Drop Down Menu
V A D U Z   L I E C H T E N S T E I N
Fyrstedømmet Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein er et tysktalende lilleputland i Alperne mellem Østrig og Schweiz med et indbyggertal på o. 38.000.

The Principality of Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein is a German-speaking microstate in the Alps between Austria and Switzerland with a population of around 38.000.

Fyrsteslottet i Vaduz/Vaduz Castle
Slottet i Vaduz/Schloss Vaduz, opført i 1100-tallet, har givet navn til lilleputlandets hovedstad og er den officielle residens for Liechtensteins fyrstefamilie (Fyrst Hans Adam 2. (f. 1945) og Fyrstinde Marie-Aglaé (1940-2021).

Vaduz Castle/Schloss Vaduz, built in 12th century, gave its name to the capital of the microstate and is the official residens of Liechtenstein's Princely Family.

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
Liechtenstein Museum of Fine Arts, Vaduz
1-3 Museumsbygningen, 2000, er tegnet af det schweiziske arkitektfirma Morger & Degelo (Meinrad Morger, Heinrich Degelo ) med sæde i Basel sammen med arkitekten Christian Kerez. Udstillingsbygningen Hilti Art Foundation blev tilføjet i 2015.

The Liechtenstein Museum's building, 2000, is designed by Morger & Degelo (Meinrad Morger, Heinrich Degelo) a Swiss architecture firm based i Basel along with the architect Christian Kerez. The exhibition building Hilti Art Foundation was added in 2015.

4 Udstillingsplakat/Exhibition poster.
5 Max Beckmann, 1936, "Selvportræt med glaskugle"/Max Beckmann, 1936, "Self-portrait with Glass Ball".
1 Georges Seurat, ca. 1882-84, "Stenbunken"/Georges Seurat, c. 1882-84, "The Pile of Stones".
2 Juan Gris.
3 Ferdinand Hodler, 1909, "Portræt af Valentine Godé-Darel"/Ferdinand Hodler, 1909, "Portrait of Valentine Godé-Darel".
4 Wilhelm Lehmbruck, 1910/11, "Lille kvindetorso (Hagener Torso)"/Wilhelm Lehmbruck, 1910/11, "Litte Female Torso (Hagener Torso).
5 Umberto Boccioni, 1913, "Kontinuitetens unikke former i rummet"/Umberto Boccioni, 1913, "Unique Forms of Continuity in Space".
6 Piet Mondrian, 1925, "Tableau Nr. VIII med gul, rød, sort og blå"/Piet Mondrian, 1925, "Tableau No. VIII with Yellow, Red, Black and Blue".
7 Paul Klee, 1929, "Klovn"/Paul Klee, 1929, "Clown".
8 Otto Freundlich, 1933, "Composition".
Harmoniemusik Vaduz.
S T R E E T S  O F   L O N D O N
H.M. Dronning Elizabeth 2. (f. 21. april 1926, d. 8. september 2022)/HM Queen Elizabeth II (21 April 1926 - 8 September 2022).
Tate Modern, museum for international moderne kunst og samtidskunst. Museet har til huse i et tidligere kraftværk (Bankside Power Station i bydelen Southwark), som lukkede i 1981 og åbnede som museum i 2000.

Tate museerne, opkaldt efter Sir Henry Tate (1819-1899), engelsk industrimagnat (sukkerraffinaderier mv.) og velgører:

1. Tate Britain, London (opr. Tate Gallery), åbnet 1897.

2. Tate Modern, London åbnet  2000.

3. Tate Liverpool, åbnet 1988.

4. Tate St Ives, Cornwall, åbnet 1993.

Madame Tussauds, voksmuseum, grundlagt i London i 1835 af voksskulptøren Marie Tussaud (1761-1850), født Marie Grosholtz i Strasbourg. Hendes far var den tyske soldat Joseph Grosholtz, han døde, før hun blev født, i Den Preussiske Syvårskrig (1756-1763). Da Marie var seks år gammel flyttede hun med sin mor Annie-Marie til Bern i Schweiz, hvor moderen var blevet ansat som husholderske hos doktor Philippe Curtius (1737-1794), der var dygtig til at modellere i voks. I 1765 flyttede Curtius til Paris og året efter fulgte Marie og hendes mor efter ham. Marie viste stor interesse for modellerkunsten, og Curtius var begejstret over, at hun viste evner for teknikken, og i 1777 skabte hun sin første voksfigur, der var af den franske filosof og forfatter Voltaire (1694-1778).
Fra 1780-89 var Marie kunstlærer for Kong Ludvig 16.'s søster Madame Élisabeth og boede ved det kongelige hof i Versailles. Umiddelbart før Den Franske Revolution vendte hun tilbage til Paris. I 1793 blev hun, som kongelig sympatisør, fængslet i La Force fængslet i Paris, hvor hun delte celle med den kommende Kejserinde Joséphine (1763-1814), Napoleon 1.'s første hustru. Marie blev løsladt takket være en af Curtius' venner, og blev ansat til at skabe dødsmasker af revolutionens berømte ofre.

Philippe Curtius efterlod ved sin død i 1794 sin samling af voksarbejder til Marie. I 1795 giftede Marie sig med civilingeniøren Francois Tussaud, de fik to sønner Joseph og Francois, men ægteskabet var ikke lykkeligt, og Marie så ikke sin mand efter 1802, hvor hun tog sine sønner og sine voksarbejder med sig til England og påbegyndte en succesfuld rundrejse. I 1835, efter at have rejst rundt i Storbritannien og Irland i 33 år, etablerede hun sin første permanente udstilling i Baker Street i London.

Marie Tussaud døde i London 88 år gammel og er begravet i St Mary's Church, Cadogan Street i det centrale London.

I 1884 flyttedes udstillingen til sin nuværende placering på Marylebone Road.

Louis Tussauds Voksmuseum i København.

Madame Tussauds, wax museum, founded in London in 1835 by the wax sculptor Marie Tussaud (1761-1850), born Marie Grosholtz in Strasbourg, France. Her father Joseph Grosholtz, a German soldier died, before she was born, in the Seven Years War (1756-1763). When Marie was six years old her mother Annie-Marie took her to Bern, Switzerland, where she became housekeeper at the doctor Philippe Curtius, who was skilled in wax modeling. In 1765 Curtius moved to Paris and in 1766 Marie and her mother joined him. Marie was eager to learn the art, and Curtius was delighted when she showed a talent for the technique, and in 1777 she created her first vax figure - the French philosopher and author Voltaire (1694-1778).
From 1780-89 she was art tutor to King Louis XVI's sister
Madame Élisabeth and lived at the Royal Court in Versailles. On the eve of The French Revolution she returned to Paris. In 1793 she was, as a royal sympathizer, imprisoned in the La Force Prison in Paris, where she shared a cell with the future Empress Joséphine (1763-1814), the first wife of Emperor Napoleon I. Marie was released from prison thanks to a friend of Curtius, and was employed to make death masks of the revolution's famous victims.
Philippe Curtius (1737-1794) left his collection of wax works to Marie. In 1795 Marie married Francois Tussaud, a civil engineer, they had two sons, Joseph and Francois, however, their marriage grew strained and Marie never saw him after 1802, when she took her boys and her waxworks to England and began years of successful touring. In 1835, after 33 years of touring Britain and Ireland, Marie established her first permanent exhibition in Baker Street in London.
Marie Tussaud died in London at the age of 88, and she is buried in St Mary's Church, Cadogan Street in Central London.
In 1884 the exhibition was moved to its current site on Marylebone Road
.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt