Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   1.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
DØBT
Frederik Christian (7. oktober 1471 - 10. april 1533)
1. HUSTRU
Gift 1502 med Anna af Brandenburg (27. august 1487 - 3. maj 1514)
BØRN
Christian 3., Dorothea
2. HUSTRU
Gift 1518 med Sophie af Pommern (1498 - 13. maj 1568)
BØRN
Hans d.æ., Elisabeth, Adolf, Anna, Dorothea, Frederik
VALGSPROG
"Nihil sine numine" (Intet uden den guddommelige vilje)
DØDE
Gottorp Slot  10. april 1533
GRAVSAT
Slesvig Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 3.
Frederik var Konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig og Holsten. I modsætning til nevøen, den besejrede og fordrevne Christian 2. tog Frederik hensyn til adelens interesser, og det medførte uro blandt borger og bønder, der ønskede Christian 2. genindsat. Frederik indførte religionsfrihed for lutheranere i Danmark, en politik der foregreb Reformationen.
Kongen boede det meste af sin regeringstid på Gottorp Slot i Sydslesvig, hvor han døde. 
Hans død udløste borgerkrigen
Grevefejden (1534-36), krigen mellem lübeckerne og Danmark, der sluttede med Reformationens indførelse i Danmark i 1536.
Frederik 1.'s kenotaf (tom sarkofag) i Slesvig Domkirke udført af Cornelis Floris. Kongen er gravsat i Domkirkens gravkapel, hvor også hans anden hustru Sophie af Pommern er gravsat.
Kenotaf for Frederik 1. og hans første hustru Anna af Brandenburg, Bordesholm Klosterkirke. Anna er gravsat i klosterkirkens krypt. Kong Frederik 1., Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Kongen i tidens mandsdragt (korte bukser med skamkapsel og dertil hørende strømper med hosebånd) og bærende scepter, rigsæble og krone.
Udsnit af Dronningens gobelin Reformationen.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress