Drop Down Menu
S Y D T Y R O L   -   M O N T E   I S O L A   -   C H I A V E N N A   -   D O N G O
Italien
Italy

Drop Down Menu
Kirketårnet i Resia søen, Sydtyrol
The Church tower in Lake Resia, South Tyrol

Kirketårnet i Resia søen i kommunen Curon Venosta i Venosta Dalen i regionen Trentino-Alto Adige, Sydtyrol. Resia søen er en kunstig sø, der er dannet ved at opdæmme to naturlige søer for at skabe den 6 km lange og 1 km brede sø, som leverer energi til et stort vandkraftværk. Den har tilløb fra floderne Adige, Rojenbach og Karlinbach. Opdæmningen af søen blev påbegyndt i 1940, men på grund af 2. verdenskrig først fuldført i 1950. Opdæmningen førte til af vandet steg og landsbyen Curon/Graun blev oversvømmet og genopbygget længere oppe ad bjerget.

Det romanske tårn og den tilhørende kirke blev opført i midten af 1300-tallet. Ved opdæmningen fik tårnet lov at stå (klokkerne blev fjernet), og selve kirken blev revet ned. Når søen fryser til om vinteren kan man gå ud til tårnet. En legende fortæller, at kirkens klokker stadig ringer til minde om den forsvundne landsby. Klokketårnet blev restaureret i 2009. 

The church tower in Lake Resia in the municipality of Curon Venosta, Venosta Valley, the region Trentino-Alto Adige, South Tyrol. Lake Resia is an artificial lake. In 1940 an energy company decided to create an artificial lake from two neighboring and separate natural lakes. Because of World War II the project was postponed and completed in 1950. Lake Resia, 6 km long and 1 km wide, generates power to a large hydroelectric plant. The dam caused flooding in the village Curon/Graun.
The Romanesque church was built in the mid-14th century. At the dam, the church, apart from its tower was demolished. A legend says that the church bells are still ringing in memory of the lost village.
The tower was restored in 2009.

Marienberg kloster Sydtyrol
Marienberg Monastery South Tyrol
Monte Isola, Chiavenna, Dongo 
Benediktinerklostret Marienberg ligger ovenfor byen Burgeis i kommunen Mals i Venosta Dalen i Sydtyrol. Det hvidkalkede fæstningslignende anlæg, der kan ses langvejs fra, er det højest beliggende kloster i Europa, 1350 m over havets overflade. Klostret blev grundlagt i Engadin i kanton Graubünden i Schweiz i 1000-tallet på initiativ af den adelige familie Tarasp, men blev i midten af 1100-tallet flyttet til Venosta Dalen i Sydtyrol. De første munke kom fra benediktinerklostret Ottobeueren i Bayern i Tyskland. Munkene opførte i 1160 en Mariakrypt. I begyndelsen af 1400-tallet nedbrædte klostret og blev senere genopført. I slutningen 1500-tallet reddede landets regering og paven Marienberg fra at blive nedlagt. I midten af 1600-tallet brændte klostret igen. Anlægget fremstår som en barokbygning med romanske elementer. I 1724 oprettedes en gymnasieskole. I 1807 lukkede den bayerske regering klostret og skolen, som i 1816 blev genetableret. Igen i 1928 kom stedet under politisk pres og måtte lukke. fra 1946-86 var klostret privat gymnasium. I 2007 åbnedes museet "Ora et labora". Den hellige Benedikts regler for klosterliv praktiseres i dag på Marienberg af 11 medlemmer af hans orden.

The Benedictine monastery Marienberg is located above the village Burgusio in the municipality of Malles in the Venosta Valley in South Tyrol. The monastery was founded in Engadin, the canton of Graubünden, Switzerland, in the 11th century by the noble family of the Tarasp, and in the mid-12th century relocated in the Venosta Valley in South Tyrol. The first monks derived from the Benedictine Monastery of Ottobeuren, Bavaria, Germany. The crypt was built by the monks in 1160. In the early 15th century Marienberg was destroyed by fire and later rebuilt. In the late 16th century the government and the pope saved the monastery from closure. In the mid-17th century the monastery was destroyed by fire again. The complex appears as a Baroque building with Romanesque elements. In 1724 an upper secondary school was established. In 1807 the Bavarian government closed Marienberg and the school, which were re-established in 1816. Again in 1928 political pressure forced the site to close. From 1946-86 the monastery was a private upper secondary school. In 2007 the museum "Ora et labora" opened its doors to the public. St Benedict's Rule for monastic living is today practised at Marienberg by 11 members of his order.
Klosterkirken/The Monastery Church
Kirken fik sin barokke stil i midten af 1600-tallet/The church was given its Baroque apperance in the 17th century
Museum "Ora et labora", Marienberg kloster/Marienberg Monastery
Ora et Labora = bed og arbejd var Benedikt af Nursias motto
Ora et Labora =  pray and work, the motto of Saint Benedict of Nursia
1 Antiphonale Vespertinum - Breviarium Romanum.
(vekselsang til aftenbøn - romersk tidebog). Skrevet på pergament (dyrehud) i 1710 af en munk i Marienberg Klostret.

Antiphonale Vespertinum - Breviarium Romanum.

(songs for vespers - Roman book of hours). Written on parchment (animal skin) in 1710 by a monk at Marienberg Monastery.

2 Hans Jakob Pfeil, midten af 1600-tallet. "Maurus gik på vandet". En af Skt. Benedikts munke, drengen Placidus, gik til søen nedenfor klostret for at hente vand. Da han bøjede sig ned for at fylde sin spand mistede han balancen og faldt i vandet. Han blev reddet fra at drukne af munken Maurus, der på Skt. Benedikts befaling løb hurtigt og frygtløs hen over vandoverfladen og greb Placidus i håret og fik ham halet ind på land.
Maurus og Placidus var to drenge, der var i Benedikts varetægt i klostret i Subiaco.

Hans Jakob Pfeil, mid-17th century, "Maurus Walked upon the Water". One of Saint Benedict's monks, the boy Placid, went down to the lake to get some water, but in letting the bucket fill too rapidly, he lost his balance and fell into the lake. Saint Placid was saved from drowning by the monk Saint Maurus, who, at Saint Benedict's order, ran quickly and fearlessly across the surface of the lake, grabbed Placid by the hair, and hauled him back to land.

Maurus and Placid were two boys entrusted to the care of Benedict at his monastery in Subiaco.

3 Abbed Matthias Lang på sit dødsleje, 1640/Abbot Matthias Lang on his deathbed, 1640.
4 Abbed Hermann von Schauenstein, 1700-tallet/Abbot Hermann von Schauenstein, 18th century.
1 Messebog, 1943, indbundet 1700-tallet/Prayer Book, 1943, book cover 18th century.
2 Abbed Petrus' mitra, 1400-tallet/Abbot Petrus' mitre, 15th century.
3 Bordur med pastorale, slutn. af 1700-tallet/Table clock with pastoral scene, late 18th century.
4 Vægur med Kristi opstandelse, begyndelsen af 1700-tallet/Wall clock with the resurrection of Jesus, early 18th century.
5 Jomfru Maria med Jesusbarnet/Virgin Mary with the infant Jesus.
1 Læderspande til slukning af ild. Gennem århundrede anvendtes "flyvende brandspande" indtil håndpumperne kom i brug i slutningen af 1800-tallet.

Leather fire buckets.

2 Ametyst, Brasilien/Amethyst, Brazil.
3 Hermelin/Eremine.
4 Væsel/Weasel.
5 Stork.
Borgen Churburg, Sydtyrol
Churburg Castle, South Tyrol
Monte Isola, Chiavenna, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy 
Borgen Churburg (ital. Castel Coira), Sluderno, Val Venosta, Sydtyrol. Borgen blev opført i romansk stil i midten af 1200-tallet af biskoppen af Chur, Heinrich af Montfort (død 1272). I 1297 blev borgen overtaget af den schweizisk-østrigske adelsslægt Matsch. Fra begyndelsen af 1500-tallet har Churburgs ejere været adelsfamilien Trapp.

Gennem tiderne er gotiske konstruktioner tilføjet borgen, og i anden halvdel af 1500-tallet blev den ændret til en renæssanceborg.

Churburg Castle (Castel Coira in Italian), Sluderno, Val Venosta, South Tyrol. The castle was built in Romanesque style in the middle of the 13th century by the bishop of Chur, Henry of Montfort (died 1272). From 1297 the Swiss-Austrian noble family Matsch took ownership of the castle. From the beginning of the 16th century and still today Churburg has been owned by the arictocratic Trapp family.

Through the ages Gothic constructions were added. In the second half of the 16th century Churburg was transformed into a Renaissance castle.

1-3 Det ny kapel, 1561, opført af Jakob Trapp VII/The New Chapel, 1561, built by Jakob Trapp VII.
1 Kristi korsfæstelse, freske på det ny kapels ydermur, udført 1937 af den sydtyrolske kunstner Rudolf Stolz.
The crucifixion of Jesus, fresco on the outer wall of the new chapel, excuted 1937 by the South Tyrolean artist Rudolf Stolz.
2 Loftshvælv, 1907, tyrolsk senrenæssance stil, udført af Raphael Thaler fra Innsbruck. Loftet indeholder, ud over et mønster af frugter og grene, billeder af skytshelgener af adelsslægten Trapp.

Vaulted ceiling, 1907, Tyrolean late Renaissance style, by Raphael Thaler from Innsbruck. The ceiling contains, between a pattern of fruits and branches, images of patrons saints of the Trapp Family.

Dorf Tirol/Village Tyrol Monte Isola, Chiavenna, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy 
1-3 Tyrol Slot (ty. Schloss Tirol, ital. Castel Tirolo) i Dorf Tirol, i kommunen Tirolo nær Meran, Sydtyrol. Slottet, der er opført før 1100-tallet, har været sæde for de sydtyrolske grever, og huser i dag det sydtyrolske museum for kultur og egnshistorie.

Tyrol Castle (German: Schloss Tirol. Italian: Castel Tirolo) in Dorf Tirol/Village Tyrol, the municipality of Tirol near Meran, South Tyrol. Tyrol Castle, built before 1100, is the former seat of the Counts of Tyrol and today home to the South Tyrolean Museum of Culture and Provincial History.

4 Udsigt over Adige dalen/View over the Adige Valley.
Johannes Døbers Kirke, Sydtyrol/Saint John the Baptist's Church, South Tyrol
Johannes Døberens kirke, valfartskirke i Dorf Tirol. Opført i romansk stil i midten af 1100-tallet, det originale tårn er bevaret. Kirkens nuværende arkitektoniske udtryk er en blanding af romanske og især gotiske former.

St John the Baptist, pilgrimage church in Dorf Tirol/Village Tyrol. Built in Romanesque style in the mid-12th century, the originally tower is still preserved. The church's existing form is a mixture of Romanesque and particularly Gothic forms.
1 Døbefonten udført af hvid sydtyrolsk Laas/Lasa marmor/The baptismal font made of white Laas marble.
Diverse fotos fra Sydtyrol
Various photos from South Tyrol
Monte Isola, Chiavenna, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy 
Umbrailpasset Monte Isola, Chiavenna, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy 
højt bjergpas ved den italiensk-schweiziske grænse, der forbinder alpedalene Valtellina i Lombardiet og Val Müstair i Graubünden
Monte Isola Sydtyrol/South Tyrol, Chiavenna, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy 
Den lille by Siviano på Monte Isola.
Monte Isola er øen i søen Iseo og Italiens største af slagsen. Transport på selve øen foregår med offentlige små busser, scootere, cykler eller til fods, kun øens præst, læge og borgmester har privatbiler. Sulzano på fastlandet er en af færgeforbindelserne til øen, og færgen lægger til i landsbyen Peschiera Maraglio.
På øen bor omkr. 1700 mennesker.
1-5 Sulzano i provinsen Brescia i regionen Lombardiet er en lille havneby på fastlandet og på østsiden af Iseo-søen med færgerute til Monte Isola.
1-4 Monte Isola set fra Sulzano.
5 Christo og Jeanne-Claude, 18. juni - 3. juli 2016, "The Floating Piers". De flydende gangbroer, med en samlet længde på 3 km, var en kunstnerisk installation i Iseo-søen mellem Sulzano på fastlandet, Monte Isola og den privatejede ø San Paolo.
Installationen, der skulle gøre det muligt for mennesker at gå på vandet, havde været kunstnerparrets plan i mange år, og blev fuldført af Christo alene, da Jeanne-Claude døde i 2009.

Udstillingen, der varede i 16 dage, havde over 1 million besøgende. Det anvendte materiale blev genanvendt. Christo: "Vi vil fjerne alle dele af The Floating Piers i løbet af tre måneder og forlade Iseo-søen, som om vi aldrig har været der".

1 Rådhuset i Siviano.
2-4 Martinengo tårnet i Siviano.
Den hellige Barbaras kirke i Siviano (Chiesa di Santa Barbara)
Skt. Faustinus og Skt. Jovita af Brescias kirke i Siviano (Chiesa dei santi Faustino e Giovita), 1500-tallet
Chiavenna Sydtyrol/South Tyrol, Monte Isola, Dongo  -  Kort over Italien/Map of Italy  
Chiavenna
er en historisk by i Lombardiet, ca. 100 km nord for Milano. Byen har bevaret sine middelalderlige særpræg så som smalle gader, paladser og kirker. Floden Mera flyder gennem byen.
Chiavenna er en langsom by, en Cittaslow, hvis logo er en snegl. Cittaslow er en organisation, der blev grundlagt i 1999 i Italien, og den hylder det langsomme byliv. For at blive optaget på listen skal byens indbyggertal være under 50.000. Indbyggertallet i Chiavenna er ca. 7.500.
Chiavenna
is an old town in Lombardy, about 100 kilometres north of Milan, which has preserved a significant part of its medieval character such as narrow streets, palazzos and churches. The River Mera flows through the town. Chiavenna is listed as a "Cittaslow".
Kirken Santa Maria i Borgonuovo, Chiavenna
The Church of Santa Maria in Borgonuovo, Chiavenna
Kirken Santa Maria i Borgonuovo blev indviet i 1327 af broder Guizardo, biskop af Comana i Lilleasien. Den var fra 1592 til 1622 protestantisk kirke.
I den første halvdel af 1300-tallet var der i den lille by Chiavenna tre kirker til ære for Vor Frue, Guds moder. Borgerne i det sydlige distrikt Borgonuovo havde i 1500-tallet på foranledning af familien Mascaranico konverteret til den reformerte tro, men gav i 1592 afkald på patronatsretten til fordel for det protestantiske sogn Chiavenna. I 1622 blev kirken igen katolsk.
Middelalderbygningen blev i anden halvdel af 1600-tallet restaureret fra grunden. Det renoveringsarbejde der begyndte i 1668 blev delvist finansieret af den ungarnske biskop Francesco Giani, der stammede fra byen Novate Mezzola i Lombardiet.
Den gamle kirke var nu en harmonisk barokbygning, der bestod af en enskibet bygning med et polygonalt apsis og to sidekapeller, der indikerer et tværskib som krones af en ottekantet kuppel. Kirkens portal er udført 1673 af Tessin-stenhuggerne Giorgio Casella og Stefano Cariolo. I 1742 blev marmorstatuen "Jomfru Marias ubesmittede undfangelse" tilskrevet Giovanni Battista Adamo. I den ottekantede kuppel er fresker af Giovan Battista Macolino d.æ., der var tidens væsentligste lokale kunstner. I freskerne skildres episoder fra Jomfru Marias liv. Hovedalterets maleri af Jomfru Maria er udført af Tessin-kunstneren Francesco Innocenzo Torriani, der også har udført maleriet i højre sidealter, der viser Helligånden, abbed St. Maurus og St. Anna. Stukkaturarbejderne i koret er udført i 1699 af Tessin-stukkatøren Agostino Silva, freskerne er af Pietro Bianchi fra Como. Den milanesiske maler Ferdinando Crivelli udførte i 1746 dekorationerne i kirkens skib. Det venstre sidealter af træ blev udført 1694 af Giovanni Albiolo fra Bellagio. Hovedalteret og balustraden er udført i 1698-99 af Bernardo Alio og Giacomo Giudice.
I 1998-99 blev kirken omfattende restaureret og genvandt sin barokglans. De tilføjelser der i 18-1900-tallet blev gjort til kalkmalerierne blev sløjfet og ligeså den kunstigt anlagte Lourdesgrotte (efter Maria-valfartsstedet i Lourdes i Sydfrankrig) i venstre sidealter, og dermed kom alterbilledet af Den hellige Frans Xavier og Den hellige Cajetan fra Thiena tilbage til dets oprindelige plads.

The church of Santa Maria in Borgonuovo was inaugurated in 1327 by Brother Guizardo, bishop of Comana in Asia Minor. From 1592-1622 it was a Protestant church, and in 1622 the church was again Catholic.
The medieval church was totally renovated in the second half of the 1600s. The renovation work, begun in 1668, was partly financed by the Hungarian bishop Francesco Giani, who came from the city of Novate Mezzola in Lombardy. The old church became a harmonious Baroque building consisting of a single-nave church with a polygonal apse and two side-chapels, which indicates a transept crowned by a octagonal dome. The church portal is executed in 1673 by the Ticino stonemasons Giorgio Casella and Stefano Cariolo. In 1742 the marble statue "The Immaculate Conception of Mary", was attributed to Giovanni Battista Adamo. The frescoes inside the octogonal dome is executed by Giovan Battista Macolino the Elder, the most important local artist at the time. The frescoes depict episodes from the life of the Virgin. The main altar painting of Virgin Mary is by the Ticino artist Francesco Innocenzo Torriani, who also executed the painting for the right side-altar showing the Holy Spirit, the abbot St Maurus and St Anne. The stucco works in the choir is executed in 1699 by the Ticino stucco worker Agostino Silva and the frescos by Pietro Bianchi of Como. In 1746 the nave was decorated by the Milanese painter Ferdinando. The left side-altar of wood was executed in 1694 by Giovanni Albiolo of Bellagio. Bernardo Alio and Giacomo Giudice executed the main altar and the balustrade in 1698-99.
From 1998-99 the church was comprehensive restored and regained its former Baroque glory. The 19th and 20th century fresco additions was removed and so was the artificial Lourdes Grotto in the left side-altar and with that the altar painting of Saint Francis Xavier and Saint Cajetan of Thiene was returned to its original place.
Dongo Sydtyrol/South Tyrol, Monte Isola, Chiavenna  -  Kort over Italien/Map of Italy 
Mussolinis sidste dage, det mest sandsynlige forløb/The last days of Mussolini
25. april 1945: forlader Benito Mussolini Milano og ankommer til Como. Endeligt bestemmelssted ukendt, måske havde Mussolini ikke besluttet sig. Det sidste er mest sandsynligt, fordi hvis hans plan var at tage til Østrig, som endnu var under tysk kontrol, var den mest direkte vej ikke over Como, men over Lecco længere mod øst. Fordi han tog til Como, har nogle derfor ment, at hans mål var at søge til Schweiz, hvor han imidlertid næppe kunne håbe på at få indrejse.
25. april aften: Mussolini og følge ankommer til Como.
26. april: er en forvirret dag. Mussolini har muligvis overvejet at søge fra Como til den meget nærliggende schweiziske grænse. Det er dog sikkert, at han aldrig gjorde det. I løbet af dagen forlader Mussolini og følge Como og begiver sig nordpå langs søen i et for dem meget usikkert område. Overnatter vistnok nær Menaggio.
27. april: Mussolini og følge støder på et tysk kompagni i march nordøstover og slår sig til. Kort tid efter standser partisaner hele gruppen, og efter et stykke tid identificeres Mussolini. Han og hans elskerinde Clara Petacci føres til Germasino og senere til Mezzegra. De øvrige italienere tilbageholdes i Dongo, hvor de fleste skydes næste dag ved jernrækværket mod søen.
28. april: Mussolini og Clara Petacci henrettes af partisaner, men hvornår? Den halvofficielle version siger kl. 16.10, og at henrettelsen forestodes af en vis Walter Audisio med dæknavnet Valerio. Andre versioner, herunder én af de seneste fremført af den højst seriøse franske italienshistoriker Pierre Milza, siger, at Mussolini og Clara Petacci blev skudt nogle timer forinden, og at den kommunistiske partisanchef med dæknavnet Valerio, der forestod henrettelsen, var ingen anden end det italienske kommunistpartis daværende nr. to og senere generalsekretær, Luigi Longo.
Se David Gress' artikel "Veteranen og diktatoren.

On 27 April 1945 Benito Mussolini and his mistress Clara Petacci together with other fascists were travelling in a German convoy directed toward Austria along the shore of Lake Como. Near Dongo a group of local communist partisans stopped the convoy, identified Mussolini and took him to Dongo. More than fifty fascist leaders and their families were found in the convoy and arrested and sixteen of the most prominent, apart from Mussolini and his mistress, were shot by the partisans the next day, 28 April. Mussolini and Clara Petacci were meanwhile taken to a nearby farm to make sure that fascist supporters should not rescue them. On 28 April 1945 Italian communist partisans executed Benito Mussolin together with Clara Petacci.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt