Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Valdemarernes slægt
SØN AF
Valdemar 1. den Store og Dronning Sophie
DØBT
Knud (1163 - 12. november 1202)
HUSTRU
Gertrud af Sachsen og Bayern (ca. 1154 - 1. juli 1197)
BØRN
Ingen
GRAVSAT
Sct. Bendts Kirke i Ringsted  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Knud kaldte sig "de daners konge" og "de venders konge" (en titulatur, der blev anvendt til 1972). Han kæmpede mod venderne og tyskerne i Holsten, Danmarks grænse blev flyttet til Elben.
Skånske Lov (nedskrevet 1202-16), den første landskabslov
(retsregler der gælder for en landsdel), blev udstedt.
EFTERFØLGER
Valdemar 2. Sejr
Knud 6., afbildet på et Kronborgtapet. Han er iført en flot dekoreret rustning og bærer krone. I højre hånd holder han et scepter, og hans venstre hånd hviler på et skjold. Han fremtræder som krigsherre og fredsfyrste, men alene af teksten øverst på tapetet fremgår nogle af hans krige. Hovedscenen er nærmest den rene idyl. I baggrunden til venstre ses en jagtscene, jægere til fods og til hest og med hunde på vej mod skoven og byttet. I billedets højre side ses et slot med tilhørende kirke, og i åen sejles der tur, og på land jages en hjort af en bueskytte.


Kronborgtapeterne/
Frederik 2.'s kongetapeter
, 1581-84, oprindeligt udført til dansesalen på Kronborg Slot af den flamske kunstner Hans Knieper, bestod af 43 tapeter med motiver af danske konger, 15 tapeter er bevarede og hænger på dels Kronborg Slot og Nationalmuseet.

Knud 6.'s ligsten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
På stenen står: CANUTUS REX DANIÆ FILIUS WALDEMARI PRIMI (Knud danernes konge søn af Waldemar den første).
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt