Drop Down Menu

 
Slesvig-Holsten
Drop Down Menu

Bordesholm Klosterkirke

Kenotaf (tom grav) for Frederik 1.konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig og Holsten, og hans første hustru Anna af Brandenburg (1487-1514), der er gravsat i kirkens krypt. Det sengotiske gravminde, udført i bronze, er tilskrevet Hans Brüggemann, der også fremstillede kirkens altertavle, det kanoniserede Bordesholmalter eller Brüggemannalteret (1514-21), der i 1666 blev flyttet til Slesvig Domkirke.

Frederik 1. er gravsat i et gravkapel i Slesvig Domkirke, hvor også hans anden hustru Sophie af Pommern er gravsat. I Slesvig Domkirke er endnu en kenotaf til minde om Kongen.

Figurerne på kenotafens låg symboliserer hertugparret. De hviler deres hoveder på puder og ses bedende. Frederik 1. er iført rustning og hans hustru lang kjole med draperet skørt med mønster af bladranker. Ved Annas fødder ligger en hund, symbol på troskab. Kenotafens gavle er udsmykket med henholdsvis parrets våbenskjolde og bebudelsesscenen, og på langsiderne ses de 12 apostle. Kenotafen er omgivet af fire fritstående engle, der holder lysestager.
 

 
1-3 Bordesholm Klosterkirke er beliggende i landsbyen Bordesholm nær Kiel i delstaten Slesvig-Holsten, Tyskland.

Klosterkirken i gotisk stil er eneste tilbageværende del af det augustinerkloster, der blev grundlagt på stedet i beg. af 1300-tallet og nedlagt i 1565. Kirken er en treskibet hallekirke, dvs. at midter- og sideskibe er lige høje og samlet under et fælles tag. Kirken har ikke noget tårn.

4 Sengotisk ribbehvælv. Dekoration med bladrankeornamentik i gjordbuen.
 
1 Kirkens hovedalter er fra 1727 og doneret af Carl Frederik (1700-1739) Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Tavlens hovedmotiv viser Jesus, der døbes i Jordanfloden af Johannes Døberen, og øverst ses Helligåndsduen: "Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!" (Lukas 3, 21-22). På predellaen ses Jesu sidste måltid. Et tidligere hovedalter var Brüggemannalteret, der i 1666 blev overført til Slesvig Domkirke.
2 Alterbord.
3 Sengotisk triumfkors, første halvdel af 1400-tallet.
4-5 Korstole, 1509.
 
1-5 Døbefont af kobber, 1737, kronet af en due med en olivengren i næbbet som tegn på, at vandet er forsvundet fra jorden (Genesis 8, 8-11). I NT optræder duen i beretningen om Jesu dåb (se ovenfor).
 
1 Sengotisk trefløjet alter for de fire store kirkefædre, ca. 1510. I midterfeltet ses Augustin og Ambrosius. I venstre fløj ses Gregor den Store, og i højre fløj Hieronymus.
2 Sankt Augustins alter, sengotisk, ca. 1500.
3-4 Prædikestol, nygotik, 1800-tallet.
5 Orgel, 1969, bygget af Firmaet Paschen - Kiel Orgelbau.
 
1-2 Det Russiske kapel, marmorsarkofag for Carl Frederik (1700-1739) Hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. Han var gift med Storfyrstinde Anna Petrovna af Rusland (1708-1728), der døde kort tid efter fødslen af deres eneste barn sønnen Karl Peter Ulrik af Holsten-Gottorp (1728-1762), der blev Zar Peter 3. af Rusland. Anna Petrovna er gravsat i Peter og Paulus Katedralen, Sankt Petersborg, Rusland, hvor Kejserinde Dagmar blev genbegravet i 2006.
Den senmiddelalderlige vægfreske viser Piskningen. Fresken blev afdækket i 1999.

Slesvig Domkirke/Skt. Petri Domkirke

Det kanoniserede Bordesholmalter.
Slesvig stift blev grundlagt i 947, og da blev den første kirke bygget. Dens placering og størrelse er ukendt. I 948 oprettede kejser Otto den Store et bispedømme i Slesvig. Skt. Petri Domkirke er bispedømmets gamle stiftskirke. Kirkebyggeriet blev påbegyndt omkring år 1100 i romansk stil. Apsis blev opført under Erik Ejegods søn Knud Lavard (ca. 1096-1131) jarl af Slesvig, den danske og den tyske konges lensmand.
I perioden 1180-1230 opførtes tværskibet med de små romanske vinduer, rundbuer og hvælvinger. Koret blev bygget i slutningen af 1200-tallet i gotisk stil. Midterskibet og sideskibene fik deres nuværende udseende i 1300- og 1400-tallet. Omkring 1300 blev det højgotiske kor færdigbygget. I perioden 1200-1408 blev den sengotiske
hallekirke bygget.
Kirkens ydre fremstår som en gotisk bygning. Tårnet fra 1888-94 er 112 m højt, dets mursten blev fornyet i perioden 1954-56. Oprindeligt var der to tårne på kirken, men de styrtede sammen i 1275.
Kirken og egnen hjemsøges af Kong Abel
Abel, Hertug af Slesvig og Konge af Danmark var mistænkt for at have dræbt sin bror Kong Erik 4. Plovpenning, men 24 adelsmænd aflagde ed på, at han var uskyldig. Abel var kun konge i 2 år (1250-1252). Han blev dræbt under et slag mod friserne, måske Guds straf for brodermordet. Abel blev gravsat i Slesvig Domkirke. Munkene hørte besynderlige lyde og mente at Abels ånd vandrede rundt i kirken, hvorfor hans legeme blev begravet i en mose ved Gottorp. Der blev hamret en pæl gennem hans bryst for at han ikke skulle rejse sig. Legenden fortæller at Kong Abel stadig hjemsøger kirken, og at han ved nattetide som kulsort skikkelse på en hvid hest rider hen over hede og skov omkring Slesvig fulgt af jægere og tre hunde.

 
1 Petersportalen af granit, tuf- og sandsten er fra omkr. 1170. Den romanske portal har seks søjler.
2 Petersportalens tympanon viser Kristus tronende som verdensdommer omgivet af evangelistsymbolerne Johannes-ørnen, Markus-løven, Lukas-oksen og Matthæus-englen. I venstre hånd holder Kristus et ikke tydet skriftligt budskab, et skriftbånd, som han rækker til Paulus. I højre hånd holder Kristus nøglen, som han rækker til Skt. Peter (Matthæus. 16,19: "Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene").
Til venstre for Skt. Peter ses en konge, der bærer en model af den oprindelige domkirke med de to tårne. Kongen er tolket som dels Knud Lavard og Valdemar den Store.
3-5

Drop Down Menu

Bordesholmalteret også betegnet Brüggemannalteret, 1514-21, er en trefløjet altertavle snittet i egetræ af billedskæreren Hans Brüggemann fra Wallsrode/Hannover. Alteret blev skåret til augustinerklostret Bordesholm nær Kiel som gravmæle for hertug Frederiks hustru Anna af Brandenburg (1487-1514). I 1666 blev alteret flyttet til Slesvig Domkirke.
Den sengotiske tavle er inspireret af
Tilman Riemenschneiders og
Albrecht Dürers træsnit.
1-5 Frederik 1.'s kenotaf udført af Cornelis Floris. Renæssancekunstværk. Fremstillet 1552. Oven på sarkofagen ses kongen i legemsstørrelse liggende på sit dødsleje båret af de seks dyder og sørgende engle.
 
1 Den Hellige Kristoffer, Kristusbæreren, udført af Hans Brüggemann, ca. 1510-15, umalet egetræ. Kristoffer bærer Jesusbarnet over floden. Figuren er 4,4 m høj.
2 De Hellige Tre Kongers tilbedelse, gotisk alter, ca. 1300. Træfigurerne er i legemsstørrelse.
3 Jürgen Ovens, 1664, Kielmannseck alteret, "Kristendommens sejr over synder og død". Stiftet for Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck, kansler på Gottorp Slot.
4 Epitafium, 1673 for den gottorpske kansler Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck og hans hustru Margaretha.
 
1 Orgel udført 1963 af firmaet Marcussen i Aabenraa.
2 Bronzedøbefont, 1480, udført af Ghert Klinghe. Fonten blev støbt til en kirke på øen Strand (i dag Nordstrand), som blev delt i to under "Zweite Grote Mandränke", den anden store mandedrukning ved stormfloden den 11. oktober 1634. 1666 blev den bragt til domkirken af kansleren Johann Adolph Kielmann von Kielmannseck.
3 Prædikestolen fra 1560.
4 Kirkeskibet.
5 Hans Friedrich Grohs, 1918, "Tilbedelse af Jesusbarnet".
 
1 Altertavle udført af Max Kahlke, 1927.
2 Mindesmærke for krigsofre under begge Verdenskrige udført 1956 af billedhuggeren Karl-Heinz Goedtke.
3 Det gyldne gitter, ca. 1500.
4 Kristus på regnbuen fra ca. 1240 er Domkirkens ældste kalkmaleri.
 
 
Drop Down Menu
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu