Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 4. og Anna Cathrine
DØBT
Frederik (18. marts 1609 - 9. februar 1670)
HUSTRU
Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (24. marts 1628 - 20. februar 1685).

Sommerresidensen "Sophie Amalienborg" som blev opført 1667-73 og nedbrændte i 1689, er opkaldt efter hende og Amalienborg Slot efter den nedbrændte residens.

BØRN
Christian 5., Anna Sophie, Frederikke Amalie, Vilhelmine Ernestine, Frederik, Jørgen, Ulrikke Eleonora,
Dorothea Juliane
ELSKERINDE
Margrethe Pape
BØRN
Ulrik Frederik Gyldenløve
VALGSPROG
"Dominus providebit" (Herren vil være mit forsyn)
DØDE
Københavns Slot 9. februar 1670
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 5.
Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.
Konge af Danmark og Norge. Ved kongevalget i 1648 måtte Frederik underskrive den hidtil strengeste håndfæstning, som gav Rigsrådet større magt. Da magtkampen mellem Rigshofmester Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested/Rigsrådet brød ud, var Frederik på Rigsrådets side, angiveligt fordi han ikke brød sig om sin svoger og landsforræder Ulfeldt - i 1657 deltog Ulfeldt i Karl 10. Gustavs felttog mod Danmark, og han var den svenske konges forhandler ved fredsslutningen i 1658 i Roskilde. Den svenske konge brød freden og drog med sin hær over isen og truede København, Frederik blev opfordret til at forlade byen, men "ville dø i sin rede" - belejringen mislykkedes. Svenskerne anklagede Ulfeldt for forræderi og sammen med Leonora Christina flygtede han til København for at søge nåde hos Frederik, men blev arresteret og sammen med sin hustru sat i fængsel i Blåtårn på Københavns Slot. I 1660 lå landet i ruiner efter svenskekrigene, imidlertid var Frederik populær, og trods modstand fra adelen fik han afskaffet valgkongedømmet til fordel for enevælden (1660-1848), tronen gik nu i arv, og adelen mistede flere privilegier. Peder Schumacher/Griffenfeld udarbejdede kongeloven, som Frederik underskrev i 1665. I 1648 grundlagde Kongen Det Kongelige Bibliotek.
1 "Kong Frederik III. 1609-1670 som dreng". Udført 1615 af P. Isaacsz, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
2 Frederik 3. og Griffenfeld udadbejder Kongeloven.
3 Den Souveraine Konge Lov af 14. Novenb. 1665 også betegnet Enevoldsloven eller Kongeloven. Det var Peder Schumacher/Griffenfeld, der udarbejdede kongeloven, som Frederik 3. underskrev i 1665, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
4-5 "Arvehyldningen paa Slotspladsen i Kjöbenhavn den 18 Oktober 1660". Udført 1880 af Heinrich Hansen. Arvehyldningen i 1660 markerer overgangen fra valgkongedømme til arveligt monarki med enevælde. Foran Børsen var opsat en tribune fra hvilken Frederik 3. modtog arvehyldningen. Under Enevælden og frem til 1840 blev den nye konge kun salvet, da han allerede var kronet og "Konge af Guds nåde". Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. De tre monarkier.
6 Frederik 3. I baggrunden ses Børsen.
Mindetavle i Kongeporten på Christiansborg Slot til fejring af den mislykkede svenske storm på København.

Under Stormen på København 1659 (under Karl Gustav-krigene) blev Frederik 3. opfordret til at forlade byen, men sagde: "Jeg vil dø i min rede", som der står over hans kronede buste. Mindetavlens indskrift: "1659 1909 Ellevte Februar Kjøbenhavns Borgere satte dette Mindesmærke til ihukommelse af Fædrenes Tapperhed og Enighed som friede Byen fra Undergang og frelste Danmarks Rige". Mindetavlen, opsat 1917, er udført af Martin Nyrop.

Frederik 3. og Dronning Sophie Amalies kister, Christian 4.'s Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt