Drop Down Menu
S K Ø R P I N G   N Y K I R K E   &   S K Ø R P I N G   K I R K E   &   G E R D I N G  K I R K E

 

Skørping Nykirke Skørping Kirke     Gerding Kirke
1-4 Skørping Nykirke, opført i nygotisk stil 1912-14, gennemrestaureret 2014-15 af arkitekt Søren Kibsgaard.
1-3 Prædikestol med Kristussymboler. I felterne ses vinranker, der symboliserer Kristus selv, og druer der symboliserer Jesu Kristi blod udgydt for vore synder. Vinranker er også symbol på frugtbarhed, velstand og evigt liv. Vinrankerne omslutter kors med alfa og omega. Jesus siger: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden" (Johannes' Åbenbaring, 22,13) og et Kristogram.
4 "Korsfæstelsen", glasmosaik, 1968, udført af William Hansen (1908-1991).
1 Alterbilledet, glasmosaik "Livets landskab", 2015, udført af den færøske kunstner Tròndur Patursson. Alterbilledet handler om påskens begivenheder, korsfæstelsen på Golgata. Menneskefigurerne er i naturlig størrelse og således inddrages beskueren i sceneriet. De svævende fugle symboliserer opstandelsen. Til venstre fortabelsens kløft. Til højre Jesu lidelsesvej, Korsets vej/via dolorosa. Centralt lysets børn på vej gennem livets landskab.
"Livets Landskab" erstattede Rudolf Rud-Petersens alterbillede fra 1914.
2 Alterbord og knæfald, 2015, designet af arkitekt Søren Kibsgaard.
3 Orgelet, 1993, udført af Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri, Tinglev.
1-3 Kirkeskibet med de nye stolestader med det kristne kors på gavlene. Stolestaderne er udført af snedkermester Martin Mouridtsen, M M Sørup.
Skørping Kirke Skørping Nykirke     Gerding Kirke
Skørping Kirke, romansk stil, opført i 1100-tallet. Under Dronning Margrete 1. blev opført et kapel (nu tværskib), hvor hun i 1392 lod rejse et Helligkorsalter, hvor der hver fredag, ugedagen hvor Kristus blev korsfæstet, skulle holdes prædiken og givetvis bedes for hendes far Valdemar Atterdags sjæls frelse. Helligkorsalter/lægmandsalter er til menigheden. Det vigtigste alter er hovedalteret centralt i kirkens kor.
Helligkorskilde. Den nu tørlagte kilde fik vand fra et væld, som løb under kapellets gulv. Der foregik valfart til kilden og dens helbredende vand.
1-3 Altertavlen i renæssancestil er fra omkr. 1600-tallet, med maleri af den korsfæstede Jesus Kristus.
4 Alterbordet, det oprindelige, består af granitkvadre beklædt med træ. I de dekorerede felter ses centralt Jesu Hellige Hjerte og til siderne herfor engle.
1-4 Prædikestol.
1 Romansk døbefont. Dåbsfad og kande er fra 1880.
2-4 Orglet, 2000, bygget af Gunnar Fabricius Husted Orgelbyggeri, Liseleje. Orgelfacaden er udført af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.
1 Tværskibet, det tidl. kapel, hvor Margrete 1. i 1392 rejste et Helligkorsalter. Et murstenskors i gulvet markerer hvor alteret stod.
2 Vievandskors, hjulkors, solkors. Ved en kirkeindvielse stænkede biskoppen vievand eller hellig olie (chrisma) på 12 steder på kirkerummets murværk, og her var malet eller blev malet et hjulkors. De 12 vievandsmærker svarer til de 12 apostle.
3-4 Kirkeskib.
Billedfrisen i højgotisk stil med Jesu lidelseshistorie (12 billeder i to rækker), o. 1400-tallet, mesteren er ukendt. Frisen kunne have være bekostet af Margrete 1., der i 1392 lod korsarmen opføre. Billedfrisen er brudt af nordvinduet.
Felt 3:
"Den vantro Thomas", der ikke ville tro på Jesu opstandelse fra de døde før, han havde set det med egne øjne. Johannes, 20, 25: "De andre disciple sagde til ham: "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke." Jesu løftede arm tillader Thomas at røre ved såret i siden og samtidig synes Jesus at skænke ham sin velsignelse.
I malerier med denne titel ses Thomas ofte stikkende sin finger ind i siden på Jesus.
"Noli me tangere" (rør mig ikke) er Jesu ord til Maria Magdalene, da han åbenbarer sig for hende efter opstandelsen. Jesus forklarer det budskab hun, som opstandelsens første vidne, skal bringe disciplene. I malerier med denne titel ses Jesus ofte med en afvisende gestus, som han gør med den ene hånd, og med den anden hånd peger han mod himlen som tegn på, at han er ved at stige op til sin Fader. Han kan også ses bære opstandelsesfanen.
Gerding Kirke Skørping Nykirke     Skørping Kirke
Gerding Kirke, 1075-1250, indviet til Sct. Jørgen, i landsbyen Gerding ca. 8 km fra Skørping. Den romanske kirke er Himmerlands mindste. Kirkens tagrytter er opført i 1882 og våbenhuset i 1893.

Udvendig på kirkeskibet står "HCVS 176" (Heinrich Carl von Schimmelmann, 1724-1782), dansk-tysk købmand, embedsmand og lensgreve og ejer af Lindenborg gods, Himmerland, hvilket kirken hørte under i 1700-1800-tallet. Det manglende tal efter 6-tallet kan være et 2-tal - 1762 var det år Schimmelmann overtog Lindenborg.

I tympanonen over en blændet dør ses syv buer omgivet af to træer. Buerne kan symbolisere skabelsens syv dage, og træerne henholdsvis kundskabens træ og livets træ.
Alterbord af granitkvadre.
Prædikestol, 1700-tallet.
Døbefont, hollandsk, 1625-50.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt