Drop Down Menu
P R A G L I A   A B B E D I  /  P R A G L I A   A B B E Y
Italien
Italy

Drop Down Menu
Praglia abbedi er et benediktinerkloster nær Padova ved foden af de Euganeiske høje. Klostret blev grundlagt i 1000-1100-tallet. Den første abbed af Praglia var Iselberto dei Tadi, der er omtalt i Calixtus II's pavebulle i 1123. I 1300-tallet øgedes klostrets selvstændighed takket være donationer fra skiftende herskere og familier.
Hovedparten af klostret og kirken blev ombygget i 1500-tallet. Kun klokketårnet har bibeholdt sin middelalderkonstruktion. Kirken, indviet til Jomfru Marias optagelse i himlen, blev tegnet i 1490 af Tullio Lombardo.
Kuplen og de store billeder i biblioteket og spisesalen er udført af Giovanni Battista Zelotti. Freskerne i apsis er udført af Domenico Campagnola. Kapellet har altertavler af Alessandro Varotari, Antonio Badile og Paolo Veronese. Spisesalen er dekoreret med medailloner skåret af Lombardo familien (venetiansk familie, der var skulptører og arkitekter), og viser Den hellige Justinas dåb og martyrium og Kristus Pantokrator (Kristus som verdenshersker, et motiv i den byzantinske kunst, der svarer til Majestas Domini motivet i vestlig kunst).

Praglia Abbey is a Benedictine monastery near Padua at the foot of the Euganean Hills. The monastery was founded in the 11th - 12th century. The first abbot of Praglia was Iselberto dei Tadi, who is mentioned in a Papal Bull of Calixtus II in 1123. By the 14th century the abbey had gained more autonomy, funded by donations of various rulers and families.
Most of the cloisters and church were rebuilt in the 16th century. Only the belltower retains medieval construction. The basilica church, dedicated to the Assumption of Mary, was designed in 1490 by Tullio Lombardo.
The cupola and large canvases in the library and refectory were painted by Giovanni Battista Zelotti. The apse was frescoed by Domenico Campagnola. Chapels have altarpieces by Alessandro Varotari, Antonio Badile and Paolo Veronese.
The monumental refectory is decorated with medallions carved by the Lombardo family (a Venetian family of sculptors and architects), depicting the Baptism and Martyrdom of St Giustina and Christ Pantocrator (see
Maiestas Domini
).
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde

Domkirke
Roskilde
Cathedra
l

Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress