Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   9.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den glyksborgske slægt
SØN AF
Christian 10. og Alexandrine
DØBT
Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg (11. marts 1899 - 14. januar 1972). Kaldtes "Rico" af sine nærmeste.
HUSTRU
Ingrid af Sverige (28. marts 1910 - 7. november 2000), døbt Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta
BØRN
Margrethe 2., (f. 16. april 1940), døbt Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid. Gift 10. juni 1967 med Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, der ved brylluppet blev H.K.H. Prins Henrik af Danmark (11. juni 1934 - 13. februar 2018)
Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid, (f. 19. april 1944). Gift 3. februar 1968 med H.H. Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (29. oktober 1934 - 13. marts 2017). Residens Berleburg Slot.
Anne-Marie Dagmar Ingrid (f. 30. august 1946). Gift 18. september 1964 med H.M. Kong Konstantin 2. af Grækenland (f. 2. juni 1940) og blev hermed H.M. Dronning Anna-Maria. Kong Konstantin var Hellenernes konge fra 1964-74. Perioden 1967-74 var Juntatiden, der begyndte med militærkuppet (oberstkuppet) den 21.4. 1967. Officielt stod kongen i begyndelsen på juntaens side, men forsøgte den 13.12.1967 et modkup, som mislykkedes, og kongefamilien forlod landet. I 1974 blev diktaturet igen erstattet med demokrati, og ved en folkeafstemning samme år blev kongedømmet afskaffet.
VALGSPROG
"Med Gud for Danmark"
DØDE
Kommunehospitalet i København  14. januar 1972
GRAVSAT
Gravmonument udenfor Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Margrethe 2.
Som Kronprins var Frederik i nogle få måneder i 1922 forlovet med Prinsesse Olga af Grækenland. I 1935 blev han gift med den svenske Prinsesse Ingrid i Storkyrkan i Stockholm, et bryllup som ikke var efter kongens hoved, "det skulle have været anderledes" udtalte han i et tv-interview, og fortalte også at han og Kronprinsessen sejlede fra Stockholm til København ombord på Dannebrog, hvilket absolut ikke passede Kong Christian 10., der så skulle tage toget hjem, men da det var hans tilkomne svigerdatter, der havde spurgt Kongen om lov til at låne Dannebrog, havde den ellers så bestemte Konge ikke kunnet sige nej, "det var aldrig gået, hvis jeg havde spurgt", sagde Kong Frederik 9. i interviewet. Det år Kronprinsparret blev gift fik de overdraget Gråsten Slot som sommerbolig, og slottets engelske landskabshave er Dronning Ingrids værk. Kronprinsparrets førstefødte Prinsesse Margrethe blev født den 16. april 1940, en uge efter besættelsen, og blev kaldt "Lyset i en mørk tid".
Ifølge daværende tronfølgelov kunne tronen kun arves af kongens sønner, og da Kronprinsparret havde tre døtre, skulle tronen overgå til Kongens bror Arveprins Knud og dernæst hans ældste søn Prins Ingolf. Folketinget havde overvejet grundlovsændring, men det krævede at et flertal på 45% af befolkningen skulle stemme ja, og for at få foretaget grundlovsændringen fik statsminister Erik Eriksen folk til stemmeurnerne ved at medtage kvindelig arvefølge i grundlovsændringen. Med Tronfølgeloven af 1953 blev Prinsesse Margrethe den første i arvefølgen. 
Frederik 9. gjorde karriere indenfor søværnet. I 1945 blev han udnævnt til kontreadmiral. Han var sømand med mange tatoveringer, og i hans nytårstale indgik altid en hilsen til søens folk. I besættelsesårene var Kronprinseparret meget aktive for at styrke danskheden. Frederiks regeringsperiode var samtidig med opgivelsen af neutralitetspolitikken til fordel for medlemskab af NATO og opbygning af velfærdsstaten. Kongens fornemmelse for og føling med tiden og dens krav førte til en omstilling af monarkiet fra at være en lukket ophøjet institution til at være et symbolsk udtryk for den lighed som befolkningen oplevede som konsekvens af moderniseringen.
Kongehusets nye åbenhed betød f.eks. at tv fik lov at filme Kongefamilien under eftermiddagsteen på Amalienborg, hvor man oplevede Kongen, Dronningen og de tre Prinsesser som en almindelig familie. Imidlertid fik kongen ikke helt heldigt sagt, da han viste en journalist fra DR rundt på Amalienborg: "Ja, vi bor såmænd som alle andre mennesker. Og her er så gobelin-salen."
Kongens store interesse var musikken, og ved flere lejligheder dirigerede han orkestre fra ind- og udland, og han var jernbaneentusiast. 
Kongen, der om nogen var folkelig og havde en ydmyghed for sin gerning, for folket, døde den 14. januar om aftenen, og dagen efter udråbte statsminister Jens Otto Krag Margrethe 2. til Danmarks dronning. Ved udråbelsen bar Dronningen en lille rubinbroche i hesteskoform, som hun havde fået i gave af sin far i 1953, da tronfølgeloven blev ændret. 
Kongen blev begravet uden for Roskilde Domkirke, hvor også Dronning Ingrid blev stedt til hvile i 2000.
"Dronning Ingrid", 1980, udført af Franciska Clausen, Den selvejende Institution Folkehjem, Aabenraa.
Buste af Frederik 9., 1966-67, udført af Gottfred Eickhoff, Frederiksborg Nationalhistorisk Museum.
1 Den lille Prins Frederik.
2 Lille prinsesse Ingrid med sin mor Kronprinsesse Margareta.
3 Kronprins Frederik dirigerer blæseorkesteret om bord på krydserkorvetten Valkyrien, 1921.
Valkyrien var på togt med Kongedelingen til Grønland, Færøerne og Island fra 1. juni - 6. august 1921, hvor Kong Christian 10. med familie besøgte Island
for første gang efter at Christian 10. ved Dansk-Islandsk Forbundslov af 30. November 1918 var blevet Konge af Island.
4 Kronprins Frederik og Prinsesse Ingrid som nyforlovede i 1935. Foto: Hoffotograf Johannes Jaeger.
5 Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid forlader Storkyrkan i Stokholm den 24. maj 1935.
6 Officielt bryllupsportræt af Kronprinsparret, 24. maj 1935.
1 Kronprinsparret vender hjem fra deres bryllup i Stockholm og modtages ved Toldboden i København af Arveprins Knud, der hilser på Kronprinsen og af Dronning Alexandrine og Kong Christian 10.
2 Kronprinsparrets officielle rejse til USA 7. marts-10. maj 1939.
3 Kronprinsparrets officielle rejse til USA 7. marts-10. maj 1939. Her besigtiger parret frihedsklokken i Philadelphia.
4 Danske kvinders beredskab. Protektor Kronprinsesse Ingrid og formand kommandørinde Marie Antoinette von Lowzow, 1945. Beredskabet blev oprettet i marts 1940.
5 Kong Frederik 9. om bord på Kongeskibet Dannebrog.
6 Gruppebillede fra Kongeskibet Dannebrog, 1948. Forrest sidder Kongeparret med de tre Prinsesser. 
1 Storebæltsfærgen "Dronning Ingrid", 1951.
2 Kongeparret havde besøgt Grønland i sommeren 1952. Dronning Ingrid og hendes døtre Prinsesserne Margrethe, Benedikte og Anne-Marie er iført grønlandske nationaldragter på en varm sommerdag på Gråsten Slot.
3-4 Kongeparret på rejse med kongeskibet, 1953.
5 Kongeparret på besøg hos fysikren Niels Bohr i anledning af hans 70 års fødselsdag, 1955. Til venstre for Dronningen står Bohrs hustru Margrethe Bohr.
1 "Til ihukommelse af besøget i Chicago, Illinois af H.K.H. Kronprins Frederik af Danmark og H.K.H. Kronprinsesse Ingrid af Danmark, d. 23. april 1939."
2 Årets julemærke 1947 med Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid, der dette år er blevet Danmarks Kongepar efter Christians 10.'s død. Kunstner Primus Nielsen. Tryk J. Jørgensen & Co. Se danske julemærker fra 1904 og fremefter.
3-4 Postkort med foto af Frederik 9., og med frimærker af Majestæten stemplet "Frimærkets udgivelsesdag", henholdsvis 12. februar og 17. juni 1948.
1 Prinsesse Ingrid sammen med sine forældre Kronprins Gustaf Adolf (Senere Kong Gustaf 6. Adolf) og Kronprinsesse Margareta og sine tre brødre, 1912. Da Prinsesse Ingrid var 10 år gammel døde hendes mor, der var gravid i 8. måned, af en blodforgiftning.
2 Prinsesse Ingrid som 2-årig sammen med sin mor Kronprinsesse Margareta.
3 Prinsesse Ingrid som 5-årig.
4 Prinsesse Ingrid som 14-årig.
1 Bryllupsmagasin 1935.
2
Gavebrev/folkegave indsamlet i anledning af brylluppet mellem Kronprins Frederik og Prinsesse Ingrid. Beløbet blev anvendt til køb af Trend Storskov i Himmerland, hvor de opførte en jagthytte.
Gavebrevets ordlyd:
Gavebrev. For at tilvejebringe et synligt Udtryk for det danske Folks Glæde over Formælingen mellem Kronprins Frederik til Danmark og Island og Prinsesse Ingrid af Sverige
rettede en Kreds af danske Kvinder og Mænd - som i April 1935 traadte sammen i en hele Landet omfattende Komité - en Opfordring til vore Medborgere om at yde Bidrag til en Bryllupsgave til Deres kongelige Højheder, hvilken Henvendelse medfølger dette Gavebrev.
Denne Opfordring blev i vidt Omfang fulgt, idet ca. 80.000 Bidragydere over hvis Navne Indsamlings-Komiteen allerede har overgivet Kronprinsparret en Fortegnelse, tilvejebragte et Beløb paa 403.586 Kroner.
Efter at Deres kongelige Højheder derhos havde udtalt Ønske om, at Beløbet blev anvendt til Erhvervelse af en Ejendom med Land- og Skovbrug, har Komiteen efter Aftale med Kronprinsparret erhvervet Ejendommen "Trend", beliggende ved Farsø i Aalborg Amt nær Løgstør Bredning.
Denne Ejendom - over hvilken Specialkort medfølger - udgør ca. 765 Trd. Land, hvorunder en Landbrugsejendom med fornødne bygninger, Besætning og Inventar, medens Resten er Skov, Plantage og Hede. Ejendommens adkomstdokumenter - herunder Adkomst til Jagten i den tilstødende Skov - følger hoslagt, og den er matrikuleret som angivet paa den ligeledes vedlagt Fortegnelse.
Jagthytten i Trend.
I Henhold til foranstaaende skænker og overdrager ovennævnte Komité paa samtlige Bidragyderes Vegne herved denne Ejendom: "Trend" saaledes som den nærmere er beskrevet i de nævnte Skøder, til Deres kongelige Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid til Danmark og Island.
Restbeløbet af Indsamlingen - hvorover der samtidig hermed er overleveret Kronprinsparret Regnskab - bedes anvendt til Opførelse af en Bygning paa Ejendommen og som Driftsfond for denne.
Maatte denne Ejendom i en af Nørrejyllands skønneste og mest særprægede Egne gennem mange Aar danne den smukke Ramme og et lykkeligt Samliv mellem Deres kongelige Højheder.
København, den 18. Januar 1938.
Komiteen for en Folkegave til Kronprins Frederik og Prinsesse Ingrid.
3 Rubinsættet tilhørte Dronning Ingrid, nu tilhører det Kronprinsesse Mary. Smykkesættet blev båret første gang ved Napoleons kejserkroning i 1804 af Désirée, senere dronning af Sverige. I 1869 kom sættet til Danmark med Prinsesse Lovisa, der giftede sig med Kronprins Frederik, senere Frederik 8. Fra hende gik det videre til Alexandrine, Christian 10.'s hustru, og fra hende videre til Kronprinsesse Ingrid, der fik det i bryllupsgave i 1935, og hun testamenterede det til Kronprins Frederik, og det blev givet til Mary i forbindelse med bylluppet i 2004. Dronning Margrethe har ikke ejet sættet, da det går videre til en kronprins hustru.
4 Kronprinsesse Ingrids aftenkjole, 1939.
5 Kronprinsesse Ingrids cykel, Royal Enfield Damecykel, 1939. Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45, hvor der var mangel på benzin, cyklede kronprinsparret ofte rundt i København. Cyklen blev senere Kronprinsessens feriecykel i jagthytten i Trend.
Statue af Frederik 9., 1982, udført af billedhuggeren Knud Nellemose, Langelinie, København.
Frederik 9. og Dronning Ingrids gravsted, Frederik 9.'s Kapel nordvest for Roskilde Domkirke.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress