Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   6.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 7. og Caroline Mathilde
DØBT
Frederik (28. januar 1768 - 3. december 1839)
HUSTRU
Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel
BØRN
Arveprinsesse Caroline, Prinsesse Vilhelmine Marie
ELSKERINDE
Bente Rafsted alias oberstinde Frederikke Dannemand (1790-1862), der var den sidste officielle kongelige elskerinde
BØRN
Frederik Vilhelm Dannemand
VALGSPROG
"Gud og den retfærdige Sag"
DØDE
Amalienborg Slot 3. december 1839
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 8.
Konge af Danmark og af Norge 1808-14. Da faderen Christian 7. var psykisk syg var Frederik Kronprinsregent fra 1784, hvor han blev optaget i statsrådet. Frederik indledte som Kronprins landboreformer, der førte til stavnsbåndets ophævelse i 1788.
Frederiks regeringsperiode var præget af uro. I 1801 søslaget
"Slaget på Rheden" (anført af den engelske admiral Nelson), 1807 Københavns bombardement, 1813 statsbankerotten, 1814 tabet af Norge.
Kongen gav byggegrunden til Thorvaldsens Museum, der er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll (Thorvald Bindesbølls far). Museet, der var Danmarks første, blev indviet i 1848.
Kongen døde på Amalienborg.
Frederik 6. efterlod sig ingen sønner, den nærmeste arving var arveprins Frederiks søn Christian Frederik (Christian 8.).
Frederik 6. med dronning Marie Sofie Frederikke og prinsesserne Caroline og Vilhelmine. Udført af C.W. Eckersberg, 1821, Rosenborg Slot. "Kong Frederik VI med familie", udført af W. Weitlandt, 1811, Frederiksborg Nationalhistorisk Museum.
1 Den nyfødte Kronprins Frederik vises frem på Christiansborg Slot dagen efter sin fødsel.
2 Danske bønder hylder Christian 7. og Kronprinsen ved Frihedsstøtten, tryk, 1844, udført af C.W. Eckersberg. Frederik 6. var Kronprinsregent fra 1784 for sin psykisk syge far.
3 Frederik 6., Rosenborg Slot.
4 Audiens hos Frederik 6.
5-6 Frederik 6., Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
7 Frederik 6., Kongernes Lapidarium.
8 Bente Rafsted alias oberstinde Frederikke Dannemand (1790-1862), der var den sidste officielle kongelige elskerinde.
Frederik 6. tilbragte sommermånederne på det kongelige lystslot Frederiksberg Slot, der blev opført for Frederik 4. i årene 1699-1703 af arkitekten Ernst Brandenburger. Slottet fik sit nuværende udseende i 1735.
Frederik 6. gennemførte stor ændringer i Frederiksberg Have i engelsk romantisk stil med slyngede kanaler, småøer og lysthuse, og kongen yndede at sejle rundt i haven.
1 Frederik 6. og Dronning Marie Sofie Frederikke med døtrene Prinsesserne Caroline og Vilhelmine Marie spadserer tur i Frederiksberg have, ca. 1813, efter akvarel af Johannes Senn.
2 Frederik 6. sejler i Frederiksberg Have.
3-4 Trækfærge i Frederiksberg Have med Frederik 6.'s monogram. I 2005 fik haven en trækfærge genskabt efter tegninger fra 1800, som godkendtes af Christian 7. Den oprindelige trækfærge gik tabt i 1830. Ved at benytte trækfærgen kan man komme over til det kinesiske lysthus.
5 Det kinesiske lysthus blev opført af Frederik 6. i 1799 og anvendtes til teselskaber.
6 Frederik 6., Frederiksberg Have, København. Statue udført af Herman Wilhelm Bissen, 1855-58.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress