ARS longa.dk  v/Kirsten Gress

Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
SLÆGT
Valdemarernes slægt
Oluf, Margretes søn, udført af Agnes Slott-Møller.
SØN AF
Håkon 6. Magnusson af Norge og Margrete 1.
DØDE
17 år gammel den 3. august 1387 på Falsterbohus
GRAVSAT
Sorø Klosterkirke  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Margrete 1. og hendes mand Kong Håkon 6. af Norge var formyndere for deres søn og barnekonge. Oluf var Konge af Danmark 1376-87 og efter Håkons død også af Norge 1380-87 (under navnet Olav 4. Håkonsson). Da Oluf døde blev Margrete af landstinget i Lund valgt til: "fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder", næsten enslydende titler fik hun i Norge og Sverige, officielt havde hun ikke titel af dronning. Da Margrete nu ikke havde nogle arvinger tog hun Bugislav (senere Erik af Pommern) til sig som fostersøn.
EFTERFØLGER
Margrete 1.
 

Kong Oluf på Kronborgtapet
. Den unge konge ses i profil med løftet scepter og i venstre hånd holder han sit sværd. I baggrunden til venstre for kongen ses et jagtselskab. Til højre for kongen ses vagter, der bevogter broen, der fører over til formentlig et slot.

Kronborgtapeterne bestod af i alt 43 gobeliner udført efter forlæg af den flamske maler Hans Knieper og vævet 1581-86 i Helsingør af nederlandske tapetmagere. Gobelinerne viser kongerækken fra sagnkongen Dan og til og med Frederik 2., der bestilte tapeterne til Kronborgs dansesal.
Kun 15 ud af de oprindelige 43 tapeter er bevaret, heraf kan 7 af dem ses på Kronborg Slot og 8 på Nationalmuseet.
 
Tegning af gravstenen over Kong Oluf 2., Sorø Klosterkirkes kor.
Den latinske inskription lyder: "Hic iacet olavs filius margarete regine que ex hacqvinno rege norvegie genvit" (Her hviler Oluf, Dronning Margretes søn, som hun avlede med Kong Håkon af Norge).
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu