Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den glyksborgske slægt.
SØN AF
Margrethe 2. og Prins Henrik.
DØBT
Frederik André Henrik Christian, Prins til Danmark, (f. 26. maj 1968). 1972 Kronprins, 2008 greve af Monpezat. Døbt i Holmens Kirke. Gift i Vor Frue Kirke i København 14. maj 2004 med Mary Elizabeth Donaldson.
HUSTRU
Mary Elizabeth Donaldson (f. 5. februar 1972 i Hobart, Tasmanien, Australien). Ved brylluppet blev hun Kronprinsesse af Danmark og i 2008 grevinde af Monpezat. I forbindelse med tronskiftet 14. januar 2024 Mary Elizabeth, H.M. Dronningen, grevinde af Monpezat.
Den 30. april 2008 tildelte H.M. Dronning Margrethe 2. sine sønner, deres ægtefæller og deres efterkommere titlen af greve, grevinde og komtesse af Monpezat, da Dronningen og Prins Henrik ønskede at knytte forbindelse til det fædrene franske ophav.
BØRN
Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, greve af Monpezat (f. 15. oktober 2005). I forbindelse med tronskiftet 14. januar 2024 H.K.H. Kronprins Christian.
Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, H.K.H Prinsesse Isabella, Prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat (f. 21. april 2007).
Vincent Frederik Minik Alexander, H.K.H Prins Vincent, Prins til Danmark, greve af Monpezat (f. 8. januar 2011).
Josephine Sophia Ivalo Mathilda, H.K.H Prinsesse Josephine, Prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat (f. 8. januar 2011).
KONGEORD
Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark. H.M. Kongen ønsker at anvende betegnelsen "kongeord" frem for betegnelsen "valgsprog". "KONGEORD" er også titlen på den bog, der udkom i januar 2024.
H.M. Dronning Margrethe 2. annoncerede tronskifte i nytårstalen 31.12.2023:
"Den 14. januar 2024 – 52 år efter jeg efterfulgte min elskede far – vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn Kronprins Frederik." Se Tronfølgeloven fra 1953.
Én konge har tidligere abdiceret, det var Erik 3. Lam i 1146. Han døde samme år han gav afkald på tronen pga. sygdom og blev munk i Sankt Knuds Kloster i Odense, der er beliggende ved siden af domkirken.
Statsministeriets hjemmeside 01.01.2024:

"Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. har besluttet at frasige sig tronen. Frasigelsen vil finde sted den 14. januar 2024, som er 52-årsdagen for Dronningens tronbestigelse.
Samtidig vil Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik overtage tronen som Hans Majestæt Kong Frederik 10. Efter et møde i Statsrådet vil statsministeren proklamere tronskiftet på Christiansborg Slot.
Dronning Margrethe 2. overtog tronen den 14. januar 1972 efter sin far, Kong Frederik 9., ved dennes død.
Efter tronskiftet vil Dronningen fortsat blive tituleret som Hendes Majestæt."

Kongehusets hjemmeside 02.01.2024:

"Søndag den 14. januar 2024 overtager H.K.H. Kronprinsen den danske trone som H.M. Kong Frederik 10.
Kronprinsessen vil fra det samme tidspunkt at regne være H.M. Dronning Mary
. Kongeparret vil fremover bære titlen som Kongen og Dronningen af Danmark.

H.K.H. Prins Christian bliver tronfølger og omtales fremover som H.K.H. Kronprins Christian.
Efter tronskiftet vil H.M. Dronningen fortsat være majestæt og bære titlen H.M. Dronning Margrethe."
Den 14. januar 2024:
- I guldbryllupskareten, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, kørte H.M. Dronningen fra Amalienborg Slot til Christiansborg Slot, og efter udråbelsen kørte kongeparret i samme karet fra Christiansborg til deres residens på Amalienborg. Se Amalienborgkomplekset.

Guldbryllupskareten fra 1892, bygget hos vognfabrikant F.C. Schulz i København, var en guldbryllupsgave fra Københavns håndværksmestre til Kong Christian 9. og Dronning Louise. Se billede af guldbrudeparret i kareten.

- I det øjeblik H.M. Dronningen i Statsrådet underskrev en erklæring om sin abdikation var tronskiftet en realitet. Dronningen overlod sin stol til den nye konge og forlod Statsrådssalen med ordene "Gud bevare Kongen". Før udråbelsen kl. 15.00 kørte H.M. Dronningen i bil tilbage til sin residens på Amalienborg.

I Statsrådet deltog ud over H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsen/Kongen, H.K.H. Prins Christian/Kronprinsen, regeringen og statsrådssekretæren.

-
Kl. 15.00 trådte H.M. Kong Frederik 10. ud på balkonen på Christiansborg Slot. Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt en kort tale og udråbte Danmarks nye regent. Herefter talte Kong Frederik.
Kongens tale:
Min mor, Hendes Majestæt dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år.

Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige.
Min mor har som få formået at gå i et med sit kongerige.
I dag går tronen videre.
Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv.
Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder.
Jeg får brug for alt den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer, og fra det, der er større end os.
Fremtiden går jeg i møde med visheden om, at jeg ikke står alene.
Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark.
Efter kongens tale kom H.M. Dronning Mary og kongeparrets fire børn ud på slottets balkon.
- Efter talen var der æressalut fra Batteriet Sixtus på Holmen - 3 x 27 skud, dvs. 3 skud for Gud, 3 for konge, 3 for fædrelandet hvilket gentages tre gange.
- Kongeflaget blev taget ned fra Christian 9.'s Palæ og genhejst på Frederik 8.'s Palæ på Amalienborg.
- Den Kongelige Livgardes faner overførtes fra Christian 9.'s Palæ (H.M. Dronning Margrethes residens) til Frederik 8.'s Palæ (H.M. Frederik 10.'s residens) på Amalienborg. Se Amalienborgkomplekset.
Efter grundlovens indførelse i 1849 har der ikke fundet kroninger eller salvinger sted. Kongerne/regenterne bliver nu udråbt af Folketinget/statsministeren. Se "Tre monarkier".
- Kronprinsens folkeskoletid var på privatskolen Krebs' Skole i København (1974-76 privatundervist på Amalienborg Slot).

1982-83 var Kronprinsen og Prins Joachim elever på den franske kostskole École des Roches i Normandiet. I 1986 blev Kronprinsen nysproglig student fra Øregård Gymnasium i Hellerup.

- I 1981 blev Kronprinsen konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.
- Kronprinsen blev på sin 18-års fødselsdag i 1986 optaget i Statsrådet. Statsrådet er et møde mellem regenten og ministrene og ledes af regenten eller dennes stedfortræder (f.eks. Kronprinsen). Regenten underskriver sammen med en minister de love, som er vedtaget i Folketinget. Statsrådsmøder afholdes på onsdage ca. 15 gange om året i Statsrådssalen på Christiansborg.
Se H.M. Kong Frederik 9. i Statsrådet i forbindelse med tronskiftet 1947.
- I 1986 påbegyndte Kronprinsen sin militære uddannelse ved Den Kongelige Livgarde.
- I 1986 deltog Kronprinsen i en ekspedition til Mongoliet.

-

Kronprinsen er den første akademiker i den kongelige familie. Han påbegyndte i 1989 statskundskabsstudiet ved Aarhus Universitet og blev i 1995 cand.scient.pol. Fra 1992-93 studerede han ved Harvard University, Cambridge (forstad til Boston), Massachusetts, USA. Kronprinsens speciale var om udenrigspolitik i de baltiske lande. I 2008 blev han udnævnt til æresalumne ved Aarhus Universitet. I 2018 åbnedes "Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse" på Aarhus BSS, Aarhus University". På universitetsbygningen står "Crown Prince Frederik Center for Public Leadership". Komisk at det skal stå på engelsk på et dansk universitet!
- Kronprinsen har gjort tjeneste i alle tre værn samt har en specialuddannelse fra Søværnets Frømandskorps, hvor hans alias/dæknavn var "Pingo".
- Kronprinsen har deltaget i en 2800 km lang slædehundetur i Nordgrønland, Ekspedition Sirius 2000.
- I 2009 blev Kronprinsen valgt som dansk medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og genvalgt i 2017. I 2021 stoppede Kronprinsen som aktivt medlem af IOC.
- "Royal Run", der er blevet et årligt motionsløb, fandt sted første gang i 2018 i forbindelse med Kronprinsens 50-års fødselsdag.

Kronprinsen om Royal Run: "Når jeg næste år fylder 50, vil jeg blandt andet fejre dagen med et løb, hvor hele Danmark kan være med. Jeg har altid holdt meget af sport og fysisk aktivitet, og ikke mindst løb. Det giver glæde, velvære og energi. Royal Run skal være et løb, der henvender sig til de erfarne løbere, men i lige så høj grad til dem, der binder løbeskoene for første gang, og alle er velkomne uanset alder. Jeg håber, at rigtigt mange vil deltage i Royal Run til næste år, når vi skal løbe sammen igennem fem af Danmarks smukke byer." (Citat fra Kongehusets hjemmeside).

- Interesser bl.a.: forskellige sportsgrene, musik, kunst, jagt, klima, miljø, grøn omstilling, iværksætteri.
- Sproglige færdigheder: udover modersmålet dansk også fransk, engelsk og tysk.

-

I 2004 blev bryllupsgaven "Kronprinsparrets Priser", der er hæderspriser, indstiftet og uddeles til personer der har gjort sig særlig bemærkede indenfor kunst, kultur eller socialt arbejde.

-

Frederik 10.'s oldefar Christian 10. blev i Sønderjylland kaldt "Kedde kryds", hans morfar Frederik 9. "Fidde jen kryds", og således er Frederik 10. "Fidde kryds".
Kedde er sønderjysk for Christian og Fidde sønderjysk for Frederik. "Kryds" = romertallet X og "jen kryds" = romertallet IX.

Niels Strøbek, "Tre Slægtled", 2012, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, Hillerød.
Dronningen. Kronprins Frederik og den lille Prins Christian står i Riddersalen i Christian 9.'s Palæ, Amalienborg Slot.
Foto anvendt med Niels Strøbeks tilladelse.
H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H Prins Joachim på gobelinen "Fremtid".
Udgivelser:

2024

"FREDERIK X En konge bliver til", af Anne Sofie Kragh, Politikens Forlag, februar 2024.

2024

"KONGEORD. FREDERIK 10. FORTÆLLER TIL JENS ANDERSEN", Politikens Forlag, januar 2024.
Citater fra bogen: "Jeg er nu en gang det menneske, jeg er. Det vil jeg også bestræbe mig på at udfolde som konge af Danmark". "Troens styrke ligger ikke i om Gud er nævnt i et Kongeord, men i at vi som mennesker, som folk, føler os forbundne til hinanden gennem vores kristne tro".

2022

"Mary H.K.H", Politikens Forlag, 2022. Udgivet i anledning af Kronprinsessens 50-års fødselsdag. I bogen deler danske og udenlandske fotografer deres bedste fotos af Kronprinsessen.

2020

"FREDERIK En magisk rejse gennem kronprinsens liv", af Bo Østlund & Henriette Wittrup, Forlaget Heatherhill, 2020.

2018

"H.K.H. Kronprins Frederik", Lindhardt og Ringhof, 2018. På bogens bagside står: "I anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag har H.K.H. Kronprinsessen sammen med fire af Danmarks dygtigste fotografer samlet en række helt særlige øjeblikke fra de sidste 25 år af Kronprinsens liv. Kronprinsessen bidrager også selv med udvalgte billeder fra eget arkiv. Det er blevet til en poetisk fortælling i ord og billeder, som inviterer læseren med ind bag den officielle facade og tegner et nuanceret og ærligt billede af Danmarks kommende konge."

2017

"UNDER BJÆLKEN Et portræt af Kronprins Frederik", af Jens Andersen, Gyldendal, 2017.

2016

"Mary. Prinsesse af hjertet", af Helle Bygum, Lindhardt og Ringhof, 2016.

2014

"10 år. Kronprinsparrets 10 års bryllupsdag", af Helle Bygum, Lindhardt og Ringhof, 2014.

2011

"Vild med Mary", af Jim Lyngvild & Karen Seneca, Politikens Forlag, 2011.

2006

"Mary. Prinsesse med stil", af Jim Lyngvild og Jan Körner, Forlaget Aschehoug, 2006.

2005

"Mary - Kronprinsesse og mor", af Mette Bacher, Forlaget Mellemgaard, 2005.

2005

"Mary Kronprinsesse af Danmark", af Karin Palshøj og Gitte Redder, Høst & Søn. 2005.

2004

"Kronprinsesse Mary fortæller til Anne Wolden-Ræthinge", Gyldendal, 2004.

2003

"FREDERIK Kronprins Frederik, Billeder og beretninger", af Inge Høyer & Henrik Magnild Husum, Forlaget Høst & Søn, 2003.

2002

"Rundt om Frederik - Danmarks Kronprins", af Henning Dehn-Nielsen, Forlaget Holkenfeldt 3, 2002.

1998 "Kronprins Frederik - arving til verdens ældste monarki", af Per Eilstrup, forlaget Bogan, 1998.

1 "Frederik 10. - Konge af i morgen", udstilling på Amalienborgmuseet, 2024.
"Frederik X King of Tomorrow", exhibition at the Amalienborg Museum, 2024.
2-3 Gokart med kroneplade/Go cart with a crown number plate.
1 Den første skoletaske/The first schoolbag.
2 Sølvbordklokke formet som en skildpadde, som har tilhørt H.M. Dronning Ingrid, og som for Kongen er et kært minde om hende.
A silver table bell shaped as a tortoise, which belonged to the King's
grandmother HM Queen Ingrid, is to the King a cherished memento of her.
3 Orangerød hjelm med navnet "PINGO", Kongens kælenavn i Frømandskorpset.
Red orange helmet with the word "PINGO", the Kings nickname in the Frogman Corps.
Amalienborgkomplekset

Drop Down Menu

Kør musen hen over billedet for at se tekst.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt