Drop Down Menu
R I G A   L E T L A N D   /   R I G A   L A T V I A
Letlands Nationale Kunstmuseum/Latvian National Museum of Art

1 Janis Rozentāls, 1894, "Kommer fra kirke (efter gudstjenesten)".
Janis Rozentāls, 1894, "Coming from Church (After the Service)".
2 Janis Rozentāls, 1902, "Kvinde i hvidt"/Janis Rozentāls, 1902, "Woman in White".
3 Janis Rozentāls, ca. 1910, "Arkadien" (idyllisk paradis)/Janis Rozentāls, c. 1910, "Arcadia".
4 Janis Rozentāls, 1913, "Prinsesse med en abe"/Janis Rozentāls, 1913, "Princess with a Monkey".
5 Rūdolfs Pērle, 1916, "Sol"/Rūdolfs Pērle, 1916, "Sun".
6 Vilhelms Purvītis, ca. 1900, "Vinterlandskab (en martsaften)".
Vilhelms Purvītis, c. 1900, "Winter Landscape (March Evening)".
1 Kārlis Hūns, 1870, "Ung sigøjnerkvinde"/Kārlis Hūns, 1870, "Young Gypsy Woman".
2 Kārlis Hūns, 1871, "Kvindeportræt"/Kārlis Hūns, 1871, "Portrait of a Woman".
3 Johans Valters/Johann Walter, 1897, "Markedet i Jelgava"/Johans Valters/Johann Walter, 1897, "The Market in Jelgava".
4 Johan Heinrich Baumann, beg. 1800-tallet, "Jæger (selvportræt)"/Johan Heinrich Baumann, early 19th century, "Hunter (self-Portrait)".
1 Jēkabs Kazaks, 1916, "Tre kvinder (tre gamle kvinder)"/Jēkabs Kazaks, 1916, "Three Women (Three Old Women)".
2 Jēkabs Kazaks, 1917, "Flygtninge"/Jēkabs Kazaks, 1917, "Refugees".
3 Jāzeps Grosvalds, 1916-17, "soltater ved en landbrugsejendom"/Jāzeps Grosvalds, 1916-17, "Soldiers at a Farmstead".
Fødselskatedralen/Cathedral of the Nativity of Christ
Fødselskatedralen, ortodoks domkirke i neobyzantisk stil med fem kupler, opført 1876-83, med kejser Zar Alexander 2.'s velsignelse.
Under 1. verdenskrig blev katedralen protestantisk kirke, og igen ortodoks kirke i 1921 - efter Letlands selvstændighed fra Rusland i 1920. I 1963 blev katedralen anvendt som planetarium. I 1940 var Letland blevet besat af sovjetiske styrker og var sovjetrepublik til 1991 - (Lettiske SSR = Den Lettiske Socialistiske Sovjetrepublik, Riga var hovedstad i republikken). Letland var besat at tyskerne 1941-44. 21. august 1991 blev Letland igen selvstændigt, og katedralen blev genindviet i 1992. En omfattende restaurering af katedralen blev påbegyndt i 1991 og afsluttet i 2006.

Cathedral of the Nativity of Christ, Orthodox church in Neo-Byzantine style, built between 1876-83 with the blessing of Tsar Alexander II.
On 21 August 1991 Latvia regained its independence, and the cathedral was re-inaugurated in 1992. A comprehensive restoration took place between 1991-2006
.

Diverse fotos/Various photos

Frihedsmonumentet, 1935, tegnet af arkitekten Ernest Stalbergs og udført af billedhuggeren Kārlis Zāle, til minde of soldater dræbt under den lettiske uafhængighedskrig 1918-20. Soklens inskriptionen "Tēvzemei un Brīvībai" betyder "For fædrelandet og frihed". Monumentets skulpturer og relieffer skildrer lettisk kultur og historie. Kvindefiguren/frihedsgudinden i kobber øverst (med tilnavnet "Milda" efter den litauiske gudinde for kærlighed, kurmageri, venskab og frihed) løfter tre forgyldte stjerner, der repræsenterer Letlands historiske regioner Kurzeme, Vidzeme og Latgale.

The Freedom Monument, 1935, designed by the architect Ernest Stalbergs and executed by the sculptor Kārlis Zāle, honouring soldiers killed during the Latvian War of Independence 1918-20. The inscription on the base "Tēvzemei un Brīvībai" means "For Fatherland and Freedom". The sculptures and reliefs represents Latvian culture and history. The copper figure at the top of the monument/statue of liberty (nicknamed "Milda", lithuanian goddess of love, courting, friendship and freedom) holds up three golden stars representing Latvia's historical regions of Kurzeme, Vidzeme and Latgale.

Ford Coupe Hot Rod.
Skt. Peters Kirke.
St Peter's Church.
Det russiske teater.
Riga Russian Theatre.
Den franske Ambassade.
The French Embassy.
Rigas domkirke.
Riga Cathedral.
Kunstmuseet RIGA BOURSE/The Art Museum RIGA BOURSE
Francisco de Goya, 1797-98, "Los Caprichos" (de uberegnelige), udgivet i bogform 1799. Serien bestod af 80 raderinger, hvor han satiriserede over menneskets tåbelighed og svaghed, tilhører Pradomuseet i Madrid.
Francisco de Goya, 1797-98, "Los Caprichos", set of 80 prints in aquatint and etching, from the Prado Collection, Madrid.
Jugendstilen i Riga/Art Nouveau in Riga

"Det er almindeligt anerkendt at Riga har den fornemste samling af Jugendstilbygninger i Europa" (citat fra UNESCOs hjemmeside). Rigas historiske centrum blev optaget på UNESCO's Verdensarvsliste i 1997. Jugendstilarkitekturen udgør omkring en tredjedel af alle bygninger i det centrale Riga, et antal på over 800. De imponerende bygningsfacader er dekoreret med blomster, løver, skræmmende ansigter, drager og sfinxer.
"It is generally recognized that Riga has the finest collection of art nouveau buildings in Europe" (quotation from UNESCO's website). The Historic Centre of Riga has been a UNESCO World Heritage Site sine 1997. The Art Nouveau architecture makes up about a third of all buildings in central Riga, more than 800 in total. The impressive building facades are decorated with flowers, lions, scary faces, dragons and sphinxes.

Rigas Jugendstil er inddelt i 4 hovedkategorier/The Riga Art Nouveau is divided into 4 main categories

1 Eklektisk (udvælgende, dekorativ) kombinerer elementer eller stilarter fra forskellige tidsperioder og forskellige oprindelser, ses i de tidligste Jugendstilbygninger (Mikhail Eisenstein).
Eclectic
(decorative) combines elements or styles from different time periods and different origins, represented in the earliest Art Nouveau buildings (Mikhail Eisenstein).
2 Perpendikulær (lodret), husfacaden er opdelt af vandrette linjer snarere end horisontale og geometriske ornamenter er integreret i arkitekturen. Bygningerne har i nogen grad lighed med amerikanske skyskrabere men er i betydelig mindre målestok.

Perpendicular (vertical), the facades are divided by vertical rather than horizontal lines, and geometric ornaments are integrated in the architecture. The buildings were somewhat similar to American skyscrapers but in radically smaller scale.

3 Nationalromantik er i lettisk arkitektur en variant af Art Nouveau, og ikke en selvstændig stil, i perioden 1905-11. Stilens væsentligste karakteristika er en behersket dekoration inspireret af den lokale folklore og mytologiske figurer, gavlfacader og facader uden horisontale og vertikale linjer samt brug af naturlige bygningsmaterialer.
National Romantic is in Latvian architecture a variant of Art Nouveau, and not an independent style, during the period between 1905 and 1911. The main characteristics of the style are restrained decoration influenced by local folk art and mythological figures, gabled roofs, facades without horizontal or vertical lines, and use of natural building materials.
4 Nyklassicistisk, inspireret af den klassiske arkitektur.
Neoclassical, influenced by the Classical architecture.

Førende lettiske Jugendstil arkitekter/Leading Latvian Art Nouveau architects

Konstantīns Pēkšēns (1859-1928). Har tegnet over 250 bygninger i Riga.
Konstantīns Pēkšēns (1859-1928). Has designed more than 250 buildings in Riga.
Jānis Alksnis (1869-1939). Han tegnede mere end 130 private og offentlige bygninger i Riga, de fleste i Jugendstil.
Jānis 
Alksnis (1869-1939). He designed more than 130 private and public builldings in Riga, most of them i Art Nouveau style.
Eižens Laube (1880-1967). Tegnede mere end 200 bygninger i Riga. Som ung var han ansat på Konstantīns Pēkšēns tegnestue og var en af pionererne indenfor Rigas Jugendstilbevægelse. Han tegnede især i den nationalromantiske stil, og var i sine senere værker inspireret af nyklassicismen. Under 2. Verdenskrig tog han til Tyskland, hvor han var professor i arkitektur ved det Baltiske Eksiluniversitet i Pinneberg. I 1950 flyttede han til USA.
Eižens Laube (1880-1967). Designed more than 200 buildings in Riga. As newly educated architect he worked at the drawing office of Konstantīns Pēkšēns and was one of the pioneers of Art Nouveau in Riga. He designed particularly buildings in National Romantic style, and his later works was influenced by Neoclassicism. During World War II he moved to Germany and worked as a professor in architecture at the Baltic University in Exile in Pinneberg. In 1950 he moved to the US.
Aleksandrs Vanags (1873-1919). Færdiggjorde aldrig sin arkitektuddannelse. Fra 1895-1905 var han ansat på Konstantīns Pēkšēns tegnestue og åbnede derefter sin egen tegnestue. I Riga tegnede han kirker og omkring 70 etageejendomme i en nationalromantisk udgave af Jugendstilen.
Aleksandrs Vanags (1873-1919). He never earned an architecture degree. From 1895-1905 he worked at the drawing office of Konstantīns Pēkšēns and afterwards he established his own drawing office. In Riga he designed churches and about 70 apartment buildings in National Romantic style.
Paul Mandelštams (1872-1941). Han har har tegnet over 70 etageejendomme i Jugendstil (Kalējugade 23), nyklassicisme og funktionalisme.
Paul Mandelštams (1872-1941). He has designed more then 70 apartment buildings in Art Nouveau style (Kalēju Street 23), Neoclassicism and Functionalism.
Bernhards Bīlenšteins (1877-1959). Han har tegnet omkring 30 bygninger i Riga i nationalromantisk stil.
Bernhards Bīlenšteins (1877-1959). He has designed about 30 buildings i Riga in National Romantic style.
Mārtiņš Nukša (1878-1942). Han arbejdede som arkitekt i Riga under Jugendstilens storhedstid.
Mārtiņš Nukša (1878-1942). He worked as architect in Riga during the heyday of Art Nouveau.
Fridrihs Šefels (1865-1913).
Rūdolfs Heinrihs fon Cirkvics (1857-1926).
Mikhail Eisenstein (1867-1920), russisk arkitekt og bygningsingeniør af baltisk-tysk slægt. I perioden 1901-06 tegnede han nogle af de mest berømte Jugendstilbygninger i Riga.

Mikhail Eisenstein (1867-1920), Russian architect and civil engineer of Baltic German descent. During the period between 1901 and 1906 he designed some of the most famous Art Nouveau buildings in Riga.

1-4 Elizabetsgade 10b, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1903/Elizabets Street 10b, designed by Mikhail Eisenstein, built 1903.
5 Riga Art Nouveau Museum, Albertsgade 12. Museet, der åbnede i 2009, har til huse i den lejlighed, hvor den fremtrædende lettiske arkitekt Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) boede til 1907. Bygningen, der er opført i 1903, er tegnet af Konstantīns Pēkšēns og Eižens Laube.
Riga Art Nouveau Museum, Albert Street 12, opened to the public in 2009, and is located in the apartment where one of the most prominent Latvian architects Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) lived until 1907. The house, built in 1903, is designed by Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube.
6 Albertsgade 11, Nationalromantik, arkitekt Eižens Laube, opført 1908/Albert Street 11, National Romantic, architect Eižens Laube, built 1908.
1-4 Albertsgade 11, Nationalromantik, arkitekt Eižens Laube, opført 1908/Albert Street 11, National Romantic, architect Eižens Laube, built 1908.
5-6 Albertsgade 13, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904. Gaden er kendt for sine Jugendstilbygninger og opkaldt efter Albert af Riga, biskop som i 1201 grundlagde byen.
Albert Street 13. The street is known for its Art Nouveau buildings and is named after Bishop Albert, who founded Riga in 1201.
1-3 Albertsgade 13, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904. Gaden er kendt for sine Jugendstilbygninger og opkaldt efter Albert af Riga, biskop som i 1201 grundlagde byen.
Albert Street 13. The street is known for its Art Nouveau buildings and is named after Bishop Albert, who founded Riga in 1201.
4-6 Strelniekugade 4a, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1905/Strelnieku Street 4a, designed by Mikhail Eisenstein, built 1905.
1-2 Albertsgade 8, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1903.
Albert Street 8, designed by Mikhail Eisenstein, built 1903.
3-5 Albertsgade 4, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1904.
Albert Street 4, designed by Mikhail Eisenstein, built 1904.
6 Albertsgade 1, af arkitekterne August Friedrich Scheffel og Heinrich Schell, opført 1901.
Albert Street 1, by the architects August Friedrich Scheffel and Heinrich Schell, built 1901.
7-9 Albertsgade 2a, tegnet af Mikhail Eisenstein, opført 1906.
Albert Street 2a, designed by Mikhail Eisenstein, built 1906.
Riga Art Nouveau Museum
Riga Art Nouveau Museum, Albertsgade 12. Museet, der åbnede i 2009, har til huse i den lejlighed, hvor den fremtrædende lettiske arkitekt Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) boede til 1907. Bygningen, der er opført i 1903, er tegnet af Konstantīns Pēkšēns og Eižens Laube.
Riga Art Nouveau Museum, Albert Street 12, opened to the public in 2009, and is located in the apartment where one of the most prominent Latvian architects Konstantīns Pēkšēns (1859-1928) lived until 1907. The house, built in 1903, is designed by Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt