Drop Down Menu
K O N G   F R E D E R I K   8.
Drop Down Menu

Drop Down Menu

SLÆGT
Den glyksborgske slægt
SØN AF
Christian 9. og Louise
DØBT
Christian Frederik Vilhelm Carl  (3. juni 1843 - 14. maj 1912)
HUSTRU
Lovisa af Sverige-Norge (31. oktober 1851 - 20. marts 1926)
BØRN
Christian 10., Carl, der blev Konge af Norge under navnet Haakon 7. og gift med Maud af England, Louise, Harald, Ingeborg, Thyra, Gustav, Dagmar
VALGSPROG
"Herren være min Hjælper"
DØDE
i Hamborg af et hjerteanfald 14. maj 1912
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Christian 10.
Kronprins Frederik og Lovisa af Sverige. Fra "Mindeblad i Anledning af Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisas Formæling d. 28. juli 1869".
Frederik var veluddannet, han havde studeret statsvidenskab i Oxford, havde en omfattende militæruddannelse, var berejst og havde kunstneriske interesser.  
Frederiks regeringsperiode var kort, kun 6 år, men en vanskelig periode. Danmark skulle finde sin plads i den hastigt optrækkende konflikt mellem stormagterne, og det hjemlige politiske liv skulle tilpasse sig de nye magtforhold efter Systemskiftet i 1901*. Frederik var, i modsætning til sin far, tilhænger af parlamentarismen.

I juli 1907 besøgte kongen Island, der var et af de danske bilande, og der var et håb om at mindske interessen for islandsk selvstyre, hvilket ikke lykkedes. I 1874 havde Islandet fået delvist selvstyre, men først i 1918 blev Island en suveræn stat, men forblev i personalunion med Danmark, hvilket vil sige at Island og Danmark havde fælles konge. Den 17. juni 1944 udråbtes Republikken Island.

*Systemskiftet
, parlamentarisk demokrati i Danmark.
Kongen kunne nu ikke udnævne en regering, der havde et flertal i Folketinget imod sig. Systemskiftet betegner således overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal.
1 Balkonscenen fra brylluppet mellem Kronprins Frederik og Lovisa af Sverige den 28. juli 1869.
2 Kong Frederik 8. udråbes til Konge, Christian 7.'s palæ Amalienborg.
3 Kong Frederik 8.'s ankomst til Island, 1907.
4-5 Kong Frederik 8. med familie.
Perlepoirediademet og billede af Dronning Lovisa, hvor hun bærer diamemet.
1 Frederik 8. og Dronning Lovisa, der bærer Perlepoirediademet.
2 Kongebesøg i Hjørring i 1908 af Kong Frederik 8. og Dronning Lovisa.
3 Dronning Lovisa .
4 "Frederik 8. på Amalienborgs balkon (Brockdorffs Palæ)", 1911, udført af Otto Bache. Maleriet hænger på Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.
5 Kong Frederik 8. på dødslejet.
6 Kongeskibet Dannebrog med den afdøde Kong Frederik 8. forlader havnen i Travemünde den 16. maj 1912.
1 Dannebrogs ankomst med Kong Frederik 8.'s kiste.
2 Enkedronningen går ved siden af sin søn Kong Christian 10. efter den afdøde Konges båre.
3 Frederik 8.'s kiste bæres i land fra hjuldamperen Dannebrog.
4 Kong Frederik 8. på castrum doloris. Folkemængden passerer forbi den på sørgekatafalken stående kiste, rundt om hvilken officerer af hær og flåde holder æresvagt. Forrest ses de tre sølvløver fra Rosenborg Slot.
5 Kong Frederik 8.'s bisættelse i Roskilde. Forrest står Kong Christian 10. omgivet af sine sønner Knud og Frederik. Til højre for Prins Frederik står Kong Gustav 5. af Sverige.
Kong Frederik 8. og Dronning Louises dobbeltsarkofag, Det Glyksborgske Kapel, Roskilde Domkirke. Sarkofagen er udført af Einar Utzon-Frank, der også har udført Dantes elskede Beatrice som ses på toppen Dantesøjlen foran Glyptoteket i København.
  Julemærket 1907 med Kong Frederik 8. og Dronning Lovisa.
  Se danske julemærker fra 1904 og fremefter
Drop Down Menu

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedra
l
Ribe
Fanefjord Kirke
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona

Jugendstil
i Riga, Letland

Art Nouveau
 in Riga, Latvia
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Tyskland
Germany
Amsterdam
Wien
Vienna
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Bergen-Belsen
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress