Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   2.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg
DØBT
Frederik (1. juli 1534 - 4. april 1588)
HUSTRU
Sophie af Mecklenburg (4. september 1557 - 4. oktober 1631)
BØRN
Elisabeth, Anna, Christian 4., Ulrik, Augusta, Hedevig, Hans
VALGSPROG
"Deus refugium et fiducia mea" (Gud er min tilflugt og fortrøstning)
DØDE
Antvorskov Slot 4. april 1588. Antvorskov Kloster blev i 1580-84 ombygget til slot for Frederik 2. I dag slotsruin.
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 4.
Frederik 2. var Konge af Danmark og Norge. Hans regeringstid blev stærkt præget af det voksende modsætningsforhold til Sverige, kulminerende i Den nordiske Syvårskrig 1563-70, der dog ikke bragte nogen egentlig afklaring. Peder Oxe, der var kommet i unåde og blev taget til nåde igen, var medvirkende til, at økonomien kom på fode. Øresundstolden blev tredoblet, den blev opkrævet ved Kronborg (Frederik 2. ombyggede "Krogen" til "Kronborg"). Kongen døde på Antvorskov Slot. Frederik 2.'s Bibel, 1589.
Det var Frederik 2., der i 1560 nedlagde Øm Kloster og gjorde det til sit jagtslot Emsborg. I 1561 blev klostret revet ned og byggematerialerne sejlet til den gamle middelalderborg
Skanderborg Slot, som Frederik 2. ønskede at modernisere. Slotskirken er det eneste tilbageværende af Skanderborg Slot.

Frederik 2.'s kongetapeter/Kronborgtapeterne bestod af i alt 43 gobeliner udført efter forlæg af den flamske maler Hans Knieper og vævet 1581-84 i Helsingør af nederlandske tapetmagere. Gobelinerne viser kongerækken fra sagnkongen Dan og til og med Frederik 2., der bestilte tapeterne til Kronborgs dansesal.
Kun 15 ud af de oprindelige 43 tapeter er bevaret, heraf kan 7 af dem ses på Kronborg Slot og 8 på Nationalmuseet.
Frederik 2.'s tronhimmel/bordhimmel, en baldakin, er på Nationalmuseet i Stockholm, hvor den kom til som krigsbytte under 2. Svenske Krig 1658-60.
Frederik 2. ses med den lille Prins Christian (senere Christian 4.) foran Kronborg Slot, Kronborgtapet, Nationalmuseet.
Frederik 2.'s kroning, 1559, i koret i Vor Frue Kirke i København. Kronen sættes på Kongens hoved af Rigsrådets medlemmer som symbol på at Rigsrådet overtog magten efter kongens død og ved kroningen overdrog magten til den nye konge. Valgkongedømmet varede fra Gorm den Gamle til Enevældens indførelse i 1660.

Frederik 2.'s tronhimmel/bordhimmel,  Nationalmuseet i Stockholm.

Frederik 2. føres til sengs efter et
gilde på Koldinghus
, udført af Hans
Nicolai Hansen.

Frederik 2., Rosenborg Slot.

Sophie af Mecklenburg,
Rosenborg Slot.
Frederik 2.'s gravmæle, Helligtrekongers Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress