Drop Down Menu
K O N G E R N E   O L U F   1.   H U N G E R   -   E R I K   1.   E J E G O D
 e
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Oluf 1. Hunger       Erik 1. Ejegod
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
Tegning af Alfred Schmidt i "Klods-Hans", 1923.
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Ingegerd af Norge
BØRN
Formentlig datteren Ulfhild
Om Kongen
Hunger blev hans tilnavn, da høsten svigtede flere år i træk. Der skete undere ved hans myrdede bror Knuds grav i Odense og den svigtende høst blev tolket som Guds vrede over mordet på broderen. Ifølge Saxo Grammaticus havde Oluf stået bag en sammensværgelse med de stormænd, der dræbte Knud.
GRAVSAT
Gravstedet ukendt  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Erik 1. Ejegod
 
Oluf 1. Hunger       Erik 1. Ejegod
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
Erik Ejegods mønt præget i Lund, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet.
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Bodil
BØRN
Knud Lavard (ca. 1096-1131), hertug over Slesvig og Holsten. I 1131 blev han myrdet med en lanse i Haraldsted Skov af sin fætter Magnus den Stærke, søn af Kong Niels, der anså ham som en konkurrent til tronen. Der sprang en kilde på mordstedet og en et stykke derfra. I 1170 blev Knud Lavard helgenkåret. På hans gravsten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted står: "Sanctus Canutus Dux" (hellig Knud hertug).
FRILLER
Med forskellige friller fik han børnene: Harald Kesja, Benedikt, Erik 2. Emune, Ragnhild
DØDE
pludseligt på Cypern på vej til Det Hellige Land (Jerusalem)
GRAVSAT
Paphos Cypern  Se kort over kongelige grave
Om Kongen
Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret. I 1103 besluttede Erik at foretage en pilgrimsrejse til Jerusalem, han nåede ikke frem, han døde på Cypern, og blev begravet i Paphos. Erik nåede under sin rejse at sende relikvier af den hellige Nikolaus til sin fødeby Slangerup. Ejegod betyder "den altid gode".
EFTERFØLGER
Niels
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress