Drop Down Menu
Drop Down Menu
Fremtid/Future.
Fotografierne af Christiansborggobelinerne er anvendt med tilladelse fra Hofmarskallatet. Fotograf Adam Rzepka

The photos of the tapestries are used with permission of the Lord Chamberlain's Office. Photographer Adam Rzepka

H.K.H. Kronprins Frederik, kronprins til Danmark, greve af Monpezat (f. 1968) er døbt Frederik André Henrik Christian. Kronprinsen er den første akademiker i den kongelige familie, han blev uddannet cand.scient.pol. i 1995 ved Aarhus Universitet. Kronprinsen har gjort tjeneste i alle tre værn samt har en specialuddannelse fra Søværnets Frømandskorps. Han har bl.a. deltaget i en 2800 km lang slædehundetur i Nordgrønland, Ekspedition Sirius 2000.
Den 14. maj 2004 giftede Kronprinsen sig med den australskfødte Mary Elizabeth Donaldson i Vor Frue Kirke i København. Ved brylluppet blev Mary Elizabeth Donaldson H.K.H. Kronprinsesse Mary Elizabeth af Danmark.
Kronprinsparret har fire børn, Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, greve af Monpezat (f. 2005), Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, Prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat (f. 2007), Vincent Frederik Minik Alexander, Prins til Danmark, greve af Monpezat (f. 2011) og Josephine Sophia Ivalo Mathilda, Prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat (f. 2011).


HRH Crown Prince Frederik, Crown Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 1968) was christened Frederik André Henrik Christian. The Crown Prince is the first in the royal family to hold a postgraduate degree, in that he took a master’s degree in political science from Aarhus University in 1995. The Crown Prince has served in all three armed services and took a special course from the Navy Corps of Frogmen. He has also taken part in a 1750-mile tour by dog sled, the Sirius Expedition of 2000.
On 14 May 2004 the
Crown Prince married the Australian-born Mary Elizabeth Donaldson in the Church of Our Lady in Copenhagen. By the marriage Mary Elizabeth Donaldson became HRH The Crown Princess Mary Elizabeth of Denmark. The Crown Princely couple have four children, Christian Valdemar Henri John, Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 2005), Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, Princess of Denmark and Countess of Monpezat (b. 2007), Vincent Frederik Minik Alexander, Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 2011) and Josephine Sophia Ivalo Mathilda, Princess of Denmark and Countess of Monpezat (b. 2011).
Kronprinsens våbenskjold ses i borduren øverst til højre og nederst til venstre.
Øverst på skjoldet på Det kongelige våben ses Kronen, symbolet på kongemagten. Skjoldet er delt i 4 felter af et sølvfarvet kors med rød kant (Dannebrog). Centralt i korset er et lille skjold, hjerteskjoldet, med Oldenborgs to røde bjælker på gylden baggrund og symboliserer, at det danske kongehus er en gren af det oldenborgske fyrstehus. I 1. felt og 4. felt ses statsvåbenet, de tre kronede løver omgivet af ni hjerter (søblade). I 2. felt ses det sønderjyske våben med to løver. Det 3. felt er opdelt i tre felter. Øverst ses tre kroner, der indgår i Sveriges rigsvåben og symboliserer den nordiske union Kalmarunionen fra 1397-1523, der var en personalunion mellem Danmark, Norge og Sverige. Til venstre ses vædderen fra Færøernes våbenskjold og fra det grønlandske våbenskjold ses isbjørnen.

The coat of arms of the Crown Prince
in the bordure top right and bottom left.
Den 30. april 2008 tildelte Majestæten sine sønner titlen greve af Monpezat, da Dronningen og Prins Henrik ønskede at knytte forbindelse til det fædrende franske ophav. H.K.H Kronprinsesse Mary fik hermed titlen "grevinde af Monpezat, og det samme gjaldt Marie Cavallier, som Prins Joachim ægtede den 24. maj 2008.
Titlen føres videre til Kronprinsen og Prins Joachims sønner og døtre som henholdsvis "greve af Monpezat" og "komtesse af Monpezat".
 

On 30 April 2008 HM the Queen conferred the title of Count of Monpezat on her sons, her daughters-in-law, and their children.

H.K.H Prins Joachim, Prins til Danmark, greve af Monpezat (f. 1969), er døbt Joachim Holger Waldemar Christian. I 1993 afsluttede Prinsen agrarøkonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugsskole Næsgaard på Falster. I 1987 arbejdede Prinsen som jackaroo på en farm ved Wagga Wagga i New South Wales i Australien. Prins Joachim var indtil 2014 godsejer og drev Schackenborg Gods. Fra sit ægteskab med Alexandra Christina, Grevinde af Frederiksborg har Prinsen sønnerne Nikolai William Alexander Frederik, Prins til Danmark, Greve af Monpezat (f. 1999) og Felix Henrik Valdemar Christian, Prins til Danmark, Greve af Monpezat (f. 2002). Den 24. maj 2008 giftede Prins Joachim sig med den franskfødte Marie Agathe Odile Cavallier i Møgeltønder Kirke. Ved brylluppet blev Marie Agathe Odile Cavallier H.K.H. Prinsesse Marie, Grevinde af Monpezat. Prinseparret har sønnen Henrik Carl Joachim Alain, Prins til Danmark, Greve af Monpezat (f. 2009) og datteren Athena Marguerite Françoise Marie, Prinsesse til Danmark, Komtesse af Monpezat (f. 2012).
Den 28. september 2022 fremgår det af Kongehusets hjemmeside at Hendes Majestæt har besluttet: "at Hans Kongelige Højhed Prins Joachims efterkommere med virkning fra den 1. januar 2023 alene kan benytte deres titler som grever og komtesse af Monpezat, idet deres hidtidige titler som prinser og prinsesse til Danmark bortfalder. Prins Joachims efterkommere vil således fremover skulle tiltales som excellencer".


HRH Prince Joachim, Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 1969), was christened Joachim Holger Waldemar Christian. In 1993, the prince completed his education in agricultural economics at the Classenske Agricultural College in Næsgaard on Falster. In 1987, the Prince worked as a jackaroo on a ranch near Wagga Wagga in New South Wales, Australia. Until 2014 Prince Joachim was a landowner running the estate of Schackenborg. From his marriage to Alexandra Christina, Countess of Frederiksborg, the prince has two sons, Nikolai William Alexander Frederik, Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 1999) and Felix Henrik Valdemar Christian, Prince of Denmark and Count of Monpezat (b. 2002). On 24 May 2008 Prince Joachim married the French-born Marie Agathe Odile Cavallier in Møgeltønder church. By the marriage Marie Agathe Odile Cavallier became HRH the Princess Marie, Countess of Monpezat. The couple has a son, Henrik Carl Joachim Alain, Prince of Denmark and Count of Monpezat, and a daughter, Athena Marguerite Françoise Marie, Princess of Denmark and Countess of Montpezat (b. 2012).
28 September 2022: "
Her Majesty has decided that, as of 1 January 2023, His Royal Highness Prince Joachim’s descendants can only use their titles as counts and countess of Monpezat, as the titles of prince and princess that they have held up until now will be discontinued. Prince Joachim’s descendants will thus have to be addressed as excellencies in the future"
. (THE ROYAL HOUSE)
Prins Joachims våbenskjold ses i borduren øverst til venstre og nederst til højre.
Øverst på skjoldet på Det kongelige våben ses Kronen, symbolet på kongemagten. Skjoldet er delt i 4 felter af et sølvfarvet kors med rød kant (Dannebrog). Centralt i korset er et lille skjold, hjerteskjoldet, i hvis venstre halvdel ses Oldenborgs to røde bjælker på gylden baggrund og symboliserer, at det danske kongehus er en gren af det oldenborgske fyrstehus, og til højre ses den stående løve over hvis hoved er tre stjerner. I 1. felt og 4. felt ses statsvåbenet, de tre kronede løver omgivet af ni hjerter (søblade). I 2. felt ses det sønderjyske våben med to løver. Det 3. felt er opdelt i tre felter. Øverst ses tre kroner, der indgår i Sveriges rigsvåben og symboliserer den nordiske union Kalmarunionen fra 1397-1523, der var en personalunion mellem Danmark, Norge og Sverige. Til venstre ses vædderen fra Færøernes våbenskjold og fra det grønlandske våbenskjold ses isbjørnen.

The coat of arms of Prince Joachim in the bordure
top left and bottom right.
Omkring de to Prinser anes en mandelformet glorie, en mandorla, og under mandorlaen ses en halvbueform (regnbuen). Der er her tale om et motiv kendt som hovedmotiv i både byzantinsk, romansk og gotisk kirkekunst kunst, Majestas Domini (Herrens herlighed), hvor Kristus som verdenshersker/verdensdommer er frontalt siddende på en trone/regnbuen med jordkuglen som fodskammel. Kristus er omgivet af en mandorla, som angiver at han er i himlen. Kristi højre hånd er hævet til velsignelse og i venstre hånd holdes livets bog. Kronprinsens viser med venstre hånd håndtegnet for OK, den højre hånd med håndfladen opad kan symbolisere medgang.

Surrounding the two Princes an almond-shaped halo, a mandorla, is faintly seen, and below the mandorla a crescent shape (rainbow). This is a motif well known as a main motif in Byzantine, Romanesque, and Gothic church art, namely the Maiestas Domini (majesty of the Lord), in which Christ as the ruler and judge of the world sits facing forward on a throne, the rainbow, with the globe of the Earth as a footstool. The Christ is surrounded by a mandorla indicating that he is in Heaven. Christ's right hand is raised in blessing, and in the left he holds the Book of Life. The Crown Prince with his left hand makes the hand sign for "OK" and his right with the palm upwards can signify success.
Over Prinserne ses himmelrummet med symboler, der beskriver universet bl.a. symboliserer de drikkeglaslignende figurer Big Bang modellen for universets ekspansion.

Above the Princes is space with symbols describing the Universe, thus, the drinking glass-like figures symbolize the Big Bang model of the creation and expansion of the Universe.
Over Prins Joachim ses symbolet for en ringplanet.

Above Prince Joachim is the symbol of a ringed planet.
Under Prinsernes fødder ses mineralske formationer og krystallinske strukturer (bl.a. kvartskrystaller), guldbarrer og jernstykker.

Below the Princes are shown mineral formations and crystalline structures (such as quartz crystals), gold bars and pieces of iron.
Ud for Kronprinsens højre arm ses mikroorganismer såsom bakterier og amøber samt celler og blodlegemer, og over hans bryst ses en DNA-struktur.

At the Crown Prince's right arm are microorganisms such as bacteria and amoeba as well as cells and blood corpuscles, and above the his chest a DNA double helix.
Ud for Prins Joachims venstre arm ses matematiske objekter (fraktaler), computergrafik, microchips og trykte kredsløb. Figuren ud for hans venstre underben minder om geometrisk origami, en foldet abstrakt figur.

At Prince Joachim's left arm mathematial objects (fractals), computer graphics, microchips and stamped circuits. The shape at Prince Joachim's lower left leg is reminiscent of geometrical origami, a folded, abstract figure.
Gobelinernes placering i Riddersalen
De Kongelige Repræsentationslokaler, beletage, Christiansborg Slot
The placement of the Tapestries in the Knight's Hall
the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace
Den første gang Bjørn Nørgaard anvendte tekstiler og vævning, var da han designede skitserne til de gobeliner, som H.M. Dronning Margrethe 2. fik i gave fra dansk erhvervsliv til sin 50-års fødselsdag den 16. april 1990. Gobelinerne, der blev vævet hos Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris, beskriver Danmarkshistorien fra vikingetiden til moderne tid. De blev i 2000 ophængt i Riddersalen, De Kongelige Repræsentationslokaler, Christiansborg Slot. Ved indvielsen den 12. april overdrog H.M. Dronningen gobelinerne til den danske stat. Kartonerne til gobelinerne tilhører Køge Skitsesamling.
The first time Bjørn Nørgaard had made use of textiles and weaving was when he designed the sketches for the Queen's tapestries given in honour of HM Queen Margrethe II's 50th birthday on April 16, 1990, by the Danish business community. They were woven at the Beauvais tapestry manufactory in Paris (Le Mobilier National et les Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais). The tapestries describing the period of Danish history from the Viking Age to Modern time, were in 2000 placed in the Knight's Hall, the Royal Reception Rooms, Christiansborg Palace. At the inauguration ceremony April 12 HM the Queen donated the tapestries to the State. The sketches belong to Køge Skitsesamling (Sketch Collection).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Historiske krige
Jelling-monumenterne
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Rafael/Raphael
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt