Drop Down Menu
Romantikken 1750-1850
Romanticism 1750-1850
Blake, William
Cappelen, August
Constable, John
Copley, J. S.
Corot, Camille
Cozens, A.
Dahl, J.C.
Delacroix, Eugène
Friedrich, C.D.
Füssli, J.H.
Gericault, T.
Goya, Francisco
Gros, A.J.
Runge, P.O.
Schinkel, K.F.
Stubbs, George
Turner, William
West, Benjamin
Romantiske værker på Foundation Pierre Arnaud
Romantic paintings at Pierre Arnaud Foundation
Nationalromantik fra beg. 1800
National Romanticism 1800 -
Dreyer, Dankvart
Holm, H. J.
Jørgensen, T.
Kampmann, Hack
Klint, P.V. Jensen

Kyhn, Vilhelm
Lorentzen, C.A.
Nyrop, Martin
Plesner, Ulrik
Skovgaard, P.C.
Sonne, Jørgen
Sødring, Frederik
Wenck, Heinrich
Historicisme 1830-90
Dahlerup, Jens Vilhelm Zahrtmann, Kristian

Caspar David Friedrich, "Egetræ i sneen", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Caspar David Friedrich, "Oak Tree in the Snow", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Skovensomheden, landsbystilheden og storslåede bjerge
Romantikken sættes ofte i modsætning til nyklassicismen, men i årene før 1800 er det vanskeligt at skelne mellem disse to retninger. De har mange idealer fælles og nyklassicismens antikbegejstring i de første år viser de store følelser.
Betegnelsen romantik kan dække flere perioders kunst, når det drejer sig om et stærkt følelsesmæssigt engagement, en nostalgi, en søgen tilbage til en tid man mente var bedre.
Romantikken var en åndelig retning, der kom fra Frankrig og Tyskland, den var en reaktion mod det nøgterne, og er blevet kaldt en virkelighedsflugt. Der kan være en tendens til overdreven sentimentalitet i billederne.
Romantikken stræbte efter et indhold, der kunne bevæge sindene, en mystik, en sværmerisk følelse og i maleriet kan det ses udtrykt i motiver, der viser
skovensomheden, landsbystilheden og storslåede bjerge. Malerne forenkler og idealiserer den natur, som de afbilder, og billederne holdes i få mættede farver.
Betegnelsen romantik anvendes især efter 1800 om malerkunsten i Tyskland, Frankrig og England.
Tyskland her ses især landskabskunst med en naturmystik (Caspar David Friedrich). 
Nazarenerne var en tysk kunstnergruppe, grundlagt i 1809 af kunstneren F. Overbeck som et "Lukas-broderskab" i Wien, hvorfra det 1810 blev flyttet til klosteret San Isodoro i Rom. De øvrige medlemmer var bl.a. Schadow, brødrene Veit og Schnoor von Carolsfeld. Nazarenerne stod for en religiøs romantisk retning, og havde det mål af ville forny den religiøse kunst, så den blev intens og enkel, og de søgte deres forbilleder i middelalder- og renæssancekunst.
Frankrig her ses især en heroisk billedstil med motiver fra samtiden og historien (Gericault og Delacroix), der bruges stærke farver i bevægede kompositioner. 
England her ses en landskabskunst, naturiagttagelse (John Constable), eller fantasifuld naturoplevelse som bl.a. hos J.M.W. Turner.
Nordamerika her er den ledende romantiske bevægelse "Hudson River skolen". Mange af skolens kunstnere var inspireret af Archibald Alisons "Essay on the Nature and Principles of Taste", hvor forfatteren hævder at det skønne og storslåede ved den uspolerede natur kan fremme en god moral. Blandt landskabskunstnerne er Thomas Cole, Asher Brown Durand, John William Casilear, Thomas Moran, Jasper Francis Cropsey, Frederick Edwin Church og Albert Bierstadt.
BIEDERMEIER 1815-1850
Biedermeier også kaldet Christian 8.-stil, dansk for senempire og omfatter især møbelkunst og interiørdekorationer fra 1820-40. Anvendt som en nedsættende betegnelse for den borgerlige livsførelse og stil der prægede Tyskland og Østrig 1815-48. I Tyskland og Østrig kan visse aspekter af malerkunsten også betegnes som Biedermeier, det gælder især skildringer af dagligdagen, genrescener og portrætter (K. Spitzweg, F.G. Waldmüller).
Biedermeier var oprindeligt navnet på en naiv tysk landsbyskolemester, der sås som komisk figur i "Fliegende Blätter", et illustreret humoristisk ugeblad. Biedermeier kan forstås som en snæversynet småborgerlig person, en spidsborger.
1 Leopold Zielcke, "Stueinteriør", ca. 1825, The Royal Collection UK.
Leopold Zielcke, "Chamber Painting", c. 1825, The Royal Collection UK.
2 Taffelur med Christian 8. udført af A.W. Jacobsen, Kongernes Samling Rosenborg.
Mantel Clock with King Christian VIII executed by A.W. Jacobsen. The Royal Danish Collection Rosenborg Castle.
NATIONALROMANTIK fra beg. 1800-tallet
Nationalromantik skildrer et lands nationale særpræg, natur og bondebefolkning, historie, myter, sagn. I Danmark ses den hos bl.a. genremalerne Jørgen Sonne, Julius Exner, Christen Dalsgaard og Frederik Vermehren. I arkitekturen hos bl.a. Martin Nyrop.
1 Frederik Vermehren, "En jysk fårehyrde på heden", 1855, Statens Museum for Kunst.
Frederik Vermehren, "A Jutlandic Shepherd on the Moor", 1855, National Gallery of Denmark.
2 Martin Nyrop, Københavns Rådhus, 1892-1905.
Martin Nyrop, Town Hall, 1892-1905. See Copenhagen Photos.
Wilhelm Marstrand, "Kunsthistorikeren professor Niels Lauritz Høyen", 1868, Statens Museum for Kunst.
Wilhelm Marstrand, "The Art Historian Niels Lauritz Høyen", 1868, National Gallery of Denmark.
"Hør blot, han begynder alt at tale, førend han er kommet i ro. Og se så dette udtryk! Kalotten bagad. Et par himmelglade stikøjne, der ser durch ud i verden, med et efterhæng af muntre spillevende rynker. Derunder en rød fordundret lille opnæse, ovenover et vældigt mundstykke." Citat af historikeren Troels Troels-Lund om Høyen som foredragsholder fra bogen "Dansk kunst: tusind års kunsthistorie" af Hans Edvard Nørregård-Nielsen.
Nationalkunstens agitator
NIELS LAURITZ HØYEN
(1798-1870)
Kunstnerne skulle male landskaber og nationale monumenter i Danmark og ikke rejse til udlandet og gengive eksotiske motiver.
Høyen, der var Danmarks første kunsthistoriker, blev en indflydelsesrig person i kunstlivet. Han fik sin uddannelse i udlandet. Fra 1826 blev han lærer og forsker ved kunstakademiet og Københavns Universitet.
Høyen mente, at kunsten skulle skildre det nationale og det nordiske, fædrelandets historie, folkelivet og landskabet
.
I 1844 holdt Høyen foredraget "Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkunsts Udvikling" i Det Skandinaviske selskab, hvor han bl.a. sagde at kunstnerne skulle betragte "hele Norden som sit Fødeland, og hele Nordens Historie som sit eget Folks Historie" samt at de skulle "kæmpe for sit Fødeland, for hele den nordiske Natur, for Folkelivet". Der skulle udvikles et nordisk billedsprog.
Mange fulgte Høyens opfattelse, andre fulgte kun delvist hans program bl.a. Christen Købke, der sprængte de formalistiske krav som Høyen og Eckersberg stod for i landskabs- og arkitekturbilleder.
Høyen var medstifter af Kunstforeningen 1825. Han begyndte i 1826 at holde offentlige forelæsninger ved Kunstakademiet, og 1829 blev han professor ved Akademiet. Fra 1939 inspektør og senere direktør ved Den kgl. Malerisamling. I 1847 stiftede Høyen "Selskab for Nordisk Kunst".
"Der er et vigtigt middel til at skaffe kunstværker frem, det er foreningsmidlet; vel at mærke når foreningen ikke går ud på igen at adsplitte, men på at samle for i fællesskab at nyde. Vi har begyndt på flere måder at virke således; vi har fået Landsoldaten rejst i Fredericia, Løven i Flensborg [Istedløven], vi ser at bønder har skudt sammen og rejst en herremand, som de holdt meget af, en smuk broncestatue ude på hans gods. De ser altså, hvad foreningen formår i sådanne snævre kredse. Det er sådanne foreninger, der alle vegne skal danne sig for at fremme enkelte bestemte formål. Derved vil der ikke alene i København, men rundt om i landet komme monumenter frem som vil tiltale den nationale følelse."
Uddrag af "N.L. Høyen: Om national kunst (1863)", fra Tidsskriftet NOMOS.
Romanticism in painting arose in France and Germany as a reaction against Neoclassicism. Romanticism most often had been described as a spiritual sentimental style, an escapism, which emphasized the emotional, the mysterious, the weird, the romantic dramatic, the exotic, the occult, the remote. The Romantic art-movement often manifested itself in landscape painting, worshiped nature as wild, unbounded and ever-changing. Particularly the term "Romanticism" was used to refer to German, French and English painting after 1800.
The style's practitioners include

German painters:

Caspar David Friedrich, Carl Blechen. "The Nazarens": Wilhelm Schadow, Philipp Veit and Schnoor von Carolsfeld.
"The Nazarens"
were a German religious romantic art movement founded in 1809.

French painters:

Camille Corot, Antoine-Jean Gros, Theodore Gericault, Theodore Chasseriau, Eugène Fromentin.

English painters:

John Constable, J.M.W. Turner, John Ruskin, George Stubbs, Thomas Gainsborough, Joseph Wright of Derby, John Martin.

North American painters:

the leading Romantic movement was "The Hudson River School". Many painters of this school were influenced by Archibald Alison's book" "Essay on the Nature and Principles of Taste", where the author claimed that the beauty and magnificence of unspoiled nature could inspire good moral qualities. The American landscape artists were for example Thomas Cole, Asher
Brown Durand,  John William Casilear, Thomas Moran, Jasper Francis Cropsey, Frederick Edwin Church,
Albert Bierstadt.
KUNSTNERE/ARTISTS
Goya, Francisco
"Den nøgne Maja, ca. 1797-1798, Prado Museet, Madrid/"The Naked Maja, c. 1797-1798, Prado Museum, Madrid.
Goya, Francisco (Francisco José de Goya y Lucientes) (1746-1828). Spansk rokokomaler og romantisk portræt- og hofmaler samt gravør og krønikeskriver. Anses både for at være den sidste af de store mestre (europæiske malere fra omkring 1200-1800) og den første af de moderne. Han var inspireret af Caravaggios dramatiske lys i sine malerier og af Johann Heinrich Füssli i sin grafik.
Goya blev født i Fuendetodos sydøst for Zaragoza, hvor familien senere flyttede til og hvor Goya arbejdede som forgylder. Da Goya var omkring 14 år gammel blev han elev hos den lokale kunstner barokmaleren José Luzán (1710-1785). I 1770 rejste han til Italien for at fortsætte sine kunststudier. I 1771 var han tilbage i Zaragoza, hvor han udførte fresker til katedralen. I 1773 giftede han sig med søsteren til den neoklassicistiske kunstner Francisco Bayeu y Subias Josefa Bayeu y Subias som han kaldte "Pepa", hun fødte ham syv børn, seks af dem døde i barnealderen.
Goya, Francisco (Francisco José de Goya y Lucientes) (1746-1828). Spanish court painter, graphic artist and chronicler.
Fra 1775-91 udførte Goya 63 store Gobelinkartoner for den kongelige gobelinfabrik i Madrid. Motiverne var folkelivsscener til Kong Karl 3. og Kong Karl 4. af Spanien til udsmykning på El Escorial og El Pardo paladset.
1 "Skovtur", 1776, Prado Museet, Madrid/"The Picnic", 1776, Prado Museum, Madrid.
2 "Drenge med mastiffer", 1786-87, Prado Museet, Madrid/"Children with Mastiffs", 1786-87, Prado Museum, Madrid.
Goya udførte bestillingsarbejder for den spanske adel, og i 1786 blev han udnævnt til hofmaler.
Omkring 1793 fik han en lidelse af ukendt art, der medførte døvhed og gjorde ham indadvendt, og hans arbejder ændredes til mørke besynderlige udtryk. Han blev mere og mere optaget af det fantastiske og dæmoniske og af kritisk og satirisk observation af mennesker. Han udviklede en dristig ny stil, der nærmede sig karikaturen. I sine religiøse fresker anvendte han en frisindet stil og en jordbunden realisme, som ikke tidligere var set i religiøs kunst.
Fra 1795-1797 underviste Goya i Madrid på San Fernando Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
Fra 1797-98 udførte Goya "Los Caprichos" (de uberegnelige), udgivet i bogform 1799. Serien bestod af 80 raderinger, hvor han satiriserede over menneskets tåbelighed og svaghed.
3 "Omsider fandt de en siddeplads" ("Ya tienen asiento"), (nr. 26)/"At Last They Have a Place to Sit" ("Ya tienen asiento"), (no. 26).
4 "Sikken køn lærerinde" ("Linda maestra"), (nr. 68). En gammel heks ("køn" lærerinde) transporterer en prostitueret på et kosteskaft. Den flaksende ugle hentyder til kunstnerens budskab. Det spanske ord for ugle er "búho" og var slang for prostitueret.
"Pretty Teacher" ("Linda maestra"), (no. 68).
Under krigen 1807-14 på den Pyrenæiske halvø/Iberiske halvø (Spanien, Portugal og Andorra), der var en del af Napoleonskrigene (1800-15), blev Goya i Madrid, hvor han portrætterede Josef Bonaparte, Napoleons ældre bror, (Kong Josef 1. af Spanien fra 1808-13) og tjente således som hofmaler for franskmændene og var førstehåndsvidne til den franske besættelse af Spanien i 1808, hvor Napoleon 1. tvang Ferdinand 7. fra tronen, besatte størstedelen af landet og indsatte Josef som konge. Landet blev delt i modstandere og tilhængere af Napoleon.
Fra 1810-20 udførte Goya "Los Desastres de la Guerra" (krigens katastrofer) som var en serie på 82 raderinger hvor han i en stærke realismeskildringer dokumenterede krigens vold og vanvid, Napoleons styrkers hærgen i Spanien og hungersnøden i Madrid 1811-12. Serien blev først offentliggjort længe efter hans død.
1 "Den samme" (Lo mismo), (nr. 3). En mand med en økse er i færd med at hugge hovedet af en soldat/"The same" (Lo mismo), (no. 3).
2 "På grund af en kniv" (Por una navaja) (no. 34). En præst bundet til en pæl holder et kors mellem sine foldede hænder. Hæftet på hans bryst er beskrivelsen af hans kriminelle handling, som var at være i besiddelse af en kniv.

"On Account of a Knife" (Por una navaja) (no. 34).

Goyas historiske malerier fra den spanske frihedskrig er nationale manifester.

I 1814, fik Goya tilgivelse for at have arbejdet for franskmændene, men hans arbejder fik ikke den store anerkendelse af Ferdinand 7., der havde besteget tronen for anden gang og indført et konservativt, absolutistisk styre.

3 "Den 2. maj 1808 i Madrid" eller "Kampen mod mamelukkerne", 1814, Prado Museet Madrid. Under Napoleonskrigene var der et mamelukkorps i den franske hær, der var beordret til at nedkæmpe oprørere. Mamelukkerne kan betegnes som slavesoldater.
"The 2nd of May 1808 in Madrid" or "The Fight against the Mamelukes", 1814, Prado Museeum Madrid.
4
"3. maj 1808 i Madrid: henrettelse på Príncipe Pío bjerget" 1814, af Francisco Goya, Prado Museet. Kejser Napoleon 1. invaderede Spanien i 1808. Spanierne var utilfredse med kongen, Napoleons bror Josef Bonaparte, derfor udbrød der oprør overalt i Spanien, og i maj kom oprøret i Madrid. Spanske oprørere dræbte mange franske soldater, og franskmændenes reaktion herpå var, den 3. maj, at henrette tusinder af spanske civile og oprørere. Mange spaniere, herunder Goya, havde håbet på at franskmændenes tilstedeværelse ville have medført liberale reformer og ikke terrorkrig, og i sin skuffelse herover malede Goya dette billede, hvor fokus er på det politiske tyranni. I billedet ses henrettelsen af en spansk oprørsgruppe. Han har portrætteret sine landsmænd som martyrer.
"Goyas maleri viser én blandt talrige scener, hvor endnu flere hundrede indfødte blev mejet ned på den blotte mistanke om ikke at være franskvenlig". Citat fra David Gress' artikel "Tres de mayo". Læs hele artiklen klik her.
"The 3rd of May 1808 in Madrid: the executions on Príncipe Pío hill", 1814, by Francisco Goya. Prado Museum. Napoleon I of France invaded Spain in 1808. The Spanish people were discontented with the new king, Napoleon's brother Joseph Bonaparte, so everywhere in Spain rebellions broke out. In May the people of Madrid rose up against the French occupation. Many French soldiers were killed by the Spanish rebels, and the French army's reaction to this was to execute thousands of Spanish civilians and rebels. Many Spaniards, including Goya, had hoped that the French invasion would bring liberal reforms to the country and not terror. In disappointment at this Goya painted "The 3rd of May 1808" focusing on political tyranny. The motif shows the execution of Spanish rebels. He has portrayed his countrymen as martyrs.
I 1815 blev Goya truet med retsforfølgelse på grund af sit portræt af den nøgne Maja, der blev anset for at lede til moralsk fordærv.
Maleriet er berømt for den ligefremme og skamløse måde som modellen ser mod beskueren på. Det var, før Goyas billede, almindeligt at nøgenmodeller fremstod generte og blufærdige med bortvendte blikke. Med dette billede provokerede Goya ikke kun de gejstlige, men pirrede også offentligheden og udvidede kunstbegrebet.
Malerierne af Maja viser den samme kvinde nøgen og påklædt. Modellens identitet og hvorfor billedet er blevet udført er ukendt. Begge malerier blev først registreret i 1800 i inventarielisten for den spanske premierminister
Manuel de Godoy, hertug af Alcúdia. Billederne hængte i et rum forbeholdt nøgenmalerier. I 1808 blev maleriet opsporet af inkvisitionen sammen med andre af Godoys tvivlsomme billeder. Godoy og den tilsynsførende med hans samling Don Francisco de Garivay blev slæbt for en domstol og tvunget til at oplyse om kunstnerne bag de konfiskerede værker, som ansås for usømmelig og skadelige. Goya blev således afsløret og måtte ophøre som hofmaler.
1 "Den nøgne Maja/La Maja Desnuda", ca. 1797-1798, Prado Museet, Madrid.
"The Naked Maja/La Maja Desnuda"
, c. 1797-1798, Prado Museum, Madrid.
2 "Den påklædte Maja/La Maja Vestida", ca. 1803, Prado Museet, Madrid/"The Clothed Maja/La Maja Vestida", c. 1803, Prado Museum, Madrid.
I 1816 udgav Goya "Tauromaquia", der var en serie på 33 raderinger af tyrefægtning.
In 1816 Goya executed "La Tauromaquia", a series of 33 prints depicting bullfight scenes.
3 "Måden hvorpå gamle spaniolere på hesteryg jagtede tyre i åbent landskab", (nr. 1).
"The Way in which the Ancient Spaniards Hunted Bulls on Horseback in the Open Country", (no. 1).
4 "Juanito Apinanis adræthed og dristighed i ringen i Madrid", (nr. 20).
"The Agility and Audacity of Juanito Apinani in the Ring at Madrid", (no. 20).
Fra 1819, 72 år gammel, flyttede Goya ind i et hus udenfor Madrid, som hed "Quinta del Sordo" (døv mands hus), navngivet efter dets tidligere ejer, som var døv. Her boede Goya afsondret, og var befriet for de begrænsninger han havde som hofmaler. Det var her han begyndte på en mere og mere personlig stil.
"Pinturas negras" (14 sorte billeder), der blev udført som vægmalerier på hans hus og overført til lærred i 1874.
"Pinturas negras" (black paintings) is a group of 14 paintings originally painted as murals and in 1874 transferred onto canvas.
1 "Saturn fortærer den ene af sine sønner", omkring 1819-23, Pradomuseet, Madrid. Saturn (Kronos, gr.) er gud for korn og høst i romersk mytologi. I Hesiods digt Theogonien (7. årh. f.Kr.), en mytologisk beretning om universets skabelse og Zeus' vej til magten, er Titanen Kronos (gr.)/Saturn (rom.) omtalt som søn af Uranus (himmel) og Gaia (jord) og far til Zeus, Hades og Poseidon. Kronos omstyrter sin far og overtager magten - det var blevet forudsagt, at en dag ville Kronos selv blive styrtet af sin egen søn, hvorfor han slugte sine nyfødte børn for at undgå denne skæbne. Da hans hustru Rhea (gr)/Ops (rom.) fødte Zeus gemte hun ham i en hule i Ida-bjerget på Kreta. Kronos troede, han havde slugt Zeus, men narret af Rhea havde han slugt en stor sten svøbt i et klæde. Zeus befriede sine søskende og fordrev Kronos - Zeus styrede verden fra Olympen. 
"Saturn Devouring one of His Sons", about 1819-23, Prado Museum, Madrid.
2 "Tío Paquete", ca. 1820, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid. I Madrid var Tío Paquete en mand folk vidste hvem var. Han var blind, han opholdt sig i området omkring kirken San Felipe el Real. Han ernærede sig ved sang og guitarspil.
"Tío Paquete", c, 1820, Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid.
Tío Paquete was in Madrid a well known blind man and a singer and guitarist.
3 Goya udførte en del af kuppelfresken i katedralen i Zaragoza/Vor Frue af Søjlen katedralen.

Goya painted a part of the cupola of the Cathedral-Basilica of Our Lady of the Pillar, Zaragoza.

4 Monument for Goya udført 1908 af Frederic Marés, Zaragoza. Goya, 5 cent frimærke Spanien 1930
Goya monument executed 1908 by Frederic Marés, Zaragoza. Goya, 5c stamp Spain 1930.
1 "María Teresa de Borbón y Vallabriga, senere Grevinde de Chinchón", 1783, National Gallery of Art, Washington D.C.
"María Teresa de Borbón y Vallabriga, later Countess of Chinchón", 1783,
National Gallery of Art, Washington D.C.
2 "Markisinden af Pontejos", ca. 1786, National Gallery of Art, Washington D.C.

"The marchioness of Pontejos", c. 1786, National Gallery of Art, Washington D.C.

3 "Bartolomé Sureda y Miserol", ca. 1803-04, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Thérèse Louise de Sureda", ca. 1803-04, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Josefa de Castilla Portugal y van Asbrock de Garcini (1775-1850)", 1804, Metropolitan Museum of Art, New York.
6 "Arkitekten Tiburcio Pérez y Cuervo (1785/86-1841)", 1820, Metropolitan Museum of Art, New York.    

"Tiburcio Pérez y Cuervo (1785/86-1841), the Architect", 1820, Metropolitan Museum of Art, New York.

Friedrich, Caspar David
"Kloster blandt egetræer", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Abbey among Oak Trees", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Friedrich, Caspar David (1774-1840). Tysk maler. Født i Greifswald og død i Dresden. Han var elev ved Kunstakademiet i København 1794-98, derefter bosat i Dresden. Friedrich var den tyske romantiks største landskabsmaler. I hans billeder ses en stærk, dyster og vemodig natur i hvilken mennesket fremstår lille. Friedrich inspirerede symbolisterne og surrealisterne.
Friedrich, Caspar David (1774-1840). Considered the most important German Romantic painter. He was born in Greifswald, and he died in Dresden. He studied in Copenhagen until 1798 before settling in Dresden. He described nature as rough, gloomy and melancholic - small human beings vs a great nature. Symbolist and Surrealist artists were influenced by Friedrich.
1 "Måneopgang over havet", 1800, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Moonrise over the Sea"
, 1800, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Munk ved havet", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Monk by the Sea", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Munk ved havet", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Monk by the Sea", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Kloster blandt egetræer", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Abbey among Oak Trees", 1809/10, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "To mænd ved havet", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Two Men by the Sea", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "To mænd betragter månen", ca. 1825-30, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Two Men Contemplating the Moon", c. 1825-30, Metropolitan Museum of Art, New York.

1 "Vandringsmand over et tågehav", ca. 1818, Hamburger Kunsthalle/"Wanderer Above the Sea of Fog", c. 1818, Hamburger Kunsthalle.
2 "Kridtklint på Rügen", 1818, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Schweiz.
"Chalk Cliffs on Rügen"
, 1818,
Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Switzerland.
3  "Kvinde på strand ved Rügen", ca. 1818, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Schweiz.
"Woman on the Beach of Rügen"
, ca. 1818
, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur, Switzerland.
4 "Havnen i Greifswald", ca. 1818-20, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Greifswald Harbour", c. 1818-20, Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Aftenen", 1820-1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover.
"The Evening", 1820-1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover.
1 "Det ensomme træ", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Solitary Tree", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Kvinden ved vinduet", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Woman at a Window", 1822, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Dybt inde i skoven i måneskin", omkr. 1823, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Deep in the Forest by Moonlight", about 1823, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "En mand og en kvinde betragter månen", ca. 1824, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Man and Woman Contemplating the Moon", c. 1824, Alte Nationalgalerie, Berlin.
1 "Ruiner af Eldena klosterkirke nær Greifswald", 1824-25, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Ruins of Eldena Abbey near Greifswald"
1824-25, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Watzmann bjerget", 1824-1825, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Watzmann Mountain", 1824-1825, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Bjælkehytte dækket af sne", 1827, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Cabin Covered in Snow", 1827, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Egetræ i sneen", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Oak Tree in the Snow", 1829, Alte Nationalgalerie, Berlin.
1 "Riesengebirge", ca. 1830-35, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Riesengebirge Mountains", ca. 1830-35, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Livsstadier", ca. 1835, Museum der Bildenden Künste, Leipzig.
Et allegorisk billede, en meditation over dødelighed og livets flygtighed. En gammel mand, Friedrich selv, går frem mod to voksne og to børn, den lille dreng er hans søn Gustav Adolf der holder en svensk vimpel (Friedrichs hjemby Greifswald tilhørte fra 1648-1815 Svensk-Vorpommern), den lille pige er hans datter Agnes Adelheid, den unge pige hans datter Emma og manden med den høje hat hans nevø Johann Heinrich. De fem figurer korresponderer med de fem skibe. Scenen er en havneby ved det Baltiske hav i skumringstiden.
"The Stages of Life", c. 1835, Museum der Bildenden Künste, Leipzig.
An allegorical painting, a meditation on mortality and on the transience of life. An aged man, Friedrich himself, walking towards two adults and two children, the small boy holding up a Swedish pennant is his son Gustav Adolf (Friedrich's native town the Swedish Pomeranian town of Greifswald belonged to the crown of Sweden between 1648-1831) and the small girl his daughter Agnes Adelheid, the young girl his daughter Emma, and the man wearing af top hat his nephew Johann Heinrich. The five figures are echoed by five ships. The scene is a Baltic Sea port in the dusk.
3 "Klippehule i Harzen", ca. 1837/"Rock Cave in the Harz", c. 1837.
4 "Oldtidsgrav ved Gützkow", ca. 1837. H.M. Dronningens Håndbibliotek, Amalienborg.
"Prehistoric Grave at Gützkow", c. 1837. HM The Queen's Reference Library, Amalienborg Palace, Copenhagen.
Delacroix, Eugène
"Friheden fører folket på barrikaderne", 1830, Louvre, Paris/"Liberty Leading the People", 1830, Musée du Louvre, Paris.
Delacroix, Eugène (1798-1863). Fransk nybarok romantisk maler og rubenist. En af fransk romantiks største kunstnere. Kendt som farvens mester. I hans værker ses dramatisk bevægelse i farve, komposition og motiv. Delacroix var orientalist. I 1800-tallet begyndte franske og engelske kunstnere at male motiver fra Nærorienten og Nordafrika. Delacroixs dagbøger fra 1893-95 indeholder kunstfilosofiske betragtninger.
Delacroix, Eugène (1798-1863). French Neo-Baroque Romantic painter and Rubenist. The most important of the French Romantic painters. Known as "master of color".
1600-tals striden mellem tegningen og farven
I 1671 opstod en strid på Det Kongelige Akademi for Maleri og Skulptur i Paris (Académie Royale de Peinture et de Sculpture) om hvorvidt det væsentligste i malerkunsten var tegningen eller farven. På den ene side stod poussinisterne, opkaldt efter den franske barokmaler Nicolas Poussin, der anså tegning som værende væsentligst. Poussinisterne støttede sig den platoniske forestilling om at den ideale genstand fra ideernes verden, som man alene kan se med sjælens øje, kunne genskabes i konkret form (ved tegning som formskabende) og ses med legemets øje i den sanselige fænomenernes verden.
På den anden side stod rubenisterne, opkaldt efter den flamske barokmaler Peter Paul Rubens, der var forkæmpere for farvens suverænitet.
Striden rasede i mange år før rubenisterne sejrede. Formålet med at male var ifølge rubinisterne at bedrage øjet ved at skabe en efterligning af liv eller af natur og manipulere med farven.
1 "Dantes bark", 1822, Louvre, Paris. Delacroixs første store værk, der signalerer et stilskifte fra nyklassicisme til romantik. Billedet beskriver en episode i Dantes "Inferno". Dante og Virgil udholder en farefuld overfart over floden Styx. På Dantes rejse til frelse er den romerske poet Virgil hans ledsager til himlens port. Om Dante se her.
"The Barque of Dante", 1822, Musée du Louvre, Paris. Delacroix's first major painting signaling a change of direction in his style from Neo-Classicism towards Romanticism. It depicts an episode from Dante's "Inferno". Dante and Virgil endures a fearful crossing of the River Styx. On Dante's journey to salvation the Roman poet Virgil is his guide to the gates of heaven.
2 "Forældreløs pige på kirkegård", 1924, Louvre, Paris/"Orphan Girl at the Cemetery", 1924, Musée du Louvre, Paris.
3 "Grækenland drager sit sidste suk på ruinerne af Messolonghi", 1826, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux.
"Greece Expiring on the Ruins of Messolonghi", 1826, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux.
4 "Sardanapalus' død", 1827-1828, Louvre, Paris/"The Death of Sardanapalus", 1827-1828, Musée du Louvre, Paris.
1 "Fanatikerne i Tanger", 1837-1838, Minneapolis Institute of Arts/"Fanatics of Tangier", 1837-1838, Minneapolis Institute of Arts.
2 "George Sand og Frédéric Chopin", 1838. George Sand (1804-1876) var pseudonym for den franske forfatter Amandine-Aurore-Lucile Dupin.
"George Sand and Frédéric Chopin"
, 1838. George Sand (1804-1876) was a pseudonym for the French novelist Amandine-Aurore-Lucile Dupin.
3 "Jacobs kamp med englen", 1857-1861, freske, Saint-Sulpice, Paris/"Jacob Wrestling with the Angel", 1857-1861, mural, Saint-Sulpice, Paris.
4 "Heliodorus' uddrivelse af templet", 1857-1861, freske, Saint-Sulpice, Paris.
"The Expulsion of Heliodorus from the Temple"
, 1857-1861, mural, Saint-Sulpice, Paris.
5 Delacroixs atelier i Paris/Delacroix's Studio, Paris.
Turner, William
"Fiskerbåde med høkere der pranger om fisk", 1837-38, Art Institute of Chicago.
"Fishing Boats with Hucksters Bargaining for Fish", 1837-38, Art Institute of Chicago.
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851). Engelsk lysmaler, impressionismens far. Karakteristisk er hans atmosfæriske landskaber og søstykker. Turner blev født i London som søn af en barber. I 1789, 14 år gammel, blev han optaget på Det Kongelige Kunstakademi (Royal Academy Schools). 17 år gammel lavede han topografiske tegninger til magasiner. Han var inspireret af bl.a. den hollandske maler Villem van der Velde. I 1790 og de følgende 10 år udstillede han akvareller på Royal Academy, og han udstillede oliemalerier fra 1796. I 1802 rejste han til Paris, hvor Lorrain og Poussin blev vigtige inspirationskilder for hans teknik og motivvalg. Ud over Frankrig rejste han i Skotland, Irland, Schweiz, Belgien, Holland, Tyskland og Italien. I 1807 blev han professor i perspektiv på Royal Academy. I 1840 mødte han kritikeren John Ruskin, som fik stor betydning som fortaler for hans kunst.
Turner testamenterede de fleste af sine værker til England. Hovedparten tilhører Tate Britain i London. En særlig afdeling for Turners kunst blev åbnet i 1987, "The Clore Gallery for the Turner Collection at the Tate Gallery", Clore Gallery er bygget sammen med Tate Gallery i London.
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851). The British painter of light, the father of Impressionism - atmospheric paintings - landscapes and seascapes. He was born in London as son of a barber. In 1789, 14 years old, he entered the Royal Academy Schools, and at the age of 17 he made topographical drawings for magazines. He was influenced by e.g. the Dutch painter Willem van der Velde. In 1790 and the following 10 years, he exhibited watercolous at the Royal Academy, and he exhibited oil paintings from 1796.
In 1802 he went to Paris in France, where
Lorrain and Poussin became important for his technique and his choice of motifs. Besides France he travelled in Scotland, Ireland, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Germany and Italy. In 1807 he became professor at the Royal Academy. In 1840 he met the critic John Ruskin, who became the great spokesman for his works.
Turner bequeathed much of his works to his native country. The majority of his works belong to Tate Britain in London. The Clore Gallery for the Turner Collection at the Tate Gallery, London, opened its doors to visitors in 1987.
1 "Den gamle London Bridge", ca. 1796, British Museum, London/"Old London Bridge", c. 1796, British Museum, London.
2 "Færge i Saltash, Cornwall", ca. 1811, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Saltash with the Water Ferry, Cornwall", c. 1811, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Venedig: Punta della Dogana og kirken San Giorgio Maggiore", 1834, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Venice: The Dogana and San Giorgio Maggiore", 1834, National Gallery of Art, Washington D.C.

4 "Prammænd læsser kul i måneskin", 1835, National Gallery of Art, Washington D.C.

"Keelmen Heaving in Coals by Moonlight", 1835, National Gallery of Art, Washington D.C.

5 "Venedig, set fra kirken Santa Maria della Salute", ca. 1835, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Venice, from the Porch of Madonna della Salute", c. 1835, Metropolitan Museum of Art, New York.
1 "Aostadalen snestorm, lavine og tordenvejr", 1836-37, Art Institute of Chicago.
"Valley of Aosta Snowstorm, Avalanche, and Thunderstorm", 1836-37,
Art Institute of Chicago.
2 "Den tapre Temeraire bliver slæbt til sin sidste ankerplads for at ophugges", 1838, National Gallery, London.
"The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up", 1838, National Gallery, London.
3 "Snestorm, dampbåd ved en havnemunding ", 1842, Tate Gallery, London.
"Snow Storm, Steam-Boat off a Harbour's Mouth", 1842, Tate Gallery, London.
4 "Begravelse på havet", 1842, Clore Gallery for the Turner Collection, London.
"Burial at Sea", 1842, Clore Gallery for the Turner Collection, London.
5 "Indsejlingen til Venedig", 1844, National Gallery of Art, Washington D.C..
"Approach to Venice", 1844, National Gallery of Art, Washington D.C.
6 "Hvalfangere", ca. 1845, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Whalers"
, c. 1845, Metropolitan Museum of Art, New York.
Constable, John
"Høvognen", 1821, The National Gallery, London/"The Hay Wain", 1821, The National Gallery, London.
Constable, John (1776-1837). Engelsk landskabsmaler, født i Suffolk, død i London. Han var søn af en velhavende møller, der ikke var særlig begejstret for sønnens kunstnerdrømme - en manglende begejstring mødte Constable også senere i livet bl.a. da han i 1829 blev medlem af akademiet i London, hvor han blev mindet om, at medlemskabet var en særlig ære, fordi landskabsbilleder ikke havde særlig høj status (historiemaleriet rangerede højest), og hans malerier vakte modvilje i England. Der var en uvant spontanitet og dristighed i hans malemåde, imidlertid blev hans udtryksform skelsættende i den europæiske kunst. Det eneste af hans billeder, der i tiden fik særlig interesse var "Høstvognen", der blev udstillet på salonen i Paris i 1824 - Delacroix gav udtryk for, at Constables malemåde fik ham til at ændre sin stil. Constable blev en af det moderne landskabsmaleris grundlæggere og fik betydning for Barbizonskolen og de franske impressionister. Han var inspireret af Ruisdael og Lorrain, men modstander af fantasiflugt, han viste stor interesse for himlen og udførte en række luftstudier. Constable undgik pittoreske motiver (modsat andre romantiske malere) og så det som sin opgave at male den ydmyge og helt anonyme natur. Han malede to udgaver af "Høstvognen" begge fra 1821, "Høstvognen I", 1821, tilhører Victoria and Albert Museum, London.
Constable, John (1776-1837). English landscape painter. He was born in Suffolk, he died in London. His father, a wealthy miller, was not very enthusiastic about his son's dreams of being an artist - a lacking enthusiasm Constable met later in life, e.g. when he in 1828 became a member of the Royal Academy in London, where he had been reminded that his membership was a special honour because landscape painting was not considered high status (history painting ranked highest), and his paintings were unpopular in his native country - there was an unaccustomed spontaneity and boldness in his way of painting, however his mode of expression became epoch-making in the European art. One painting, "The Hay Wain", shown at the Paris Salon in 1824, attracted special attention. He became one of the founders of modern landscape painting, he influenced the Barbizon School and the French Impressionists, he himself was influenced by Ruisdael and Lorrain - Constable was against fantasy flight, he showed great interest in painting the sky and executed a number of air studies - he worked in the open air. Constable avoided picturesque motifs (contrary to other romantic painters) and saw it as his task to paint the humble and anonymous nature.
1 "Bådebyggeri nær Flatford Mill", 1815, Victoria and Albert Museum, London.
"Boat-building near Flatford Mill", 1815, Victoria and Albert Museum, London.
2 "Den hvide hest", 1818-19, National Gallery of Art, Washington D.C./"The White Horse", 1818-19, National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Salisbury katedralen set fra biskoppens jorde", 1823, Victoria and Albert Museum, London. John Fisher, biskoppen af Salisbury, bestilte billedet. Biskoppen og hans hustru ses til venstre i billedet.
"Salisbury Cathedral from the Bishop's Ground", 1823, Victoria and Albert Museum, London. John Fisher, the bishop of Salisbury, commisioned the painting. The bishop and his wife can be seen at the bottom left of the painting.
4 "Salisbury katedralen set fra biskoppens jorde", ca. 1825, Metropolitan Museum of Art, New York.   
"Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds", c. 1825, 
Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Kornmarken", 1826, The National Gallery, London/"The Cornfield", 1826, The National Gallery, London.
6 "Stonehenge", 1836, Victoria and Albert Museum, London.
Schinkel, Karl Friedrich
Det nye vagthus (Neue Wache), Nyklassicisme, 1816, Unter den Linden, Berlin.
New Watchhouse (Neue Wache), Neoclassicism, 1816, Unter den Linden, Berlin.
"Middelalderby ved vandet", efter 1813, Neue Pinakothek, München.
"Medieval Town by Water"
, after 1813, Neue Pinakothek, Munich.
Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841) Født i Neuruppin i Preussen, død i Berlin. Tysk romantisk maler og nyklassicistisk arkitekt. Schinkel studerede på Bauakademie i Berlin under Friedrich Gilley. Fra 1803-05 rejste han i Italien og Frankrig. Som arkitekt opførte han i Berlin: Schauspielhaus, Altes Museum og Neue Wache.
Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841). Born in Neuruppin, Prussia, he died in Berlin. German romantic painter and neoclassical architect. He studied under Friedrich Gilley at the Bauakademie in Berlin. From 1803-05 he travelled through Italy and France. As architect he built in Berlin: Schauspielhaus, Altes Museum and Neue Wache.
1 "Morgen", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Morning", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Udsigt til Mont Blanc", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin/"View of Mont Blanc", 1813, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Gotisk kirke på en klippe ved havet", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Gothic Church on a Rock by the Sea", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Gotisk katedral med kejserpalads", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Gothic Cathedral with Imperial Palace", 1815, Alte Nationalgalerie, Berlin.
1 "Udsigt over italiensk landskab", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin/"View of an Italian Landscape", 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Klippebue", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Rock Arch", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Slot ved floden", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Castle by the River", 1820, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Rugard på øen Rügen", 1821, Alte Nationalgalerie, Berlin/"The Rugard at the Rügen Island", Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Høstfestoptog", 1826, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Harvest Festival Procession", 1826, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Schinkels nyklassicistiske arkitektur i Berlin/Schinkel's Neoclassical architecture in Berlin
1 Det nye vagthus (Neue Wache), nyklassicisme, 1816, Unter den Linden, Berlin. Oprindeligt vagtbygning for den deling, der skulle beskytte den preussiske kronprins. Siden 1931 mindesmærke for alle tyske krigsofre.
New Watchhouse (Neue Wache), Neoclassicism, 1816, Unter den Linden, Berlin. Originally a guardhouse for the troops of the Crown Prince of Prussia. Since 1931 war memorial.
2 Skulpturen i Neue Wache "Moder med sin døde søn" er udført af Käthe Kollwitz.
The sculpture "Mother with her Dead Son" in New Watchhouse is executed by Käthe Kollwitz.
3 Eduard Gaertner, "Neue Wache i Berlin", 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Eduard Gaertner, "The Neue Wache in Berlin", 1833, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 Altes Museum, Berlin, 1825-28/Altes Museum (Old Museum), Berlin, 1825-28.
5 Skuespilhuset i Berlin, ca. 1825, maleri udført af tysk kunstner/Schauspielhaus (drama theatre) in Berlin, c. 1825, painting by German artist.
Corot, Jean-Baptiste Camille
"Færgemand mellem siv", ca. 1865, Metropolitan Museum of Art, New York/"Boatman among the Reeds", c. 1865, Metropolitan Museum of Art, New York.
Corot, Jean-Baptiste Camille (1796-1875). Fransk maler af landskaber, figurbilleder og portrætter. Romantisk, men reagerede på romantikkens manglende kontakt med samtiden.
Corot, Jean-Baptiste Camille (1796-1875). French painter of landscapes, figure paintings and portraits. Romantic painter who reacts against the style's lack of contact with its age.
1 "Broen ved Narni", 1826, Louvre, Paris/"The Bridge at Narni", 1826, Musée du Louvre, Paris.
2 "Selvportræt med palet", 1834, Galleria degli Uffizi, Firenze/"Self-portrait with Palette", 1834, Galleria degli Uffizi, Florence.
3 "Udsigt over Venedig: Den lille plads set fra Riva degli Schiavoni", 1835-1845, The Norton Simon Foundation, CA, USA.
"View of Venice: The Piazzetta Seen from the Riva degli Schiavoni", 1835-1845, The Norton Simon Foundation, CA, USA.
4 "Château de Rosny", 1840, Musée du Louvre, Paris.
5 "Udsigt over la Rochelle", 1851, G. Renand Samlingen, Paris/"View of La Rochelle", 1851, G. Renand Collection, Paris.
1 "Vejen til Sèvres", 1855-1865, Louvre, Paris/"Road to Sèvres", 1855-1865, Musée du Louvre, Paris
2 "Stråtækt landsby (Flesselles ved Amiens)", 1864, Baltimore Museum of Art BMA.
"Thatched Village (Flesselles near Amiens)"
, 1864, Baltimore Museum of Art BMA
.
3 "Minder fra Montefontaine ", 1864, Louvre, Paris/"Memory of Montefontaine", 1864, Musée du Louvre, Paris.
4 "Katedralen i Mantes", 1865-69, Musée des Beaux-Arts de Reims/"The Cathedral of Mantes", 1865-69, Musée des Beaux-Arts de Reims.
5 "Blomsterkrans", ca. 1865-70, Baltimore Museum of Art BMA/"The Crown of Flowers", c. 1865-70, Baltimore Museum of Art BMA.
1 "Kirken i Marissel nær Beauvais", 1866, Louvre, Paris.
"Church at Marissel, near Beauvais", 1866, Musée du Louvre, Paris.
2 "Ville d’Avray", 1867, National Gallery of Art, Washington.
3 "Broen i Mantes", ca. 1868–1870/"The Bridge at Mantes", c. 1868–1870.
4 "Kvinden med perlen", 1868-70, Louvre, Paris. Kvindens hovedpryd, et blomsterblad, blev tidligere antaget for at være en perle. Corots fortolkning af Leonardo da Vincis Mona Lisa. 
"Woman with the Pearl", 1868-70, Musée du Louvre, Paris. The posture is identical to that of Mona Lisa by Leonardo da Vinci.
Dahl, J.C.
"Vinterlandskab ved Vordingborg", 1829, Statens Museum for Kunst.
"Winter Landscape near Vordingborg, Denmark", 1829,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Dahl, J.C. (Johan Christian) (1788-1857). Norsk maler født i Bergen og død i Dresden. Han kom i malerlære i Bergen og rejste senere til København, hvor han opholdt sig fra 1811-18 og uddannede sig på Kunstakademiet, hvor især Eckersberg var en stor inspiration for ham. Han studerede den Kgl. Malerisamlings ældre nederlandske landskaber. Eckersbergs præcise naturstudium og de nederlandske maleres stemningsbetonede landskaber blev bestemmende for Dahls kunst, som dog først fandt sit endelige udtryk efter, at han i Dresden for alvor var blevet bekendt med den tyske romantiks landskabsmaleri især Caspar David Friedrichs kunst. Dahl var romantiker og dramatiker, og detaljerne i hans maleri var baseret på indgående naturstudier. I 1824 efter en rejse til Italien, bosatte han sig i Dresden og blev professor ved Dresden Kunstakademi. Dahl fik stor betydning for dansk og norsk landskabsmaleri.
Dahl, J.C. (Johan Christian) (1788-1857). Norwegian painter. He was born in Bergen, Norway and died in Dresden, Germany. From 1811-18 he lived in Copenhagen and was educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts, at the same time he studied Dutch landscape paintings at the Royal Collection of Paintings. He was influenced by Eckersberg's paintings and the Dutch painters impressive landscapes, however it was in Dresden, he found his final expression - in Dresden he made acquaintance with German Romantic Painting (Caspar David Friedrich). Dahl was romanticist and dramatist, and the details in his paintings were based on accurate nature studies. In 1824, after a journey to Italy, Dahl settled down in Dresden, and he was appointed professor at the Dresden Academy of Fine Arts. Dahl got great influence on the Danish and Norwegian landscape painters.
1 Broen over Tryggevælde å med udsigt til Køge", ca. 1815, Statens Museum for Kunst.
"The Bridge across Tryggevælde River with a View of Køge, Zealand", c. 1815,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Vesuvs udbrud", 1820, Statens Museum for Kunst/"The Eruption of Vesuvius", 1820, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "To mænd set bagfra foran et vandfald", 1823, Metropolitan Museum of Art, New York.

"Two Men Seen from behind before a Waterfall", 1823, Metropolitan Museum of Art, New York.

4 "Vesuv i udbrud", 1824, Metropolitan Museum of Art, New York/"The Eruption of Vesuvius", 1824, Metropolitan Museum of Art, New York.
1 "Etschdalen ved Roveredo", 1824, Statens Museum for Kunst/"The Etsch Valley near Roverede", 1824, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Slindebirken, vinter", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek, København/"The Slinde Birch, Winter", 1838, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
3 "Københavns Havn i måneskin", 1846, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Copenhagen Harbour by Moonlight", 1846, Metropolitan Museum of Art, New York.
Füssli, Johann Heinrich
Füssli, Johann Heinrich (1741-1825). Efter 1779 Henry Fuseli. Schweizisk maler og forfatter. Religiøse, mytologiske, litterære motiver. Mareridt. Inspireret af Michelangelo og manieristerne og Rembrandts belysning. Opholdt sig i Rom 1770-78 senere arbejdede han i England.
1 "Mareridtet", 1781, Detroit Institute of Arts/"The Nightmare", 1781, Detroit Institute of Arts.
2 "De tre troldkvinder", 1783, Kunsthaus Zürich/"The Three Witches", 1783, The Museum of Modern Art, Zurich.
3 "Titania kærtegner Bottom med æselhoved", 1793-94, Kunsthaus Zürich.
"Titania Caresses Bottom with the Donkey's Head", 1793-94, The Museum of Modern Art, Zurich.
4 "Oberon drypper saften fra kærlighedsblomsten i øjnene på den sovende Titania", 1793-94, Kunsthaus Zürich. Scene fra Shakespeares "En skærsommernatsdrøm".
"Oberon drops the liquid from the flower in Titania's eyes while she is sleeping", 1793-94, The Museum of Modern Art, Zurich. Scene from Shakespeare's "A Midsummer Night's Dream".
1 "Ensomhed ved daggry", 1794-96, Kunsthaus Zürich/"Solitude at Dawn", 1794-96, The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "Ensomhed i morgenskumringen", 1797-99/"Loneliness in the Morning Twilight", 1797-99.
3 "Kvinderne fra Hastings", 1798-1800, Kunsthaus Zürich/"The Ladies of Hastings", 1798-1800, The Museum of Modern Art, Zurich.
4 "Stilhed", omkr. 1799-1801, Kunsthaus Zürich/"Silence", about 1799-1801, The Museum of Modern Art, Zurich.
Romantiske værker
af europæiske kunstnere udstillet på Foundation Pierre Arnaud, Lens, Schweiz
Romantic paintings
by European artists exhibited at the Pierre Arnaud Foundation, Lens, Switzerland
1 Leberecht Lortet, "Matterhorn", 1866.
2 Leberecht Lortet, "Alpelandskab" eller "Bjergrigt landskab"/Leberecht Lortet, "Alpine Landscape" or "Mountainous Landscape".
3 Carl Georg Enslen, "Parti af katedralen i Köln, set fra vest", 1839/Carl Georg Enslen, "View of Cologne Cathedral, seen from the West", 1839.
4 Otto Frölicher, "Alpelandskab"/Otto Frölicher, "Alpine Landscape".
1 Kaspar Kässli, "Rhône-gletsjeren", 1878/Kaspar Kässli, "The Rhône Glacier", 1878.
2 Jean-Antoine Linck, "Udsigt over Alperne set hvælvingen, kaldet huen", 1799.
Jean-Antoine Linck, "View of the Alps Seen From the Arch, Called the Cap", 1799.
3 Anton Winterlin, "Lauterbrunnen dalen og Jungfrau massivet", 1865/Anton Winterlin, "Lauterbrunnen Valley and the Jungfrau Massif", 1865.
4 Francois Diday, "Pissevache vandfaldet", 1852/Francois Diday, "The Pissevache Waterfall ", 1852.
1 Francis Danby, "Afgrunden", ca. 1827/Francis Danby, "The Precipice", ca. 1827.
2 Gustave Dorè, "Skotsk landskab", 1875-80/Gustave Dorè, "Scottish Landscape", 1875-80.
3 Caspar Wolf, "Stenhvælving ved St. Beatus grotten", 1776/Caspar Wolf, "Stone Vault at St Beatus Cave", 1776.
4 Caspar Wolf, "Bjørnehule i Welschenrohr", 1778/Caspar Wolf, "Bear Cave at Welschenrohr", 1778.
5 Carl Friedrich Lessing, "Bjerglandskab: Kløft med ruiner", 1850/Carl Friedrich Lessing, "Rock Landscape: Gorge with Ruins", 1850.
1 Johann Heinrich Füssli, "Ensomhed i morgenskumringen", 1797-99/Johann Heinrich Füssli, "Loneliness in the Morning Twilight", 1797-99.
2 Anton Graff, "Portræt af gravøren Adrian Zingg", 1796-99/Anton Graff, "Portrait of the Engraver Adrian Zingg", 1796-99.
3 Fleury Epinat, "Vulkanudbrud" eller "Vesuv i udbrud", 1810/Fleury Epinat, "Volcanic Eruption" or "Vesuvius in Eruption", 1810.
4 Charles Hugo, "Victor Hugo på eksilklippen", 1853/Charles Hugo, "Victor Hugo on the Rock of the Exiles", 1853.
5 Victor Hugo, "Klokketårnet i Gent", 1864/Victor Hugo, "The Belfry of Ghent", 1864.
1 Ernst Ferdinand Oehme, "Stenbrud i det Saksiske Schweiz", 1860/Ernst Ferdinand Oehme, "Quarry in Saxon Switzerland", 1860.
2 Charles Marie Bouton, "Bedende munk i en gotisk kirkeruin", 1824/Charles Marie Bouton, "Praying Monk in the Ruins of a Gothic Church", 1824.
3 Charles Caïus Renoux, "Munke foran et gravmæle", 1828/Charles Caïus Renoux, "Monks in front of a Tomb", 1828.
4 Charles Marie Bouton, "Karl 6.'s vanvid", eller "Parti" fra 1300-tals rummet i Musée des Monuments français, ca. 1815.
Charles Marie Bouton, "
The madness of Charles VI", or "View of the 14th-century room in the Musée des Monuments français", ca. 1815.
1 Carl Gustav Carus, "Højt bjerg", 1822/Carl Gustav Carus, "High Mountain", 1822.
2 Carl Gustav Carus, "Tintern klostret" eller "Måneskin"/Carl Gustav Carus, "Tintern Abbey" or "Moonlight".
3 Carl Gustav Carus, "Colosseum i Rom", efter 1828/Carl Gustav Carus, "The Colosseum in Rome", after 1828.
4 Carl Gustav Carus, "Visionen om en imaginær by", ca. 1840/Carl Gustav Carus, "The Vision of an Imaginary City", c. 1840.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Cappelen, August Herman
(1827-1852)
 
Norsk maler. Romantiske naturbilleder, hovedsageligt skovmotiver fra Telemark.
"Uddøende urskov", 1852, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.
"Decaying forest"
, 1852, The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo.
Runge, Philipp Otto
(1777-1810)
Tysk maler og tegner. Anses for at være en af de bedste tyske romantiske malere til trods for, at han begyndte at male sent og døde ung.
"Hülsenbeck børnene", 1805, Hamburger Kunsthalle.

"The Hülsenbeck Children",1805, Hamburger Kunsthalle.

Gericault, Theodore
(1791-1824)
 
Fransk maler. Romantik, realisme og nybarokstil. En af de tidligste repræsentanter for det franske romantiske maleri. Uhyggelige og makabre motiver, "Medusas redningsflåde", og studier af sindssyge personer. Malede hestevæddeløbsscener og kavaleribilleder. 
"Heroisk landskab med fiskere", 1818, Neue Pinakothek, München.
"Heroic Landscape with Fishermen"
, 1818, Neue Pinakothek, Munich, Germany.
Gros, Antoine-Jean
(1771-1835)
Fransk maler, romantiker, barokkens farver og drama. Som 14-årig elev af J. L. David. Han mødte Napoleon i Italien og malede "Bonaparte på broen ved Arcole" (1799), billedet er på Versaillesslottet. Store billeder med skildringer fra Napoleons liv, "Napoleon besøger de pestbefængte i Jaffa" (1804) på Louvre, og "Slaget ved Aboukir" (1806) på Versaillesslottet. Dekorerede kuplen i Panthéon i Paris 1811-24. Hans kontakt med og inspiration fra Orienten fik betydning for franske romantiske malere som Ingres og Delacroix. Han afsluttede sit liv ved at drukne sig i Seinen. 
"Napoleon Bonaparte på broen ved Arcole", 1796-97, Eremitagemuseet, Skt. Petersborg, Rusland.
"Napoleon Bonaparte on the Bridge at Arcole", 1796-97, The State Herimitage Museum, Saint Petersburg, Russia.
Stubbs, George  
(1724-1806)
England. Dyrebilleder. Romantiske følelser overfor naturens storhed og voldsomhed.
"En løve angriber en hest", 1770, Yale University Art Gallery.
"A Lion Attacking a Horse", 1770, Yale University Art Gallery.
West, Benjamin
(1738-1820)
  
Amerikansk-engelsk historie- og portrætmaler. Romantisk-klassicistisk stil, barokkens lysopfattelse. Præsident for Londons kunstakademi. Hovedværket er seks store billeder af Edward 3.'s historie, og var oprindelig malet til Windsor Castle, men nu på Hampton Court.
"To officerer og en brudgom i et landskab", 1777, Princeton University Art Museum.
"Two Officers and a Groom in a Landscape", 1777, Princeton University Art Museum.
Blake, William
(1757-1825)
Engelsk digter, maler og grafiker. Førrenæssance formsprog, Michelangelos symbolik. Udgav en række digtsamlinger med egne kobberstik bl.a. "Sange om uskyld og erfaring" (1789 og 1794), "Thels bog" (1789), "Ægteskabet mellem himmel og helvede" (1790). Illustrerede Jobs Bog, Miltons "Paradise Lost", Dantes "Divina commedia"
"Oberon, Titania og Puk danser med feer", ca. 1786, (fra Shakespeares "En skærsommernatsdrøm", TATE BRITAIN.
"Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing"
, c. 1786, (From Shakespeare's "A Midsummer Night's Dream", TATE BRITAIN
.
Cozens, Alexander
(1717-1786)
England. Landskaber, fri fantasi.
"Dal nær Matlock, Derbyshire", 1756.
"Vale near Matlock, Derbyshire", 1756.
Copley, John Singleton
(1738-1815)
Amerikansk maler. Anvendte barokkens lyseffekter. Skildrede i talrige portræt- og gruppebilleder New Englands overklasse.
"En dreng med et flyveegern, (Henry Pelham)", 1765, Museum of Fine Arts, Boston.
"A Boy with a Flying Squirrel (Henry Pelham)", 1765, Museum of Fine Arts, Boston.
Historicisme 1830-1890/Historicism 1830-1890
Johan Daniel Herholdt, Universitetsbiblioteket, Fiolstræde i København, 1857-61. Herholdts historicistiske arkitektur var en forløber for nationalromantikken.
Historicisme ses i 1800-tallet og er retninger der efterligner tidligere tiders kunst.
Nygotik
ca. 1750-1900 kom til at præge romantikken, også i Tyskland, hvor den romantiske "Sturm und Drang" bevægelse opstod omkring 1770
Nyrenæssance. Nybarok fra ca. 1840-1900. Nyrokoko
Den stilefterligning det enkelte land valgte var afhængig af hvilken historisk periode, man betragtede som væsentligst for landet. I England præges meget victoriansk arkitektur af nygotikken. I Italien og Frankrig var det især nyrenæssancen og nybarokken. I Tyskland var det hovedsageligt den romanske stil man genoptog, og i Danmark var det den nederlandske renæssance også kaldet Christian 4.-stilen. Efterligninger af stilarter ses også i møbelkunsten og brugsgenstande.
KUNSTNERE/ARTISTS
Dahlerup, Jens Vilhelm
Dahlerup, Jens Vilhelm (1836-1907). Dansk arkitekt, udtrykte sig i forskellige stilretninger. Han blev uddannet ved Akademiet fra 1853-62 og var elev af arkitekterne G.F. Hetsch og J.H. Nebelong.
Dahlerup, Jens Vilhelm (1836-1907), Danish historicist architect. He attended The Royal Danish Academy of Fine Arts from 1853-62 and was apprenticed to the architects G.F. Hetsch and J.H. Nebelong.
1 Det Kongelige teater, 1872-74, nyrenæssance stil, i samarbejde med arkitekten Ove Petersen. Til 2005 var de tre kunstarter, skuespil, ballet og opera samlet i huset. Operaen og balletten har nu til huse i Operahuset på Dokøen.
The Royal Theatre, Copenhagen, 1872-74, designed in Neo-Renaissance style together with the architect Ove Petersen. 
2 Hotel d'Angleterre, 1874, i samarbejde med arkitekten Georg E.W. Møller

Hotel d'Angleterre on the historic square Kongens Nytorv, Copenhagen, 1874, designed together with the architect Georg E.W. Møller.

3 Pantomimeteatret i Tivoli i kinesisk stil, 1874/The Chinese Pantomime Theatre, Tivoli, Copenhagen, 1874.
4 Ny Carlsberg Bryggeri, Valby, 1882-95, i samarbejde med arkitekten Hack Kampmann.
Carlsberg Brewery, Valby, 1882-95, together with the architect Hack Kampmann.
5 Jesuskirken i Valby, 1885-91, opført for brygger Carl Jacobsen/The Jesus Church, Valby, 1885-91, commissioned by brewer Carl Jacobsen.
1 Statens Museum for Kunst, 1888-95, i samarbejde med arkitekten Georg E.W. Møller.
National Gallery of Denmark, 1888-95, together with the architect Georg E.W. Møller.
2 Søpavillonen, 1894/The Lake Pavilion, Copenhagen, 1894.
3 Elefanttårnet, 1900-01, Carlsberg Bryggerierne i Valby. De fire elefanter er udført af H. P. Pedersen-Dan. Den latinske tekst "Laboremus pro patria" betyder "Lad os arbejde for fædrelandet".
The Elephant Gate, 1900-01, Carlsberg Brewery, Valby. The four elephants are executed by H.P. Pedersen-Dan. "Laboremus pro patria" means "Let us labour for our fatherland".
4 Ny Carlsberg Glyptotek, hovedfløj, 1897/The Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, 1897.
5 Ny Carlsberg Glyptotek, kuppel og vinterhave, 1903-06/The Ny Carlsberg Glyptotek, the dome and the winter garden, 1903-06.
Zahrtmann, Kristian
"Dronning Kristina i Palazzo Corsini", 1908, Statens Museum for Kunst/"Queen Christina in Palazzo Corsini", 1908, National Gallery of Denmark.
Zahrtmann, Kristian (1843-1917) var en dansk historiemaler (Leonora Christina især) og populær underviser ved Kunstnernes Frie Studieskoler, Zahrtmanns Skole. Han fik stor betydning for det modernistiske gennembruds malere.
1 "Leonora Christiana i Maribo Kloster", 1882, Statens Museum for Kunst.
"Leonora Christina in the Maribo Monastery", 1882,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Dronning Sophie Amalies død", 1882, Statens Museum for Kunst.
"The Death of Queen Sophie Amalie", 1882,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Leonora Christina i Blåtårn", 1891, Statens Museum for Kunst.
"Leonora Christina in the Blue Tower", 1891,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Mit frokostbord i Portofino", 1900, Ribe Kunstmuseum.
"My Lunch table at Portofino"
, 1900, Ribe Art Museum
.
5 "Selvportræt. Lampelys", 1914, Statens Museum for Kunst.
"Self-portrait in Lamp Light", 1914
, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
6 "Gård i klosteret S. Gregorius, Venedig", 1903, privateje.
"Courtyard of S. Gregorio in Venice"
, 1903, private collection.
Nationalromantiske malere fra beg. 1800-tallet
Lorentzen, C.A.
"Den rædsomste Nat i Kiøbenhavn imellem den 4de og 5te Septr. 1807", Københavns bombardement set fra Kongens Nytorv, 1807-08, Statens Museum for Kunst.
"Dannebrog falder ned fra Himlen under Volmerslaget ved Lyndanisse (Tallin) i Estland den 15. juni 1219", 1809, Statens Museum for Kunst.
"Julestuen, 13. scene", 1814, Statens Museum for Kunst. Ludvig Holberg skrev komedien "Juele-Stue" i 1724, handlingen foregår hos borgmester Jeronimus i Ebeltoft, der ansås for et ringe og komisk sted.

På billedet ses husbonden Jeronimus, der er imod afholdelse af den uanstændige julestue, gå blindebuk.

Leonora, Jeronimus' hustru, er forelsket i naboen Leander, som hun skriver med, men ikke har været nær, men det kan ske i julestuen, forudsat at Jeronimus vil afholde en sådan, og det bliver han overbevist om at ville af skolemesteren, der argumenterer for julestuer. Mens Jeronimus går blindebuk ser man hans hustru og Leander i døråbningen på vej til at forsvinde fra julestuen.  
Julestue og julelege hørte julen til i 16-1700-tallets bondesamfund, der blev spist og drukket og man morede sig med lege så som sanglege (f.eks. Bro, Bro, Brille) og blindebuk og knap så anstændige lege som at "Trille julekage", dvs. at ælte på en karl og pige, der lå ovenpå hinanden på et bord. I 1735 kom en lovgivning mod julestuer.

Lorentzen, Christian August (1746-1828). Født i Sønderborg og død i København. Dansk maler af historiemalerier, genrebilleder, portrætter, landskaber og illustrator af Holbergs komedier. Omkring 1771 var Lorentzen i København og tog undervisning på Akademiet, men om han tog afgang er uvist. Fra 1779-82 foretog han rejser til Holland, Belgien og Frankrig (Paris), og i 1792 rejste han til Norge for at male prospekter. Fra 1803-28 var Lorentzen professor ved Akademiet og dets direktør fra 1809-10. 
"Sommerspiret på Møns Klint. Måneskin", 1831, Statens Museum for Kunst.
"The Summer Spire on the Chalk Cliffs of the Island Møn. Moonlight", 1831,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Ruinerne af Brahehus ved Jönköping i Sverige", 1832, Statens Museum for Kunst.
"The Ruins of Brahehus near Jönköping, Sweden", 1832,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Ung kvinde siddende i et norsk landskab", 1834, Statens Museum for Kunst.
"Young Woman Sitting in a Norwegian Landscape", 1834,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Parti af Marmorpladsen med ruinerne af den ufuldførte Frederikskirke", 1835, Statens Museum for Kunst.
"View of the Marble Square with the Ruins of the Uncompleted Frederik's Church", 1835,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Sødring, Frederik
Sødring, Frederik (1809-1862). Dansk landskabsmaler, inspireret af den norske maler J.C. Dahl.

Sødring, Frederik (1809-1862)
. Danish landscape painter influenced by the Norwegian painter J.C. Dahl.
Sonne, Jørgen
(1801-1890)
Dansk maler. Elev af Eckersberg. Malede 1818-20 hovedsagelig dyrestudier og 1820-28 fortrinsvis slagscener. Efter studieophold i München og ophold i Rom malede han italienske billeder samt romantiske billeder fra Nordsjælland. Sonnes hovedværk er frisen på Thorvaldsens Museum i København: Thorvaldsens hjemkomst (1846- 48), restaureret af Axel Salto 1951-59. De slesvigske Krige inspirerede ham igen til slagscener, f.eks. Slaget ved Fredericia (1849), I Dybbøl skanser i april 1864 (1871) samt Danske husarer på heden uden for Dannevirke 1850 (1872). I disse billeder skinner hans nationale begejstring igennem, idet han kun skildrede de danske troppers fremgang, hans historiske billeder er dog prisværdig nøjagtige.
"Skt. Hansnat. De syges søvn på Helenegraven ved Tisvilde", 1847, Statens Museum for Kunst.
"Midsummer's Eve. Sick People Asleep upon the Grave of St Helena at Tisvilde",
1847, National Gallery of Denmark.
Dreyer, Dankvart
(1816-1852)
Dansk romantisk maler, elev af J.L. Lund og Eckersberg. En af Danmarks betydeligste landskabsmalere, inspireret af Lundbye og P.C. Skovgaard. Kendt for sine jyske landskaber, ofte med et oldtidsminde centralt placeret. Udstillinger i Paris og London.
"Udsigt mod Assens", ca. 1835, Statens Museum for Kunst.
"View towards Assens", c. 1835,
National Gallery of Denmark.
"Stensætning på øen Brandsø med udsigt til Grønninghoved og Anslet Skov i Slesvig", e. 1842, BRANDTS, Odense.
"Stone Circle on the island of Brandsø with a view of Grønninghoved and Anslet Forest in Schleswig, after 1842, BRANDTS, Odense.
Skovgaard. P.C.
(1817-1875)
 
Dansk maler. Var tilknyttet den folkelige danske landskabstradition. Hans landskabsbilleder, i klare, lyse farver, er bygget over et simpelt kompositionsskema. Karakte-ristisk for hans billeder er det monumentale format, det rene landskabelige motiv, hvor figurerne, hvis der er nogen, altid kun er staffage, samt den overvejende lyse farveholdning. Fra hans såkaldte store periode fra ca. 1845 til ca. 1860 stammer de af hans landskabsbilleder, der tydeligst adskiller sig fra andre landes landskabskunst. Hans talent hvilede først og fremmest på evnen til at iscenesætte et motiv uden at blive teatralsk.
Se Dansk Guldalder.
"Parti fra udkanten af Tisvilde skov", 1845, Skovgaard Museet, Viborg.
"A view from the edge of Tisvilde Forest"
, 1845, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Kyhn, Vilhelm
(1819-1903)
Dansk nationalromantisk maler. Uddannet på Kunstakademiet i København 1836-40, elev af Eckersberg. Skildrede næsten udelukkende landskaber, især i Jylland, fortsatte traditionen fra Købke, P.C. Skovgaard, Lundbye og Dreyer.
"Vinteraften i en skov", 1853, Statens Museum for Kunst.

"Winter Night in a Forest",  1853, National Gallery of Denmark.

"Parti ved Vejle Fjord", 1862, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"View at Vejle Fjord", 1862,
ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
Nationalromantisk arkitektur fra o. 1850 - o. 1930
håndværkertraditioner og den nationale baggrund
Betegnes også "nordisk historicisme", dvs. at i stilen stræbes efter et nordisk formsprog. Inspirationen er hentet fra vikingetidens ornamentik og middelalderens arkitektur. Bygningsmaterialerne er mursten, sandsten, tegl og træ. Dekorationerne er beherskede. Facaderne er enkle og i mursten eller især hvidkalkede, evt. med bindingsværk, og tegltagene er stejle og ofte med kviste. Der ses gavlfacader og kamtakkede gavle. Vinduerne er småsprossede.
Nyrop, Martin
Københavns Rådhus, 1892-1905. Se fotos fra København/Copenhagen Town Hall, 1892-1905. See Copenhagen Photos.
Inspirationskilden til Københavns rådhus var rådhuset i Siena i Norditalien.

Nyrop was influenced by The Palazzo Pubblico (town hall) of the city of Siena in northern Italy.

Nyrop, Martin (1849-1921). Dansk arkitekt. Uddannet på Akademiet. Professor ved Akademiet fra 1906-19 og direktør 1908-11. Den nationalromantiske arkitektur fik sit gennembrud med Nyrop, han videreførte arkitekten J.D. Herholdts tanker om en romantisk-historisk retning og tilføjede nye elementer fra dansk middelalder. Han brugte materialer som mursten, tegltag og træ.
1 Folketeatret i København, 1876/The theatre "Folketeatret" in Copenhagen, 1876.
2 Østre Gasværk, København, 1883/Eastern Gasworks, Copenhagen, 1883.
3 Provinsarkivet på Jagtvej i København, 1891-92/Regional archives, Jagtvej in Copenhagen, 1891-92.
4 Eliaskirken, Vesterbro, København, 1905-08. Inspireret af Fjenneslev Kirke.

Elias Church, Copenhagen, 1905-08. Influenced by Fjenneslev Church.

5 Fraterbrønden, 1912, Sorø Akademi.
Klint, P.V. Jensen
Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930). Klints hovedværk er Grundtvigskirken (opr. Grundtvigs Mindekirke), den gule murstenskirke, på Bispebjerg Bakke, der blev opført i perioden 1921-1940 til minde om præsten og salmedigteren m.m. N.F.S. Grundtvig (1783-1872) - grundstenen blev lagt på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1921.

Tårnet blev indviet i 1927 og anvendtes som kirke (Tårnkirken) frem til byggeriets færdiggørelse. Arkitekten og sønnen Kaare Klint (1888-1954) tog over efter faderens død i 1930 og byggeriet fortsattes efter hans tegninger.
P.V. Jensen Klint og hans hustru Mathilde Caroline Pedersdatter Klints (1846-1933) urner er indmuret i kirkens våbenhus.

1-2 Det gule murstensalter og den syvarmede messingstage er tegnet af Kaare Klint efter faderens tegninger. Tinstagerne er designet af Kaare Klint og Mogens Koch.
3 Dåbsfad i messing. Omkring fadets centrale Kristusmonogram IHS Jesus Hominum Salvator (Jesus menneskets frelser) lyder indskriften "Lad de smaa børn komme til mig. Formen dem det ikke. Thi Guds rige hører saadanne til" (Markusevangeliet 10,14) - efter "til" i inskriptionen ses et Chi-Rho kors, også kaldet XP-korset, der er dannet af de to første bogstaver i navnet Kristus på græsk X (Chi) P (Rho).
1 Døbefont af P.V. Jensen Klint.
2 Prædikestol tegnet af Kaare Klint.
3 Kirkestolen med salmebogshylde er tegnet i 1930'erne af Kaare Klint til Grundtvigskirken og Bethlehemskirken på Nørrebro i København, som han stod for opførelsen af fra 1935-37. Kirkestolen er en populær møbelklassiker.
4 Kororglet, 1940, tegnet af Kaare Klint.
5 Vestorglet, kirkens hovedorgel, 1965, og kirkens lysekroner er tegnet af Esben Klint (1915-1969), søn af Kaare Klint.
Øvrige nationalromantiske bygninger/National Romantic buildings in Copenhagen
Heinrich Wenck, DSB's chefarkitekt, Østerport Station, 1896-97.
Heinrich Wenck, chief architect of the Danish State Railways, Østerport Station, 1896-97.
Heinrich Wenck, Københavns Hovedbanegård, 1904-11.
Heinrich Wenck
, Copenhagen Central Station, 1904-11
.
Hans J. Holm, Det Kongelige Bibliotek, København, 1898-1906.
Hans J. Holm
, The Royal Library, Copenhagen, 1898-1906
.
Thorvald Jørgensen, Esajas Kirke, København, 1903-12. Jørgensen har tegnet det nuværende 3. Christiansborg Slot.
Thorvald Jørgensen, Isaiah Church, Copenhagen, 1903-12. Jørgensen has designed the
The third Christiansborg Palace in Copenhagen.
Plesner, Ulrik
Ulrik Plesners kirke i Skagen, indviet 1910. I 1909-10 blev kirken ombygget af Plesner, som bl.a. gav kirken det nuværende tårn og den Skagengule farve. Thorvald Bindesbøll medvirkede omkring kirkens indre udformning og udsmykning. Se forgængerne for den nuværende kirke.
The Skaw church was rebuilt by Ulrik Plesner and inaugurated 1910. Plesner added the tower, and the church was painted yellow, "Skagen yellow", similar to the characteristic yellow color known from the houses of the Skaw. Thorvald Bindesbøll, the pioneer of Danish Art Nouveau, worked together with Plesner on the interior. See the predecessors of the present church.
Plesner, Ulrik (1861-1933). Dansk arkitekt født i Vedersø Præstegård (hvor digterpræsten Kaj Munk senere boede) og død i Skagen og begravet på Skagen Assistens Kirkegård. I slutningen af 1870'erne stod han i murerlære, derefter rejste han til København, hvor han gik på Teknisk skole, og i 1880 blev han optaget på Kunstakademiets Arkitektskole og tog først afgang i 1893. Plesner var aktiv i især København, hvor han tegnede adskillige villaer herunder P.S. Krøyers hus i Bergensgade 10, og i Skagen, hvortil han kom første gang i 1891.
Plesner blev medlem af kunstnerkolonien (se Skagensmalerne) og udførte bl.a. følgende opgaver i Skagen: Udvidelse af Brøndums Hotel 1897 og 1909. Ombygning af P.S. Krøyers Hus
, 1801-09. Hotel Plesner (tidl. købmandsgård), 1907. Tilbygninger til Michael og Anna Anchers hus, 1913-14. Klitgården alias Kongevillaen, 1914, opført som sommerresidens for Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine. Admiralgaarden, 1915, anneks til Brøndums hotel, navngivet efter Degn Brøndums bror, Johan Henrik Brøndum, der var styrmand. Skagen Sygehus, 1916. Den svenske sømandskirke i Skagen, 1925, sammen med Gustaf Ljungman. Skagens Museum, 1928.
Plesner, Ulrik (1861-1933). Danish architect, buried at the Skaw Assistens Cemetery. Plesner was paricularly active in Copenhagen, where he designed several villas, among these P.S. Krøyer's house in Bergensgade 10, and in the Skaw which he visited for the first time in 1891.

Plesner joined the artists' colony at the Skaw (see the Skaw painters), and was the architect behind buildings in the Skaw such as: Extension to Brøndum's Hotel 1897 and 1909. Rebuilding and modernising of P.S. Krøyer's House, 1801-09. Hotel Plesner (a former merchant's house), 1907. Extensions to Michael and Anna Ancher's House, 1913-14. Klitgården a former summer residence of King Christian X and Queen Alexandrine. Admiralgaarden annexe to Brøndum's Hotel, named after Degn Brøndum's brother, Johan Henrik Brøndum, a ship's mate, called "the Admiral". The Skaw hospital, 1916. The Swedish Seamen's Church in the Skaw, 1925, together with Gustaf Ljungman. The Skaw Museum, 1928.

1 Ombygning af P.S. Krøyers Hus, 1801-09/Rebuilding and modernising of P.S. Krøyer's House, 1801-09.
2 Tilbygninger til Michael og Anna Anchers hus, 1913-14.
Extensions to Michael and Anna Ancher's House, 1913-14.
3 Klitgården alias Kongevillaen, 1914, opført som sommerresidens for Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine.
Klitgården
a former summer residence of King Christian X and Queen Alexandrine.
4 Skagens Museum, 1928/The Skaw Museum, 1928.
5 P.S. Krøyers hus i Bergensgade 10, København/P.S. Krøyer's house in Bergensgade 10, Copenhagen.
Kampmann, Hack
Statsbiblioteket, Aarhus, 1902. Erhvervsarkiv fra 1963-2015. Bygningen, der kaldes "Smykkeskrinet", blev i 2016 overtaget af Retten i Aarhus.
The State library
, Aarhus, 1902. From 1963-2015 Business Archives and since 2016 a part of Aarhus Courthouse. The building is called "The Jewel Box".
Om Hack Kampmann/About Hack Kampmann
PERIODEN I ØVRIGT
I Danmark var der liberale bevægelser og nationalromantik.
Napoleonskrigene. Den industrielle revolution, jernbane i England. Fotografiet 1830
Dronning Victoria krones 1827. Hegel 1770-1831. 
Marx og Engels, "Det kommunistiske manifest", 1848.


Byron (1788-1824) - engelsk digter.

Charles Dickens (1812-70) - britisk forfatter. "Pickwick Klubben (1837-39). "Oliver Twist" (1837-38). "Nicholas Nickleby" (1839). "David Copperfield" (1850).

Edgar Allan Poe (1809-49) - amerikansk digter. Fik stor betydning for Baudelaire og de franske symbolister.

Baudelaire - fransk digter. Kunstkritiker og Poe-oversætter. Digtsamlingen "Syndens blomster" (1857).

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt