Drop Down Menu
K O N G E R N E   S V E N D   2.   E S T R I D S E N   -   H A R A L D   3.   H E N
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Svend 2. Estridsen       Harald 3. Hen
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Ulf Jarl og Estrid (søster til Knud 2. den Store)
DØBT
Svend (ca. 1020 - 1074/76)
HUSTRU
Gunhild Sveinsdatter (før 1016 - 1060)
FRILLER
Fik med sine friller og senere hustruer 19 børn, fem blev konger - Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hunger, Erik Ejegod og Niels
Om Kongen
Som den eneste danske konge har han tilnavn efter sin mor. Pave Leo 9. tvang Svend til at lade sig skille fra Gunhild, da han ifølge kirkeretten var for nært beslægtet med hende, hun var hans steddatter.
GRAVSAT
Roskilde Domkirke, murpillegrav  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Harald 3. Hen
"Svend Estridsen og biskop Vilhelm", udført af Wilhelm Marstrand, 1825-32, Statens Museum for Kunst.

Et sagn fortæller at i forbindelse med en nytårsbanket hos Kong Svend havde nogle fordrukne svirebrødre talt nedsættende om ham, og da det kom ham for øre sendte han nogle af sine mænd ud for at dræbe dem, og det skete nytårsnat under tidebøn i domkirken. Roskildebispen Vilhelm (d. 1073) blev vred over, at drabene havde fundet sted i Guds hus. Da Kong Svend nytårsmorgen kom til kirken for at deltage i messen, stod Biskop Vilhelm i døren for at modtage ham og forbyde ham at komme ind i kirken, før han havde fået tilgivelse for sin synd, og han lyste Kongen i band. Kongens mænd drog sværdene, og biskoppen løftede sin stav og forberedte sig på sit endeligt. Imidlertid skriftede Kong Svend sin synd. Herefter havde Svend Estridsen og biskop Vilhelm et nært venskab.
"Biskop Vilhelm modtager den angrende Svend Estridsen i kirkedøren", udført efter forlæg af Gustav Theodor Wegener, 1853, Statens Museum for Kunst.
Dansk sølvpenning slået for Svend 2. Estridsen, 1047-74. Den Kgl. Mønt og Medaillesamling, Nationalmuseet.
Svend 2. Estridsen       Harald 3. Hen
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Svend 2. Estridsen og ukendt frille
HUSTRU
Margrethe Asbjørnsdatter
BØRN
Formentlig ingen
Om Kongen
Deltog i det sidste vikingetogt til England i 1069. Wilhelm Erobreren havde invaderet England fra Normandiet, og blev i 1066 kronet til Kong Vilhelm af England. Hen betyder hvæssesten.
GRAVSAT
Dalby Kirke i Skåne  Se kort over kongelige grave
Mindesten over Dalby Kirkes grundlæggere, herunder Harald Hen
EFTERFØLGER
Knud 4. den Hellige
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress