Drop Down Menu

Symbolisme 1885-1910/Symbolism 1885-1910
Frankrig og Belgien var symbolismens hovedcentre. De symbolistiske malere var i opposition til realismen, naturalismen og impressionismen og hermed gengivelser af virkeligheden og naturen. Det var eksistentielle spørgsmål det handlede om, følelser og stemninger. Symbolisterne ville udtrykke en ide ved hjælp af symboler, de opfattede virkeligheden som et symbol på en højere eller anden verden, og i maleriet ses interesse for det okkulte, det religiøse, for drømme, mystik, død, sex og femme fatale-motivet, en sensuel tillokkende kvinde, der er skæbnesvanger for mænd. Det symbolistiske maleri kan beskrives som gådefuld, dekorativ, spidsfindig og raffineret.
Arnold Böcklin, "De dødes ø", 1880, Kunstmuseum Basel/Arnold Böcklin, "The Isle of the Dead", 1880, Kunstmuseum Basel.
Formerne og farverne har en symbolsk betydning, f.eks. en genstand i billedet har ikke nødvendigvis den farve som den har i virkelighedens billede, men den farve, som kunstneren synes, den skal have, som kunstneren føler er den rigtige. Engle, slanger, duer, kirker kan være nogle af billedets symbolske elementer, og her er der tale om et velkendt kristent symbolgods.  
I nogle symbolistiske billeder foregribes ekspressionismen og surrealismen, de har ekspressionismens farvekraft og til dels malemåde, og surrealismens urealistiske sammensætninger af billedelementerne, men ikke altid surrealisternes præcise "realistiske" malemåde. Symbolisterne kan også siges med deres billedmystik, at fortsætte romantikkens drømmebilleder. Samtidig var der i tiden en interesse for psykologien, en ny videnskab, og dens fokus på sindets dybder, på psyken, på det uforståelige repræsenteret ved Freuds (1856-1959) psykoanalyse og udgivelsen af hans værk "Drømmetydning" i 1900. Imidlertid er der hos symbolisterne ikke én teknik eller malemåde, der gør sig gældende, men det er tilværelsesforståelse, selve livets mening og kunstopfattelse, der er fælles for de malere, som af eftertiden betegnes som symbolister. Imidlertid må man sige, at fremstilling af symbolske billeder ikke begrænser sig til den her omtalte periode og dens oprør med de tidligere perioders objektive gengivelser. Det symbolske billedudtryk ses stadig som et udtryk for tanker, ideer, følelser, som individets interesse for individet.  
Den symbolistiske litteratur var en reaktion mod naturalismen. De symbolistiske forfattere mente ikke, det var muligt at give en nøjagtig beskrivelse af tilværelsen, derfor udtrykte de sig om tilværelsen ved symboler og ved at bruge sproget på en ekspressiv, absurd og associerende måde, og det kan for læseren være svært tilgængeligt litteratur, da den er skrevet for de indviede - i Frankrig Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud. I Tyskland Stefan George. I Danmark Johannes Jørgensen, Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg og Helge Rode (gift med Edith Rode, far til skuespilleren Ebbe Rode).
Nabierne 1888-99 var en fransk symbolistisk kunstnergruppe, der blev stiftet af Sérusier, Bonnard, Ibels, Ranson og Maurice Denis. Afdæmpet farveholdning, dristige billedbeskæringer, inspireret af japanske træsnit, bølgende rytmisk penselføring. Billedmotiver med scener fra dagliglivet. Endvidere fremstillede de plakater, teaterdekorationer, glasmosaikarbejder og bogillustrationer.
Symbolism flourished in France and Belgium. The Symbolist painters were anti-naturalist and anti-realists, they reacted against Realism, Naturalism and Impressionism. The symbolists were interested in existential questions (e.g. Munch was depicting existential anxiety), they used symbols to represent or allude to something, the reality was as a symbol of a higher world, their motifs often included interest in occultism, religion, dreams, mysteries, dead, sex, and they used the femme fatale motif (fatal woman) - a sensuous alluring woman, who is fateful to men. They used colours as symbols to create a personal statement rather than using the colours of nature. Sometimes angels, snakes, doves and churches were the symbolic elements - well-known Christian symbols. 
Some of the symbolist paintings anticipated many of the characteristics of Expressionism and Surrealism - e.g. the expressionists use of powerful colours and the surrealists unreal compositions. 
The Symbolists interest in mysticism continued the biblical visions of Romanticism - The Nazarens, German religious romantic art movement founded in 1809. In the period there was some interest in psychology, Sigmund Freud's "The Interpretation of Dreams" was published in 1900.
 The painting technique and the way of painting varied, to paint was about understanding of existence, the meaning of life and conception of art.
The symbolic literature reacted against Naturalism, the writers wrote about the existence by using the language in an expressive, absurd and associating way - in France
Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, in Germany Stefan George and in Denmark Johannes Jørgensen, Sophus Claussen, Viggo Stuckenberg and Helge Rode.
KUNSTNERE/ARTISTS
Skovgaard, Joakim
"Kristus i de dødes rige", 1891-94, Statens Museum for Kunst/"Christ in the Land of the Dead", 1891-94, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Skovgaard, Joakim (1856-1933). Dansk maler, billedhugger og kunsthåndværker. Født og død i København. Ældste søn af P.C. Skovgaard. Han er mest kendt for udsmykningen af Viborg Domkirke med fresker fra Det Gamle og Det Nye Testamente. 
Joakim Skovgaard blev udlært som malersvend og sin første skoling udi i kunsten fik han hos sin far, der forberedte begge sine sønner (Joakim og Niels) til
Akademiet, hvor Joakim gik fra 1871-76. På Akademiets malerskole var hans lærere Jørgen Roed og Vermehren, de fik ingen væsentlig betydning for hans udvikling som maler. Under indtryk af P.S. Krøyers billeder på Charlottenborg i 1879 og følgende år bestemte han sig for at rejse til Paris for at få undervisning hos Léon Bonnat, hvor han var i vinteren 1880-81. I 1882 rejste Skovgaard til Italien over Tyskland til Firenze og videre til Rom, hvor han arbejdede i foråret 1883. Fra 1882-87 opholdt han sig ud over Italien også i Grækenland. Han studerede antikken, den tidligere kristne kunst, middelalderen og ungrenæssancen. I 1891 var Skovgaard medstifter af Den Frie Udstilling. Han var professor i dekorationskunst ved Akademiet fra 1909-21 og direktør samme sted fra 1920-23. I 1923 modtog han Thorvaldsens Medalje. I 1926 blev han æresborger i Viborg. Æresmedlem af akademiet i Helsingfors blev han i 1926, og i 1928 modtog han det svenske akademis Tessinmedalje i guld.
I en tid da naturalismen truede med at forankre dansk kunst i banal virkelighedsskildring malede Skovgaard sine bibelske billeder "
Englen rører vandet i Bethesda dam", 1887, Nasjonalgalleriet Oslo og "Kristus i de dødes rige",
1891-94. Billederne indvarslede bestræbelser på at genskabe det fortællende monumentalmaleri, som længe var forsømt i dansk kunst. I billederne ses symbolismens fokusering på det åndelige og religiøse. Guldaldermaleriets indhold og stil mødte han i faderens kunst og skoling, den franske naturalisme hos Bonnat, den fyldigere kolorit var inspiration fra Theodor Philipsen, den klassiske kunst i antikken og renæssancen lærte han at kende i Italien og Grækenland, og det kristne livssyn havde han med sig fra sit barndomshjem, et grundtvigiansk miljø, hvor salmedigtning og Bibellæsning havde stor betydning. Alt dette var de ingredienser han anvendte i sit billede "Englen rører vandet i Bethesda dam".
Skovgaards dekorative arbejder spænder over mosaikker og glasmalerier, keramiske arbejder, skulptur, gobeliner og bogkunst. Freskoudsmykning af bryllupssalen på Københavns Rådhus, påbegyndt 1929 fuldført efter Skovgaards død af hans medarbejdere. Gobeliner til bryllupssalen, 1929-33. Illustrationer til N.F.S. Grundtvig "Den signede Dag", 1886, og "Danske Folkeviser, 1903 sammen med Thorvald Bindesbøll.
Se Skovgaard-malerne.
1
"Ruiner af Propylæerne ved Athens Akropolis", 1884, Skovgaard Museet, Viborg.
"Ruins of the Propylaeum at Athens Acropolis", 1884, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Løven i Saharas ørken er frygteligere end tyrken", 1885, Skovgaard Museet, Viborg.
"The Lion in the Sahara Desert is more terrible than the Turks",
1885, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Kopi af bedende engle af Benozzo Gozzoli fra Palazzo Medici Riccardi i Firenze", 1886-87, Skovgaard Museet, Viborg.
"Imitation of Praying Angels by Benozzo Gozzoli from Palazzo Medici Riccardi, Florence", 1886-87,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
4 "En falk til jagten kan afrettes og fyrsters lyst tit deri sættes", 1887, Skovgaard Museet, Viborg.
"Falcon can be trained for hunting and often the Prince finds pleasure therein"
, 1887, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
5 Keramisk fad med Eva og slangen, 1888, Skovgaard Museet, Viborg, deponeret af Designmuseum Danmark.
Ceramic dish with Eve and the snake, 1888,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark, on loan from Designmuseum Danmark.
1 Vase med motiv af dreng i en båd, der fisker efter krabber, 1888, Skovgaard Museet, Viborg. Vasen er udført i en periode, hvor Joakim Skovgaard arbejdede sammen med Thorvald Bindesbøll samt andre kunstnere på Johan Wallmanns keramiske værksted i Utterslev. Blandt kunstnerne var Joakims søskende Niels og Susette Skovgaard, Theodor Philipsen og Elise Constantin-Hansen.
Vase with a boy in a boat fishing for crabs, 1888, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 Lågkrukke med gulvvaskende kvinde, 1888, Skovgaard Museet, Viborg.
Bowl
with lid with woman washing floor, 1888, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 Forstudie  til maleriet "Kristus i de dødes rige", 1892-95, Statens Museum for Kunst. Inspirationen til billedet var moderens yndlingssalme, Grundtvigs "I kvæld blev der banket på Helvedes port", 1837: "Sig rejste de fanger nu alle på stand, men dog for kun dybt at nedknæle. Velkommen, velsignet, vor frelsermand! det lød fra utallige sjæle." (Strofe 9).
Forstudiet måler 75,5 x 106 cm. Det store billede "Kristus i de dødes rige" er fra 1891-94 og måler 351,5 x 489 cm og kan også ses på Statens Museum for Kunst.
Preliminary painting for "Christ in the Land of the Dead", 1892-95, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4
"Bebudelsen", 1897, Helligåndskirken, København/"The Annunciation", 1897, Helligåndskirken (Church of the Holy Spirit), Copenhagen.
5 "Fra Classens have på Østerbro i København", 1898, Skovgaard Museet, Viborg.
"Classen's Garden, Copenhagen", 1898,
Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
1 "Interiør med moder ved barneseng", 1898, Skovgaard Museet, Viborg. På billedet af familiens hjem på Rosenvænget i København ses Joakims kone Agnete og i sengen formentlig datteren Signe.
"Interior. Mother at the Cot", 1898, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
2 "Portræt af arkitekten Thorvald Bindesbøll", 1902, Skovgaard Museet.
"Portrait of the Architect Thorvald Bindesbøll", 1902, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
3 "Eva og slangen", 1909, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Eve and the Serpent", 1909, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
4 Afstemningsplakat i forbindelse med Genforeningen trykt 8. marts 1920. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
Referendum Poster on the occasion of The Reunification of North Schleswig with the Kingdom of Denmark in 1920.
5
"Dragespringvandet", 1923, Rådhuspladsen i København af Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll.
"Dragon Fountain", 1923, Copenhagen Town Hall square, by Joakim Skovgaard and Thorvald Bindesbøll.
6 "Jomfru Elselil", 1929, Skovgaard Museet, Viborg/"Virgin Elselil", 1929, Skovgaard Museum, Viborg, Denmark.
Dommedag, 1925-27, stiftmosaik i apsis, Lund Domkirke.
Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke 1901-06
Joakim Skovgaard's decoration in Viborg Cathedral 1901-06
Skovgaards udsmykning erstattede F.C. Lunds udsmykning. Skovgaard skabte en folkelig Billedbibel. Billederne fremstår forenklede, fladebetonede og i primitivistisk stil. En stor del af freskerne i Domkirken er malet af assistenter efter Skovgaards anvisning, en af dem var Niels Larsen Stevns. De tekniske vanskeligheder var betydelige og Skovgaard og hans hjælpere rejste til Italien for at studere freskoteknik.
"Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke", af Erik Ågård og Johannes Aagaard, 2001, Religionspædagogisk Forlag.
Altertavlen i Skagen Kirke er er udført af Joakim Skovgaard i 1910.
Joakim Skovgaards søn Johan Thomas Skovgaard (1888-1977) har udført glasmaleri til Brøns Kirke.
1 Viborg Domkirke og Skovgaard Museet/Viborg Cathedral and Skovgaard Museum, Denmark.
2 Poul S. Christiansen, "Joakim Skovgaard maler al fresco i Viborg Domkirke", 1906, Skovgaard Museet, Viborg.
Poul S. Christiansen, "Joakim Skovgaard Paints al fresco in Viborg Cathedral", 1906, Skovgaard Museet, Viborg.
3 Uddrivelsen af Paradis/The expulsion from Paradise.
4 Syndfloden og Abraham der fører Isak til offerstedet på Moria bjerg", ca. 1905, udført af Skovgaard selv.
"Abraham Lead His Firstborn Son Isaac to Mt. Moriah to Sacrifice Him", c. 1905, by Skovgaard himself.
5 Styrkeprøven på Karmels bjerg, hvor profeten Elias udfordrede Baalspræsterne, der dyrkede frugtbarhedsguden Baal. Et bål skulle tændes, men der kom ingen ild fra Baal, men Elias bad til Gud, og han sendte ild.
Elijah on Mount Carmel.
6 Scener i hovedskibets loft (oppefra og ned): Englen Gabriel bebuder Jesu fødsel for MariaMaria hos Elisabeth - Jesu fødsel - Josef og Maria i templet, Jesusbarnet holdes af Simeon, der af Helligånden havde modtaget åbenbaring om, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Ved siden af Simeon står profetinden Anna - Jesu dåb.
Nave ceiling paintings.
1 Jesus helbreder den lamme mand/Jesus heals the paralyzed man.
2 Indtoget i Jerusalem/Jesus' entry into Jerusalem.
3 Den sidste nadver, 1901. Lammet er spist. Judas forræderen er på vej væk.
Tallet 12 symboliserer harmoni, f.eks. at være 12 til bords. I den sidste nadver var der 13 til bords, Jesus og de 12 disciple. Under nadveren afsløres det, at Judas vil forråde Jesus "en der dypper i samme fad som jeg". I Skovgaards freske forlader Judas bordet. Efter Judas' forræderi vælges en ny tolvtemand. 13 er én for mange ved bordet, og ifølge gammel tro eller overtro vil én dø inden året er omme, hvis der er 13 til bords.
The Last Supper
, 1901.
4 Kristus i stråleglans (mandorla = oval/mandelformet glorie)/Christ in mandorla (an almond shaped halo).
5 Dommedag/Judgment Day.
1 De 12 apostle ses i cirkelformen, i hjørnerne ses de 4 evangelister med deres symboler.
The apostles and the evangelists.
Willumsen, J.F. 
Willumsen, Jens Ferdinand (1863-1958). Dansk maler, keramiker, tegner, billedhugger, grafiker, arkitekt og fotograf. Willumsen blev født i København, hans forældre var værtshusholder og senere herreekviperingshandler Hans Willumsen (1835-1910) og Ane Kirstine Jensen (1836-1899). I 1890 giftede han sig med billedhuggeren Juliette Meyer, de blev skilt i 1902, og i 1903 giftede han sig med billedhuggeren Edith Wilhelmine Wessel, og i 1930'erne boede han sammen med den franske danser og maler Michelle Bourret.
Fra 1881-85 var Willumsen elev af
P.S. Krøyer Akademiet. Fra 1890-94 boede han i Paris, og i Pont-Aven i Bretagne mødte han den franske maler Paul Gauguin. Willumsens udgangspunkt i maleriet var naturalismen, senere blev han inspireret af Gauguins symbolisme. Willumsen var medstifter og medlem af Den Frie Udstilling, årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborgudstillingen.
Som keramiker udførte han stentøjsarbejder for hovedsageligt Bing & Grøndahl, som han var kunstnerisk leder af 1897-1900. Efter 1900 malede han en serie af monumentale ekspressionistiske malerier, hvor han skildrede relationen mellem menneske og natur.
Som arkitekt udførte han bl.a. tegninger til Den Frie Udstillings bygning og sit eget hus i Ryvangen. 
I slutningen af 1910'erne rejste han i Middelhavslandene. Hans rejser og studier af den græsk-spanske kunstner
El Greco fik stor betydning for hans malerier, farverne blev mere kraftfulde og intense. Under 2. verdenskrig flyttede Willumsen til Sydfrankrig, hvor han boede resten af sit liv. I 1930'erne foretrak han Venedig frem for Frankrig, han malede bylivet, bygninger og kanalerne. 
I 1947 fik han Thorvaldsens Medalje
Willumsen døde i Cannes og blev begravet i parken til til sit museum i Frederikssund.
Willumsen havde adskillige udstillinger udenfor Danmark først og fremmest i Skandinavien og Frankrig (Paris).
Willumsen, Jens Ferdinand (1863-1958). Danish painter, ceramic artist, draughtsman, sculptor, graphics artist, architect and photographer. He was born in Copenhagen, the son of a publican and later gentlemen's outfitter Hans Willumsen (1835-1910) and Ane Kirstine Jensen (1836-1899). In 1890 he married the sculptor Juliette Meyer, they were divorced in 1902 and in 1903 he married the sculptor Edith Wessel, from the 1930s he lived together with the French dancer and painter Michelle Bourret.

From 1881-85 he was apprenticed to P.S. Krøyer at The Royal Danish Academy of Fine Art in Copenhagen. From 1890-94 he lived in Paris, and in Pont-Aven in Bretagne he met the French painter Paul Gauguin. The starting point for his paintings were Naturalism, later he was influenced by Gauguin's Symbolism. Willumsen was co-founder and member of The Free Exhibition (a yearly Copenhagen art exhibition, founded in 1891 as a protest against the established academic Charlottenborg-exhibition). As ceramic artist he mainly designed and executed functional porcelain and stoneware in the Copenhagen porcelain factory Bing & Grøndahl - he became artistic leader of the factory from 1897-1900. After 1900 he painted a series of monumental expressionistic paintings, where he depicted the relation between human beings and nature. In the late 1910s he traveled in the Mediterranean countries - his journeys and studies of the Greek-Spanish artist El Greco had a great influence on his paintings, the colors became more powerful and intense, and a series of genre painting were painted with pure bright colors. During World War I Willumsen settled down in the South of France where he lived the rest of his life. In the 1930s he preferred Venice, Italy to France, he painted street life, buildings and the canals. He died in Cannes, France and was buried in the park of J.F. Willumsen's Museum in Frederikssund, Zealand, Denmark. He had several exhibitions outside Denmark first and foremost in Scandinavia and France (Paris).

J.F. Willumsens Museum i Frederikssund/J.F. Willumsens Museum, Frederikssund, North Zealand, Denmark.
Fantasifuglene fra Friluftsteatret i Ulvedalene i Jægersborg Dyrehave i Klampenborg. Fra 1910 blev der opført skuespil på Ulvedalsteatret. Willumsen tegnede teatret. Ved scenens sider stod i sommerperioden hans to fugleskulpturer, der da teatret lukkede, blev placeret foran Den Frie Udstillingsbygning på Oslo Plads i København. I dag står fuglene foran J.F. Willumsens Museum i Frederikssund.
The fantasy birds from the open-air theatre in Jægersborg Deer Park in Klampenborg North of Copenhagen. Today the birds are placed in front of J.F. Willumsens Museum in Frederikssund.
Udvalgte værker/Selected works - J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
"Kongesønnens bryllup", 1888-1949/"The Marriage of the King's Son", 1888-1949.
"Billede af livet på Paris' kajer", 1890/"Picture of Life on the Quays of Paris", 1890.
"Type på en Bretagnekone", 1890/"Typical Breton Woman", 1890.
"To gående koner", 1890/"Two Women Walking", 1890.
"Ægte kastanjer", 1891/"Real Chestnuts", 1891.
Det nyfødte barn, ses på "Familievase" fra 1891/The Newborn Child, at the "The Family Vase" from 1891.
"Jotunheim", 1892-93.

Drop Down Menu

"Det store relief", 1893-1928.
"The Great Relief", 1893-1928.
Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
"Refleksion", 1896/"Reflection", 1896.
To ørne. Gavludsmykning fra Willumsens ateliervilla i Hellerup, 1896/Two Eagles. Ornamentation from Willumsen's Studio House in Hellerup, 1896.
Askeurne med valmuer, 1897/Cinerary Urn with Poppies, 1897.
"Portræt af Jan og Bode Willumsen", 1897-98/"Portrait of Jan and Bode Willumsen", 1897-98.
"Buste af Edith Willumsen", 1898/Bust of Edith Willumsen", 1898.
Gravmonument, 1899, over J.F. Willumsens forældre Hans (1835-1910) og Ane Kirstine (1836-1899).
Monumentet blev opsat
på Vestre Kirkegård i København i 1901. Busterne er udført efter fotos, og den lille nøgne dreng, som skal forestille at være Willumsen selv, er udført efter skitse af hans rengøringshjælps lille søn. Under busterne ses kranse af ege- og bøgeløv som gentages i støbejernsrækværket, der omgiver gravstedet og i hvilke der indgår et "W" for Willumsen.

Sepulchral Monument to J.F. Willumsen's Parents.

"Kastanjetræer foran fjerne bjerge", 1901/"Chestnut Trees in front of Distant Mountains, 1901.
"Edith vandrer i bjergene", 1902/"Edith Walking in the Mountains", 1902.
"Edith på Grindelwald", 1903/"Edith at Grindelwald", 1903.
Model til gravmonument over Christian 9. og Dronning Louise, 1908. Willumsen fik ikke til opgave at udføre monumentet til gravkapellet i Roskilde Domkirke.

Model for The Grave Monument to King Christian IX and Queen Louise, 1908. The King's double sarcophagus in Roskilde Cathedral was not carried out by Willumsen.

Viggo Hørup. Willumsens monument over Viggo Hørup blev i 1908 opstillet i Kongens Have.
"En moders syn. To svævende drenge. Generalprøve", 1909/"A Mother's Vision. Two floating Boys. Rehearsal", 1909.
"Badende børn på Skagens Strand. Generalprøve", 1909/"Children Bathing, on the Skaw Beach. Rehearsal", 1909.
"Maleren og hans familie", 1912/"The Painter and His Family", 1912.
"I den bløde, den farverige sommernat", 1913/"In the Soft and Colourful Summer Night", 1913.
"En fysiker. Generalprøve", 1913/"A Physicist. Rehearsal", 1913.
Gravmæle over Agnete Pontoppidan, 1914.

Monumentet i bronze og granit over Agnete Pontoppidan, født den 21. april 1895 og død i en alder af 14 år, er udført i 1910 og placeret på Holmens Kirkegård. Den hvilende unge pige er iført draperet dragt og ligger på en oval sokkel. Gravstedet er omgivet af en hæk og foran indgangssiden er et støbejernsstakit hvori der indgår et Dagmarkors, der kan referere til Dronning Dagmars grav i Ringsted hvor et byzantinsk kors blev fundet.

Sepulchral Monument to Agnete Pontoppidan, 1914, who died at the age of 14.

"Brønden i Toledo", 1915/"The Well in Toledo", 1915.
"Ruiner af S. Cervantes - fæstningen uden for Toledo", 1916/"Ruins of S. Cervantes - Fortress outside Toledo", 1916
"Naturskræk. Efter stormen nr. 2", 1916/"Fear of Nature. After the Storm, No. 2", 1916.  
"Slaraffenvand", 1917.
"Aftensuppen", 1918/"The Evening Soup", 1918.
"Lola danser", 1921/"Lola Dancing", 1921.
"Den grønne pige", 1922/The Green Girl", 1922.
"Maleren modtager musikeren på Parnasset", 1923/"The Painter Welcoming the Musician at the Entrance to Parnassus", 1923.
"Lille pige læser i sin A.B.C., 1926/"Little Girl Reading her ABC Book", 1926.
"En ung pige. Mlle Lucienne. Nøgen overkrop", 1927/"Young Girl. Mlle Lucienne. Stripped to the Waist", 1927.
"Dukketeater. Anden malede skitse til hele billedet", 1928/"Toy Theatre", 2nd Sketch", 1928.
"Lille pige hører i en konkylie", 1929/"Little Girl Listening to Seashell", 1929.
"Moloen med S. Giorgio, Venedig. Mange figurer", 1930/"The Molo with San Giorgio. Venice. Many Figures", 1930.
"Sangen - Plastiken - Dansen", 1930/The Song - The Plastic Art - The Dance", 1930.
"Diana jager i den sorte skov", 1930/"Diana Hunting in the Dark Forest", 1930
"Musique sur la place le soir", 1931.
"Araber, får og tigger", 1931/"Arabs, Sheep and Beggar", 1931.
"Oppe på Campidoglio" [Kapitolhøjen], 1931/"Up on Campidoglio" [Capitoline Hill], 1931.
"På Piazza Navona", 1931/"On Piazza Navona", 1931.
"Bevæget. Mme Michelle Bourret" 1931/"Moved. Mme Michelle Bourret" 1931.
"Selvportræt", 1933/"Self-Portrait", 1933.
"Selvportræt i malerbluse", 1933/"Self-Portrait in Smock", 1933.
"Jægerpigen i skoven", 1934/"The Woman Hunter in the Forest", 1934.
"Michelle Bourret danser Valse Boston", 1935/"Michelle Bourret Dances the Valse Boston", 1935.
"Mont Blanc. Sen aften med halvmånen", 1937/"Mont Blanc. Late Evening with Half-Moon", 1937.
"Mont Blanc i gulligt skær. Sen aften", 1937/"Mont Blanc in Yellowish Glow", 1937.
Triologien Tizian døende (tre selvportrætter)/The Trilogy of Tizian Dying (Three self-portraits)

- "Stenstatuen. Ikke se, ikke høre, ikke ville", 1937. Kunstneren på sin grav med bind for øjnene, som han forsøger at trække af.
- "Himmelgåden", 1938. Kunstneren er genopstået og ses som halvt menneske og halv tiger.
- "Tizian døende. Tizians hoved. Studie efter naturen", 1935. Kunstneren har sluppet sine malerredskaber og svæver ind i en sort grotte.

"Pantheon i Rom. Måneskin", 1937/"The Pantheon in Rome. Moonlight".
"Skuespillerinde memorerer sin rolle i "Salome", 1938/"Actress Memorizing her Lines in "Salome", 1938.
"Tåger og sneklatter på bjerg", 1938/"Mist and Snow Patches on a Mountain", 1938.
"Kuglespillere. Provence", 1939-46/"Shot Putters. Provence", 1939-46.
"En ung dame. Michelle Bourret", 1940/"A Young Lady. Michelle Bourret", 1940.
"Ellemose", 1940.
"Tanagra", 1940.
"Fødselsdagskagen. En spøg", 1943/"The Birthday Cake. A Joke", 1943.
"Madame vander sin kål", 1943/"Madame Watering her Cabbage", 1943.
"Café de Provence", 1943.
"Dame leger med en sort kat", 1945/"Woman Playing with a Black Cat", 1945.
"Dame strikker ved et bord. En sort kat leger med garnnøglet", 1945.
"Woman Knitting at a Table. A Black Cat Plays with a Ball of Yarn"
, 1945.
"Hoved af en ung leende kvinde", 1946/"Head of a Young Woman Laughing", 1946.
"Den gamle kunstmaler og hans muse", 1947/"The Old Painter and his Muse", 1947.
"Englen over gravene", 1947/"The Angel above the Grave", 1947.
Christ Sacré-Coeur, 1950.
"Kristus med det hellige hjerte", 1951. Hjertet symboliserer Jesu kærlighed og lidelse/"The Sacred Heart of Jesus", 1951.
Udvalgte værker/Selected works - Øvrige kunstsamlinger/other art collections
"Interiør fra en smedje", 1885. Davids Samling, København/"Interior of a Smithy", 1885. The David Collection, Copenhagen.
"Den gamle fattiggård i Hestemøllestræde" [Helsingør], 1888. Davids Samling, København.
"The Old workhouse in Hestemøllestræde"
[Elsinore]. The David Collection, Copenhagen.
"Vinderdag på Montmartre", 1889, Statens Museum for Kunst/"Montmartre. Winter", 1889, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Slagterbutik ved Nikolaj Tårn", 1890. Davids Samling, København.
"
Butcher's Shop near Nikolaj Tower", 1890. The David Collection, Copenhagen.
"Stenbrydere i en frodig bjergegn", 1891, Statens Museum for Kunst.
 
"Quarrymen in a Fertile Mountain", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Syngende amerikansk pige, Lola", 1896, Statens Museum for Kunst.

"Lola, A Young American Girl Singing", 1896, National Gallery of Denmark, Copenhagen.

"Samhørighed. Stående mand og kvinde", 1899, Statens Museum for Kunst.
"Solidarity. Standing Man and Woman", 1899,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Pottemagervasen", 1900. Davids Samling, København/"Pottery Vase", 1900. The David Collection, Copenhagen.
"Dreng, der står på ét ben og stryger strømpen af", 1902. Akvarel. Davids Samling, København.
"Boy standing on one leg takes off his sock", 1902. Watercolour. The David Collection, Copenhagen.
"En bjergbestigerske", 1902. Akvarel. Davids Samling, København.
"A Female Mountaineer", 1902, watercolour. The David Collection, Copenhagen.
"Løbende kvinde og barn. Studie", 1905, Statens Museum for Kunst.
"A Woman and her Child, Running", 1905,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Norsk tømmerhytte med sne", 1906, Statens Museum for Kunst.
 
"Norwegian Timber House with Snow", 1906, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Model til fuglene på Friluftsteatret i Ulvedalene i Dyrehaven ved København, 1910. Davids Samling, København.
Model for the birds to the open-air theatre in Dyrehaven in Klampenborg North of Copenhagen, 1910. The David Collection, Copenhagen.
Bohr familiens gravsted, Assistens Kirkegård, København. Monumentet blev bestilt i 1911 af lægen Christian Bohr (1855-1911) far til fysikeren Niels Bohr (1885-1962) og matematikeren Harald Bohr (1887-1951).

Det søjleformede monument i nybarok/skønvirke stil krones øverst af en laurbærkrans og mørkets og visdommens symbol, en ugle - uglen ligger i sin rede og under reden ses dens æg.
The Bohr family grave.

"En bjergbestigerske", 1912, Statens Museum for Kunst/"A Female Mountaineer", 1912, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Ved en gammel byport i Taormina", 1914, Statens Museum for Kunst.
"An Old Town Gate. Taormina", 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Sophus Claussen læser sit digt Imperia for Helge Rode og Willumsen", 1915, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"Sophus Claussen Reading his Poem Imperia for Helge Rode and Willumsen", ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
"Krigsinvalider", 1928, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg. De sortklædte mannequindukker foran billedet er fra udstillingen af modeskaberen Erik Mortensens kreationer på KUNSTEN i 1989.
"Disabled Servicemen", 1928, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg. The two dummies dressed in black are from the exhibition of the fashion designer Erik Mortensen's creations at KUNSTEN in 1989.
"Halmbroen (Ponte della Paglia) i Venedig. Nat", 1934, Statens Museum for Kunst.
"The Straw Bridge in Venice. Night", 1934, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Nielsen, Ejnar
(1872-1956). Dansk maler og professor ved Kunstakademiet 1920-30. Landskaber og opstillinger, monumentale symbolistiske billeder. Inspireret af Karl Isakson, hvilket betød, at de dystre farver, han ellers havde brugt, blev erstattet af lysere farver.
Udvalgte værker/Selected works
"Den syge pige", 1896, Statens Museum for Kunst/"The Sick Girl", 1896, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"Og i hans øjne så jeg døden", 1897, Statens Museum for Kunst/"And in His Eyes I Saw Death", 1897, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
"En skrædder", 1917, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg/"A Taylor", 1917, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.
"Mand og kvinde", 1917-19, Statens Museum for Kunst/"Man and Woman", 1917-19, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Guldmosaik i portrummet under Stærekassen, Det Kongelige Teater.
Golden mosaic portal, Stærekassen (starling nesting box) The Royal Danish Theatre Copenhagen.
Slott-Møller, Harald
(1864-1937). Dansk maler. Hans tidlige billeder var realistiske, senere arbejder var symbolistisk dekorative. Slott-Møller var medstifter af "Den Frie Udstilling", en årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen. I 1890'erne lavede han udkast til møbler, smykker og bogbind. Fra 1902-06 var han kunstnerisk leder af Aluminia, en dansk fajancefabrik, oprettet 1863, som i 1882 overtog Den Kongelige Porcelainsfabrik, og i 1911 blev navnet til Den Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia. Gift med kunstneren Agnes Slott-Møller.
1 "Fattigfolk. I dødens venteværelse", 1888, Statens Museum for Kunst.
"Poor People. In Death's Waiting Room", 1888, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Dansk landskab", 1891, Statens Museum for Kunst/"Danish Landscape", 1891, National Gallery of Denmark.
3 "Adam og Eva", 1891, Statens Museum for Kunst/"Adam and Eve", 1891, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 Påfuglevasen, 1902-06, Skovgaard Museet, Viborg. Vasen er fremstillet på Aluminia (nu Royal Copenhagen). Slott-Møller var kunstnerisk rådgiver for Aluminiafabrikken fra 1902-06.
5 Marinevase, 1903, Skovgaard Museet, Viborg. Vasen er fremstillet på Aluminia (nu Royal Copenhagen).
6 "Paolo og Francesca", 1905, Statens Museum for Kunst.
7 "Pigen, der finder guldhornet", 1906, Museum Sønderjylland. I 1639 fandt den unge kniplerske Kirsten Svendsdatter det første af de to guldhorn, der er fra omkring 400 e.Kr. og fundet i Gallehus nær Møgeltønder.
"The Girl Who Finds the Golden Horn", 1906, Museum Sønderjylland (Museum Southern Jutland), Denmark. In 1639 a young lace maker named Kirsten Svendsdatter found the first of the two Golden Horns of Gallehus made around 400 AD.
Christiansen, Poul S.
"Dante og Beatrice i paradiset", 1893, Statens Museum for Kunst. Om Dante Alighieri, klik her.
"Dante and Beatrice in Paradise", 1893, National Gallery of Denmark, Copenhagen
"Kirsebær i en frugtskål. Cività d'Antino", 1905, Statens Museum for Kunst.
"Cherries in a Fruit Bowl", 1905, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Christiansen, Poul Simon (1855-1933). Dansk maler. Landskabsbilleder, portrætter, historiske, bibelske og mytologiske figurbilleder. Store landskabsbilleder med danske og italienske motiver. Han udstillede på Charlottenborg og Den Frie Udstilling, som han fra 1895 var medlem af. I 1923 modtog han Thorvaldsens Medalje. Fra 1925-28 var han vicedirektør ved AkademietChristiansen blev født i Hundevad på Nordfyn og døde i København. Moderen var grundtvigianer, interesserede sig for læsning, sang og naturen. Efter udstået læretid som møllebygger kom Christiansen i efteråret 1876 på Emdrupborg højskole, hvor han hørte kunst- og litteraturhistorikeren Sigurd Müllers foredrag om litteratur og kunst og deltog i gennemgangen af malerierne i Den Kongelige Malerisamling på Christiansborg (nu Statens Museum for Kunst). Det gik ved den lejlighed op for ham at kunsten var et kald, men han fulgte faderens ønske og påbegyndte læreruddannelsen ved Blågårds Seminarium i København. Via landskabsmaleren Ludvig Kabell (1853-1902) var han blevet introduceret for Joakim og Niels Skovgaard, et møde der blev afgørende. Christiansen opgav studierne og blev elev på Zahrtmanns Skole 1885-90, hvor også Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen var elever (Fynboerne). Christiansen regnes for en af Fynboerne og er repræsenteret på Faaborg Museum, men han var ikke fynbo i samme forstand som Hansen, Syberg og Larsen. Dels var der forskelle i kunstsyn og fynske motiver optog ikke Christiansen. 
Christiansen havde vanskeligt ved at sælge sine billeder, han levede i mange år som en fattig kunstner. I 1891 havde han sat fem malerier på auktion, de indbragte i alt 30 kr. Han havde søgt Akademiet om økonomisk bistand, men havde gang på gang fået afslag, på noget så formentlig økonomisk overkommeligt som en rejse til Faxe, hvor han ønskede at gøre studier ved Vemmetofte strand. Kabells far, der var præst og næsten blind, kom ham til undsætning, han engagerede Christiansen som højtlæser for 50 øre i timen. Blandt de værker han læste højt af var
Dantes "Guddommelige komedie", et værk der inspirerede til Christiansens senere Dantebilleder.
Christiansen rejste ofte i Italien og opholdt sig med Zahrtmann i den danske kunstnerkoloni i Civita d'Antino, Abruzzo. De stærkt komponerede billeder fra Civita d'Antino, de danske landskaber med den lyse kolorit og portrættet af vennen Niels Larsen Stevns gjorde Christiansen til en væsentlig figur i dansk kunst.
I tre år, fra 1902-04, var Christiansen hver sommer i Viborg.
Joakim Skovgaard
havde fået overdraget udsmykningen af domkirken, og det var for Christiansen en så stor begivenhed, at den måtte han selv være vidne til. Han har gengivet arbejdsprocessen i domkirken i billedet "Maleren Joakim Skovgaard med sine hjælpere maler al fresco i Viborg Domkirke", 1902, privateje. På billedes ses Joakim Skovgaard og hans hjælpere Niels Larsen Stevns, Arne Lofthus og Johan Mielche. I Karby kirke på Mors malede Christiansen i 1910 et maleri af Kristus og en skriftklog, som indsattes i bruskbarokaltertavlen fra 1690.
1 "Fra Karise-egnen ved pinsetid", 1894, Davids Samling, København/"From Karise at Whitsuntide", 1894, The David Collection, Copenhagen.
2 "Zahrtmanns malerskole", ca. 1899, ARoS Aarhus Kunstmuseum/"Zahrtmann's School of Art", c. 1899, ARoS Aarhus Art Museum, Denmark.
3 "Portræt af Johan Rohde", 1900-03, Davids Samling, København/"Portrait of Johan Rohde", 1900-03, The David Collection, Copenhagen.
4 "Sydeuropæisk bjerglandskab med hyrde i forgrunden", 1905.
"Southern European Mountain Landscape with a Shepherd in the Foreground", 1905.
5 "Joakim Skovgaard maler al fresco i Viborg Domkirke", 1906, Skovgaard Museet, Viborg.
"Joakim Skovgaard Paints al fresco in Viborg Cathedral", 1906, Skovgaard Museet, Viborg.
Tegner, Rudolph  se separat side/View separate page
Rudolph Tegners Museum og Statuepark i naturområdet Rusland ved Dronningmølle.
Stevns, Niels Larsen
H.C. Andersen, Thorvaldsen og Oehlenschläger som gæster på herregården Nysø. Baronessen på Nysø, Christine Stampe, samlede kunstnere om sig. I 1839 opførte hun et atelier til Bertel Thorvaldsen. Han ses ved siden af Andersen. Bag baronessen ses Oehlenschläger. Mindehallen i H.C. Andersens Hus.
H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen and Adam Oehlenschläger visit Nysø Manor. Memorial Hall in The Hans Christian Andersen House.
Stevns, Niels Larsen (1864-1941). Dansk maler og billedhugger. Født i Gevnø ved Store Heddinge og død på Frederiksberg. Han kom fra fattige kår, hans far var tækkemand. Hans hjemegn var præget af grundtvigiansk livssyn og liberal tankegang. Stevns blev uddannet som husflidslærer (billedskærerarbejde). Under et ophold på På Vallekilde højskole besluttede han at blive malersvend og kom på teknisk skole hos maleren og tegnelæreren Holger Grønvold (1850-1923). Fra 1886-87 deltog han i undervisningen på Akademiet med Axel Hou som lærer, og derefter på Zahrtmanns skole - Kunstnernes Frie Studieskoler, som blev oprettet i 1882 som protest mod Akademiets forældede form. Stevns debuterede på Charlottenborg i 1889. Fra 1905 til sin død udstillede han på Den Frie Udstilling. Han var assistent hos Joakim Skovgaard med dekorationen af Viborg Domkirke og assisterede Niels Skovgaard som stenhugger. I 1916 udstillede han på Kunstnernes Efterårsudstilling. I 1933 modtog han Thorvaldsens Medalje.
Stevns hørte til
Fynboernes generation og fik som de den væsentligste del af sin maleriske uddannelse på Zahrtmanns skole, men gennem sit mangeårige samarbejde med Joakim Skovgaard indviedes han i Skovgaardtraditionen og fik en grundig skoling i monumentalmaleriet. Han var tidligt klar over, at han ville male historiske billeder og en betydelig del af hans produktion blev præget af motiver fra Bibelen, historien
eller litteraturen. Hans interesse for disse emner var betinget både af hans dramatiske sans, hans udprægede situationsfornemmelse og hans psykologiske indføling. Han malede imidlertid også talrige landskabsbilleder og studiet af naturen kom til at præge hans forhold til farven. På dette område brød han efterhånden med Zahrtmannskolens og Fynboernes grundideer. Han gjorde sig mere og mere fri af naturskildringen, han ville være lysmaler i den forstand, at han så det som sin opgave at gengive lysets flygtighed. Med årene fik hans farve en strålende lyskraft og i behandlingen af form og rum og i skildringen af figurer i bevægelse nåede han i sine dekorative opgaver en udtryksfuldhed og en stor dramatisk spænding. I sin videre stræben mod modernismen lod han sig inspirere af græsk arkaisk kunst og af van Gogh og Cézanne.
1 "Den blinde råber efter Kristus", 1910, Statens Museum for Kunst.
"The Blind Cried Out to Jesus", 1910, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 "Kristus helbreder en spedalsk", 1913, Skovgaard Museet/"Christ Heals a Leper", 1913, Skovgaard Museum, Viborg.
3 "Den gode hyrde", 1921, Hvam Kirke/"The Good Shepherd", 1921, Hvam Church.
4 "Kristi genkomst over Ranum", 1921, Ranum Kirke/"The Second Coming of Christ over Ranum", 1921, Ranum Church.
5 "Selvportræt", 1941, Statens Museum for Kunst/"Self-Portrait", 1941, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Mindehallen i H.C. Andersens Hus. Fresker af Niels Larsen Stevns
De otte fresker, udført i 1930, viser episoder fra Andersens liv som er beskrevet i hans selvbiografi "Mit Livs Eventyr".
Memorial Hall in The Hans Christian Andersen House. Frescoes by the Danish artist Niels Larsen Stevns
The eight frescoes, executed in 1930, are showing episodes from the life of Andersen as described in his autobiography "My Life as a Fairytale".
1 Scene fra H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. Lille Hans Christian og hans forældre Hans Andersen (1782-1816) og Anne Marie Andersdatter (ca. 1774-1833) er beskæftiget ved bordet i stuen, der også fungerede som soveværelse og værksted for faderen, der var skomager. I freskens forgrund ses sko, værktøj og læster, som refererer til faderens profession som skomagersvend hos en mester og senere friskomager/friskomester med ret til at ansætte svende (friskomager står uden for skomagerlauget).
Scene from Hans Christian Andersen's childhood home in Munkemøllestræde. Little Hans Christian and his parents Hans Andersen (1782-1816) and Anne Marie Andersdatter (c. 1774-1833) are sitting at the dining table in the living room,
which also served as bedroom and workshop for the father who was a shoemaker. In the fresco's foreground are shoes, tools and a pair of wooden lasts referring to Hans Andersen's profession.
2-3 Afrejsen fra Odense 1819. Den 8. juli 1819 blev den 14-årige H.C. Andersen konfirmeret i Odense Domkirke, og den 4. september samme år rejste han med postvognen til København. I afskedsscenen ses postvognen, der holder uden for byporten. Forrest tager Andersen afsked med sin farmor Anne Cathrine Nommensdatter (1745-1822). Den rygvendte kvinde, der venter på at postvognen kører er Andersens mor. Inde i vognen ses Andersen. Kusken på postvognen holder posthornet i sin hånd og er klar til at blæse til afgang.

H.C. Andersen var tynd og ca. 185 cm høj, dvs. betydelig højere end sine samtidige.
Han var meget forfængelig. Han holdt meget af at se sig selv i spejlet. Han vakte opsigt ved sit kejtede væsen, ofte lo folk af ham, hvilket ikke genere ham.
Ifølge teaterinstruktøren William Bloch (1845-1926) var Andersens arme og ben uforholdsmæssig lange og tynde, hans hænder var brede og flade og hans fødder af uhyre dimensioner og næsen var romersk af form, men så stor, at den ligesom beherskede hans ansigt.
Den tyske pianistinde Clara Schumann mødte Andersen i 1842, dels til koncerter hun gav i København samt til middagsselskaber. Hun skrev i et brev til sin mand komponisten Robert Schumann, at Andersen er den hæsligste mand, der kan findes, men han ser meget interessant ud og har et poetisk barnligt sind.


Hans Christian Andersen's departure from Odense 1819. On July 8, 1819 the 14-year-old Andersen was confirmed in Odense Cathedral, and September 4 the same year he traveled by stagecoach to Copenhagen. In the parting scene the stagecoach is outside the city gate. In the foreground Andersen says goodbye to his grandmother Anne Cathrine Nommensdatter (1745-1822). The woman seen from the back, waiting for the to stagecoach to start, is Andersen's mother. Andersen is sitting inside the wagon. The driver holds the post horn in his hand ready to blow for departure.

H.C. Andersen was thin and about 1.85 metres tall
, significantly higher than his contemporaries. He was very vain about his appearance. He loved to look at himself in the mirror. Often people laughed, which did not bother him, becauce he was so tall and gawky, had a big nose and big feet.
4 H.C. Andersen eksamineres af H.C. Ørsted, 1829.
Hans Christian Andersen is examined by Hans Christian Ørsted, 1829. Ørsted (1777-1851) was a Danish physicist and chemist who discovered that electric currents create magnetic fields, an important aspect of electromagnetism.
5 H.C. Andersen og Henrik Hertz i Neapel (Napoli), 1833. Andersen ses til højre. Vulkanen Vesuv er i udbrud.
Hans Christian Andersen and the Danish poet and playwright Henrik Hertz in Naples. In the background is Mount Vesuvius in Eruption.
1 H.C. Andersen og Henrik Hertz i Neapel (Napoli), 1833. Andersen ses til højre. Vulkanen Vesuv er i udbrud.
Hans Christian Andersen and the Danish poet and playwright Henrik Hertz in Naples. In the background is Mount Vesuvius in Eruption.
2-3 H.C. Andersen læser eventyr for familien Collin i gårdhaven ved Collins hus i København. Jonas Collin ses med høj hat, han var Andersens mæcen. Den stående kvinde er Collins datter Louise, som Andersen var forelsket i. I døråbningen ses Collins søn Edvard, som ikke ville være dus med Andersen.
Hans Christian Andersen is reading a fairytale for members of the Collin family. Jonas Collin with top hat was Andersen's patron. The standing woman is Collin's daughter Louise, who Andersen was in love with.
4-5 H.C. Andersen, Thorvaldsen og Oehlenschläger som gæster på herregården Nysø. Baronessen på Nysø, Christine Stampe, samlede kunstnere om sig. I 1839 opførte hun et atelier til Bertel Thorvaldsen. Han ses ved siden af Andersen. Bag baronessen ses Oehlenschläger.
H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen and Adam Oehlenschläger visit Nysø Manor.
1 Jenny Lind synger for arvestorhertug Karl Alexander og Andersen i Weimar 1846. Andersen var forelsket i den svenske nattergal Jenny Lind, men hun gengældte ikke hans følelser.
Jenny Lind sings for Hereditary Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach Charles Alexander
and Hans Christian Andersen in Weimar 1846. Andersen was in love with the Swedish Nightingale Jenny Lind, but she did not return his feelings.
2-4 Fakkeltoget til Odense Bys Æresborger 6. december 1867. Hjemkommet til Odense udnævnes Andersen til æresborger. Han ser på fakkeltoget fra rådhusvinduet. Som barn blev Andersen spået, at Odense skulle illumineres til hans ære, og spådommen er gået i opfyldelse.
Torchlight Procession to The Honorary Citizen of Odense December 6, 1867.
5 Mindehallen rejstes 1929-30. Odense by erhvervede grunden. Fabrikant Th.B. Thrige skænkede bygningen. Ny Carlsbergfondet og en kreds af borgere bekostede udsmykningen.
The Memorial Hall was built 1929-30.
Van Gogh, Vincent
"Oliventræer", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Olive Trees", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Langloisbroen ved Arles", 1888, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln.
"
Langlois Bridge at Arles"
, 1888, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Cologne.
Langloisbroen ved Arles/Langlois Bridge at Arles.
Van Gogh, Vincent Willem (1853-1890). Hollandsk maler, født i Groot-Zundert i Holland som søn af en præst i den hollandske reformerte kirke Theodorus van Gogh og Anna Cornelia Carbentus. Van Goghs første møde med kunsten var, da han arbejdede i kunsthandelen Goupil & Co. i Haag, der var grundlagt af hans onkel Vincent - hans bror Théo (Theodorus) van Gogh arbejdede senere for det samme firma, som agent for firmaet arbejdede van Gogh i dets afdelinger i Bruxelles, London og Paris.  
I Haag i august 1872 begyndte Vincent at skrive breve til Theo, deres korrespondance fortsatte i næsten 18 år - brevene er en væsentlig kilde til forståelse af hans liv og kunst.
Van Gogh ønskede at blive præst som sin far, han prøvede at komme ind på teologistudiet men det lykkedes ikke. Fra 1878-80 var han prædikant i Borinage, et kulmineområde i Belgien, det var i denne periode, han besluttede, at han ville være kunstner.
Van Gogh var inspireret af
Millets og Daumiers arbejder, og hans første motiver var hovedsageligt landlivet og arbejdende mennesker, og farveholdningen var mørk og dyster.
Han boede i Bruxelles og forskellige steder i Holland, før han flyttede til Paris i 1886 for at bo sammen med sin bror Théo. I Paris lærte han impressionismen at kende, og dens malemåde prægede hans senere billeder. Han arbejdede kort tid i Fernand Cormons atelier, hvor han mødte Toulouse-Lautrec, og i Paris mødte han også Bernard,
Degas, Gauguin, Pissaro og Signac
. I 1888 flyttede han til Arles i Sydfrankrig hvor han udviklede sin personlige stil med lyse klare farver og brede penselstrøg, motiverne var landskaber, portrætter, opstillinger og interiører. Han fik betydning for fauvister og ekspressionister.

Paul Gauguin og van Gogh indledte et samarbejde i Arles i 1888, men oplevede voldsomme uoverensstemmelser, og van Gogh truede Gauguin med en barberkniv, og efterfølgende, i dyb anger, skar van Gogh et stykke af sin venstre øreflip, pakkede det ind i en avis og sendte det til en prostitueret ved navn Rachel.  
I 1888 havde van Gogh det første af mange psykiske sammenbrud - ikke desto mindre fortsatte han med at male.
I 1890 blev van Gogh inviteret til at udstille med kunstnergruppen Les Vingt (de tyve) i Bruxelles, og på udstillingen solgte han sit første billede - samme år var han repræsenteret på Salon des Indépendants i Paris. 
Van Gogh begik selvmord 37 år gammel, han skød sig selv den 27. juli 1890, og han døde to dage senere i Auvers-sur-Oise i Frankrig.
Rijksmuseum Vincent van Gogh åbnede i Amsterdam i 1973.

Se fotos fra Arles.

Van Gogh, Vincent Willem (1853-1890), Dutch painter, born in Groot-Zundert in the Netherlands as the son of a pastor in the Dutch Reformed Community Theodorus van Gogh and Anna Cornelia Carbentus.
Van Gogh's first exposure to art was when he worked at the Hague gallery of the French art dealers Goupil & Co. - founded by his uncle Vincent, his brother the art dealer Théo (Theodorus) van Gogh later worked for the same company. As an
agent of the company van Gogh worked in its branches in Brussels, London and Paris. In August 1872, from the Hague, Vincent begun writing letters to Theo, their correspondence continued for almost 18 years. Van Gogh wished to become a clergyman like his father, so he tried to enroll in a theology school, but was refused admittance. From 1878-80 he was a preacher in the Borinage, a coal mining district in Belgium, during this period he decided to become an artist. Van Gogh was influenced by the works of Jean François Millet and Honoré Daumier, and his early subjects were primarily peasants depicted in dark colors.
He lived in Brussels and in various parts of the Netherlands before moving to Paris in 1886 to live with his brother Théo. Van Gogh worked briefly at Fernand Cormon’s atelier, where he met Henri de Toulouse-Lautrec and in Paris his also met Emile Bernard,
Edgar Degas, Paul Gauguin, Camille Pissaro, and Paul Signac.
In 1888 he moved to
Arles, where he depicted the Provençal landscape and people. 
In October Paul Gauguin joined him, but their differences lead to disputes in matters of art and their relationship deteriorates. In December, after a violent dispute, where van Gogh threatened Gauguin with a razor, van Gogh the same night, in deep remorse, cut a part of his left earlobe, wraps it in a newspaper and sends it to a prostitute called Rachel.

In 1888 Van Gogh suffered the first of a numerous mental breakdowns - nevertheless he continued to paint. 
In 1890, van Gogh was invited to exhibit with Les Vingt in Brussels, where he sold his first painting, the same year he was represented at the Salon des Indépendants in Paris. Van Gogh committed suicide at the age of 37, he shot himself on July 27, 1890, and died two days later on July 29 in Auvers-sur-Oise, France.
The Rijksmuseum Vincent van Gogh was opened in
Amsterdam in 1973.
Photos of Arles
.

1 "Hustage", udsigt fra van Goghs atelier i Haag, 1882, privateje/"Rooftops", view from van Gogh's atelier, The Hague, 1882, private collection.
2 "Kartoffelspiserne", 1885, Van Gogh Museet, Amsterdam/"The Potato Eaters", 1885, Van Gogh Museum, Amsterdam.
3 "Moulin de la Galette, Montmartre, Paris", 1886, Alte Nationalgalerie, Berlin.
4 "Druer, citroner, pære og æbler", 1887, Art Instistute of Chicago/"Grapes, Lemons, Pears, and Apples", 1887, Art Instistute of Chicago
5 "Far Tanguy" (Le Père Tanguy), 1887, Musée Rodin, Paris. Tanguy, var kunsthandler på Montmartre. Van Gogh har portrætteret Tanguy i flere versioner.
"Father Tanguy" (Le Père Tanguy), 1887, Musée Rodin, Paris.
1 Et par støvler", 1887, Baltimore Museum of Art BMA/"A Pair of Boots", 1887, Baltimore Museum of Art BMA
2 "Sko", 1888, Metropolitan Museum of Art, New York/"Shoes", 1888, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Stuehus i Provence", 1888, National Gallery of Art, Washington D.C./"Farmhouse in Provence", 1888, National Gallery of Art, Washington D.C.
4 "Digterens have", 1888, Art Instistute of Chicago/"The Poet's Garden", 1888, Art Instistute of Chicago.
5
Paul Gauguin "Van Gogh maler solsikker", 1888, Van Gogh Museet, Amsterdam. 
Paul Gauguin "Van Gogh Painting Sunflowers", 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam.
1 "Paul Gauguins lænestol", 1888, Van Gogh Museet, Amsterdam/"Paul Gauguin's Armchair", 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam.
2
"Caféterrasse ved nattetide" (Place du Forum)", 1888, Kröller-Müller Museet, Otterlo, Holland. 
"Terrace of a café at night (Place du Forum)", 1888, The Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.
3 "Vase med tolv solsikker", 1888, Neue Pinakothek, München/"Vase with Twelve Sunflowers", 1888, Neue Pinakothek, Munich.
4 "Natcafé", 1888, Yale University Art Gallery, New Haven/"The Night Café", 1888, Yale University Art Gallery, New Haven.
5 "Portræt af postbudet Joseph Roulin", 1888, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz.
"Portrait of the Postman Joseph Roulin", 1888, Museum of Art, Winterthur, Switzerland.
1 "Portræt af Joseph Roulin", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Portrait of Joseph Roulin", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
2
"Selvportræt med forbundet øre", 1889, The Courtauld Institute of Art, London.
"Self-Portrait With a Bandaged Ear", 1889, The Courtauld Institute of Art, London.
3 "Stjernenat", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Starry Night", 1889, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
4 "Hvedemark med Cypresser", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
"Wheat Field with Cypresses", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
5 "Kvinde plukker oliven", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York/"Women Picking Olives", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.
1 "Vuggevise (Kvinde vugger en vugge: Augustine-Alix Pellicot Roulin, 1851-1930)", 1889, Metropolitan Museum of Art, New York.  
"La Berceuse (Woman Rocking a Cradle: Augustine-Alix Pellicot Roulin, 1851-1930)", 1889,
Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Soveværelset", 1889, Art Instistute of Chicago/"The Bedroom", 1889, Art Instistute of Chicago.
3 "Landskab med figurer", 1889, Baltimore Museum of Art BMA/"Landscape with Figures", 1889, Baltimore Museum of Art BMA.
4 "Kirken i Auvers", 1890, Musée d'Orsay, Paris/"The Church in Auvers", 1890, Musée d'Orsay, Paris.
5 "Udsigt over Auvers", 1890, Tate Gallery, London/"View at Auvers", 1890, Tate Gallery, London.
1 "Roser", 1890, Metropolitan Museum of Art, New York/"Roses", 1890, Metropolitan Museum of Art, New York.
2 "Roser", 1890, National Gallery of Art, Washington D.C./"Roses", 1890, National Gallery of Art, Washington D.C
3 "Iriser", 1890, Metropolitan Museum of Art, New York/"Irises", 1890, Metropolitan Museum of Art, New York.
4 "Grønne hvedemarker, Auvers", 1890, National Gallery of Art, Washington D.C.
"Green Wheat Fields, Auvers", 1890, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Drankerne", 1890, Art Instistute of Chicago/"The Drinkers", 1890, Art Instistute of Chicago.
Gauguin, Paul
"Det hellige bjerg", 1892, Philadelphia Museum of Art/"The Sacred Mountain", 1892, Philadelphia Museum of Art.
"Opstilling med tre hundehvalpe", 1888, MoMA, New York.
"Still Life with Three Pupppies", 1888,
MoMA, New York.
"Ryttere på stranden", 1902, privat samling.
"Riders on the Beach", 1902, private collection.
Gauguin, Paul (1848-1903). Fransk postimpressionist og symbolist. Gift med den danske Mette Gad (1850-1920). Sømand, senere bankmand. Gauguin var inspireret af impressionisterne og elev af Pissarro. Modellering og perspektiv erstattet af flader, forenklede former adskilt af kraftige konturer og ikke naturlige, men symbolske, klare farver. Romantisk tankegang, tilbage til naturen. Skabte retningen synthetisme, en forenklet form for symbolisme med store farveflader og kraftige konturer. 1888 sammen med van Gogh i Arles. Rejste til Tahiti i 1891. Romanen "Noa-Noa" (1893) om tiden på Tahiti. Han forenklede sin malemåde inspireret af orientalsk og primitiv kunst.
Gauguin, Paul (1848-1903). French painter, married to the Danish woman Mette Gad (1850-1920).
1 "Vandmølle i Pont-Aven", ca. 1882, Ny Carlsberg Glyptotek, København/"Water Mill in Pont-Aven", c. 1882, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
2 "Synet efter prædiken - Jacobs kamp med Englen", 1888, National Gallery of Scotland, Edinburgh.

"The vision after the sermon - Jacob's fight with the Angel", 1888, National Gallery of Scotland, Edinburgh.

3 "Opstilling med tre hundehvalpe", 1888, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Still Life with Three Pupppies", 1888,
MoMA, Museum of Modern Art, New York.
4 "Kvinde med blomst", 1891, Ny Carlsberg Glyptotek, København/"Woman with a Flower", 1891, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
1 "Areoiernes frugt", 1892, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"The Seed of the Areoi", 1892, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
2 "Den dødes ånder holder vagt", 1892, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo.
"The Spirit of the Dead Keeps Watch", 1892, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo.
3 "Kvinde med mangofrugt", 1892/"Woman with Mango", 1892.
4 "Hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor er vi på vej hen?", 1897, Boston Museum of Fine Arts.
"Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?", 1897, Boston Museum of Fine Arts.
5 "Kaffemøller", 1930, Kunstmuseum Winterthur, Schweiz/Pierre Bonnard, "Coffee Mills", 1930, Museum of Art, Winterthur, Switzerland.

Klimt, Gustav
"Kysset", 1907, Belvedere Museet, Wien/"The Kiss", 1907, The Belvedere Museum, Vienna.
Klimt, Gustav (1862-1918). Østrigsk maler, plakatkunstner, illustrator og designer, han blev født i Baumgarten ved Wien, og han døde i Wien. Klimts arbejder var symbolistiske organiske dekorative kompositioner, ofte med baggrund i guld og mosaikmønstre - brugen af guld og mosaik var inspireret af ægyptisk, minoisk, klassisk græsk og byzantinsk kunst. Klimt var også inspireret af Dürers kobberstik, senmiddelalderlig europæisk maleri, Jugendstilen og japanske træsnit. Han udførte kun få billeder på lærred, han foretrak vægmaleriet og den dekorative kunst. Klimts arbejder vakte anstød i tiden, fordi de udstillede nøgenhed og erotik, hans mest kendte billede er "Kysset", der var højst kontroversiel og samtidig beundret. Fra 1876-83 blev han uddannet på kunstindustriskolen i Wien. I 1883 åbnede han sammen med sin bror Ernst og studiekammeraten Franz Matsch et atelier, "Künstler Compagnie", de specialiserede sig i at udføre vægmalerier. De havde succes fra begyndelsen og modtog bestillinger fra museer, kirker og teatre f.eks. trappedekorationer til Burgtheater i Wien. "Künstler Compagnie" blev opløst i 1892, da Ernst Klimt døde. I 1894 fik Klimt og Matsch bestilling på dekorationer til den store sal i universitetet i Wien - serien omhandlende videnskaberne "Filosofi", "Medicin" og "Jura".
I 1897 var Klimt en af grundlæggerne af "Wiener Secession" (Wien Art Nouveau) og tidsskriftet "Ver Sacrum" (helligt forår), 1898-1903. I 1905 trak Klimt og andre kunstnere sig ud af "Wiener Secession" og dannede "Kunstschau". Efter 1900
malede han især portrætter og landskaber, selv om han også fremstillede to af sine største vægmalerier "Beethoven Frisen", udstillet på Wiener Secession i 1902 og marmorfrisen "Stoclet frisen" til spisestuen i fabrikanten Adolf Stoclets private palæ i Bruxelles, 1904-11.
Klimt, Gustav (1862-1918). Austrian symbolist painter, poster artist, illustrator and designer - he was born in Baumgarten near Vienna, and he died in Vienna. Klimt's works were organic decorative compositions often with gold backgrounds and mosaic patterns - the use of gold and mosaic were influenced by Egyptian, Minoan and Byzantine art and the art of the Classical Greek style. Klimt was also influenced by copperplates by Albrecht Dürer, the painters of the Late Middle Ages, the Art Nouveau painters and Japanese woodcuts. He preferred mural paintings and decorative art to paintings on canvas. Klimt's works provoked strong criticism at the time, they showed nakedness and eroticism, one of his most well-known work was "The Kiss", it was very controversial - at the same time hated and admired.
From 1876-83 he was educated at the
school of Decorative Arts in Vienna. In 1883, together with his brother Ernst and his fellow student Franz Matsch, he established "Künstler Compagnie" (Artist Company), they specialized in murals and received commissions from museums, churches and theatres e.g. the decoration of the great staircase hall in the Burgtheater (Castle Theater) in Vienna. "Künstler Compagnie" was dissolved in 1892 when Ernst Klimt died. I 1894 Klimt and Matsch painted a mural for the Vienna University on "Philosophy", "Medicine" and "Jurisprudence". In 1897 Klimt was co-founder of Wiener Secession/the Vienna Secession (Vienna Art Nouveau) and the magazine "Ver Sacrum" (Holy Spring), 1898-1903. In 1905 Klimt and other artists withdraw from the Vienna Secession and founded "Kunstschau" (Art Show).
After 1900 he particularly painted portraits and landscapes, he also created two murals "The Beethoven Frieze", exhibited at the Vienna Secession in 1902, and the marble frieze "The Stoclet Frieze" for the dining room in the factory owner Adolf Stoclet's private mansion in Brussels, 1904-11.
1 "Beethoven Frisen", 1902, Secession bygningen, Wien/"The Beethoven Frieze", 1902, Secession Building, Vienna.
2 "Kvindens tre aldre", 1905, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rom/"The Three Ages of Woman", 1905, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome.
3 "Adele Bloch-Bauer I", 1907, Neue Galerie, New York.
4 "Danae", 1907-08, Leopold Samlingen, Wien/"Danae", 1907-1908, The Leopold Collection, Vienna.
1 "Håb II", 1907–08, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Hope II", 1907–08, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
2
"Mäda Primavesi", 1912, Metropolitan Museum of Art, New York.
3 "Allé i Schloss Kammer parken", 1912, Belvedere Museet, Wien/"Avenue in the Schloss Kammer Gardens", 1912, The Belvedere Museum, Vienna.
4 "Jomfruerne", 1913, Nationalgalleriet i Prag/"The Virgins", 1913, National Gallery Prague.
Böcklin, Arnold
"De dødes ø", 1880, Metropolitan Museum of Art, New York. 
"Island of the Dead", 1880, Metropolitan Museum of Art, New York
"De dødes ø", 1883, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"The Isle of the Dead"
, 1883, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Böcklin, Arnold (1827-1901). Schweizisk symbolist. Født i Basel og død i Fiesole, Toscana, Italien.
1 "Landskab med slotsruiner", 1847, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Landscape with castle ruins", 1847, Alte Nationalgalerie, Berlin.
2 "Gedehyrde i Campagna", 1855, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"Goats Shepherd in Campagna"
, 1855, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland
.
3 "Festen for Bacchus", 1856, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"The Feast of Bacchus", 1856, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
4 "Portræt af sønnen Arnoldo", 1861, Kunstmuseum Luzern, Schweiz/"Portrait of his son Arnoldo", 1861, Museum of Art Lucerne, Switzerland.
5 "Portræt af billedhuggeren Josef von Kopf", 1863, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Portrait of Sculptor Josef von Kopf", 1863, Alte Nationalgalerie, Berlin.
 
En Jugendstil/art nouveau skrifttype blev i 1904 opkaldt efter Böcklin.
1 "Maria Magdalene sørger ved Kristi afsjælede legeme", 1867, Kunstmuseum Basel, Schweiz
"
Magdalene Grieving over the Body of Christ", 1867, Kunstmuseum Basel, Switzerland.
2 "Selvportræt med døden spillende violin", 1872, Alte Nationalgalerie, Berlin.
"Self-Portrait with Death playing the Fiddle", 1872, Alte Nationalgalerie,
Berlin.
3 "Landskab med kornmark og nymfer", Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"Landscape with Cornfield and Nymphs", Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
4 Børn snitter majfløjter" (en forårssang)", 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"Children Carving May Whistles (a Spring Song)"
, 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
5 "Mor og barn", 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz/"Mother and Child", 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
1 "Triton og Nereide", 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz/"Triton and Nereid", 1877, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
2 "Brændingen (Lyden)", 1879, 1885, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Ocean Breakers (The Sound)", 1879, 1885, Alte Nationalgalerie, Berlin.
3 "Det vågnende forår", 1880, Kunsthaus Zürich/"The Awakening of Spring", 1880, The Museum of Modern Art, Zurich.
4 "Agerjord i tidligt forår", 1884, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Farmland in Early Spring", 1884, Alte Nationalgalerie, Berlin.
5 "Selvportræt med vinglasset", 1885, Alte Nationalgalerie, Berlin/"Selfportrait with the wine glass", 1885, Alte Nationalgalerie, Berlin.
1 "Efterårstanker", 1886, Kunsthaus Zürich/"Autumn Thoughts", 1886, The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "Hjemkomsten", 1887, privat samling/"The Homecoming", 1887, Private Collection.
3 "Frihed (Helvetia)", 1891, Kunsthaus Zürich/"Liberty (Helvetia)", 1891, The Museum of Modern Art, Zurich.
4 "Den Hellige Antonius prædiker for fisken", 1892, Kunsthaus Zürich/"St Anthony Preaching to the Fish", 1892, The Museum of Modern Art, Zurich.
5 "Paolo og Francesca", 1893 Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz.
"Paolo and Francesca", 1893, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
Hodler, Ferdinand
"Sandheden", 1902, Kunsthaus Zürich/"Truth", 1902, Museum of Art, Zurich.
Hodler, Ferdinand (1853-1918), schweizisk maler, født i Gürzelen i kanton Bern, og død i Geneve. Han var en af de væsentligste schweiziske malere i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet sammen med Giovanni Giacometti og Cuno Amiet.
Hodlers første værker var realisme (portrætter, landskaber og genremalerier), og inspireret af symbolismen og Jugendstilen udviklede han sin egen stil, en personlig udgave af symbolismen, som han kaldte parallelisme = overensstemmelse eller lighed og symmetri mellem to eller flere genstande, baseret på hans observationer, så som skyer eller bjerge, der genspejles i en sø, træer på række på en vej eller personer i et billede, der spejler sig omkring symmetriaksen og gentagelser. Selv sagde Hodler at enhver gentagelse er parallelisme. I forsøg på at skabe en forbindelse mellem kunst og det åndelige benyttede Hodler bestemte elementer og temaer (kærlighed, død, tro og håb), og hans strenge monumentale stil fremkom ved brugen af parallelisme (symmetri) og ved brug af klare former og farver. I de sidste år af sit liv vendte Hodler tilbage til sine yndlingsemner bjerge, sølandskaber og kvinder.
Hodler var søn af tømreren Johannes Hodler (1829-1860) og kokkepigen Margareta Neukomm (1828-1867). Da Hodler var 7 år døde hans far af svindsot (tuberkulose) og hans mor giftede sig med dekorationsmaleren og drankeren Gottlieb Schüpbach, og som 12-årig i 1865 overtog Ferdinand sin alkoholiske stedfars værksted og forsørgerpligten. Hodlers mor døde som 39-årig af tuberkulose, og da Hodler var 32 år havde alle hans fem søskende lidt samme sygdomsskæbne.

I 1868 kom Hodler i lære i Thun i kanton Bern hos den tyske landskabsmaler Ferdinand Sommer (1822-1901), hvis værker var populære og blev kopieret og solgt som souvenirmalerier. 1872 bosatte Hodler sig i Geneve, hvor han kopierede værker af de schweiziske landskabsmalere Alexandre Calame (1810-1864) og Francois Diday (1802-1877), og fra 1873-1877 var han elev hos Barthélemy Menn (1815-1893). I de følgende år studerede Hodler de gamle mestre og fulgte tidens store malere så som Camille Corot og især blev hans arbejder stærkt inspireret af Gustave Courbets realisme. I 1877 besøgte han Paris for første gang. Fra 1877-79 foretog han en rejse til Spanien, hvor han så værker af bl.a. Velázquez, Ribera, Rubens og Tizian. I 1881 lejede han et atelier i Geneve, byen hvor også hans første soloudstilling afholdtes i 1885. I 1887 afholdtes han første udstilling på Kunstmuseum Bern. Fra 1889-91 var Hodler gift med Bertha Stucki. Værket "Natten", 1889-90, er skelsættende, det indeholder de dekorative kvaliteter og den store realisme, som blev Hodlers signaturstil. Centralt i billedet ses en skræmt Hodler, der vækkes af en sort figur (døden), omkring ham ses delvist nøgne sovende mennesker, og her indgår portrætter af de to kvinder, som på dette tidspunkt var en del af hans liv, Augustine Dupain, hans mangeårige veninde og mor til hans søn Hector samt Bertha Stucki, hans hustru i et kort og stormfuldt ægteskab. I billedet anvender Hodler parallelisme ved at lægge figurerne ovenpå hinanden og beskueren kan betragte billedet som en ægyptisk relief ved at aflæse det fra oven og ned. "Natten" blev i 1891 afvist af Musée Rath i Geneve af moralske grunde, men fik senere stor anerkendelse på den årlige Salon du Champ-de Mars udstilling i Paris. I 1892 deltog han for første gang i Salon de la Rose+Croix i Paris, der var seks kunst- og musiksaloner afholdt i Paris i 1890'erne, hvor han udstillede billedet "De skuffede sjæle". I 1887 giftede Hodler sig med Berthe Jacques. Begge hans ægteskaber var barnløse. I 1897 vandt Hodler førsteprisen i konkurrencen om historiske fresker til nicher i Landesmuseum Zürich (kulturhistorisk museum), temaet var "Schweizernes tilbagetrækning fra slaget ved Marignano", der var et slag mellem schweiziske og franske tropper den 13.-14. september 1515 i Marignano (i dag Melegnano) nær Milano. I 1904 var Hodler gæsteudstiller på den 19. Wiener Secession, kunstnersammenslutning med egen udstillingspavillon oprettet i 1897, (en af medstifterne var Gustav Klimt). Den succesfulde udstilling førte til Hodlers internationale gennembrud. I 1913 blev Hodlers datter Pauline-Valentine Godé født, og hendes mor og Hodlers elskerinde Valentine Godé-Darel blev kort efter datterens fødsel kræftsyg og døde i 1915, og Hodler malede hendes dødskamp. I de følgende år ledede Hodler en malerklasse på Ecole des Beaux-Arts i Geneve. I 1917 afholdtes en stor retrospektiv udstilling af hans værker i Kunsthaus Zürich. Den 19. maj 1918 døde Hodler i sin lejlighed ved Genevesøen.
Hodler modtog talrige priser og ærestitler og var medlem af forskellige sammenslutninger, så som
Société nationale des artistes français og Berliner, Wiener og München Secession. Han var æresdoktor ved Universitet i Basel og ridder af den franske æreslegion (légion d'honneur) den fornemste franske orden. I 1911 tryktes schweiziske pengesedler med motiver at Hodlers billeder bl.a. "Skovhuggeren". I 1932 blev den tidligere Waissenhausstrasse i Bern omdøbt til "Ferdinand Hodler Strasse" og i 1948 omdøbt til blot "Hodlerstrasse", hvor Kunstmusem Bern er beliggende.
I 2007 solgtes hans billede "
Der Genfersee von Saint-Prex", udført 1901, på Sotheby's Auktioner i Zürich for 10,9 millioner schweizerfranc (ca. 72.000.000 kroner), som er den højeste pris et maleri af en schweizisk kunstner har opnået.

Hodler, Ferdinand (1853-1918), Swiss painter, born in Gürzelen in the canton of Bern, and he died in Geneva. He was one of the most important Swiss painters of the late 19th and early 20th century along with Giovanni Giacometti and Cuno Amiet.
Hodler's early paintings were realistic portraits, landscapes and genre paintings, and influenced by Symbolism and Jugend Style he developed his own style, a personal version of Symbolism, which he called Parallelism = similarity and symmetry between two or more objects, based on his obervations, such as clouds or mountains reflecting in a lake, roads with a line of trees or persons mirrored around the axis of symmetry and repetitions. In an attempt to make a connection between art and spirituality Hodler used certain elements and themes (love, dead, faith and hope), and his strict monumental style of painting was a result of his use of Parallelism and clear shapes and colors. In his final years Hodler resumed his favourite motifs, mountains, sea landscapes and women.
Hodler was son of the carpenter Johannes Hodler (1829-1860) and the housemaid Margareta Neukomm (1828-1867). At the age of 7 Hodler lost his father, who died of tuberculosis, and his mother remarried the decorative painter and drunkard Gottlieb Schüpbach. At the age of 12 in 1865 Ferdinand took over his alcoholic stepfather's workshop and supported his family. When Hodler was 32 years old his five siblings all have died from tuberculosis.
In 1868 Hodler was apprenticed to the German landscape- and souvenir painter Ferdinand Sommer (1822-1901) in Thun in the canton of Bern. In 1872 he moved to  Geneva, where his training consisted of copying works of the Swiss landscape painters
Alexandre Calame (1810-1864) and Francois Diday (1802-1877) and from 1873-1877 he was a pupil of Barthélemy Menn (1815-1893). The following years Hodler studied the old masters and was influenced by the great painters of his time such as Camille Corot and especially by Gustave Courbet's Realism. Hodler visited Paris for the first time in 1877, and from 1877-79 he stayed in Spain, where he studied the works of Velázquez, Ribera, Rubens og Tizian. In 1881 he rented a studio in Geneva, the city where his first solo exhibition was held in 1885. In 1887 he exhibited for the first time at Kunstmusem Bern (Museum of Fine Arts Bern). From 1889-91 Hodler was married to Bertha Stucki. His work "The Night", 1889-90, was an epoch-marking picture, it contains the decorative qualities and the realism, which became Hodler's signature style. Centrally placed is a scared figure, Hodler himself, he is awakened by the figure of death. The painting contains portraits of Augustine Dupain, Hodler's long-time lady friend and the mother of his son Hector, and Bertha Stucki his wife in a short and turbulent marriage. In 1891 Musée Rath in Geneva refused "The Night" for moral reasons. The following year he for the first took part in Salon de la Rose+Croix in Paris, where he exhibited "The Disappointed Souls". In 1887 Hodler married Berthe Jacques. His two marriages were childless. In 1897 Hodler won the First Prize in the competition for historic murals for Landesmuseum Zürich (museum of cultural history). The theme was the retreat of the Swiss soldiers following their defeat in The Battle of Marignano, September 13-14, 1515. In 1904 Hodler exhibited at the Vienna Secession. In 1913 his daughter Pauline-Valentine Godé was born, and her mother, Hodler's mistress Valentine Godé-Darel was shortly after the birth of Pauline diagnosed with cancer and died in 1915, and Hodler painted her death struggle. The following years Hodler taught art classes at Ecole des Beaux-Arts i Geneva. In 1917 a retrospective exhibition of his works was held at Kunsthaus Zürich. 1918 on May 19 Hodler died in his apartment at Lake Geneva.
In 2007 Hodler's work "View of Lake Geneva from Saint-Prex", executed 1901, was sold for CHF 10,9 million at Sotheby's in Zurich.
1 "Selvportræt med høj flip", ca. 1879, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Self-Portrait with High Collar", c. 1879, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
2 "Selvportræt (den vrede)", 1881, Kunstmuseum Bern/"Self-Portrait (The Angry One)", 1881, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Landskab ved Langenthal", 1882, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Landscape at Langenthal"
, 1882, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland
.
4 "Calvin og professorerne i latinskolens gård i Geneve", 1883-84, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve.
Den franske teolog og reformator Jean Calvin (1509-1564), flygtede i 1534 til Schweiz
, da han var blevet fordrevet fra det katolske Frankrig. I Basel skrev han "Institutio Christianae Religionis" (Undervisning i den kristne religion), 1536, der blev grundlaget for den reformerte kirkes troslære. Han slog sig ned i Geneve og indførte teokrati (Gudsvælde) hvilket vakte modstand, og han måtte forlade byen i 1538 og rejste til Strasbourg, men overtalt af sine tilhængere vendte Calvin tilbage til Geneve i 1541.

"Calvin and the Professors in the Courtyard of the Grammar School in Geneva",
1883-84, Art and History Museum, Geneva.
5 "Intim dialog med naturen", 1884, Kunstmuseum Bern/"Intimate Dialogue with Nature", 1884, Museum of Fine Arts Bern.
1 "En spadserende i skovkanten", omkring 1885, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.
"Walking in the Forest Edge", about 1885,
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.
2 "Portræt af Emile Borgeaud (?) (møller ved bord)", omkr. 1885, Kunsthaus Zürich.
"Portrait of Emile Borgeaud (?) (Miller Seated at a Table)", about 1885, Museum of Art, Zurich
.
3 "Gammel mand ved bordet", ca. 1885, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Old Man at the Table", c. 1885, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
4 "Ahasverus", ca. 1886, Museum Oskar Reinhart, Winterthur. Ahasverus, "Den evige jøde", dømt til at vandre evigt på jorden, fordi han nægtede Jesus hvile ved sit hus under vandringen til Golgata.
"Ahasver", c. 1886, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland. Ahasver "The Wandering Jew" or "The Eternal Jew".
5 "Overrasket af stormen", ca. 1886, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Suprised by the Storm"
, c. 1886, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland
.
1 "Fulderikker", 1886, privateje/"Drunks", 1886, private collection.
2 "Tvisten", 1886, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"The Dispute", 1886, Art and History Museum, Geneva.
3 "Den barmhjertige samaritaner", 1886, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.
"The Good Samaritin", 1886,
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.
4 "Den livstrætte", 1887, Museum Oskar Reinhart, Winterthur/"The Weary", 1887, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
5 "Det moderne Rütli", 1887-88, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve. Rütli/"Modern Rütli", 1887-88, Art and History Museum, Geneva.
1 "Mor og barn i køkkenet", 1889, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Mother and Child in the Kitchen"
, 1889, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland
.
2 "Natten", 1889-90, Kunstmuseum Bern.
Værket indeholder de dekorative kvaliteter og den store realisme som blev Hodlers signaturstil. Centralt i billedet ses en skræmt Hodler, der vækkes af en sort figur (døden). Omkring ham ses delvist nøgne sovende mennesker, og her indgår portrætter af de to kvinder, som på dette tidspunkt var en del af hans liv, Augustine Dupain, hans mangeårige veninde og mor til hans søn Hector samt Bertha Stucki hans hustru i et kort og stormfuldt ægteskab. Hodler anvender parallelisme ved at lægge figurerne ovenpå hinanden, og beskueren kan betragte billedet som et ægyptisk relief ved at aflæse det fra oven og ned. "Natten" blev i 1891 afvist af Musée Rath i Geneve af moralske grunde, men fik senere stor anerkendelse på en årlige Salon du Champ-de Mars udstilling i Paris.
"The Night"
, 1889-90, Museum of Fine Arts, Bern, Switzerland.
3 "Den gyldne eng", ca. 1890, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
The Golden Meadow", c. 1890, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
1 "De skuffede sjæle", 1892, Kunstmuseum Bern/"The Disappointed Souls", 1892, Museum of Fine Arts Bern.
2 "De valgte", 1893-94, Kunstmuseum Bern/"The Chosen One", 1893-94, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Bøgeskoven", 1895, Kunstmuseum Solothurn/"The Beech Forest", 1895, Museum of Art Solothurn, Switzerland.
4 "Eurytmi", 1895, Kunstmuseum Bern/"Eurythmy", 1895, Museum of Fine Arts Bern.
5 "Wilhelm Tell", 1897, Kunstmuseum Solothurn/"Wilhelm Tell", 1897, Museum of Art Solothurn, Switzerland.
1 "Dagen", 1899-1900, Kunstmuseum Bern/"The Day", 1899-1900, Museum of Fine Arts Bern.
2 "Dagen III", ca. 1900-10, Kunstmuseum Luzern/"The Day III", c. 1900-10, Museum of Art Lucerne, Switzerland.
3 "Blomstereng", 1901, Sammlung Christoph Blocher/"Meadow of Flowers", 1901, Collection Christoph Blocher.
4 "Engstykke", omkr. 1901, Kunstmuseum Basel/"Meadow", about 1901, Kunstmuseum Basel.
5 "Sandheden", 1902, Kunsthaus Zürich/"Truth", 1902, Museum of Art, Zurich.
1 "Sandheden", 1903, Kunsthaus Zürich/"The Truth", 1903, Museum of Art, Zurich.
2 "Beundring", 1903, Kunstmuseum Bern/"Admiration", 1903, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Skoven ved Reichenbach", 1903, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"The Forest near Reichenbach", 1903, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
4 "Yngling beundret af kvinde", 1903, Kunsthaus Zürich/"Youth Admired by Woman", 1903, Museum of Art, Zurich.
5 "Aftenstilhed", 1904-05, Museum Oskar Reinhart, Winterthur/"Silence of the Evening", 1904-05, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
1 "Thunsøen med spejling", 1904, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Lake Thun with Reflection", 1904, Art and History Museum, Geneva.
2 "Thunsøen set fra Leissigen", (kommune i kanton Bern), 1904, Kunstmuseum Bern.
"Lake Thun seen from Leissigen", (municipality of the canton of Bern), 1904, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Genevesøen set fra Chexbres", (kommune i kanton Vaud), 1904, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve,
"Lake Geneva seen from Chexbres", (municipality of the canton of Vaud), 1904, Art and History Museum, Geneva.
4 "Dagen", 1904-06, Kunsthaus Zürich/"The Day", 1904-06, Museum of Art, Zurich.
5 "Thunsøen med spejling", 1905, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Lake Thun with Reflection", 1905, Art and History Museum, Geneva.
1 "Genevesøen set fra Chexbres", omkr. 1905, Kunsthaus Zürich/"Lake Geneva seen from Chexbres", about 1905, Museum of Art, Zurich.
2 "Grantræ ved Chamby", 1905, privateje/"Spruce at Chamby", 1905, private collection.
3 "Kirsebærtræ", 1905, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Cherry Tree", 1905, Art and History Museum, Geneva.
4 "Dent de Corjon", (bjerg i de schweiziske foralper i kanton Vaud), 1907, Sammlung Christoph Blocher.
"Dent de Corjon"
, (mountain in the Swiss Prealps in the Canton of Vaud), 1907, Collection Christoph Blocher.
5 "Begær", 1907, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Desire", 1907, Art and History Museum, Geneva.
6 "James Vibert, skulptør", 1907, Art Institute of Chicago. Vibert (1872-1942) var en schweizisk skulptør og en af de førende symbolister.
"James Vibert, Sculptor", 1907, Art Institute of Chicago.
1 "Hellig time", 1907, Kunsthaus Zürich/"Holy Hour", 1907, Museum of Art, Zurich.
2 "Forår", omkr. 1907-10, privateje/"Springtime", about 1907-10, private collection.
3 "Männlichen", (bjerg i Berns Foralper), 1908, Sammlung Christoph Blocher.

"Männlichen", (mountain in the Prealps of the Canton of Bern), 1908, Collection Christoph Blocher.

4 "Genevesøen med Mont Blanc og svaner", 1908, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve.
"Lake Geneva with Mont Blanc and Swans", 1908, Art and History Museum, Geneva.
5 "Følelser", 1909/1911, privateje/"Emotions", 1909/1911, privat collection.
1 "Niesen bjerget set fra Heustrich", 1910, Aargauer Kunsthaus Aarau.
"The Niesen Mountain seen from Heustrich", 1910, Aargauer Kunsthaus Aarau.
2 "Niesen bjerget på en regnvejrsdag", 1910, Kunstmuseum Bern/"Niesen Mountain on a Rainy Day", 1910, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Skovhuggeren", omkr. 1910, Kunstmuseum Bern/"The Woodcutter", about 1910, Museum of Fine Arts Bern.
4 "Skovhuggeren", ca. 1910, Kunstmuseum Luzern/"The Woodcutter", c. 1910, Museum of Art Lucerne, Switzerland.
5 "Portræt af Gertrud Müller", 1911, Kunstmuseum Solothurn/"Portrait of Gertrud Müller", 1911, Kunstmuseum Solothurn.
1 "Sang i det fjerne", 1911, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Song from Afar", 1911, Art and History Museum, Geneva.
2 "Munter Kvinde", omkr. 1911, Kunstmuseum Bern/"Cheerful Woman", about 1911, Museum of Fine Arts Bern.
3 "Hellig time", 1911, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur.
"Holy Hour", 1911, Foundation for Art, Culture and History, Winterthur, Switzerland.
4 "Jungfraumassivet set fra Mürren", 1911, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"The Jungfrau Massif seen from Muerren"
, 1911, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland
.
5 "Grindelwaldgletscher", 1911/1912, Kunsthaus Zürich/"The Grindelwald Glacier", 1911/1912, Museum of Art, Zurich.
1 "Wetterhorn", (bjerg i Berner Højlandet), ca. 1912, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
"Wetterhorn"
, (mountain in the Bernese Highlands), c. 1912, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.
2 "Mettenberg", (bjerg i de Bernske Alper), 1912, Privateje/"Mettenberg", (mountain of the Bernese Alps), 1912, private collection.
3 "Selvportræt", 1912, Kunstmuseum Basel/"Self-portrait", 1912, Museum of Art, Basel.
4 "Ser ind i uendeligheden", 1913/14-16, Museum Oskar Reinhart, Winterthur.

"Look into the Infinity", 1913/14-16, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.

5 "Ser mod uendeligheden, enkeltfigur", 1913-14, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve.
"Looking Towards Infinity, Single Figure", 1913-14, Art and History Museum, Geneva.
1 "Ser mod uendeligheden, enkeltfigur", 1914, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve.

"Looking Towards Infinity, Single Figure", 1914, Art and History Museum, Geneva.

2 "Portræt af den syge Valentine Godé-Darel", 1914, Kunstmuseum Solothurn.

"Portrait of Valentine Godé-Darel on Her Sickbed", 1914, Kunstmuseum Solothurn.

3 "Mönch", (i Berneralperne), 1914, Kunstmuseum Olten i kanton Solothurn.
"Mönch"
, (in the Bernese Alps), 1914, Kunstmuseum Olten in the Canton of Solothurn.
4 "Jungfraumassivet set fra Mürren", 1914, Kunstmuseum Bern.
Det schweiziske skiresort Mürren er kendt fra "Agent 007 i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste" fra 1969 med George Lazenby som James Bond.
"The Jungfrau Massif seen from Mürren"
, 1914,
Museum of Fine Arts Bern. The Swiss ski resort Mürren is known from "On Her Majesty's Secret Service", 1969, with George Lazenby as James Bond.
5 "Genevesøen med bjerget Salève og svaner", 1914/1915, Kunstmuseum Bern.
"Lake Geneva with the Salève Mountain and Swans",
Museum of Fine Arts Bern.
1 "Ser mod det uendelige. Studie af hoved", omkr. 1915, Kunsthaus Zürich/"Looks Toward Infinity, Head Study", about 1915, Museum of Art, Zurich.
2 "Waldbach ved Champéry", 1916, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Waldbach in Champéry", 1916, Art and History Museum, Geneva.
3
"Dents du Midi set fra Champery", 1916, Kunsthaus Zürich. Dents du Midi = tænder i syden, bjergkæde i kanton Valais.
Se foto af "Denti della Vecchia" (den gamle kællings tænder), bjerg nær Lugano i kanton Ticino.
"The Dents du Midi seen from Champery", 1916, Museum of Art, Zurich. Dents du Midi = teeth of the south, a mountain range, Canton of Valais.
See photo of "Denti della Vecchia" (the old woman's teeth), mountain near Lugano, Canton Ticino.
4 "Selvportræt", 1916, Kunsthaus Zürich/"Self-portrait", 1916, Museum of Art, Zurich.
5 "Selvportræt", 1916, Museum Oskar Reinhart, Winterthur/"Self-portrait", 1916, Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Switzerland.
1 "Landskab ved Caux med opstigende skyer", 1917, Kunsthaus Zürich/"Landscape at Caux with Ascending Clouds", 1917, Museum of Art, Zurich.
2 "Genevesøen med Mont-Blanc en tidlig morgen (oktober)", 1917, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve.
"Lake Geneva with Mont Blanc, Early Morning (October)", 1917, Art and History Museum, Geneva.
3 "Sang i det fjerne", omkr. 1917, Kunsthaus Zürich/"Song from Afar", about 1917, Museum of Art, Zurich.
4 "Selvportræt", 1917, privateje/"Self-portrait", 1917, private collection.
5 "Mont Blanc, tidlig morgen", 1918, privatsamling/"Mont Blanc, Early Morning", 1918, private collection.
1 Hodlers portrætter af: Valentine Godé-Darel, 1909. Gulia Leonardi, 1911. Ukendt vinbonde, omkr. 1887. Mathias Morhardt, 1911. Augustine Dupin, ca. 1884. Gaston Carlin, 1905. Selvportrætter, 1914 og 1916.
Hodler's portraits of: Valentine Godé-Darel, 1909. Gulia Leonardi, 1911. Unknown Wine Farmer, about 1887. Mathias Morhardt, 1911. Augustine Dupin, c. 1884. Gaston Carlin, 1905. Self-portraits, 1914 and 1916.
2 Hodlers portrætter af: Gaston Carlin, 1905. Ubekendt, omkr. 1913. Louis de Romain, ca. 1897. Selvportrætter, 1891 og 1916. Louise Jacques (?)/Pige med valmue, omkr. 1892. Ukendt siddende vinbonde, 1887.
Hodler's portraits of: Gaston Carlin, 1905. Unknown, about 1913. Louis de Romain, c. 1897. Self-portraits, 1891 and 1916. Louise Jacques (?)/Yong Girl with Poppy, about 1892. Unknown sitting Wine Farmer, 1887.
3-4 Kunsthaus Zürich/Museum of Art, Zurich.
1 "Tilbagetrækning fra Marignano (Karton III)", 1897/1898, Kunsthaus Zürich.
"The Retreat from Marignano (study III)", 1897/1898, Museum of Art, Zurich.
2 "Enstemmighed, taleren" (midterfiguren til "Enstemmighed". Taleren = borgernes talsmand Dietrich Arnsborg), 1911-12, Kunsthaus Zürich.
"Unanimity, The Orator" (central figure for "Unanimity. The orator = Dietrich Arnsborg, the spokesman of the citizenry), 1911-12, Museum of Art, Zurich.
3 "Enstemmighed", studie 1912-13, Musées d'Art et d'Histoire, Geneve/"Unanimity", study 1912-13, Art and History Museum, Geneva.
1-2 "Enstemmighed", 1913, Kunsthaus Zürich, udført til Salon d'Automne (Efterårssalonen) i Paris i 1913, og er en noget mindre udgave af originalværket i mødesalen (Hodlersalen) i Det Nye Rådhus i Hannover (indviet 1913).
I 1911 fik Hodler, af stadsdirektøren i Hannover Heinrich Tramm, bestilling på et historiebillede i stort format til byens nye rådhus. Temaet skulle være en begivenhed i forbindelse med Reformationen i Hannover: Den 26. juni 1533 havde de forsamlede borgere, anført af deres talsmand Dietrich Arnsborg (1475-1558), mod øvrighedens vilje svoret at vende sig mod den nye tro.
"Unanimity", 1913, Museum of Art, Zurich, executed for Salon d'Automne in Paris in 1913, and is a somewhat smaller version of the original in the large meeting room (called the Hodler Hall) in The New City Hall in Hannover (inaugurated in 1913).
In 1911 was Hodler, by the town clerck of Hannover Heinrich Tramm, commissioned to create a large mural for the city's New Town Hall. The theme should be an event associated with the Reformation in Hannover: On June 26, 1533, the citizens of Hannover, led by their spokesman Dietrich Arnsborg (1475-1558), declared themselves followers of the Reformation.
Segantini, Giovanni
Segantini Museum, St. Moritz, Schweiz.
Segantini Museum, St. Moritz, Switzerland.
"Middag i Alperne", 1891, Segantini Museum, St. Moritz.
"Midday in the Alps", Segantini Museum, St. Moritz.
Segantini, Giovanni (1858-1899), italiensk maler født i Arco i Trentino i Sydtyrol, død i en bjerghytte (kaldet Segantinihytten) på Schafberg under arbejdet med værket det alpine fløjalter. Han er begravet på kirkegården i Maloja. Segantini var hovedsageligt aktiv i Schweiz og er især kendt for sine idylliske alpelandskaber. I sine senere værker kombinerede han en divisionistisk malestil med symbolistiske naturmotiver.
Segantini, Giovanni (1858-1899), Italian painter, born in Arco in Trentino in South Tyrol and died in a mountain hut (called the Segantini Hut) on the Schafberg mountain, while he was working at his Alpine Triptych. He is buried at the cemetery in Maloja. Segantini was primarily active in Switzerland and especially known for his idyllic portrayals of alpine scenes. He was the first Italian to take up Divisionism.
1-3 Segantini Museet i St. Moritz blev tegnet af arkitekten Nicolaus Hartmann og indviet i 1908. I 1999 blev museet udvidet af arkitekten Hans-Jörg Ruch.
Segantini Museum in St. Moritz was designed by the architect Nicolaus Hartmann and opened its door to the public in 1908. In 1999 the museum was extended by the architect Hans-Jörg Ruch.
4 Buste af Segantini, 1896, udført af Paolo Troubetzkoy, Segantini Museum, St. Moritz.
Bust of Segantini, 1896, by Paolo Troubetzkoy, Segantini Museum, St. Moritz.
5 Udsigt fra Segantini Museet over St. Moritzsøen/View from Segantini Museum over Lake St. Moritz.
1 "Tidlig messe", 1884-86, Segantini Museum, St. Moritz/"Early Mass", 1884-86, Segantini Museum, St. Moritz.
2 "Hil dig Maria på vej over søen", 1886, Segantini Museum, St. Moritz/"Ave Maria Crossing the Lake", 1886, Segantini Museum, St. Moritz.
3 "Høhøsten", 1888/98, Segantini Museum, St. Moritz. Inspireret af Millets "Akssamlerne".
"The Hay Harvest"
, 1888/98, Segantini Museum, St. Moritz. Influenced by Millet's
"The Gleaners".
4 "Middag i Alperne", 1891, Segantini Museum, St. Moritz/"Midday in the Alps", Segantini Museum, St. Moritz.
1 Det alpine fløjalter, "Liv", 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
The Alpine Triptych, "Life"
, 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
2 Det alpine fløjalter, "Natur", 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
The Alpine Triptych, "Nature"
, 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
3 Det alpine fløjalter, "Død", 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
The Alpine Triptych, "Death"
, 1896-99, Segantini Museum, St. Moritz.
4-5 Det alpine fløjalter, "Liv", "Natur", "Død", Segantini Museum, St. Moritz.
The Alpine Triptych, "Life", "Nature", "Death"
, Segantini Museum, St. Moritz.
6-7 Skønheden befriet fra materien, ca. 1904, "Til Giovanni Segantini Leonardo Bistolfi", Segantini Museum, St. Moritz.
The beauty liberated from matter, c. 1904, "To Giovanni Segantini Leonardo Bistolfi",
Segantini Museum, St. Moritz.
1 "Hjem fra skoven", 1890, Segantini Museum, St. Moritz/"Return from the Wood", 1890, Segantini Museum, St. Moritz.
2 "De onde mødre", 1894, Belvedere Museum, Wien/"The Evil Mothers", 1894, Belvedere Palace Museum, Vienna.
3 "Smerten trøstet af troen", 1895-96, Hamburger Kunsthalle/"The Pain comforted by Faith", 1895-96, Hamburger Kunsthalle.
4 "Vanitas" (forgængelighed), 1897, Kunsthaus Zürich/"Vanity", 1897, Museum of Art, Zurich.
5 "Segantini på sit dødsleje", 1899, udført af Giovanni Giacometti/"Segantini on his Deathbed", 1899, by Giovanni Giacometti.
Khnopff, Fernand
"Den forladte by", 1904, Musées Royaux des Beaux Arts, Bruxelles/"The Abandoned Town", 1904, Musées Royaux des Beaux Arts, Brussels.
Khnopff, Fernand (1858-1921). Belgisk kunstner, født i Grembergen, opvokset i Brügge og død i Bruxelles. Khnopff ville være jurist og påbegyndte jurastudiet i Bruxelles, men opgav det til fordel for studier ved Académie des Beaux-Arts, hvor hans lærer var Xavier Mellery. I 1877 besøgte Khnopff Paris hvor han blev begrejstret for Gustave Moreau, Delacroix, Rossetti og Burne-Jones. I 1881 udstillede han for første gang på L'Essor Salon i Bruxelles. I 1883 var han medstifter af Les XX/Les Vingt, kunstnergruppen blev identisk med den belgiske symbolisme - Les Vingt blev opløst i 1893. I 1892 udstillede Khnopff, opmuntret af Joséphin Péladan, i Paris på den første Salon de la Rose+Croix. Péladan, Salonens grundlægger, var en stor beundrer af Khnopffs arbejder, og anså ham værende på niveau med de franske symbolister Gustave Moreau (1826-1898) og Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), den belgiske symbolist Felicien Rops (1833-1898) og den engelske prærafaelit Edward Burne-Jones (1833-1898).
Omkring 1900 blev "
Villa Khnopff" opført, et drømmeagtigt multifunktionelt hus, det var et hjem, et atelier, et kunstværk, et tempel, en helligdom, huset blev ødelagt kort efter hans død. Khnopffs første arbejder var realistiske i bogstaveligste forstand, han følte en forpligtelse over for motivet, at gengive det præcist i alle detaljer, imidlertid var den rene realisme ikke nok for ham, han var af den opfattelse, at kunsten måtte udtrykke mere end facts og facade. Et af hans mest berømte symbolistiske arbejder er "Sfinksen". Sfinksen forblev symbolisterne favorittema, den blev portrætteret både som et seksuelt attraktivt væsen og som en sensuel metafor. 
Khnopff, Fernand (1858-1921). Belgian painter, sculptor and Printmaker. He was born in Grembergen of a family of magistrates, Khnopff grew up in Bruges. He died in Brussels. At first Khnopff studied law in Brussels, which he soon abandoned for the Académie des Beaux-Arts, where he studied under Xavier Mellery.
In 1877 he visited Paris where he was infected with enthusiasm for Gustave Moreau, Delacroix, Rossetti and Burne-Jones. In 1881 he exhibited for the first time at
L'Essor Salon in Brussels. In 1883 he was one of the co-founders of The Twenty (Les XX or Les Vingt), this group was considered to be the chief forum for Symbolism in Belgian art - Les Vingt dissolved in 1893.
In 1892 he exhibited in Paris at the first Salon de la Rose+Croix, encouraged by
Joséphin Péladan, Péladan greatly admired Khnopff's work: "the equal of Gustave Moreau, of Burne-Jones, of Chavannes and of Rops." About 1900 he had a house built to his own plans,
"Villa Khnopff", it was like one of the structures in his pictures, a house out of a dream with false windows, the house was destroyed shortly after his death. Khnopff began his career when Realism was the most advanced style in Belgium, and he always maintained a commitment to verisimilitude in the details of his works. However, Realism was not enough for him, he insisted that art must suggest the essential mystery behind the visible facts and facades. It was as a painter of symbols and allegories that Khnopff became
famous. One of his most baffling allegories is "The Caresses" aka "The Sphinx", 1896, a revision of the story of Oedipus and the Sphinx.  
An eternal favourite subject of the Symbolists, the Sphinx was portrayed both as a creature of supreme sexual attraction, and as a metaphor for revelation through sensual experience. Dreams and the unconscious were central to Khnopff's art. Khnopff illustrated books of
the Belgian poets Georges Rodenbach and Grégoire Le Roy.
1 "Haven", 1886.
"The Garden"
, 1886.
2 "Erindringer (tennis)", 1889.
"Memories (Lawn Tennis)"
, 1889.
"Sfinksen", 1896, Det kongelige kunstmuseum, Bruxelles.
Billedet af sfinksen med kvindehoved og leopardkrop, der presser sin kind mod et tankefuldt ungt menneske må være inspireret af Oscar Wildes digt "
The Sphinx", 1894.

"The Sphinx"
(or The Caresses), 1896. Royal Museums of Fine Arts of Belgium
, Brussels.
The image of the sphinx with a woman's head and leopard's body, pressing its cheek against that of a pensive youth, may have been influenced by Oscar Wilde's poem "The Sphinx" which had been published in 1894
.
 
"...half woman and half animal!

Come forth my lovely languorous Sphinx! 
and put your head upon my knee!
And let me stroke your throat and see your
body spotted like the Lynx!

And let me touch those curving claws 
of yellow ivory and grasp
The tail that like a monstrous Asp 
coils round your heavy velvet paws!
Munch, Edvard
"Skriget", 1893, Munchmuseet, Oslo.
"The Scream", 1893, The Munch Museum, Oslo.
"Vampyr II", 1895, træsnit.
"Vampire II", 1895, woodcut.
Munch, Edvard (1863-1944). Norsk maler og grafiker. Han omsatte mange af sine malerier til litografier, ætsninger og træsnit. Munch blev født i Løten, han tilbragte sin barndom i Kristiania (i dag Olso). I en tidlig alder mistede han sin mor, sin bror og en af sine søstre, de døde af tuberkulose.
Den norske realistiske maler og Skagensmaler Christian Krog var hans første kunstlærer, og Munchs første malerier var inspireret af Krogs realisme. I sine senere malerier var Munch først og fremmest optaget af sit eget eksistentielle drama, sin angst, i temaer med kærlighed, frygt, død og melankoli - som en psykologisk konsekvens af de traumatiske begivenheder tidligt i hans liv. "Skriget", 1893, hans verdensberømte mesterværk, er blevet anset for et ikon for eksistentiel angst, han malede fire versioner af "Skriget". I august 2004 blev "Skriget" og "Madonna" stjålet fra Munch Museet i Oslo. 
Munchs intense udtryksfulde behandling af psykisk smerte var hovedinspirationen for udviklingen af den tyske ekspressionisme.
Munch var inspireret af Nabierne (en gruppe af franske symbolistiske malere, der var aktive i 1890'erne) og postimpressionisterne, Toulouse-Lautrec, Gauguin og van Gogh.
Munch tilbragte adskillige år i Berlin og Paris, fra 1909 boede han permanent i Norge. Der er en absolut sammenhæng mellem Munchs liv og billeder, hans liv er illustreret usentimentalt i hans kunst, en måde at forstå sig selv på, hans kunst er essentiel og eksistentiel. Munch beskriver sin angstlidelse som en slags nødvendighed: "Livsangsten har fulgt mig siden min tanke vaktes. Min kunst har været en selvbekendelse ... Uden livsangst og sygdom ville jeg have været som et skib uden ror" (citat fra Ragna Stangs bog: "Mennesket og kunstneren Edvard Munch", Politikens Forlag, 1978).
Munch, Edvard (1863-1944). Norwegian painter and printmaker - he translated many of his paintings into, lithography, etching and woodcut. Munch was born in Løten, Norway. He spent his childhood in Kristiania (today Oslo). At an early age Munch lost his mother, brother and one of his sisters, they died from tuberculosis.
The Norwegian realist and Skaw painter Christian Krogh was his first art teacher, and his early paintings were realist paintings. In his later paintings Munch was chiefly concerned with his own existential drama, his anxiety - themes of life, love, fear, death and melancholy - as a psychological consequence of the traumatic events earlier in life. Munch: "Without anxiety and illness I should have been like a ship without a rudder" (from Ragna Stang's book about Munch "The Man and The Artist", New York, Abbeville, 1979). "The Scream", 1893, his world-famous masterpiece was regarded as an icon of existential anxiety.
He made four versions of "The Scream". In august 2004 "The Scream" and "Madonna" were stolen from the Munch Museum in Oslo. His intense, evocative treatment of psychological anguish was a major influence on the development of German Expressionism
He was influenced by the Nabis (a group of French Symbolist painters, active during the 1890s) and the Post-Impressionists, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin and Vincent van Gogh
Edvard Munch spent several years in Berlin and Paris, after 1909 he returned permanently to Norway.
1 "Musik på Karl Johans gade", 1889, Kunsthaus Zürich/"Music on the Karl Johan Street", 1889, The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "August Strindberg", 1892, Moderna Museet, Stockholm/"August Strindberg", 1892, Museum of Modern Art, Stockholm.
3 "Selvportræt med knokkelarm", 1895, Nationalgalleriet Prag/"Self-Portrait with Skeleton Arm", 1895, National Gallery Prague.
4 "Vinternat", omkr. 1900, Kunsthaus Zürich/"Winter Night", about 1900, The Museum of Modern Art, Zurich.
5 "Portræt af Albert Kollmann", omkr. 1901-02, Kunsthaus Zürich/"Portrait of Albert Kollmann", about 1901-02, The Museum of Modern Art, Zurich.
1 "Portræt af en pige", 1905, Kunsthaus Zürich/"Portrait of a Girl", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "Portræt af Ellen Warburg", 1905, Kunsthaus Zürich/"Portrait of Ellen Warburg", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich.
3 "Herbert Esche i biblioteket", 1905, Kunsthaus Zürich/"Herbert Esche in the Library", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich.
4 "Portræt af Hanni Esche", 1905, Kunsthaus Zürich/"Portrait of Hanni Esche", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich.
5 "Portræt af børn (Erdmute og Hans-Herbert Esche)", 1905, Kunsthaus Zürich.
"Portrait of Children (Erdmute and Hans-Herbert Esche)", 1905, The Museum of Modern Art, Zurich
.
1 "Skibsværft", 1911, Kunsthaus Zürich/"Dockyard", 1911, The Museum of Modern Art, Zurich.
2 "Hjemvendende arbejdere", 1914, Statens Museum for Kunst/"Workers Returning Home", 1914, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3 "Dødskamp", 1916, Statens Museum for Kunst/"Death Struggle", 1916, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 "Portræt af Dr. Wilhelm Wartmann", 1923, Kunsthaus Zürich/"Portrait of Dr. Wilhelm Wartmann", 1923, The Museum of Modern Art, Zurich.
5 "Nattevandreren, selvportræt", 1925, Munch Museet, Oslo/"The Night Wandrerer, Self-portrait", 1925, the Munch Museum, Oslo, Norway.
Bonnard, Pierre
"Kvinder i haven", 1890-91, Kunsthaus Zürich/"Women in the Garden", 1890-91, The Museum of Modern Art, Zurich.
"Brevet", 1906, National Gallery of Art, Washington D.C.
"The Letter", 1906,
National Gallery of Art, Washington D.C.
France-Champagne, 1889, som indbragte ham en designpris.
France-Champagne, poster, 1889.
Bonnard, Pierre (1867-1947). Fransk maler, grafiker og bogillustrator. Han blev født i Fontenay-aux-Roses nær Paris, som nummer to søn af Eugéne Bonnard, embedsmand i krigsministeriet, og Elisabeth Mertzdorff (Marzdorf), han begyndte tidligt at tegne og male opmuntret af sin bedstemor. Bonnard døde i Le Cannet nær Cannes. Fra 1886-88 studerede han, efter faderens ønske, jura, og fulgte samtidig aftenundervisningen på Académie Julian, hvor hans medstuderende var Maurice Denis, Henri Gabriel Ibels, Paul Ranson og Paul Sérusier. I 1888 begyndte Bonnard at studere kunst ved Ecole des Beaux-Arts, hvor han etablerede et venskab, der blev livslangt, med Ker-Xavier Roussel og Edouard Vuillard. Bonnard opgav juraen for at blive kunstner og efter en kort militærtjeneste, tilsluttede han sig i 1889 en gruppe af unge symbolistiske malere, Nabierne (Nabiim hebraisk: profet), der var blevet stiftet på initiativ af Paul Sérusier og inkluderede Henri Gabriel Ibels, Ker-Xavier Roussel, Edouard Vuillard, Paul Ranson og Maurice Denis. Nabierne var inspireret af Gauguin og japanske træsnit, deres farveholdning var afdæmpet og vilkårlig, deres billedbeskæringer dristige og deres penselføring rytmisk. Billedmotiverne var scener fra dagliglivet. Endvidere fremstillede de plakater, teaterdekorationer, glasmosaikarbejder og bogillustrationer. I 1890 begyndte Bonnard at arbejde med farvelitografi. I 1891 mødte han Toulouse-Lautrec, og han udstillede for første gang på Salon des Indépendants og på Nabiernes første udstilling på Galerie Le Barc de Boutteville. Bonnard udstillede med Nabierne indtil de opløstes i 1900. Under indflydelse af Degas og Toulouse-Lautrec fjernede Bonnard sig fra det symbolistiske maleri og udviklede en forfinet og til tider raffineret billedkunst, hvor alt var lykkelig harmoni og solfyldt farvepragt - poetiske skildringer af unge kvinder indtog en dominerende plads i hans kunst. Han arbejdede med forskellige medier bl.a. fremstillede han ofte plakater og illustrationer til det litterære magasin La Revue Blanche. I 1893 mødte han Maria Boursin (= Marthe de Méligny), der blev hans model - de blev gift i 1925. Samme år mødte han forlæggeren, kunsthandleren og samleren Ambroise Vollard, der udgav mange af hans litografier, f.eks. i 1899 albummet "Quelgues aspects de la vie de Paris" (Nogle aspekter af livet i Paris) illustreret med Bonnard-litografier, og også i 1893 mødte han Louis Comfort Tiffany, amerikansk Jugend glasmosaikkunstner, der udstillede en serie glasmalerier, et af dem "Moderskab" var udført efter en tegning af Bonnard. I 1896 afholdtes hans første separatudstilling på Galeries Durand-Ruel i Paris, han udstillede malerier, plakater og litografier. I 1898 designede Bonnard dukker for Théâtre des Pantins (dukketeater). Omkring 1900 vendte hans sig igen mod impressionismen. I 1903 deltog han på den første Salon d’Automne (Høstudstilling) og på Wiener Secession i Wien i Østrig. I 1925 flyttede han til Le Cannet i Sydfrankrig, hvor han købte en lille ejendom, som han navngav "Le Bosquet". I 1933 arrangerede Art Institute of Chicago en stor udstilling med arbejder af Bonnard og Vuillard, og der blev holdt separatudstillinger af hans billeder på Galerie Bernheim-Jeune og Galerie Braun i Paris. Fra 1933-38 rejste han ofte i Normandiet (Deauville, Trouville, Bénervill-sur-Mer), hvor han først og fremmest malede søstykker. I 1939 afholdtes en retrospektiv udstilling af hans arbejder i Stockholm. 
Få måneder efter Bonnards død i 1947 blev der afholdt et stor udstilling på Musée de l’Orangerie i Paris. I 1948 holdt MoMA, Museum of Modern Art, New York en retrospektiv udstilling af Bonnards arbejder, i udstillingskataloget blev han beskrevet som en kunstner "der ønskede at male kun glade billeder". I de følgende år blev afholdt udstillinger i København, Amsterdam og Stockholm. 
Bonnard's bidrag til udviklingen af den abstrakte kunst er med tiden blevet erkendt af kunstkritikerne, der i hans levetid, sammen med nogle af hans kunstnerkolleger, ofte fandt hans arbejder gammeldags på grund af hans optagethed af figuration og hans begrænsede temavalg. 
Bonnard
har blandt andet illustreret værker af Paul Verlaine og André Gide. På Glyptoteket i København findes flere af han arbejder bl.a. "Spisestuen", ca. 1925.
Bonnard, Pierre (1867-1947). French painter, graphics artist and book illustrator, born in Fontenay-aux-Roses near Paris, he was the second son of Eugéne Bonnard, official in the Ministry of War, and Elisabeth Mertzdorff (Marzdorf) - at an early age he began to draw and paint encouraged by his grandmother. Bonnard died in Le Cannet near Cannes in the South of France. From 1886-88, according to his father's wish, he studied law, and at the same time he attended evening classes at Académie Julian, where his fellow students were Maurice Denis, Henri Gabriel Ibels, Paul Ranson and Paul Sérusier. In 1888 Bonnard began studying art at Ecole des Beaux-Arts, where he established lifelong friendship with Ker-Xavier Roussel and Edouard Vuillard. Bonnard gave up law to become an artist, and after a short military service, he, in 1889, joined a group of young Symbolists painters, the Nabis (Nabiim, Hebrew for prophet) founded by Paul Sérusier and including Henri Gabriel Ibels, Ker-Xavier Roussel, Edouard Vuillard, Paul Ranson and Maurice Denis. The Nabis were influenced by Gauguin and Japanese woodcuts, they developed a style characterized by flat areas of boldly juxtaposed but muted colours and heavily outlined surface patterns. They were unified by the decorative character of their work and their dislike of Impressionism - their motifs were scenes from everyday life. Furthermore they designed posters, theatre decorations, stained glass patterns and book illustrations. In 1890 Bonnard began working with chromolithograph. In 1891 he met Toulouse-Lautrec, and he exhibited for the first time at Salon des Indépendants and at the Nabis' first exhibition at Galerie Le Barc de Boutteville - he exhibited with the Nabis until the group dissolved in 1900. Under the influence of Degas and Toulouse-Lautrec Bonnard moved away from Symbolist painting and developed a sophisticated style, where everything were happy harmony and sunny glowing colours.
He worked in a variety of mediums e.g. he often designed posters and illustrations to the literary magazine La Revue Blanche. In 1893 he met Maria Boursin (aka Marthe de Méligny), she became his model - they got married in 1925. The same year he met the publisher, art dealer and collector
Ambroise Vollard, who published many of his lithographs, e.g. in 1899 the album "Quelques aspects de la vie de Paris" (Some Aspects of Paris Life) illustrated with Bonnard lithographs, and also in 1893 he met Louis Comfort Tiffany, American Art Nouveau stained glass artist, who exhibited a series of stained glass pictures, one of them "Maternity", was executed after a drawing by Bonnard. In 1896 his first solo show were held at Galeries Durand-Ruel in Paris, he exhibited paintings, posters and lithographs. In 1898 Bonnard designed puppets for Théâtre des Pantins (puppet theatre). About 1900 he once again turned towards Impressionism. In 1903 he participated in the first Salon d’Automne and in the Vienna Secession in Austria. In 1925 he moved to Le Cannet in the South of France, where he bought a hillside villa, which he named "
Le Bosquet". In 1933 Art Institute of Chicago organized a great exhibition of the works of Bonnard and Vuillard, and solo shows were held of Bonnard's works at Galerie Bernheim-Jeune and Galerie Braun in Paris. From 1933-38 he often traveled in Normandy (Deauville, Trouville, Bénervill-sur-Mer), where he first and foremost painted seascapes. In 1939 he was given a solo exhibition in Stockholm. 
Few month after his dead in 1947 Musée de l’Orangerie in Paris organized a great exhibition of his paintings. In 1948
MoMA, Museum of Modern Art, New York, presented its first exhibition of Bonnard, in the exhibition catalogue he was described as an artists who "wished to paint only happy paintings". The following year Bonnard exhibitions were held in Copenhagen, Amsterdam and Stockholm. 
Bonnard's contribution to the development of abstract art has in the course of time been accepted by the critics - in his lifetime the critics and some of his artist colleagues described his paintings as old-fashioned because of his interest in figurative painting and his restricted choice of subjects. 

Bonnard has illustrated books by e.g. Paul Verlaine and André Gide.
Ensor, James Sidney
"Maskerede personer møder døden", 1888, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Masks Confronting Death", 1888, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Døden og maskerne", 1897.
"Death and the Masks"
, 1897.
Ensor, James Sidney (1860-1949). Belgisk maler, tegner og grafiker. Han blev født i Ostende, hvor han boede hele sit liv. Fra 1877-80 studerede han historie og religiøs maleri på kunstakademiet i Bruxelles. Han begyndte sin kunstneriske karriere som portrætmaler. Ensors første malestil var karakteriseret ved mørke melankolske farver, kraftige penselstrøg og en jordisk realisme med tendenser til det fantastiske. Hen imod 1883 blev hans palet lysere, og omkring 1887 var hans billeder fyldt med kraftigt lys og stærke farver.
Ensor var en af grundlæggerne af avantgarde-gruppen Les Vingt (de Tyve), der bestod af kunstnere, forfattere og musikere, hvis mål var at fremme nye kunstneriske tiltag i Europa - Ensor udstillede med gruppen til 1888, da hans billeder, især "
Kristi indtog i Bruxelles", blev forkastet som skandaløse, men selvom offentligheden og kritikerne var fjendtligt indstillede overfor hans billeder, fortsatte han med at udstille og gradvist vandt han anerkendelse og respekt verden over. I midten af 1880-erne led Ensor af mavesår og personlig krise, hans familie forbød ham at gifte sig med den kvinde, han elskede, han genoptog de religiøse emner i sit maleri. Fra 1885 arbejdede han fortrinsvis som grafiker. Fra 1887-1900 skabte hans sine mest opfindsomme og originale værker. Ensor havde en særlig forkærlighed for det groteske og dæmoniske som bl.a. masker og skeletter - et pessimistisk menneskesyn, han var inspireret af Goya, Bruegel, Boschs' groteske fantasi, og den tyske maler og kobberstikker Martin Schongauers dæmonplagede verden - uhygge, bizar humor og bitter ironi prægede hans parafraser over døden, kærligheden og
menneskets laster. Ensor selv blev inspirator for de tyske ekspressionister og surrealisterne.
I de sidste mange år af Ensors liv viste hans tegninger en usikkerhed og en mangel på struktur - ud over at tegne skrev han musik, designede kulisser til balletter og fortsatte med at male til sin død. Blandt hans mesterværker er "St. Antonius' fristelser", 1887, Museum of Modern Art, New York. I 1929 blev Ensor slået til baron af kong Albert. James Ensors hjem i Ostende er i dag museum for hans værker.
Ensor, James Sidney (1860-1949). Belgian painter, printmaker and draftsman. He was born in Ostende, where he lived his whole life. From 1877-80 he studied history and religious painting at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels. He began his artistic career as portrait painter. Ensor's first painting style was characterized by dark and melancholy colours, strong brushstrokes and an earthy realism with tendencies towards the fantastic, about 1883 his palette became more bright, and about 1887 his paintings were filled with strong light and bright colours. Ensor was one of the founders of the avant-garde group Les Vingt (the Twenty), which consisted of artists, writers and musicians, the goal was to promote new artistic initiatives in Europe - Ensor exhibited with the group until 1888, when his paintings, particularly "Christ's Entry into Brussels", were rejected as scandalous, even though the public and the critics did not like his works, he continued exhibiting, and gradually he won international acclaim. The mid-1880s were years of personal crisis, his family forbid him to marry the woman he loved, again he took up religious subjects in his paintings. From 1885 he mainly worked as graphics artist - in the period 1887-1900 he created his most original works. Ensor had a special preference for the grotesque and demonic such as masks and skeletons - a pessimistic view of  human nature, he was influenced by Goya, Bruegel, Boschs' grotesque fantasy and the demon-plagued world of the German painter and copperplate engraver Martin Schongauer - sinister atmosphere, bizarre humour and bitter irony characterized his paraphrases of dead, love and human sin. Ensor had a strong influence on the German expressionists and the surrealists. During the last years of his life, his drawings reflected uncertainty - Ensor also wrote music and designed ballet scenery - he continued to paint until his death. Among his masterpieces is "Tribulations of St. Anthony", 1887, Museum of Modern Art, New York City. Ensor was knighted as a Baron by King Albert in 1929. James Ensor's house in Ostende is now museum with memorabilia of the artists.
"Roeren", 1883, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
"The Rower", 1883, The Royal Museum of Fine Arts, Antwerp.
Redon, Odilon
Redon, Odilon (1840-1916). Fransk maler og grafiker. Født i Bordeaux og død i Paris. Med sine billeder fra en drømmeverden fuld af mystik og romantisk poesi blev han en af de førende repræsentanter inden for symbolismen. Levende fantasi og sans for det koloristiske raffinement kendetegner hans maleri. Inspireret af Goya og romantisk litteratur (Poe).   
Redon, Odilon (1840-1916). French painter and graphics artist. Leading Symbolist painter.

1 "Primitivt menneske (siddende i skygge)", 1872, The Art Institute of Chicago.
"Primitive Man (Seated in Shadow)", 1872, The Art Institute of Chicago.
2 "Skovens ånd", 1880/"Spirit of the Forest", 1880.
3 "Skt. Johannes", 1892, privateje/"Saint John", 1892, private collection.
4 "Stilhed", 1900, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Silence", 1900, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
5 "Pæoner", ca. 1900-05, Baltimore Museum of Art BMA/"Peonies", c. 1900-05, Baltimore Museum of Art BMA.
6 "Nature morte", ca. 1901, Ordrupgaard.
1 "Blomsterskyer", 1903, The Art Institute of Chicago/"Flower Clouds", 1903, The Art Institute of Chicago.
2 "Den Hellige Sebastian", 1910/12, National Gallery of Art, Washington D.C./"Saint Sebastian", 1910/12, National Gallery of Art, Washington D.C.
3 "Sommerfugle", omkr. 1910, MoMA, Museum of Modern Art, New York/"Butterflies", around 1910, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
4 "Pandora", 1910/12, National Gallery of Art, Washington D.C.
5 "Kyklopen", ca. 1914, Kröller-Müller Museet, Otterlo, Holland/"The Cyclops", c. 1914, The Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands.
ØVRIGE KUNSTNERE/OTHER ARTISTS
Slott-Møller, Agnes
(1862-1937
)
Dansk maler. Historiske billeder. Folkevisemotiver.
"Agnete", 1892, privateje.
Skovgaard, Niels
(1858-1938)
Dansk maler, billedhugger, keramiker og bogillustrator. Søn af P.C. Skovgaard og bror til Joakim Skovgaard. Se også naturalisme.
"Den gode hyrde", 1899, Skovgaard Museet, Viborg.
"The Good Shepherd", 1899,
Skovgaard Museum, Viborg.
Rohde, Johan
(1856-1935)
Dansk kunsthåndværker, maler og grafiker. De tidlige billeder realistiske. Stiftede Den frie Udstilling 1891 (årlig københavnsk kunstudstilling, stiftet 1891 i protest mod Charlottenborg-udstillingen, Harald Slott-Møller, Willumsen, Hammerhøi og Zahrtmann var nogle af de første medlemmer). 1893 malede han det symbolistiske hovedværk "Sommeraften i Tønning". Som kunsthåndværker var han en vigtig repræsentant for skønvirkestilen (dansk jugendstil). Fra 1908-17 hos Georg Jensen Sølvsmedje.
"Sildig Aften ved Havnemolen i Hoorn", 1893, Den Hirschsprungske Samling.
Jacobsen, Niels Hansen
(1861-1941)
Dansk billedhugger og keramiker.
"Skyggen", 1897-98, Statens Museum for Kunst.
"The Shadow", 1897-98,
National Gallery of Denmark, Copenhagen.
Previati, Gaetano
(1852-1920)
Italiensk maler.
"Natten", 1908, Il Vittoriale degli Italiani.

"Night", 1908, Il Vittoriale degli Italiani.

Toorop, Jan
(1858-1928)
Hollansk maler. Hans tidlige billeder var i impressionistisk stil. De senere værker er en blanding af symbolisme og jugendstil.
"De tre brude", 1893, Kröller-Müller Museum, Holland.
Moreau, Gustave
(1826-1898)
Fransk maler. Bibelske og mytologiske motiver med vægten på det mystiske, eksotiske og ornamentale. Har meget tilfælles med prærafaelitternes middelalderlige drømmerier. Inspirerede Matisse og Rouault. En af symbolismens grundlæggere.
"Ødipus og Sfinxen", 1864, Metropolitan Museum of Art, New York.
Ballin, Mogens
(1871-1914)
Dansk maler og kunsthåndværker. Optaget af den franske symbolisme og var varm fortaler for dens program i Danmark.  
"Landskab", 1891-92.
Klinger, Max
(1857-1920)
Tysk maler og billedhugger. Inspireret af Böcklin. Religiøse og mytologiske billeder.
"Najade og Kentauren", 1912, Gottorp Slot.
Vuillard, Edouard
(1868-1940)
Fransk maler. Medlem af Nabierne. Små intime indendørsscenerier. Udviklede neoimpressionismen pointillistiske teknik i sit flademaleri. Undgik Nabiernes symbolske motivverden, det var billeder af familielivet, der interesserede ham. Inspireret af Gauguin, Lautrec og Degas.
"Morgenmad", 1894, National Gallery of Art, Washington D.C.
Holbek, Johannes
(1872-1903)
Dansk maler og tegner ved Dagbladet Politiken. Symbolske og fabulerende tegninger.
"Esaias Tegnér", før 1903.
Samt: Albert Gottschalk. Viggo PedersenGad Frederik Clement. Ludvig Find. Franz von Stuck. Pierre Puvis de Chavannes. Jean Delville. E. Burne-Jones.
Mihail Vrubel.
Protoekspressionisme/Proto-Expressionism
Protoekspressionismen har visse lighedspunkter med symbolismen

Kunstnere:

Toulouse-Lautrec
(1864-1901) beskriver dekadence, ondskab og mørke i kunstneriske kredse. Barske karakteristikker.
James Ensor
(1860-1949).
Edvard Munch
(1863-1944).

Pablo Picasso
(1881-1974), den unge Picasso i sin blå periode. Inspireret El Greco, Gauguin og Toulouse-Lautrec.
Henri Rosseau
(1844-1910) folkelig kunstner (i stil med danske Hans Scherfig).
PERIODEN I ØVRIGT
Edison opfinder filmen 1896. Johannes V. Jensen. Ibsen, "Et dukkehjem", 1879.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt