contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 5. og Charlotte Amalie
DØBT
Frederik (11. oktober 1671 - 12. otober 1730)
HUSTRU
Louise af Mecklenburg-Güstrow (28. august 1667 - 15. marts 1721)
BØRN
Christian, Christian 6., Frederik Karl, Georg, Charlotte Amalie
HUSTRU TIL VENSTRE HÅND
Elisabeth Helene von Vieregg (4. maj 1679 - døde 27. juni 1704 i barselsseng, og hendes lille søn døde 9 måneder gammel)
BØRN
Frederik Gyldenløve (18. juni 1704 - 9. marts 1705)
HUSTRU TIL VENSTRE OG HØJRE HÅND
Anna Sophie Reventlow (16. april 1693 - 7. januar 1743) som kongen bortførte fra hendes hjem Clausholm slot
BØRN
6 børn der alle døde som små
ELSKERINDE
Charlotte Helene von Schindel
BØRN
En datter
VALGSPROG
"Dominus mihi adiutor" (Herren være min hjælper)
DØDE
Odense Slot 12. otober 1730
GRAVSAT
Roskilde Domkirke
EFTERFØLGER
Christian 6.
Frederik 4., udført af Benoît Le Coffre, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Frederik 4. Buste af Frederik 4., Nationalmuseet.
  Konge af Danmark og Norge. Kongen og hoffet måtte forlade København og tage ophold på Koldinghus, da det sidste store udbrud af pest fandt sted i 1711-12. Ved et maskebal på slottet mødte Frederik Anna Sophie Reventlow, de blev forelskede, og det følgende år bortførte Kongen hende fra hendes hjem, Clausholm slot ved Randers, hvor moderen holdt hende indespærret, og giftede sig med hende til venstre hånd. Efter Dronning Louises død i 1721 blev Kongen gift til højre hånd med Anna Sophie, der blev dronning.
I Frederiks regeringsperiode blev generobringen af Skåne, Halland og Blekinge opgivet som konsekvens af det uafgjorte udfald af
Store Nordiske Krig, der varede fra 1709-20. I 1700, indførte kongen den gregorianske kalender, der erstattede den julianske. I 1701 oprettedes landmilitsen, året efter i 1702 blev det gamle stavnsbånd/vornedskabet ophævet. Kongen etablerede hedningemissionen/missionsarbejdet i Grønland, ledet af den norske præst Hans Egede og senere biskop over Grønland kaldet Grønlands apostel. Fra 1721 opførtes 240 rytterskoler, almueskoler, i de 12 rytterdistrikter. I 1727 blev Det Kongelige Vajsenhus stiftet, en institution for forældreløse børn i hele landet (vajserne).
Slottene Frederiksberg og Fredensborg byggede kongen som lystslotte, Maisons de Plaisance, de var inspireret af de dannelsesrejser i Europa, han foretog som kronprins. Kongen døde på Odense Slot.
 
Koldinghus, hvor Kongen og hoffet opholdt sig da den orientalske byldepest havde ramt København i 1711.
Kongen ombyggede og moderniserede slottet omkring 1720, bl.a. riddersalen blev nedlagt.

Fra 1976-94 restaurerede arkitekterne Inger og Johannes Exner slottet. Restaureringen blev tildelt Europa Nostra prisen i 1993.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu