Drop Down Menu
Schweiz/Switzerland
L U Z E R N

Kapellbrücke er Luzerns vartegn.
The Chapel Bridge
is the landmark of Lucerne.

Drop Down Menu
Schweizerløven/The Lion of Lucerne
Schweizerløven i Luzern. Lukas Ahorn udhuggede Bertel Thorvaldsens løve 1820-21 i klippevæggen. Den er et mindesmærke over Ludvig 16.'s Schweizergarde, der blev massakreret den 10. august 1792 under den franske revolution da de forsvarede Tuilerierne, da de revolutionære styrker stormede slottet.
The Lion of Lucerne, Switzerland, designed by Bertel Thorvaldsen and hewn by Lukas Ahorn in 1820–21. The monument commemorate the Swiss Guards who were massacred August 10, 1792 during the French Revolution, when revolutionaries stormed the Tuileries Palace in Paris.

HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI
Til schweizernes trofasthed og tapperhed
To the loyalty and bravery of the Swiss

DIE X AUGUSTI II ET III SEPTEMBRIS MDCCXCII
10. august, 2., og 3. september 1792
10th of August and 2nd and 3rd of September 1792

HAEC SUNT NOMINA EORUM QUI NE SACRAMENTI FIDEM FALLERENT
Dette er navnene på dem der ikke brød troskaben
Here are the names of those who, so as not to break their oath of loyalty

FORTISSIME PUGNANTES CECIDERUNT
og døde i tapper kamp
died while fighting bravely

SOLERTI AMICORUM CURA CLADI SUPERFUERUNT
og overlevede kampen takket være venners pleje og omsorg
survived the battle because of the care and attention of their friends

DUCES XXVI
26 officerer
26 Officers

Maillardoz, Bachmann, Reding, Erlach, Salis-Zizers, H. Diesbach,
Gottrau, L. Zimmermann, Wild, Castelberg, Gros, P. Glutz, S. Maillardoz, Ernest, Forestier, Diesbach, Steinbrugg, Waltner, I. Maillardoz, Müller, Montmollin, Castella, Orgemont, Caprez, Allemann, Chollet, Boecking, Richter

DUCES XVI

16 officerer
16 Officers

H. Salis-Zizers, Dürler, Pfyffer-Altishofen, E. Zimmermann,
Repond, I. Zimmermann, Deluze, A. Zimmermann, Glutz, Gibelin,
Maillardoz, De Ville, Constant-Rebecque, Lacorbiere, Forestier, Loretan.

MILITES CIRCITER DCCLX

Ca. 760 soldater
About 760 soldiers

MILITES CIRCITER CCCL

Ca. 350 soldater
About 350 soldiers

HUIUS REI GESTAE CIVES AERE COLLATO PERRENNE MONUMENTUM POSUERE

Til minde om denne bedrift har borgerne [i Luzern] sat dette monument til evig ihukommelse
The citizens [of Lucerne] have put up this monument as an everlasting commemoration of this event

STUDIO C. PFYFFER
Initiativtager C. Pfyffer [Karl Pfyffer]
Promoter C. Pfyffer [Karl Pfyffer]

OPERA L. AHORN
Udhugget af Lucas Ahorn
Carved by Lucas Ahorn

ARTE A. THORVALDSEN
Kunstneren A. Thorvaldsen [Alberto Thorvaldsen]

The artist A. Thorvaldsen [Alberto Thorvaldsen]

1 "Døende løve (Schweizerløven)", 1819, Thorvaldsens Museum, København.
"The Dying Lion (The Swiss Lion)" aka The Lion of Lucerne, 1819, Thorvaldsens Museum, Copenhagen.
2-3 Schweizerløven i Luzern/The Lion of Lucerne.
Det ottekantede vandtårn & Kapelbroen
The octagonal Water Tower & The Chapel Bridge
(Kapellbrücke), opkaldt efter det nærliggende Skt. Peters Kapel, er Luzerns vartegn. Broen og vandtårnet var en del af byens fæstningsværk. Kapelbroen, Europas ældst bevarede træbro, er en overdækket gangbro, der blev opført i 1333. Den er 170 m lang og krydser floden Reuss diagonalt. Indvendig i broen er en serie af trekantede malerier, der skildrer begivenheder fra Luzerns historie udført i 1600-tallet af den lokale maler Hans Heinrich Wägmann. I en brand den 18. august 1993 blev mange af malerierne ødelagt og ligeså broen, der blev rekonstrueret året efter.
(Kapellbrücke), named after the nearby St Peter's Chapel, is the landmarks of Lucerne. The bridge and water tower were part of the city fortifications. The Chapel Bridge, Europe's oldest surviving wooden bridge, is a covered footbridge which dates back to 1333. It is 170 meters in length and crosses the River Reuss diagonally. Inside the bridge is a series of triangular paintings depicting events from Lucerne's history executed in the 17th century by the local painter Hans Heinrich Wägmann. Many of the paintings were destroyed along with most of the bridge in a fire on 18 August 1993. The bridge was reconstructed the following year.
Kunstmuseum Luzern/Museum of Art Lucerne
1 Kunstmuseum Luzern/Museum of Art Lucerne.
2 Ferdinand Hodler, "Dag III", omkring 1900/1910/Ferdinand Hodler, "Day III", around 1900/1910.
3 Ferdinand Hodler, "Skovhuggeren", ca. 1910/Ferdinand Hodler, "The Woodcutter", c. 1910.
4 Arnold Böcklin, "Portræt af kunstnerens søn", 1861/Arnold Böcklin, "Portrait of the Artist's Son", 1861.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt