Drop Down Menu

Drop Down Menu

Marselisborg Slot, 1899-1902, tegnet af arkitekten Hack Kampmann.
Slottet var en folkegave til tronfølgeren Prins Christian (senere Christian 10.) og Prinsesse Alexandrine. 
H.M. Dronning Margrethe 2. benytter slottet som sommerresidens samt opholder sig der i julen og i påsken.
Marselisborg Slot blev skænket til den til enhver tid regerende konge i Danmark, og kan således ikke arves af andre, end den, der arver tronen.


Marselisborg Palace, 1899-1902, designed by the architect Hack Kampmann
. The palace is royal summer residence. It was given by the people of Denmark as a wedding gift to Crown Prince Christian (later King Christian X) and Princess Alexandrine.

1 Kronprins Christian og Kronprinsesse Alexandrine med sønnerne Prins Frederik og Prins Knud på slottets havetrappe.
Crown Prince Christian and Crown Princess Alexandrine with their sons Prince Frederik and Prince Knud at Marselisborg Palace garden stairs.
2 Rosenporten er et af Hack Kampmanns berømteste dekorative arbejder/The Rose Gate is one of Hack Kampmann's famous decorative works. 
3-4
Piet Hein, "Superægget". Se også Superægget i parken ved Egeskov Slot og i rundkørslen i Skjern.
Piet Hein, "The Super-egg", placed in Marselisborg Palace Park in 2003.
H.M. Dronning Margrethe 2. har forfattet teksten til skulpturen:
"Piet Hein (1905-1996) skabte "Superægget".
Superæg skulpturen er skænket
Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen
af Jørgen Roed, Århus, til varigt minde
om Piet Heins indsats i dansk kultur og forskning.
Juli 2003."
Jørgen Roed (1935-2008) grundlagde Scanticon, Hotel- og konferencecenter i Skåde Bakker og Scanticon International med hovedkvarter i Princeton, New Jersey, USA. Skulpturen var en gave fra Piet Hein til Roed da han åbnede Scanticon i Skåde Bakker. Da Roed i 1980 flyttede til Princeton tog han superægget med og 25 år senere vendte ægget tilbage til Danmark til Marselisborg Slotspark. Professor og arkitekt Knud Friis har tegnet soklen.

1 I trekantgavlen ses øverst tre løver omgivet af planteornamentik. I riddersalen på Rosenborg Slot er tre sølvløver, der er tronens beskyttere. I det danske rigsvåben indgår tre løver. Nedenunder ses årstallet 1902, som var det år slottet blev indviet. Til siderne for årstallet ses i laurbærkranse initialerne "C" og "A" for Christian og Alexandrine. Under gavlen ses en frise med initialerne.
In the pediment is three lions surrounded by plant ornaments, 1902, (the year of the inauguration of the palace), and in laurel wreaths the initials "C" and "A" (stand for Christian and Alexandrine). Below the pediment is a frieze with the initials.
2 I de buede felter over de tre døre ses relieffer med fisk, engle og fugle/In the tympanum of the three doors is reliefs with fishes, angels and birds.
3 Det hvide slot med det sortglaserede tegltag, på adressen Kongevejen 100, ligger med udsigt over Mindeparken og Aarhusbugten.
The white palace with glazed roof tiles, at the adress Kongevejen 100, is overlooking the Memorial Park and the Bay of Aarhus.
Marselisborg Slot som legehus var Aarhus Kommunes dåbsgave til Prinsesse Isabella. Udført 2008 i størrelsesforholdet 1:10, på Aarhus Model Technic (A-M-T) af bl.a. modelsnedker Kasper Riis Jørgensen.
Marselisborg Palace as playhouse was a christening gift for Princess Isabella.
1-2 Slottets hovedindgang med de to tårne er inspireret af tårnene i Aarhus Byvåben, der symboliserer domkirkens tidligere romanske tårne. Lignende tårne ses også på Hack Kampmanns Toldbygning i Aarhus.
The main entrance to the palace. The two towers are influenced by the twin towers of the Aarhus coat of arms.
3 Aarhus Byvåben/Aarhus Coat of Arms.
4-5 Tronfølgeren Prins Christian og Prinsesse Alexandrines monogram over hovedindgangen.
Monogram of the heir to the throne Prince Christian and Princess Alexandrine
.
1-2 H.K.H. Prins Henrik, "TORSO" skænket af Strib By 2007/HRH The Prince Consort, "TORSO".
3 H.K.H. Prins Henrik "Torso" udstillet på "Sculpture by the Sea 2009".
"Torso", Henrik, HRH The Prince Consort, exhibited at "Sculpture by the Sea 2009".
4-6 H.K.H. Prins Henrik, "De elskende" gave til H.M. Dronningen på hendes 70-års dag den 16. april 2010.
"The Lovers", executed by
HRH The Prince Consort. A gift for HM Queen Margrethe II on her 70th birthday 16 April 2010.
7 Skulptur signeret "Henri"/Sculpture created by HRH The Prince Consort, signed "Henri".
8-9 H.K.H. Prins Henrik, "ÅBENT HJERTE", 1985-2009/"OPEN HEART", 1985-2009, HRH The Prince Consort.
10-11 Jens Galschiøt Christophersen, "Ringbærerens Jakke", 1990. Motivet er inspireret af Tolkiens "Ringenes Herre".
Indskrift på soklen: "Ringbærerens jakke. Syet af Dronning Galadriel, fundet i de arkæologiske udgravninger af Kløvedal. Kobber/Granit: Jens Galschiøt Christophersen. Gave fra Beklædningsindustriens Sammenslutning i anledning af Dronning Margrethe d. IIs 50 års fødselsdag den 16. april 1990". Fotos anvendt med Jens Galschiøts tilladelse.
"The Ring Carrier's Jacket", 1990, by Jens Galschiøt Christophersen, influenced by "The Lord of the Rings" by J.R.R. Tolkien.
Photos used with Jens Galschiøt's permission.
1 Miguel Ortiz Berrocal, "Marcelisa", 1996. Skulpturen, en kvindetorso, indgår i en serie på tre skulpturer "Nudes in the Landscape", 1996-98.
Miguel Ortiz Berrocal, "Marcelisa", 1996
2 Garderbænken/Guardsmen's Bench.
3 Pergola med "Marselisborg- krukken" af Peter Brandes, 1999, ca. 5 m høj/Pergola and giant pot, c. 5 metres high, made by Peter Brandes, 1999.
4 Nicolas Lavarenne, "Grand Passeur", opstillet 1997/Nicolas Lavarenne, "Grand Passeur", erected 1997.
5 Malteserbuen skænket til H.K.H. Prins Henrik af Maltas præsident, 1977/The Maltese Bow, donated 1977 by the President of Malta to HRH the Prince Consort.
1-3 Villa Margarinely i Rosenhaven. Spiret var et af tårnspirene på margarinefabrikanten Otto Mønsteds (1838-1916) fabriksbygning (i Jugendstil) i Vasbygade i Københavns Sydhavn, som blevet revet ned i 1981, men H.K.H. Prins Henrik reddede det ene af bygningens spir.
A tower spire from Copenhagen's South Harbour, 1918, placed in the park in 1981.
4 Dronningens rosenhave/The Queen's rose garden.
5-6 Hanne Varming, "Knælende dreng", 2000, gave fra Folketinget i anledning af H.M. Dronningens 60-års fødselsdag/Hanne Varming, "Kneeling Boy", 2000.
Øvrige kunstværker i slotsparken/Other works of art in the palace garden
Robert Jacobsen, unavngiven jernskulptur, 1992/Untitled iron sculpture made by Robert Jacobsen, 1992.
Skulptur af Sonja Ferlov Mancoba, 1969, opstillet i parken 1978. På værkets navneplade står "Sonja Ferløv-Mankoba".
Sculpture created by Sonja Ferlov Mancoba, 1969, placed in the park in 1978.
Skulptur af Jens Stobberup, skænket Regentparret i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks officielle besøg i Struer 2. august 1993/Sculpture by Jens Stobberup.
Flemming Texel Jakobsen, "For fulde sejl", skænket af Struer Kommune i anledning af Regentparrets besøg den 4. september 2006.
"At Full Sail" by Flemming Texel Jakobsen.
Marshall Frederick, "Leaping Gazelle" (Springende Gazelle) skænket til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 16. april 1990 fra en kreds af danske i USA og dansk-amerikanere, Marshall Fredericks, billedhugger, konsul.
"Leaping Gazelle" by the American sculptor Marshall Fredericks.
Jens Flemming Sørensen, "Kugle på sokkel", 1989/Jens Flemming Sørensen, "Ball on plinth", 1989.
Jens Flemming Sørensen, "Et sted mellem drøm og virkelighed"/"A place between dream and reality", 1977, sculpture by Jens Flemming Sørensen.
Inge-Lise Koefoed, "En milepæl", 1990/Inge-Lise Koefoed, "A milestone", 1990.
Wenzhi Zhang, "I am Stupid".
Thorvald Odgaard, ukendt titel, opstillet 2002.
Steen Jensen, Skakdronning i granit/Steen Jensen, Queen Chess Piece.
Etienne Martin, "Le Grand Couple", 1977/Etienne Martin, "Le Grand Couple", 1977.
Den romantiske landskabshave
Slottets have er inspireret af den engelske romantiske landskabshave, den er pittoresk anlagt efter principper inspireret af malerkunsten. Den engelske landskabshave står i modsætning til den geometrisk anlagte franske barokhave, der er strengt symmetrisk anlagt omkring en længdeakse. I den romantiske have er slyngede grusstier, store og små beplantninger, skov og søer, vild og tæmmet natur, en have man kan blive væk i, og således forskellig fra barokhaven, hvor væksterne er kunstnerisk klippet og labyrinten dækker behovet for at blive væk. Slotshavens fravær af overblik betyder, at det er en have, man går på opdagelse i.
Landskabsgartner Lorents Christian Diederichsen (1847-1923) anlagde Marselisborg Slotspark 1902, 1914, 1918. "Saa smukt dit Virke var paa Jord. Hvor Busk og Træ til Minde gror", er inskriptionen på en mindesten over Diederichsen i slotsparken.
Marselisborg Palace Park influenced by the English picturesque landscape garden.

Marselisborgs ejere/The owners of Marselisborg Palace
1902-1952
H.M. Kong Christian 10. og H.K.H. Dronning Alexandrine.
HM King Christian X and HRH Queen Alexandrine
.
1952-1967
H.M. Kong Frederik 9. og H.K.H.
Dronning Ingrid
.
HM King Frederik IX and HRH Queen Ingrid
.
1967-
H.M. Dronning Margrethe 2. og H.K.H. Prins Henrik.
HM Queen Margrethe II and HRH The Prince Consort Henrik
.
Niels Strøbek, "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II", 1998, Aarhus Rådhus. Dronningen står på slottets havetrappe, og i baggrunden ses Aarhusbugten. Dronningens kjole er skabt i 1994 af Jørgen Bender.
Fotografiet er anvendt med Niels Strøbeks tilladelse.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt