Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Valdemarernes slægt
Oluf, Margretes søn, udført af Agnes Slott-Møller.
SØN AF
Håkon 6. Magnusson af Norge og Margrete 1.
DØDE
17 år gammel den 3. august 1387 på Falsterbohus
GRAVSAT
Sorø Klosterkirke  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Margrete 1. og hendes mand Kong Håkon 6. af Norge var formyndere for deres søn og barnekonge. Oluf var Konge af Danmark 1376-87 og efter Håkons død også af Norge 1380-87 (under navnet Olav 4. Håkonsson). Da Oluf døde blev Margrete af landstinget i Lund valgt til: "fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder", næsten enslydende titler fik hun i Norge og Sverige, officielt havde hun ikke titel af dronning. Da Margrete nu ikke havde nogle arvinger tog hun Bugislav (senere Erik af Pommern) til sig som fostersøn.
EFTERFØLGER
Margrete 1.

Kong Oluf på Kronborgtapet
. Den unge konge ses i profil med løftet scepter og i venstre hånd holder han sit sværd. I baggrunden til venstre for kongen ses et jagtselskab. Til højre for kongen ses vagter, der bevogter broen, der fører over til formentlig et slot.

Kronborgtapeterne bestod af i alt 43 gobeliner udført efter forlæg af den flamske maler Hans Knieper og vævet 1581-86 i Helsingør af nederlandske tapetmagere. Gobelinerne viser kongerækken fra sagnkongen Dan og til og med Frederik 2., der bestilte tapeterne til Kronborgs dansesal.
Kun 15 ud af de oprindelige 43 tapeter er bevaret, heraf kan 7 af dem ses på Kronborg Slot og 8 på Nationalmuseet.
Tegning af gravstenen over Kong Oluf 2., Sorø Klosterkirkes kor.
Den latinske inskription lyder: "Hic iacet olavs filius margarete regine que ex hacqvinno rege norvegie genvit" (Her hviler Oluf, Dronning Margretes søn, som hun avlede med Kong Håkon af Norge).
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt