Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   7.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 8. og Charlotte Frederikke
DØBT
Frederik Carl Christian (6. oktober 1808 - 15. november 1863). Kaldtes Frits blandt venner.
1. HUSTRU
Vilhelmine Marie af Danmark (18. januar 1808 - 30. maj 1891). Skilt fra Kronprinsen i 1837.
BØRN
Ingen
2. HUSTRU
Mariane Caroline Charlotte af Mecklenburg-Strelitz (10. januar 1821 - 1. juni 1876). Skilt fra Kronprinsen i 1846.
BØRN
Ingen
HUSTRU TIL VENSTRE HÅND
Louise Christine Rasmussen alias Grevinde Danner (21. april 1815 - 6. marts. 1874). Den 7. august 1850 blev hun i Frederiksborg Slotskirke gift til venstre hånd med Frederik 7. og fik titlen lensgrevinde Danner.
I Louise Rasmussens verden var der to mænd, hun til stadighed kredsede om, og det var bog- og dagbladstrykker Carl Berling, med hvem hun fik en søn i 1841, som blev bortadopteret, og Berlings ven Kronprins Frederik blev den, hun omsider valgte. Fra 1854 boede Grevinden og Kongen på Jægerspris Slot og Berling flyttede med som både husven og privatsekretær for Kongen. Grevinde Danner er begravet i slotshaven på Jægerspris Slot.
Morganatisk ægteskab = ægteskab til venstre hånd, der kan indgås af fyrstelige personer. Flere danske konger har giftet sig til venstre hånd, hvilket betød at eventuelle børn ikke havde arveret til den danske trone, og at hustruerne ikke kunne ophøjes til dronninger. Ægteskabet mellem Kong Frederik 7. og Louise Rasmussen var det seneste morganatiske ægteskab.
Donatio morganatica (lat. morgengave) var den pengegave hustruen til venstre hånd fik, og som sikrede hende økonomisk.
BØRN
Ingen
VALGSPROG
"Folkets Kierlighed min Styrke"
DØDE
Glücksborg Slot den 15. november 1863. Se Kongens ligfærd nedenfor
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 9.
Portrætter af Frederik 7. og Grevinde Danner, udført 1853 af Eduard/Edward Young. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
Frederik 7., Grevinde Danner og broholmeren Tyrk på Jægerspris Slot. Efter maleri af J.V. Gertner.
Kronprins Frederik blev gift med og skilt fra Vilhelmine af Danmark. Elverhøj, bestillingsværk af Frederik 6., uropførtes ved brylluppet. Herefter gift med og skilt fra Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Kongens sidste ægteskab (til venstre hånd) var med danserinden og modehandlersken Louise Rasmussen, der efter brylluppet i Frederiksborg Slotskirke blev udnævnt til Lensgrevinde Danner. Der var stor forargelse over kongens ægteskab med Louise, først og fremmest var hun en torn i øjet på det højere borgerskab og adelen, der førte an i chikanerierne mod grevinden og var årsagen til, at parret flyttede fra København til det nyindkøbte Jægerspris Slot.

Frederik 7. gav DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 5te Juni 1849. Enevælden blev afskaffet og monarkiet arveligt. Frederik fik tilnavnet "Folkekær". Kongen var arkæologisk interesseret, se Jelling monumenterne, klik her.

Kong Frederik 7. underskriver Grundloven 1849
.

"En skikkelig vise om hvorledes Louise blev grevinde"
Smædevise om grevinden, sunget af Bodil Ipsen, der spillede
Grevinde Danner, i filmen "Sørensen og Rasmussen", 1940
1. Hofmanden i sin glatte ham,
snor sig iblandt de fine,
bukkende uden mindste skam,
ryggen for Rasmussine.
Før hun som en simpel tøs på pjanke spræller,
pjankede og gik med snart enhver officer.
Hopsasa pinedød,
det om Rasmussine lød,
der var her, der var der,
alt hvad der sku' vær'.
Mange suk, mange savn,
fulgte Rasmussines navn,
men hun tog i sin favn
hele København.
2. Ned i kærlighedens net
fangede hun fede stykker,
snart var det en grøn kadet,
snart dog en dagbladstrykker.
Tænk en nat hun sov på kro med en agent,
kom hans kone til og råbte uden for døren:
Hopsasa ildebrand,
skynd dig, red dig, lille mand,
i en fart rutschede parret 
ud af boudouiret.
Der blev jo stor ballon,
konen uden spor pardon,
bankede den lille gås
i sin bare ... [mås].
3. Men kære venner som I ved,
alt kan i verden hænde,
ofte kan stor elendighed
sig til glæde vende.
Bort agenten flygtede,
der stod Rasmussine ene og forladt,
da kom en højhed forbi,
hopsasa pinedød,
da blev Rasmussine rød,
som hun stod i sin særk,
det var Amors værk.
Frederik ved første blik
Amors pil i hjertet fik,
thi han fandt stort behag
ved en snehvid ... [bag].
4. Sådan kan det en pige gå,
når hun forstår at ægge,
ja man kan komme højt på strå
blot med to kønne lægge,
nu lar' hun sig trykke af en kammerherre
og regerer løs trods folkets spot på sit slot.
Hopsasa Christiansborg
hele landet står i sorg,
skamløshed overmod,
skænder tronens fod,
magtbegær, hovmodsfærd
trives nu i kronens skær,
skønt det står klart enhver,
at hun er en ... [mær].
Frederik 7. lader bore i Gorm den Gamles høj i Jelling den 9. august 1861.
1 Frederik 7. som ung.
2 Prins Frederik 7.'s bryllup med Mariane af Mecklenburg-Strelitz den 22. juni 1841 i København.
3 Frederik 7. Portræt på posthuset i Den Gamle By.
4 "Kong Frederik VII, 1808-1863", udført 1861 af J.V. Gertner, Frederiksborg Slot.
5-6 Frederik 7., 1877, udført af billedhugger Otto Evens. Statuen af "Frihedens Giver" er placeret på Torvet i Sorø.
7 Frederik 7., Kongernes Lapidarium.
8 "Frederik d. 7.", Christiansborg Slotsplads. Rytterstatuen er udført 1863-73 af Herman Wilhelm Bissen.
1 Grevinde Danner.
2 Grevinde Danner og Frederik 7. spiller skak.
3 Carl Locher, "Frederik VII.s ligfærd d. 2. december 1863", 1889, Statens Museum for Kunst.

Frederik 7. døde på Glücksborg Slot den 15. november og hans afsjælede legeme blev transporteret til København om bord på dampskibet "Slesvig". På billedet ses skibet med den sortdraperede kiste sejle langsomt ind i Nyhavn ved aftentide, der ses fakler og der hørtes sørgemusik. Kongens jordiske rester lå på castrum doloris (smertens leje) på Christiansborg i 7 dage.
Den Oldenborgske Slægt uddøde med Frederik 7., da han ikke havde nogle direkte efterkommere, og Christian 9. af den Glückborgske Slægt overtog kongeværdigheden.

4 Overførelsen af Kong Frederik VII's Lig med Dampskibet "Slesvig", Illustreret Tidende, Kjøbenhavn den 6. December 1863.
5 De danskes sørgefest i Rom på Frederik 7.'s bisættelsesdag. Efter en tegning af J. L. Lund.
Frederik 7.'s egetræskiste, Frederik 5.'s Kapel, Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress