Drop Down Menu
D R O N N I N G   M A R G R E T H E   2.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den glyksborgske slægt
DATTER AF
Frederik 9. og Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta af Sverige
DØBT
Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid
ÆGTEMAND
Prins Henrik (11. juni 1934 - 13. februar 2018), døbt Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat
BØRN
Frederik André Henrik Christian, H.K.H. Kronprinsen, Prins til Danmark, Greve af Monpezat (f. 26. maj 1968). Gift i Vor Frue Kirke i København 14. maj 2004 med Mary Elizabeth Donaldson (f. 5. februar 1972 i Hobart, Tasmanien, Australien), der ved brylluppet blev H.K.H. Kronprinsesse Mary, grevinde af Monpezat.
Joachim Holger Waldemar Christian, H.K.H Prins Joachim, Prins til Danmark, Greve af Monpezat (f. 7. juni 1969).
Gift 1. gang 18. november 1995 i Frederiksborg Slotskirke med Alexandra Christina Manley (f. 30. juni 1964 i Hongkong), der ved brylluppet blev H.K.H. Prinsesse Alexandra, og ved skilsmissen i 2005 blev H.H. Prinsesse Alexandra, og da hun giftede sig påny i 2007 blev hun H.E. Alexandra Christina, Grevinde af Frederiksborg. Grevinden er ikke medlem af kongehuset, men af adelsstanden.
Gift 2. gang den 24. maj 2008 i Møgeltønder Kirke med Marie Agathe Odile Cavallier (f. 6. februar 1976 i Paris), der ved brylluppet blev H.K.H. Prinsesse Marie, grevinde af Monpezat.
VALGSPROG
"Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke"
Niels Strøbek, "Tre Slægtled", 2012, Frederiksborg Slot i Hillerød.
Dronning Margrehte er født den 16. april 1940 på Amalienborg Slot. I 1967 blev Margrethe som Tronfølger gift i Holmens Kirke med Henri Marie Jean André Greve de Laborde de Monpezat (1934-2018). Grevens titel blev ved ægteskabet Prins Henrik. I 2005 blev titlen ændret til Prinsgemal Henrik og i 2016 til Prins Henrik. Regentparrets børn er Frederik André Henrik Christian (1968), døbt i Holmens Kirke og Joachim Holger Waldemar Christian (1969), døbt i Århus Domkirke. Dronningens uddannelse omfatter studier ved bl.a. Københavns Universitet (filosofikum), Cambridge University (arkæologi, inspiratoren var Dronningens morfar, Sveriges Kong Gustaf VI Adolf), Århus Universitet (statskundskab), samt studier ved Sorbonne og London School of Economics.
Tronfølgeren Prinsesse Margrethe blev af statsminister Jens Otto Krag udråbt til Dronning den 15. januar 1972 efter Kong Frederik 9.'s død om aftenen den 14. januar.
Tronfølgeloven af 27. marts 1953, gjorde det muligt for en kvinde at blive statsoverhoved: "§1 Tronen nedarves indenfor kong Christian X og dronning Alexandrines efterslægt. §2 Ved en konges død overgår tronen til hans søn eller datter, således at søn går forud for datter (se ændringer fra 2009), og i tilfælde af, at der er flere børn af samme køn, den ældre går forud for den yngre." ... "§7 Denne lov træder i kraft samtidig med Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953." Af grundlovens §2 fremgår: "Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. §3 Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. [reelt hos regeringen og Dronningen. Statsoverhovedet skal underskrive alle love Folketinget vedtager, og Dronningen skal ved en regerings afgang under en dronningerunde udpege den person, der kan danne regering]. Den dømmende magt er hos domstolene." ... "§ 6 Kongen skal høre til den evangelisklutherske kirke." ... "§ 13 Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov." ... "§ 24 Kongen kan benåde og give amnesti. Ministrene kan han kun med Folketingets samtykke benåde for de dem af rigsretten idømte straffe." ... "§ 26 Kongen har ret til at lade slå mønt i henhold til loven." Statsmagtens tredeling med lovgivende, udøvende og dømmende magt blev indført med grundloven af 1849.
Dronningens opgave er først og fremmest at repræsentere landet udadtil og være samlingspunkt indadtil. Nytårstalen om noget samler hele nationen.
Dronningens er kendt i og uden for landets grænser for sine kunstneriske evner så som malerier, découpager, scenografi, bogillustrationer (under pseudonymet Ingahild Grathmer, f.eks. Tolkien "Ringenes Herre", 1977) oversættelser og broderier bl.a. messehagler.
Se fotos fra regentparrets udstilling på ARoS.
"Vi personificerer kontinuiteten i landet i tider, hvor meget forandrer sig. Og de lande i Europa, som har et regerende kongehus, har måske en særlig chance for at blive ved at holde fast i deres rødder, fordi de, som institutionen er bygget op, næsten er synonym med rødderne." Dronning Margrethe om monarkiet i samtale med Anne Wolden-Ræthinge (Ninka) gengivet i bogen "En familie og dens dronning", Aschenhoug, 1996.
1 Foto af den nydøbte Prinsesse Margrethe og Kronprinsparret. Prinsessen blev døbt i Holmens Kirke den 14. maj 1940.
2 Den lille Prinsesse Margrethe med den i tiden så berømte "prinsessekrølle" og sin bamse "Plys".
3 Julemærket 1942. Den lille Prinsesse omgivet af laurbær, øverst ses en kongekrone. Gengivelse efter fotografi. Fyns Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Se julemærkerne fra 1904 og fremefter.
4-5 Lille Prinsesse Margrethe som påklædningsdukke.
1 H.M. Dronning Margrethe 2.'s antependium med en variation af Lutherrosen, Slotskirken i Wittenberg. Antependiet har Dronningen broderet på kirkens foranledning og overdrog det til kirken i 2016 som led i fejringen af Reformationsjubilæet i 2017. Se Reformationen.
2 H.M. Dronning Margrethe 2.'s antependium, Gråsten Slotskirke, 2018.
3 Julemærket 1970. "Juleforberedelse i Himmelborgen", tegnet af H.M. Dronning Margrethe 2., signeret "M 70". Dronningen har ud over danske julemærkeark tegnet det grønlandske julemærkeark 1983.
4 Julemærket 1972. Året hvor Kong Frederik 9. døde og blev efterfulgt af Tronfølgeren Prinsesse Margrethe. På mærket ses det nye regentpar, H.M. Dronningen og H.K.H. Prins Henrik.
Kunstner: Ebbe Sadolin efter fotografi af Rigmor Mydtskov/Steen Rønne.
5 Julemærket 2003, året hvor julemærket fyldte 100 år. "Hjerternes fest", signeret "M".
6 Julemærket 2015. "Hvilket postbud - en due", tegnet af H.M. Dronning Margrethe 2., signeret "M 15". 2015 er 150-året for Einar Holbølls fødsels. I 1903 fik postmester Einar Holbøll den ide, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
Thomas Kluge, "Kongehuset", 2013. Gruppeportrættet af den kongelige familie refererer til Tuxens maleri "Christian 9. med familie, 1886".
Centralt i billedet ses Prins Christian, Dronning Margrehte 2. og Prins Henrik. Til venstre ses Kronprins Frederik med Prins Vincent på armen og ved siden af ham Kronprinsesse Mary med Prinsesse Josephine på armen. Prinsesse Isabella sidder på gulvet med en dukke. Til højre ses Prinsesse Marie med Regentparrets yngste barnebarn Prinsesse Athena på armen, og ved hendes side står Prins Joachim. Prins Nikolai og Prins Felix bygger med legoklodser. Den lille Prins Henrik ses ved siden af Prins Christian.
Den nuværende regent Dronning Margrehte 2. og de kommende regenter Kronprins Frederik og Prins Christian er de eneste, der ser mod beskueren.
I både Tuxens og Kluges billede indgår det samme baggrundsbillede, der er et maleri, som den italienske maler Jacopo Fabris udførte til havesalen på Fredensborg Slot i 1750-51.
1 Dmitri Zhilinsky,"Portræt af H.M. Dronningen", 1993. Privateje. Dronningen bærer Perlepoirediademet. Se kongelige portrætter.
2 Dmitri Zhilinsky, "Portræt H.K.H. Prins Henrik", 1993. Privateje.  
3 Dmitri Zhilinsky, "Portræt af H.K.H. Kronprinsen", 1993. Privateje.
4 Dmitri Zhilinsky, "Portræt af H.K.H. Prins Joachim", 1993. Privateje.  
5 Michael Kvium, (og H.M. Dronning Martrehte II), "Portræt af H.M. Dronningen", 2010. Vallø Slot.
Når Dronningen i parentes er anført som kunstner er det fordi, hun har malet lærredet, som hun holder i hånden, hvorpå der ses akvarelfarver og pensel. Dronningen bærer Valløordenens bånd og ordenstegn.
1 Thomas Kluge, "Margrethe II", 2000, Herlufsholm Kostskole, festsalen.
2 Niels Strøbek, "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II", 1998, skænket af Per Aarsleff A/S, Århus Rådhus. Fotografi af maleriet i dets permanente placering.
3 Andy Warhol, fra serien "Reigning Queens", 1985.
4 Bjørn Nørgaards gobelin "Nutid". Se Dronningens gobeliner.
5 Se Kongelige på Frimærker.
1 Aarhus Universitet hvor Tronfølgeren Prinsesse Margrethe studerede statskundskab fra 1961-62 og boede på værelse 402 på Kollegium 9. Værelset kaldes "Dronningeværelset". På naboværelset 403 boede Wava Armfelt, Tronfølgerens hofdame og studiekammerat.
2-5 Fotos fra udstillingen "Aarhus Fortæller", Den Moderne By.
2-3 I kollegiekøkkenet brygger og serverer Tronfølgeren te for gangfællerne.
4 Værelse på Parkkollegiet. I Parkkollegierne i Universitetsparken har der siden 1935 boet studerende. Under den tyske besættelse (fra oktober 1943) havde Gestapo hovedkvarter i kollegierne og 250 kollegianere blev hjemløse. Mange aarhusianere gav studenterne gratis husly.
Model af H.M. Dronning Margrethe 2.'s gravmæle. Det tildækkede gravmæle, Sankt Birgittas Kapel, Roskilde Domkirke.
Dronning Margrethe 2.'s gravmæle, Sankt Birgittas Kapel, Roskilde Domkirke, er udført af Bjørn Nørgaard.

Gravmælet er en kenotaf, dvs. en tom grav, og står tildækket i Sankt Birgittas Kapel og vil først blive afdækket efter Dronningens død, og hun skal til sin tid stedes til hvile i en krypt under monumentet.

Gravmælets sokkel er udført i sandsten fra Frankrig. Søjlerne der bærer glaskisten er udført i dansk granit, færøsk basalt og grønlandsk marmor. Soklerne prydes af elefanthoveder, der er støbt i sølv. Glaskisten indeholder to figurer, der symboliserer regentparret, og øverst er den dekoreret med allegorier i forgyldt bronze.

Gravmælet var planlagt til regentparret, men Kongehuset oplyste i august 2017, at H.K.H. Prins Henrik (1934-2018) ikke ønskede at blive gravsat i Roskilde Domkirke, men ønskede at blive kremeret og at hans aske skulle fordeles to steder, dels skulle en urne nedsættes i den private have i Fredensborg, og den anden del spredes i de danske farvande, hvilket er sket efter hans ønske.

Diademer
Klik på billedet for forstørrelse

Perlepoirediademet og billede af H.M. Dronning Margrethes oldemor Dronning Lovisa, gift med Frederik 8., hvor hun bærer perlepoirediademet.

DRONNINGENS BRODERIER
Fotos fra udstillingen i Bibliotekssalen på Koldinghus, 24. april 2021 til 2. januar 2022
H.M. Dronningens farverige abstrakt dekorative broderier er anvendt på brugsting som tasker, puder, stolebetræk, kaminskærme, brilleetuier og iPhone-covers. Dronningen syr efter mønstre hun selv har tegnet eller syr frit uden mønstre. De udstillede arbejder har dronningen enten selv i brug eller de er givet bort som gave.
Pakkejulekalendere. H.M. Dronningen har broderet pakkekalendere til alle sine otte børnebørn. På hver pakkelomme i kalenderen er et julemotiv omkranset af et hjerte. Motiverne er: Lys i stage (1. december, måske tændt for at fejre kirkeårets begyndelse). Engel i bøn. Stjerne. Nissemor med grødfad. Hjertekræmmerhus. Trompetblæsende engel. Barn på kælk. Kræmmerhus. Julemand med gavesæk. To engle og et hjerte. Klokker. Kagemand- og kone. Luciabrud på Santa Lucias festdag den 13. december. Kringle. Snemand. Fugle der kredser om et neg. Adventskrans. Juletræ. Kat og et fad. Dansende nisser. Englekor. Lysende stjerne (Betlehemsstjernen bebudede Jesu fødsel). Den 24. december Jomfru Maria og Josef med Jesusbarnet og over Den hellige familie ses Betlehemsstjernen.

Pakkelommerne, hvis motiver er broderet med rød tråd, er sat på en baggrund af rød- eller blåternet stof.

Fra Dronningens Garderobe
Fotos fra udstillingen i Den Gamle By i Aarhus, 28. marts til 9. september 2018
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Nordisk
mytologi
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress