlagdes et nyt akademi i Sorø. I 1748 åbnedes Nicolai Eigtveds Komediehus på Kongens Nytorv. En del af Charlottenborg palæet på Kongens Nytorv blev i 1753 overdraget af kongen til kunstakademi med navnet "Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie", indviet 1754. I 1748 blev anlæggelsen af Frederiksstaden påbegyndt, centralt placeret er Frederikskirken/Marmorkirken og Amalienborg palæerne, der opførtes i anledning af 300-året for Christian 1.'s kroning og begyndelsen på den Oldenborgske slægt. Fire adelsmænd fik byggegrundene foræret af kongen på den betingelse, at de byggede ens palæer tegnet af Nicolai Eigtved.
Da Christiansborg brændte i 1794 blev Amalienborg kongelig residens

I 1753 oprettedes Det Kongelige Opfostringshus, kostskole, på Christianshavn. I
1757 åbnedes "Det Kongelige Frederiks Hospital" i Bredgade (nu Designmuseum Danmark), dets formål var at "yde ubemidlede patienter i København fri kur og pleje", hospitalets arkitekter var Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah.

1 Frederik 5. som barn, Statens Museum for Kunst.
2 "Portræt af Louise, Frederik V's første dronning, i salvingsdragt", 1747, udført af Carl Gustaf Pilo, Statens Museum for Kunst.
3 "Portræt af Frederik V i salvingsdragt", ca. 1750, udført af Carl Gustaf Pilo, Statens Museum for Kunst.
4 "Frederik 5.", 1751, udført af Carl Gustaf PiloGottorp Slot. Yndefuldt rokokoportræt. Kongen er klædt i rustning, i hånden har han sin kommandostav. Han er dekoreret med Elefantordenen. Hans hjelm (nederste venstre hjørne) er beklædt med strudsefjer. Hermelinskåben er dekorativt slænget. Kongen bærer paryk.
5 "Buste af Frederik 5.", ca. 1754, Davids Samling, København.
6 Jacques-Francois-Joseph Saly, rytterstatue af Frederik d. 5. på Amalienborg slotsplads, 1771.
Frederik 5.'s gravmonument, Frederik 5.'s Kapel, Roskilde Domkirke. Søjlen på sarkofagen er dekoreret med portrætmedaljon og urne. De to sørgende kvindefigurer, der flankerer monumentet symboliserer dobbeltmonarkiet Danmark og Norge. Sarkofagen er udført af Johannes Wiedewelt, der også har udført en statue og et relief til Frihedsstøtten.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress