Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   3.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 4. og Anna Cathrine
DØBT
Frederik (18. marts 1609 - 9. februar 1670)
HUSTRU
Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (24. marts 1628 - 20. februar 1685).

Sommerresidensen "Sophie Amalienborg" som blev opført 1667-73 og nedbrændte i 1689, er opkaldt efter hende og Amalienborg Slot efter den nedbrændte residens.

BØRN
Christian 5., Anna Sophie, Frederikke Amalie, Vilhelmine Ernestine, Frederik, Jørgen, Ulrikke Eleonora,
Dorothea Juliane
ELSKERINDE
Margrethe Pape
BØRN
Ulrik Frederik Gyldenløve
VALGSPROG
"Dominus providebit" (Herren vil være mit forsyn)
DØDE
Københavns Slot 9. februar 1670
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 5.
Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.
Konge af Danmark og Norge. Ved kongevalget i 1648 måtte Frederik underskrive den hidtil strengeste håndfæstning, som gav Rigsrådet større magt. Da magtkampen mellem Rigshofmester Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested/Rigsrådet brød ud, var Frederik på Rigsrådets side, angiveligt fordi han ikke brød sig om sin svoger og landsforræder Ulfeldt - i 1657 deltog Ulfeldt i Karl 10. Gustavs felttog mod Danmark, og han var den svenske konges forhandler ved fredsslutningen i 1658 i Roskilde. Den svenske konge brød freden og drog med sin hær over isen og truede København, Frederik blev opfordret til at forlade byen, men "ville dø i sin rede" - belejringen mislykkedes. Svenskerne anklagede Ulfeldt for forræderi og sammen med Leonora Christina flygtede han til København for at søge nåde hos Frederik, men blev arresteret og sammen med sin hustru sat i fængsel i Blåtårn på Københavns Slot. I 1660 lå landet i ruiner efter svenskekrigene, imidlertid var Frederik populær, og trods modstand fra adelen fik han afskaffet valgkongedømmet til fordel for enevælden (1660-1848), tronen gik nu i arv, og adelen mistede flere privilegier. Peder Schumacher/Griffenfeld udarbejdede kongeloven, som Frederik underskrev i 1665. I 1648 grundlagde Kongen Det Kongelige Bibliotek.
1 "Kong Frederik III. 1609-1670 som dreng". Udført 1615 af P. Isaacsz, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
2 Frederik 3. og Griffenfeld udadbejder Kongeloven.
3 Den Souveraine Konge Lov af 14. Novenb. 1665 også betegnet Enevoldsloven eller Kongeloven. Det var Peder Schumacher/Griffenfeld, der udarbejdede kongeloven, som Frederik 3. underskrev i 1665, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
4-5 "Arvehyldningen paa Slotspladsen i Kjöbenhavn den 18 Oktober 1660". Udført 1880 af Heinrich Hansen. Arvehyldningen i 1660 markerer overgangen fra valgkongedømme til arveligt monarki med enevælde. Foran Børsen var opsat en tribune fra hvilken Frederik 3. modtog arvehyldningen. Under Enevælden og frem til 1840 blev den nye konge kun salvet, da han allerede var kronet og "Konge af Guds nåde". Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. De tre monarkier.
6 Frederik 3. I baggrunden ses Børsen.
Frederik 3. og Dronning Sophie Amalies kister, Christian 4.'s Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress