ARS longa.dk  v/Kirsten Gress

Drop Down Menu
 
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
DØBT
Hans (5. juni 1455 - 20. februar 1513)
HUSTRU
Christine af Sachsen (25. december 1461 - 8. december 1521)
BØRN
Hans, Ernst, Christian 2., Jakob, Elisabeth, Frans
ELSKERINDE
Edele Jernskæg, Dronning Christines hofdame og Kongens foretrukne elskerinde
VALGSPROG
"Pro lege et grege" (For lov og folk)
DØDE
Aalborghus Slot Sankt Pedersdag 20. februar 1513
GRAVSAT
Sankt Knuds Kirke i Odense  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 2.
"Slaget ved Hemmingstedt", 1910, udført af den tyske historiemaler Max Friedrich Koch.
  Konge af Danmark 1481-1513, af Norge 1482-1513 og af Sverige 1497-1513. Hans hær besejrede en svensk hær i Slaget ved Rotebro og Hans anerkendtes som Sveriges konge. Kong Hans genoprettede Kalmarunionen. Han led i 1500 nederlag i Slaget ved Hemmingstedt i Ditmarsken.
 
1 Kong Hans på predellaen på Claus Bergs altertavle i Sankt Knuds Kirke i Odense.
2 Kong Hans og Dronning Christine, kobberstik, 1599.
3 Gravsted for Kong Hans (1455-1513), Sankt Knuds Kirke, Odense.
4 Gravsted for Dronning Christine (1461-1521), Sankt Knuds Kirke, Odense.
5-6 Mindesten for Kong Hans, Dronning Christine og deres yngste søn Frans. Kongen bærer Elefantordenen i kæde. Stenen i Sankt Knuds Kirke er udført i Claus Bergs værksted.
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu