ARS longa.dk   v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 
Drop Down Menu
Arne Jacobsens kanoniserede rådhus  1191
Arne Jacobsen's City Hall represented in The Canon of Danish Art and Culture
Drop Down Menu Århus Rådhus, 1941, fredet 1994, tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller. Byens borgere var ikke imponeret over arkitekturen og mente f.eks. at stilladset ikke var blevet fjernet fra rådhustårnet.
Aarhus City Hall, 1941, listed 1994, designed by the architects
Arne Jacobsen and Erik Møller.
Represented in The Canon of Danish Art and Culture.
Den 1. januar 2011 skiftede Århus Kommune bolle-å’et ud med et dobbelt-a i sin egen stavemåde af byens navn
 
1-2 Olaf Stæhr Nielsen: "Ole Rømer, født i Aarhus 1644, død i København 1710" relief på Rådhusmuren afsløret den 25. september 1965.
Forlægget til relieffet viser Rømers observatorium i hjemmet i Kannikegade i København, han observerer med et passageinstrument, som han har opfundet, og som bruges til positionsbestemmelser af stjerner, sol, måne og planeter samt til tidsbestemmelse. Relieffet er stærkt forenklet i forhold til originalen. Til venstre er et par ure, og til højre et sigteinstrument, som ikke er med på originalbilledet. Forlægget til relieffet er anvendt med tilladelse fra Det Kongelige Bibliotek.
The Danish astronomer Ole Rømer, born 1644 in Aarhus, died 1710 in Copenhagen. Relief executed by the Danish sculptor Olaf Stæhr Nielsen, 1965. The photo shows Rømer's observatory in his Copenhagen residence in Kannikegade, the relief was inspired by this photo.
3-4 Johannes C. Bjerg, "Agnete og Havmanden", 1941. Inspireret af folkevisen af samme navn: "Agnete hun ganger paa Højelands Bro, da kom der en Havmand fra Bunden op, haa haa haa, da kom der en Havmand fra Bunden op." ... "Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund, saa førte han hende til Havsens Bund.", eller af H.C. Andersens dramatiske digt fra 1834.
"Agnete and the Merman", executed 1941 by the sculptor Johannes C. Bjerg. Influenced by a ballad or by H.C. Andersen's dramatic poem "Agnete and the Merman", 1834. 
5 Kai Nielsen, "Vaagnende kvinde" (Århuspigen), 1920, Rådhusparken. Skulpturen er udført hos kgl. hofbronzestøber Lauritz Rasmussen og en gave til Århus by fra Frede Skaarup, der var direktør på Scala Teatret i København. Oprindeligt stod skulpturen foran Stadion, der brændte i 1943, skulpturen blev reddet og i 1948 opstillet i Rådhusparken. Skulpturen er støbt i flere udgaver i bronze og cement.
Kai Nielsen er måske mest kendt for skulpturerne "Vandmoderen på Glyptoteket i København", "Ymerbrønden i Faaborg" og "Leda med Svanen, Statens Museum for Kunst".
Kai Nielsen (1882-1924), "The Awakening Woman" aka "Aarhus Girl", 1920. 
6 Svend Rathsack, "Pigen af 1940", placeret i Rådhusparken i 1941.
Svend Rathsack (1885-1941), "The Girl of 1940", placed in the City Hall Park in 1941.
7 Anker Hoffmann, kalkstensrelieffer i Rådhusets forhal/Limestone Reliefs by Anker Hoffmann, Aarhus City Hall.
 
1-2 Johannes C. Bjerg, "Den Svangre" opstillet i Rådhusparken i 1955.
"Pregnant Woman" by the sculptor Johannes C. Bjerg, the sculpture was set up in the
City Hall Park in 1955.
3 Mogens Bøggild "Grisebrønden" eller "Ceres Brønden", Rådhuspladsen, kopi i bronze 1992, originalen i granit fra 1941 står foran Landbrugets Rådgivningscenter i Århus.
"Well of Pigs" the
City Hall Square, by Mogens Bøggild, bronze copy 1992 of the original granite sculpture from 1941. The original is placed in front of Danish Agricultural Advisory Service, Aarhus.
4 Thyge Thomasen og Bettina Winkelmann-udstilling, forhallen Århus Rådhus.
Thyge Thomasen and
Bettina Winkelmann Exhibition, Aarhus City Hall Vestibule.
5-6 Rådhushallen/The City Hall Vestibule.
 
1 Niels Strøbæk, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 1998, skænket af Per Aarsleff A/S. Udstillet på TRAPHOLT 2012-13.
Se fotos fra udstillingerne "En Dronning og hendes familie" og Regentparrets udstilling på ARoS.

Niels Strøbæk, HM Queen Margrethe II, 1998. The painting was donated to the City Hall by Per Aarsleff A/S.
2-4 Thorvald Hagedorn-Olsen, "Et menneskesamfund", Rådhusets forhal, 1946.
Thorvald Hagedorn-Olsen
, "A Human Society", Aarhus
City Hall , 1946.
5 Andreas Fritz, "Udsigt fra Thorskoven", 1874, Århus Rådhus. Udsigt fra Thorskoven, der er en del af Marselisborg Skovene og hvor Marselisborg Dyrehave ligger, ned over Varna Mølle og Aarhus Bugt. Nederst på billedet ses vejen, som førte fra Varna Mølle mod syd gennem den nuværende Dyrepark. Vejsporet fremtræder nu som en hulvej på stedet.
Andreas Fritz, "View from Thorskoven" (Marselisborg Deer Park), 1874, Aarhus City Hall.

 

Musikhuset Aarhus/Aarhus Music House
1 Musikhuset Aarhus/Aarhus Music House.
2-3 Ejler Bille, "Øgle", 1998, opstillet foran Musikhuset. Bronzeafstøbning af cementskulptur fra 1936.
Ejler Bille's sculpture "Saurian Beast", 1998, Aarhus Music House.
4 Anker Hoffmann, "Etude" 975, 1904, Musikhusets park. Gave til borgmester Orla Hyllested fra Sparekassen SDS.
"Etude" 975, the Musics House's park, by Anker Hoffmann, 1904.
5 Musikhusets arkitekt Johan Richter, buste udført af Jette Vohlert 1994.
Bust of the architect Johan Richter, the designer of Aarhus Music House, executed by the artist Jette Vohlert, 1994.
 
1-2 Fhv. borgmester Thorkild Simonsen buste udført af Gudrun Steen-Andersen, 1997.
Bust of former mayor of Aarhus Thorkild Simonsen executed by the artist Gudrun Steen-Andersen, 1997.
3 Richard Mortensen. Musikhuset/Painting by Richard Mortensen, Aarhus Music House.
4 Jørn Larsen, "Pisninel", 1990. Se udsmykningen af Jelling Kirke, gulvudsmykning i Københavns Lufthavn og vandkunst foran Thorvaldsens Museum.
Jørn Larsen, "Pisninel", 1990. See also floor decorations in Jelling Church and Copenhagen Airport and the water basin in front of Thorvaldsen's Museum in Copenhagen.
5 Musikhusets forhal med PH-lamper/PH-lamps, the vestibule of the The Music House.
 
1 Pierre Soulages, udsmykning fra 1982, foyeren i Musikhuset/Decoration by Pierre Soulages, 1982, Aarhus Music House.
2 Robert Jacobsen, "Uden titel", 1990, glasmaleri i Musikhuset.
Stained-glass painting
"Untitled", 1990 by Robert Jacobsen, Aarhus Music House.
3 Sonny Tronborg, vægdekoration i Musikhuset /Mural for Aarhus Music House executed by Sonny Tronborg.
4-6 PH-udstilling i Musikhuset, 2005. PH's flygel fra 1931, glas, stål og læder.
Poul Henningsen (aka PH) exhibition, Aarhus Music House, 2005. PH's grand piano, 1931, glass, steel and leather.
 
1-4 PH-udstilling i Musikhuset, 2005/Poul Henningsen (aka PH) exhibition, Aarhus Music House, 2005.
3-4 Slængstolen og slangestolen, slangetaburet og Cafébordet, PH-udstilling, Musikhuset, 2005. PH's skærmsystem indgår i den danske kulturkanon.
Lounge Chair and Snake Chair, Snake Stool and Cafe Table, PH exhibition, 2005, Aarhus Music House.
5-6 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Scandinavian Congress Center.
Aarhus' kanoniserede universitet
The University of Aarhus is
represented in The Canon of Danish Art and Culture
Drop Down Menu Arkitektkonkurrencen i 1931 om Aarhus Universitet blev vundet af arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann, der tegnede de første bygninger, der stod færdige i 1933. Fra 1939 og fremefter har C.F. Møllers Tegnestue stået for byggeriet. Landskabsarkitekten var C.Th. Sørensen. Se også A.P. Møllerskolen
i Slesvig.
The first buildings were completed in 1933 by the architects Kay Fisker, C.F. Møller and Povl Stegmann. From 1939 onwards C.F. Møller's drawing office designed the university buildings. The landscape architect was C.Th. Sørensen. See also The A.P. Møller School,
Schleswig, Germany.
 
1-4
Aulaen og Olaf Stæhr-Nielsens "Videnskabernes Træ", 1949, over døren til universitetets aula. Ved træets rod ses universitetets originale segl (delfiner og et anker) fra 1934 af Gudmund Holme. Den latinske indskrift lyder: Solidum petit in profundis (søger i dybet den faste grund) Universitas Arhusiensis. I træets grene hænger symboler for fakulteterne (det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det teologiske, det naturvidenskabelige).
The University's Assembly Hall and "The Tree of Science", 1949, by the ceramic artist Olaf Stæhr-Nielsen. At the trees root is the University's seal: Solidum petit in profundis (Seek a firm foothing in the depths). The faculties symbols hanging down from the branches.
.
1-3 Statsbibliotekets bogtårn. Siden 2017, hvor Statsbiblioteket fusionerede med Det Kongelig Bibliotek er navnet nu "Det Kgl. Bibliotek".
The State Library's Book Tower
. Since 2017 "The Royal Danish Library".
4 Erik Heide, "Den store stav", 2003/"The Big Stick" by Erik Heide, 2003.
5-6 Erik Heide, "Det store horn, 1979. Se Heides "Fugle, sejl og vind", 1991, foran Rådhuset i Nordby på Fanø.
"The Big Horn"
by Erik Heide, 1979.
 
1-4 Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1.
3-4 Universitetets aula med soluret/The University's Assembly Hall with the sundial.
 
1 Aulaen set fra Universitetsparken/The University's Assembly Hall seen from the University Park.
2-3 Antikmuseet, Universitetsparken/The Antique Museum, University Park.
4-5 Studenternes hus/The students house.
 
1 Studenternes hus, relief over indgangen/The students house, relief over its entrance.
2-3 Stakladen/Stakladen (the Dutch barn), canteen and the students house. 
4-5 Gert Nielsen, "Den akademiske frihed", 1991, skænket af Statens Kunstfond 1992, placeret ved Stakladen.
Gert Nielsen, "The Academic Freedom", 1991, donated by The Danish State Art Foundation, 1992, placed in front of Stakladen.
 
1 Studenternes hus/The students house.
2-5 Konferencecenter/Conference center.
 
1-3 Konferencecenter/Conference center.
2-3 Kai Nielsen, "Vinden kysser vandspejlet", 1919-20. Skulptur i konferencecentrets hall. Skulpturen er en afstøbning af originalen, der er udført i bronze, 1917. Andre titler på skulpturen er "Venus og Paris" og "Zeus og Jo". 
Faculty Club. "The Wind Kisses the Water Mirror" executed by the Danish sculptor Kai Nielsen, 1919-20.
4 Søauditorierne, Aarhus Universitet/Lakeside Lecture Theatres, Aarhus University.
 
1-2 Steno Museet, Danmarks videnskabshistoriske museum/The Steno Museum for the History of Science and Medicine.
3 Naturhistorisk Museum. En læderskildpadde er ophængt over museets hovedindgang.
Museum of Natural History. A Leatherback Sea Turtle is placed over the main entrance to the museum.
 
Den 31. oktober 1944 bombede RAF Gestapos hovedkvarter på Aarhus Universitet. Under 2. verdenskrig etablerede Hitlerregimets hemmelige politi, Gestapo, sit jyske hovedkvarter på universitetet (kollegierne IV og V), hvor der var indrettet kontorer, forhørslokaler og arkiv. Gestapo var en trussel mod den danske modstandsbevægelse, og efter anmodning fra modstandsbevægelsen, der ønskede det materiale ødelagt som tyskerne havde samlet om modstandsgrupperne, gennemførte Royal Air Force et luftangreb på universitetet. Hovedbygningen på Nordre Ringgade samt Langelandsgades Kaserne (i dag Institut for Æstetiske Fag) og en villa blev også ramt. Ti bygningsarbejdere omkom under angrebet. C.F. Møller blev begravet under ruinerne af hovedbygningen, han slap uskadt.

On 31 October 1944 the Royal Air Force (RAF) bombed the Gestapo Headquarters in Jutland placed at Aarhus University. In the air raid ten persons were killed. The architect C.F. Møller was buried under the ruins of the main building, he emerged unscathed.

 
1-2 Nobelparken, opført på den gamle Barnowgrund 1997-2004, tegnet af arkitekt Mads Møller fra C.F. Møllers Tegnestue.
Aarhus University's Nobel Park, 1997-2004, designed by the architect Mads Møller, the architect firm C.F. Møller.
3 Niels Winkel, "Pro Utilitate Humani Generis" (Til menneskehedens gavn), glasudsmykning, 2003, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Nobelparken. Kunstværket viser portrætter af de til nu 13 danske Nobelprismodtagere herunder aarhusianeren Jens Christian Skou (1918-2018), der i 1997 fik Nobelprisen i kemi. I kunstværket ses en gengivelse af Leonardo da Vincis Homo Vitruvianus.

Niels Winkel, 2003, "Pro Utilitate Humani Generis" (For the Benefit of Mankind), Psychological Institute, Aarhus University's Nobel Park. The glass decoration shows the Thirteen Danish Nobel laureates and a reproduction of Leonardo da Vinci's Homo Vitruvianus.

 
1-4 Niels Winkel, "Pro Utilitate Humani Generis" (Til menneskehedens gavn), glasudsmykning, 2003, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Nobelparken. Kunstværket viser portrætter af de til nu 13 danske Nobelprismodtagere herunder aarhusianeren Jens Christian Skou (1918-2018), der i 1997 fik Nobelprisen i kemi. I kunstværket ses en gengivelse af Leonardo da Vincis Homo Vitruvianus.

Niels Winkel, 2003, "Pro Utilitate Humani Generis" (For the Benefit of Mankind), Psychological Institute, Aarhus University's Nobel Park. The glass decoration shows the Thirteen Danish Nobel laureates and a reproduction of Leonardo da Vinci's Homo Vitruvianus.

 
1-3 KUNSTHAL AARHUS J.M. Mørks Gade, tidl. "Kunstbygningen", 1916-17, tegnet af arkitekt Axel Høeg-Hansen. Dansk Plakatmuseum havde, før det i 2006 blev en del af Den Gamle By, til huse her.
KUNSTHAL AARHUS (exhibition halls), J.M. Mørks Gade, designed 1916-17 by the architect Axel Høeg-Hansen.
3 Willy Ørskov, skulptur i sort granit fra Congo, foran KUNSTHAL AARHUS, J.M. Mørks Gade.
Granite sculpture created by Willy Ørskov, KUNSTHAL AARHUS, J.M. Mørks Gade.
4 Bymuseet/Aarhus City Museum.
5 Arhus Godsbanegård, Skovgaardsgade 3. Siden 2012 kulturcenter "Godsbanen". Godsbanegården er opført 1920-23 af DSB's hovedarkitekt Heinrich Wenck (1850-1936), der har opført stationsbygninger over hele landet. Han er kendt for sin nationalromantiske stil, som ses i bl.a. Esbjerg Banegård. Andre væsentlige byggerier af Wenck er bl.a. Københavns Hovedbanegård, Centralpostbygningen i Tietgensgade, København, Østerport Station, København, Helsingør Banegård og Aarhus Hammelbanegård (det nuværende bymuseum i Aarhus).
Aarhus Railway Goods Yard, built 1920-23 by the architect of the Danish railway company (DSB) Heinrich Wenck (1850-1936). Since 2012 the building has been the cultural center "Godsbanen".
6 "Den Grønne Pavillon" skulptur foran Musikhuset og ARoS. I 2010 blev kompositskulpturen afsløret af Borgmester Nicolaj Wammen og direktøren i Skykon Jesper Øhlenschlæger. Skulpturen består af nedbrydeligt biologisk materiale som kork, hørfibre, majsstivelse og søjabønner.
Pavillonen blev skabt til udstillingen "Fremtidens arkitektur er grøn", der blev vist på Louisiana til og med klimatopmødet i december 2009.
Pavillonen er hædret med JEC Innovation Award 2010 for sin kombination af bæredygtige og intelligente materialer. JEC Innovation Award er den største internationale pris indenfor kompositter.
Den Grønne Pavillon skulle i 2014 have været flyttet til det nye Hovedbibliotek på Aarhus havn, men var til salg på Skykon A/S konkursauktion 29. januar 2011.
"Det tunge, grønne kunstværk står placeret foran Musikhuset og kostede to millioner kroner at fremstille. I dag har en ukendt køber erhvervet sig det for 100.000 kroner." Aarhus Stiftstidende 30. januar 2011.
ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS, Aarhus Museum of Art
 
1-5 ARoS Aarhus Kunstmuseum. Aros er det gamle navn for Aarhus, det betyder "Åens Munding"/ARoS, Aarhus Museum of Art.
5 Thyra Hilden og Pio Diaz "ARoS on Fire", totalinstallation af den dansk-argentinske kunstnerduo Thyra Hilden og Pio Diaz, januar 2007.
 
1 ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS, Aarhus Museum of Art.
2-5 Benjamin Gilberts "Humpback Gunship" (pukkelhval kamphelikoptor), udstillet 2009 på Sculpture by the Sea.
"Humpback Gunship" by Benjamin Gilbert, exhibited 2009 at Sculpture by the Sea.
 
1-5 ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS, Aarhus Museum of Art.
 
1 Shinkichi Tajiri, "Kællingeknuden", 1968, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Shinkichi Tajiri, "Granny's Knot", 1968, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
2-3 Per Kirkeby, "FRAM" bronzeskulptur placeret foran ARoS. Skulpturen er en donation fra Ny Carlsbergfondet, 2008. Fram, 1892, er navnet på det skib, som blev bygget til brug for Fridtjof Nansens (1861-1930) nordpolsekspedition. Se Frammuseets hjemmeside.
"FRAM" bronze sculpture by the Danish multiartist Per Kirkeby, placed in front of ARoS, Aarhus Museum of Art. The polar ship "Fram", 1892, The Fram Museum's website.
4-6 ARoS Aarhus Kunstmuseum/ARoS, Aarhus Museum of Art.
 
1-2 Rory Macbeths "Statue (Flora)", 2003. Macbeth er født i Skotland i 1965. Han bor og arbejder i London. Statuen er købt af ARoS i 2008.
"Statue (Flora)", 2003, by Rory Macbeth, born in Scotland in 1965. He lives and works in London. ARoS, Aarhus Museum of Art, has acquired the statue in 2008.
3 Gudrun Steen-Andersen, "Dronning Margrethe II", 2003, ARoS.
Gudrun Steen-Andersen, "Queen Margrethe II", 2003, ARoS.
4 Lars Nørgaard, ARoS.
5-6 Mariko Mori, "Wave UFO", 2003, fra udstillingen "oneness" (enhed, harmoni) på ARoS. Mori, der er født i 1967 i Tokyo, er japansk video- og fotokunstner. Hun bor og arbejder i Tokyo og New York. I sin kunst stræber hun efter at kombinere de visuelle muligheder i den nye teknologi med spiritualiten i Fjernøstens filosofi og religion i troen på at denne kombination kan garantere et mere harmonisk fremtidigt samfund.
Da Mori studerede ved det prestigefyldte japanske Bunka Fashion College, arbejdede hun som fotomodel, hvilket inspirerede hendes tidlige værker så som Play with Me, hvor hun fremstiller sig selv som et eksotisk rumvæsen i en hverdagsscene. I 1988 rejste hun til London for at studere ved Chelsea College of Art and Design. I 1992 deltog hun i et kursusforløb på Whitney Museum of Contemporary Art i New York. Hun begyndte at udstille i 1993. I 1997 deltog hun i biennalerne i Istanbul og Venedig. Soloudstilllinger af hendes arbejder er blevet vist i bl.a. Paris i Centre Georges Pompidou, the Brooklyn Museum of Art, the Prada Foundation i Milano, the Los Angeles County Museum of Art. En retrospektiv udstilling af hendes arbejder er blevet vist i 2002 på Museum of Contemporary Art i Tokyo.

Mariko Mori
, "Wave UFO", 2003, the exhibition "oneness" at ARoS. Mori, who is born in 1967 in Tokyo, is a Japanese video- and photographic artist. In her work she endeavors to combine the visualistic potentiality of new technologies with the spirituality of Far East philosophy and religion with the belief that such a combination could guarantee a more harmonious society in the future. While studying at Bunka Fashion College, a prestigious Japanese college specialized for teaching of fashion designs, she worked as a fashion model. This strongly influenced her early works, such as Play with Me, in which she takes control of her role in the image, becoming an exotic, alien creature in everyday scenes. In 1988 she went to London to study Fine Arts at the Chelsea College of Art, while in 1992 she attended a course of studies at the Whitney Museum of Contemporary Art in New York. She started exhibiting in 1993. In 1997 she participated in the Instanbul Biennale as well as the Venice Biennale. Solo exhibitions of her work have been shown at e.g. the Centre Georges Pompidou in Paris, the Brooklyn Museum of Art, the Prada Foundation in Milan, the Los Angeles County Museum of Art. A retrospective of her work was held in 2002 at the Museum of Contemporary Art in Tokyo.
 
1-3 Udsigt fra ARoS/View over Aarhus from the roof of ARoS.
4 Janus la Cour, "Moesgårds strand", 1890, ARoS Aarhus Kunstmuseum.
"The Beach at Moesgaard", 1890, ARoS Aarhus Museum of Art, Denmark.
5 Jørgen Sonne, "Rytterkampen ved Århus den 31. maj 1849", 1853, ARoS Aarhus Kunstmuseum. Preussiske husarer og danske dragoner er skildret i kamp under den 1. Slesvigske Krig. Billedet viser en dramatisk situation i høj fart. Trods et højt dødstal er der intet spor af blod i billedet. Yderst til højre ses Aarhus Domkirke, og i bugten sejler dampkrigsskibe.
"Cavalry Engagement at Aarhus 31 May 1849", 1853, ARoS Aarhus Museum of Art.
Kavalerifægtningen ved Aarhus den 31. Maj 1849. "Til højre angribe fynske Dragoner under Løjtnant Castenschiold og Ritmester Heramb de preussiske Husarer, der jages paa Flugt, medens til venstre Ritmester Barth og Løjtnant Cetti med jydske Dragoner hugge ind i Flanken. I Baggrunden ses Byen og Bugten samt Egnen om Marselisborg".
 
Olafur Eliasson, "Your Rainbow Panorama" kaldet "Regnbuen" over ARoS.
Olafur Eliasson, "Your Rainbow Panorama",
ARoS Aarhus Museum of Art.

Regnbuen på taget af ARoS Aarhus Kunstmuseum fuldender schmidt hammer lassen architects' oprindelige konstruktionsplan for museet om et stort kunstværk på taget af kuben. Museumsbygningen er inspireret af Dantes Guddommelige Komedie (
se Dante). Kælderen repræsenterer Dantes Inferno ("de 9 rum" svarer til de 9 kredse i Dantes Helvede) og tagprojektet svarer til Dantes Empyreum, det guddommelig lysets himmel. Besøgende kan gå rundt i Regnbuen, der er 52 m i diameter, og opleve en 360 graders udsigt over Aarhus. En stor sølvkugle i regnbuecirklens centrum projicerer et komplet spektrum af farver og giver beskueren en oplevelse af at gå gennem en regnbue.
 
Ron Mueck, "Boy" ARoS' vartegn/Ron Mueck, "Boy" landmark of ARoS
Ron Mueck (1958). Australsk billedhugger, bor og arbejder i England. Mueck blev født i Melbourne, hans forældre var legetøjsfabrikanter. Før han etablerede sig som skulptør i London i midten af 1990'erne, havde han en karriere som professionel dukkemager og dukkefører i Australien. Han skabte figurer og specielle effekter til børne-tv og film, bl.a. til filmen "Labyrint" fra 1986 af den verdensberømte amerikanske dukkefører Jim Henson (skaberen af Muppetfigurerne), hvor Mueck også lagde stemme til figuren Ludo. 
Mueck etablerede sit eget firma i London, hvor han lavede rekvisitter til teatre, og til reklamer fremstillede han animatronics (animatronics er mekaniske dukker og figurer som f.eks. Spinosaurus fra "Jurassic Park III"). Muecks rekvisitter blev sædvanligvis designet til at blive fotograferet fra en bestemt vinkel så opbygningen af figuren kunne skjules, men Mueck blev mere og mere optaget af at skabe realistiske skulpturer, der var perfekte set fra alle vinkler. En skulptur er en tredimensionel form skabt som et kunstnerisk udtryk, den kan være udskåret i træ,
hugget i marmor, støbt i bronze eller andre materialer, den kan være konstrueret af skrot eller bestå af genstande sat sammen til en udtryksfuld helhed, den har ikke nogen bagside (som et relief har), den skal kunne ses fra alle sider og vinkler.
I begyndelsen af 1990'erne, mens han stadig var selvstændig, fik han bestillinger på realistiske objekter, og han gjorde sig overvejser omkring hvilket materiale, der kunne skabe den højeste grad af realisme. Latex var det oftest andvendte, men han ønskede et hårdere materiale, og i en modesalon så han en vægdekoration og forhørte sig om det anvendte materiale, det var fiberglas, et materiale Mueck siden har anvendt. I 1996 indgik Mueck et samarbejde med sin svigermor, den portugisiske maler Paula Rego, om at producere små figurer som en del af et tableau som hun udstillede på Hayward Gallery i London. Rego introducerede ham til Charles Saatchi, der var imponeret over Muecks arbejder, og året efter deltog han i "Sensation: Works from the Saatchi Collection", her var "Dead Dad", 1996-97, silicone og acrylmaling, udstillet. "Dead Dad" forestiller liget af Muecks far, skulpturen er recuderet til 2/3 af normal størrelse. 
Muecks skulpturer er nøjagtige gengivelser af menneskekroppen ned til mindste detalje men i et ofte overdimensioneret størrelsesforhold. Hans næsten fem meter høje bemalede glasfiberskulptur "Boy", 1999, var udstillet i Millennium Dome, der blev bygget af den britiske regering for at markere årtusindskiftet, og derefter på Biennalen i Venedig i 2001. "Boy" kan i dag ses på ARoS og er museets vartegn. ARoS blev indviet af H.M. Dronning Margrethe den 7. april 2004.

Placeringen af "Boy" på ARoS kan kritiseres på et punkt, at den er trængt så meget op i et hjørne, at den ikke kan betragtes ordentligt fra alle vinkler, en skulptur af det format kræver plads, også plads til beskueren.
 

Ron Mueck (1958). Australian sculptor, he now lives and works in London. Mueck was born in Melbourne, Victoria, his parents were both toy makers. Before he in London in the mid 1990s established as a sculptor, he had a career as professional puppet-maker and puppeteer for children's television programme and film such as the film "Labyrinth", 1986, where Mueck was the voice of Ludo. "Labyrinth" was made by the world famous American puppeteer Jim Henson (he created the muppets in 1969). Mueck established his own firm in London, where he created props and animatronics, the props were designed to be photographed from a specific angle to hide the structure, however Mueck became more and more engaged in creating realistic sculptures. A sculpture is any three-dimensional form created as an artistic expression, it is carved, modeled or constructed, it has no reverse side (like a relief has), it can be viewed from all sides and angles. Mueck turned to art full time in 1996 at the instigation of his mother-in-law, the Portuguese painter Paula Rego, she introduced him to Charles Saatchi, and Mueck made his name at the exhibition "Sensation: Works from the Saatchi Collection" with his "Dead Dad", (his father's corpse), 1996-97, silicone and acrylic paint. Later Mueck preferred to use fibre-glass.
Mueck's sculptures are accurate representations of the human body often oversized ("Dead Dad" is undersized). His almost five metres high sculpture "Boy", 2000, belongs to ARoS Aarhus Museum of Art. "Boy" is the landmark of ARoS. The sculpture was exhibited in 2000 in London's Millennium Dome, and Mueck participated with "Boy" at the Venice Biennale 2001. The Art Museum ARoS was inaugurated May 7th 2004 by HM Queen Margrethe II.

 
"Død far", 1996, Kunsthistorisches Museum Wien/"Dead Dad", 1996, The Art History Museum Vienna.
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017
Udsmykninger af Asger Jorn & Pierre Wemaëre
Aarhus Statsgymnasium
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Long Voyage" ("Den lange rejse") 1. vævning, 1960, museum jorn, Silkeborg. Værket hænger i et lyssvagt rum for at undgå at farverne falmer yderligt. Se hele værket.
Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), first weaving, 1960, museum jorn, Silkeborg.
Pierre Wemaëre og Asger Jorn "Le Long Voyage" ("Den lange rejse") 2. vævning, 2000, Festsalen, Århus Statsgymnasium. Se hele værket
Pierre Wemaëre and Asger Jorn "Le Long Voyage" ("The Long Journey"), second weaving, 2000,
Aarhus upper secondary school.
 
1-4 Asger Jorns keramiske relief, 1959, forhallen Århus Statsgymnasium.
Ceramic relief executed by Asger Jorn
, 1959, Aarhus upper secondary school. 
5 Tegninger af Asger Jorn, forhallen Århus Statsgymnasium/Drawings by Asger Jorn, Aarhus upper secondary school.  
 
1 Asger Jorn, relief.
2 Mosaikker af Michel Schmidt-Chevalier, 1968-77, Århus Statsgymnasium. De fire mosaikker viser de fire elementer Jord, Luft, Ild, Vand.
Mosaics by Michel Schmidt-Chevalier
, 1968-77, Aarhus upper secondary school.
la suite Bachelard" / "Terre - Les 4 éléments - Bachelard ".
"la suite Bachelard"/"Feu - Les 4 éléments - Bachelard ".
"la suite Bachelard"/"Eau - Les 4 éléments - Bachelard ".
"la suite Bachelard"/"Air - Les 4 éléments - Bachelard ".
3 Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, tegnet af Arne Gravers og Johan Richter, 1958. I 2004 besluttede Kulturarvsstyrelsen at frede Århus Statsgymnasium, fredningen omfatter også udsmykninger af Jorn og Jorn/Wemaëre. 
Aarhus upper secondary school (Statsgymnasium), Fenrisvej 33, designed by Arne Gravers and Johan Richter, 1958. The school was listed in 2004. 
Jørgen Haugen Sørensen "Mindesvupperen", 1964/Sculpture executed by Jørgen Haugen Sørensen, 1964.
Vanddragen/The Water Dragon
Elisabeth Toubros skulptur "Vanddragen" eller "Torvenes Brøndsløjfe", Store Torv.
Elisabeth Toubro's sculpture "Water Dragon", placed in front of the main entrance of Aarhus Cathedral.
 
Elisabeth Toubro (1956). Billededhugger født i Nuuk, kom til Danmark som 17-årig. Uddannet ved Kunstakademiet 1982-86 under Hein Heinsen. Lektor ved Akademiet fra 1992-94. Fra 1995 Forsker ved Center for Urbanitet og Æstetik ved Københavns Universitet. Billedhuggerne i 1980'erne var optaget af filosofiske debatter om det postmoderne samfund og interesserede sig for formen og det æstetiske element i kunsten (modsat de samtidige Unge Vilde). Skulpturen skulle læses som en fortælling. Kunsten var kunst for kunsten egen skyld. 
Eksempler på Toubro's arbejder:
Vandkunsten "Torvenes Brøndsløjfe" kaldet "Vanddragen" på Store Torv i Århus, er en af de lange skulpturer, som kunstneren er kendt for. Hun arbejder i træ, jern, glasfiber, stål, gips og granit. "Hyldest til Donald Judd", (1986). "Apollo og Daphne" (1992), 6 m lang. "Konstruktion af en mulig om end løsagtig skulptur", 19 m lang. "By-Fraktal", skulptur på Søren Kierkegaard Plads ved "Den Sorte Diamant" i København. Skulpturinstallationen "Golems øer" i Kunsthallen på Brandts Klædefabrik. 
Toubros skulptur "Vanddragen" er blevet debatteret heftigt i Aarhus. Nogle byrådspolitikere har ønsket den fjernet fra Store Torv, det samme har været ønsket fra hundrede århusianere eller andre, der kommer i byen. Der er bl.a. blevet sagt om skulpturen:" Den kan være vejspærrer, der hvor jeg bor", "Den skal stå i kunstnerens egen baghave". (Citater fra Østjyllands Radio 17.11. og 18.11.2004). "Den er så grim, at den næsten ligner et pissoir" (Erik Meistrup, kunstkritiker, tv2 Østjylland, 18.11.2004).
"Vanddragen hører til på Store Torv, og der skal den blive. Det fastslår hovedsponsoren Statens Kunstfond og kunstneren Elisabeth Toubro, efter at byens politikere nu har foreslået at flytte Vanddragen til ARoS".
Elisabeth Toubro kalder Århus Stiftstidendes dækning af sagen for en hetz. "Den skulptur er lavet til Store Torv, den hører til på Store Torv, og det er en fantastisk god skulptur på Store Torv. Jeg har ikke mere at sige til det overhovedet. Resten må I diskutere ovre i Århus, siger hun, der påpeger, at vandkunsten blev valgt af 24 ud af 27 stemmer i byrådet". (Citater fra Århus Stiftstidende, 18.11.2004).
I september 2005 besluttede Byrådspolitikerne at flytte Vanddragen, en flytning der vil koste 5-7 millioner, skulpturen kostede 4,5 millioner, hvoraf Statens Kunstfond bidrog med 3,7 millioner. Oplysninger om prisen for flytningen har betydet, at et flertal nu ønsker at Vanddragen skal blive på Store Torv, ifølge Epinions måling. Rådmand Flemming Knudsen har udtalt "... og træer kan plantes for at give Store Torv et bedre indtryk", Knudsen har hele tiden ment, at Vanddragen skal blive på Store Torv (Århus Stiftstidendes Netavis, 10. september 2005)

I 2019 ser det ud til, at der omsider er en beslutning omkring skulpturen, da rådmand Bünyamin Simsek ønsker Vanddragen flyttet fra Store Torv. En mulighed kunne være at placere den i Aarhus Ø, eller måske et helt andet sted i byen. Simsek har sat sin forvaltning til at regne på prisen for en flytning af den, efter hans ytring, skæmmende skulptur.

   
I maj 2020 blev Vanddragen fjernet fra Store Torv.
Bjørn Nørgaard, "Apokalypsen"
Bjørn Nørgaard, "Apokalypsen", 2002, Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole, Risskov. "Apokalypsen" står i vandtrappens øverste bassin. Vandkunsten er udført af Hanne Keis i 1994. Motiverne på den syvsidede skulptur er inspireret af Johannes' Åbenbaring - de syv sider eller måske de syv menigheder i Asien: Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia, Laodekea.

Bjørn Nørgaard "Apocalypse", 2002, Aarhus Business College, Risskov. The seven sided sculpture is influenced by The Book of Revelation. The water basin is executed in 1994 by Hanne Keis.

Se separat side om Bjørn Nørgaard, klik her.
View separate page on Bjørn Nørgaard, click here.

arslonga.dk beskrives ALLE Dronningens gobeliner

1-2 Hans Peder Pedersen-Dan, "Ismael", opstillet på Klostertorv i 1938, i baggrunden ses Vor Frue Kloster. Ismael var søn af Abraham og hans hustru Saras trælkvinde Hagar, som fødte Abraham det barn, Sara ikke kunne give ham.
"Ismael", by Hans Peder Pedersen-Dan, placed at Klostertorv in 1938, in the background the Monastery of Our Lady.
3-7 Christian Lemmerz, "Adam-Kadmon", 2000, Pustervig. Adam-Kadmon er et hebr. sindbillede på menneskeheden/urtypisk menneske, det himmelske ikke-syndige menneske. Lemmerz, billedhugger, grafiker og performancekunstner, blev født i 1959 i Karlsruhe, han blev uddannet på Kunstakademiet i Carrara fra 1978-82 og på Det Kgl. Danske Kunstakademi fra 1983-88. Han var en af "De unge vilde" kunstnere. I sin kunst er Lemmerz optaget af livets forgængelighed. Han debuterede på "Der Ring des Niebelungen", værkstedet Værst, København i 1982. Han blev landskendt i 1994, da han på Esbjerg Kunstmuseum udstillede sammensyede grisekroppe anbragt i glasmontre. På ARoS' udstilling "Fairytales Forever", 2005, udstillede han en forrådnet havfrue i marmor. På udstillingen "God" på Galleri Faurschou, 2006, var hovedværket en sønderbombet model af København. Skulpturer af Lemmerz i Horsens.
Christian Lemmerz, 2000, Pustervig, "Adam-Kadmon", the Primordial Man.
 
1 Journalisthøjskolen, i dag Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Jørgen Haugen Sørensens skulpturer på pladsen foran indgangen, 1971-73.
Denmarks School of Journalism. Sculptures executed by Jørgen Haugen Sørensen, 1971-73.

2 Johannes C. Bjerg, "Elskovskampen", Hovedbiblioteket i Mølleparken, skulpturen er skænket af Ny Carlsbergfondet i 1929. I 2015 flyttede Hovedbiblioteket til Dokk 1 på Hack Kampmanns Plads 2.
Aarhus Main Library, the sculpture, fight between two lovers, 1929, is executed by Johannes C. Bjerg. In 2015 the Main Library moved to Dokk 1, Hack Kampmanns Plads 2.
3 Huset, Vester Allé, kulturcenter, nyklassistisk bygning fra 1877, tidligere Århus Kunstmuseum, der i 1960'erne flyttede til Vennelystparken og til ARoS i 2004.
Culture Centre, former Aarhus Museum of Art.
4 Regina-bygningen, tegnet af arkitekt Axel Høgh-Hansen, opført 1919-21, Strøget/Reginakrydset, tidligere hotel og biograf. Høgh Hansen tegnede også karréen på hjørnet af Ingerslevs Boulevard og Harald Jensens Plads, KUNSTHAL AARHUS, Århus Stadion, Banegårdspladsen og flere af de tilstødende bygninger samt administrationsbygningen på Århus Havn.
The Regina-building, 1919-21, by the architect Axel Høgh-Hansen, former hotel and cinema, the shopping street, Søndergade.
Erik Heide, "Fuglen", 1973, Søndergade/Reginakrydset/Erik Heide, "The Bird", 1973, the shopping street, Søndergade.
 
1-3 Pavillonen, Ferdinands Plads, Risskov/The pavilion, Ferdinands Plads, Risskov.
4 Atletion, Århus Stadion, 1920. Nu "Ceres Park & Arena"/Atletion, Aarhus Stadium, 1920. Today "Ceres Park & Arena".

Jean Gauguin, søn af Paul Gauguin og Mette Gad, "Urkraften", Ceres Park & Arena. Tilsvarende skulptur af Jean Gauguin på Statens Museum for Kunst, København. Se også fotos fra København.
Jean Gauguin, the son of Paul Gauguin and Mette Gad, "The Primitive Force", Ceres Park & Arena. A corresponding sculpture at The Danish National Gallery, Copenhagen. Se also Copenhagen Photos.
Jean Gauguin, "Fodboldspillere", 1936/Jean Gauguin, "The Football Players", 1936.
Viggo Jarl, "Maratonmanden", 1920/"The Marathon Man" by Viggo Jarl, 1920.

 
1 Eggert Achen, logebygning/Eggert Achen, Lodge building.
2-3 Eggert Achen, Varna Palæ, 1908, Marselisborg Skov. Arkitekten Eggert Achen tegnede også skovpavillionen Ørnereden, 1909, der nedbrændte i 1980, logebygningen i Christiansgade og Hotel Royals facade.
The Varna Palace, 1909, Marselisborg Forest, designed by the architect Eggert Achen.
3 Skulpturen "Big A" af Mindaugas Navakas foran Varnapalæet, "Sculpture by the Sea 2015".
4-5 Jørn Rønnau, "Porten" ved Tangkrogen udført af afbarkede elmetræer.
"The Gate", barked elms with a fish, a heart and a house, at Tangkrogen, created by the Aarhus sculptor Jørn Rønnau
.
6 Marselisborg Dyrehave/Marselisborg Deer Park.
 
1-3 Elias Ølsgaard, "Pan", skovgud der lærer en fulg at synge, placeret på Kongevejen tæt ved Marselisborg slot.
"Pan", the god of nature in Greek mythology, created by Elias Ølsgaard, Kongevejen close to Marselisborg Palace.
4 Rømerhaven, Mindeparken/The Rømer Garden in the Memorial Park.
Johannes C. Bjerg, "Danaide", 1919-23, Rømerhaven, Mindeparken.
Johannes C. Berg, "Danaide"
, The
Rømer Garden in the Memorial Park.
 
1-4 Eventyrlige blomster, Mindeparken/Fantastic Flowers, the Memorial Park.
5 Det ene af de to Donbækhuse ved Donbækken i Mindeparken, tidligere tjenesteboliger ved Marselisborg Gods oprindeligt fra 1828, nedbrændte i 1997 og blev genopført.
The Donbæk House in the Memorial Park.
Mindeparken/The Memorial Park.
Tivoli Friheden
Langfredag 2006 ankom H.K.H. Prins Henrik for at indvie Frihedens nye rutschebane Tyfonen.
Umiddelbart efter start standsede Prinsens vogn, et fyrværkeri havde påvirket banens sikkerhedssensorer. I Prinsens vogn ventes der stadig. Frihedens direktør (til højre for prinsen) synes at more sig behersket over episoden, der af publikum blev døbt en "Århus-historie". Prinsens vogn blev skubbet tilbage til udgangspunktet. Efter det udramatiske ophold konstaterede Prinsen, at det var en noget lang tur. Borgmester Nicolai Wammen, der også var strandet i Tyfonen, kunne forlade den en halv times tid efter Prinsen. Aarhus Pigegarde spillede for publikum og den i Tyfonen tålmodigt ventende Prins Henrik.

Good Friday 2006 HRH the Prince Consort, Henrik, visited Tivoli Friheden to open the roller coaster "TYFONEN". After just a few minutes the roller coaster stopped, a fireworks had activated its security sensors, the Prince Consort and the VIP Guests got stuck in their wagons. The prince waited with patience, the director of Tivoli (to the right of the Prince) seemed not very satisfied with the episode.
The wagon was pushed back to its starting point. After the undramatic episode the Prince left the roller coaster. The Mayor of Aarhus Nicolai Wammen (to the right), hopefully enjoyed the view. While waiting Aarhus drum majorettes entertained the audience with music.
 
1-5 Keramikskulpturer af Louis Rosen Schmidt. Tivoli Friheden/Ceramic sculptures by Louis Rosen Schmidt. Tivoli Friheden.
4 "Totempæl", keramikskulptur af Louis Rosen Schmidt. Tivoli Friheden/"Totem Pole", ceramic sculpture by Louis Rosen Schmidt. Tivoli Friheden.
 
 
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Barcelona
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu