Drop Down Menu
P L A Z A S  etc.
Italien
Italy

Drop Down Menu
Kapitolhøjen/Capitoline Hill
1-5
Rytterstatue af kejser Marcus Aurelius på Kapitolhøjen, en af Roms syv høje. Der er tale om en kopi fra 1981, originalen kan ses på Kapitolmuseerne.
Det nuværende Kapitol er
Michelangelos værk (påbegyndt i 1538), en bestilling givet ham af Pave Paul III, der ønskede en omstrukturering af Kapitol. Michelangelo skabte Piazza del Campidoglio og de omgivende bygninger.
Equestrian Statue of Emperor Marcus Aurelius on Capitoline Hill, one of the seven hills of Rome. The statue is a replica from 1981, the original is on display in the Capitoline Museums.
The present Capitoline Hill was designed by
Michelangelo (begun 1538), he was
commissioned by Pope Paul III to restructure the hill. Michelangelo designed Piazza del Campidoglio and the buildings surrounding it.
6-8 Cordonata er navnet for Michelangelos trappe til Piazza del Campidoglio. Trappen er flankeret af statuer af Castor og Pollux (tvillingesønner af Jupiter og Leda).
Cordonata is the name for Michelangelo's
staircase to the Piazza del Campidoglio. The staircase is flanked by statues of Castor and Pollux (the twin sons of Jupiter and Leda).
9 Romulus og Remus, der dier hunulven, statue af Roms mytiske tvillingegrundlæggere, Kapitolmuseerne.
Statue of the Capitoline She-Wolf with Rome's twin founders Romulus and Remus, Capitoline Museums.
1-2 Kirken Santa Maria in Aracoeli. Se Eckersbergs billede af kirken/The church Santa Maria in Aracoeli.
3 Statue of Cola di Rienzo, (1313-1354), italiensk politiker, placeret foran Santa Maria in Aracoeli.
Statue of Cola di Rienzo
, (1313-1354), Italian medieval politician, placed in front of Santa Maria in Aracoeli.
4-5 Trajansøjlen, opført 106-113 e.Kr., udsmykket med relieffer, der viser scener fra Trajans felttog mod dakerne (rumænerne).
Trajan's Column,
built between 106 and 113 AD to commemorate the Roman emperor Trajan's victories in Dacia (Romania).
Victor Emanuel Monumentet/Victor Emmanuel Memorial
Victor Emanuel Monumentet, indviet i 1911, bygget til ære for Victor Emanuel 2., der fra 1861 var konge af et forenet Italien. Han blev kaldt nationens far, og er portrætteret på rytterstatuen udført af Enrico Chiaradia. Giuseppe Sacconi (1854-1905) var arkitekten, der tegnede monumentet, og han døde før det var fuldført. Tre arkitekter fortsatte byggeriet, det var Manfredo Manfredi, Pio Piacentini og Gaetano Koch. Monumentet kaldes også Altare della Patria, nationens alter. Monumentet indeholder et museum omhandlende Italiens genforening og den ukendte soldats grav, hvor en evig flamme brænder til minde om dem, der mistede livet i 1. verdenskrig. Æresgarder står vagt dag og nat. Monumentet har flere øgenavne som eksempelvis "gebisset", "den victorianske skrivemaskine" og "bryllupskagen". 

Victor Emmanuel Memorial, inaugurated in 1911, and built in honour of Victor Emmanuel II, the first king of a unified Italy and the "Father of the Nation". He is portrayed on the equestrian statue made by the sculptor Enrico Chiaradia. The designer of the monument was the architect Giuseppe Sacconi (1854-1905
), who died before the monument was completed and was succeeded by Manfredo Manfredi, Pio Piacentini and Gaetano Koch. The monument is aka Altare della Patria (Altar of the Nation). The monument contains a museum of Italian Reunification and the tomb of the unknown soldier, where an eternal flame burns in solemn remembrance of those who lost their lives during World War I. Guards of honor stand on guard day and night. The monument has been given nicknames such as "the dentures", "the Victorian typewriter" and "the wedding cake".
1-3 Palazzo Venezia. Fra paladsets balkon holdt Mussolini, "Il Duce", sine taler fra 1922 til 1943.
Palazzo Venezia. From the balcony made Mussolini, "Il Duce", his speeches from 1922 to 1943.
1-2 Engelsborg oprindeligt mausoleum for kejser Hadrian, (76-138), romersk kejser fra 117. I dag er borgen museum, Il Museo Nazionale
di Castel Sant'Angelo.
Castle of the Holy Angel, originally built as a mausoleum for Emperor Hadrian (76-138), Roman Emperor from 117. Today the castle is
"
Il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo".
3-4 Englebroen, udsmykket med engleskulpturer udført af Bernini.
Bridge of Angels, decorated with angel sculptures executed by Bernini.
Piazza Navona
1-3 Giacomo della Porto, "Fontana del Moro" (Maurerfontænen eller Neptunfontænen), opført 1575, Piazza Navona. I 1653 kom statuen af maureren til, den er udført af Gian Lorenzo Bernini. De nuværende statuer er kopier, originalerne er på Villa Borghese.
Giacomo della Porto, "Fontana del Moro"
, erected in 1575, Piazza Navona. In 1653 Gian Lorenzo Bernini's statue the Moor was added. Today the original statues are displayed in Villa Borghese.
4-8 Gian Lorenzo Bernini, "De fire floder", 1648-51, Piazza Navona.
Gian Lorenzo Bernini
, "The Fountain of the Four Rivers", Piazza Navona, 1648-51.
9 Skt. Agnes in Agone, barokkirke på Piazza Navona.
Sant'Agnese in Agone
Baroque church, Piazza Navona.
Trevifontænen, 1732-62/The Trevi Fountain, 1732-62
I Fellinis film "La Dolce Vita" fra 1960 bader Sylvia (Anita Ekberg) i fontænen.
1-2 Værker af Marcel Duchamp, Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), museet for moderne kunst.
Works by
Marcel Duchamp
,
Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), the National Gallery of Modern Art.
1-4 Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM), museet for moderne kunst.
Galleria Nazionale d'Arte Moderna
(GNAM), the National Gallery of Modern Art.
5 Maleri af C.W. Eckersberg/Painting by C.W. Eckersberg.
6 Balla, "Den gale kvinde" (La pazza), 1905/Balla, "The Mad Woman" (La pazza), 1905.
1-3 Ara Pacis Museum, tegnet af den amerikanske arkitekt Richard Meier, 2006. Museet indeholder Fredens Alter (Ara Pacis aka Ara Pacis Augustae) rejst på Marsmarken i Rom til ære for kejser Augustus. Den ceremonielle indvielse af alteret fandt sted den 30. januar år 9 f.Kr.
Ara Pacis Museum, designed by the American architect Richard Meier, 2006. The museum houses the Altar of Peace (Ara Pacis aka Ara Pacis Augustae) erected in Rome's Field of Mars in honour of the emperor Augustus. The ceremonial dedication of the Altar of Peace took place on the 30th January in the year 9 B.C.
1-5 The Borghese Gallery.
1-5 The Doria Pamphilj Gallery.
1 Facaden på Hadrians tempel på the Piazza di Pietra. Templet blev opført i 145 e.Kr. af Hadrians efterfølger kejser Antoninus Pius og var beliggende på Marsmarken.
The facade of the Temple of Hadrian
in the Piazza di Pietra. The temple was built 145 AD by Hadrian's successsor Emperor Antoninus Pius and was situated in the Field of Mars.
2 Herkules den sejrendes tempel, Forum Boarium.
The Temple of Hercules Victor
, Hercules the Winner, Forum Boarium.
1-4 Piazza del Popolo.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress