Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Valdemar 1. den Store
Svend 3. Grathe (ca. 1125-1157)
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Erik 2. Emune og Thunna
HUSTRU
Edel/Adela af Sachsen
BØRN
Luitgard
DØDE
faldt i slaget på Grathe Hede 23. oktober 1157
GRAVSAT
Grathe Hede syd for Viborg  Se kort over kongelige grave
Knud 5. Magnussen (1129-1157)
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Magnus Nielssøn og Richiza
HUSTRU
Svensk kongedatter
BØRN
Ingen
DØDE
dræbt ved Blodgildet i Roskilde 9. august 1157 af Svend Grathes mænd
GRAVSAT
gravstedet ukendt  Se kort over kongelige grave
Valdemar 1. den Store (1131-1182)
SLÆGT
Gorm den Gamles slægt
SØN AF
Knud Lavard og Ingeborg
HUSTRU
Sophie af Novgorod (Rusland)
BØRN
Sophie, Ingeborg, Helene, Richiza, Knud 6., Valdemar 2. Sejr
FRILLE
Tove
BØRN
Christoffer
ENEKONGE
1157 blev Valdemar enekonge efter at have besejret Svend i slaget på Grathe Hede
Svend, Knud & Valdemar
de 3 arvinger, der delte landet mellem sig
Svend 3. Grathe blev valgt til konge af de østdanske stormænd
Skåne gik til Svend ved deling af riget i 1157
Knud 5. blev valgt til konge af de jyske stormænd
Sjælland gik til Knud ved deling af riget i 1157
Valdemar 1. den Store
Jylland gik til Valdemar ved deling af riget i 1157
Efter tysk mægling blev Svend enekonge, Knud og Valdemar fik betydelige len. I 1154 tog Knud og Valdemar kongenavne.
I 1157 var der enighed om deling af riget, således at Svend fik Skåne, Knud Sjælland og Valdemar Jylland. Den 9. august 1157 mødtes parterne i Roskilde for at godkende forliget, mødet fik navnet
"Blodgildet i Roskilde". Svend forsøgte at dræbe Knud og Valdemar, Knud blev dræbt, Valdemar undslap.
Ved
slaget på Grathe Hede faldt Svend, og tilbage som sejrherre var Valdemar, der blev konge over hele Danmark.

"Svend, Knud og Valdemar", teaterstykke af Peter Fristrup, 1887. TV-udgaven af stykket fra 1970 blev optaget af DR.
SLÆGT
Valdemarernes slægt begynder med Valdemar 1. den Store som enekonge
SØN AF
Knud Lavard og Ingeborg

Knud Lavard (ca. 1096-1131), søn af Erik Ejegod, Hertug over Slesvig og Holsten. I 1131 blev han myrdet med en lanse i Haraldsted Skov af sin fætter Magnus den Stærke, søn af Kong Niels, der anså ham som en konkurrent til tronen. Der sprang en kilde på mordstedet og en et stykke derfra. Knud Lavard blev dyrket som korstogshelgen og blev helgenkåret i 1170. På hans gravsten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted står: "Sanctus Canutus Dux" (hellig Knud hertug).

HUSTRU
Sophie af Novgorod (Rusland), død 1198
BØRN
Sophie, Ingeborg, Helene, Richiza, Knud 6., Valdemar 2. Sejr
FRILLE
Tove
BØRN
Christoffer
DØDE
12. maj 1182 på Vordingborg Slot
GRAVSAT
Sct. Bendts Kirke i Ringsted  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Knud 6.
Legenden om Liden Kirsten
Liden Kirsten var søster til Valdemar. Hun måtte danse sig til døde, da hun i Kongens fravær og mod hans vilje havde et kærlighedsforhold til Prins Buris. Se Vestervig Kirke.
Valdemar blev født i Slesvig. Hans far Knud Lavard, Hertug over Slesvig og Holsten, døde før Valdemar blev født. I januar 1131 blev han myrdet af Kong Niels' søn Magnus den Stærke i Haraldsted Skov uden for Ringsted. Valdemar voksede derfor op hos stormanden Asser Rig af Hvideslægten, der senere støttede hans kongemagt, og hos sin mors russiske familie. Hos Asser Rig blev Valdemar opdraget sammen med den senere biskop Absalon og Esbern Snare, der regnes for Kalundborgs grundlægger, da han omkring 1170 lod en borg opføre på stedet.

I sin regeringstid førte Valdemar korstog mod venderne støttet af sin fosterbror Absalon. I 1169 erobredes Rügen, hvor
borgen ved Arkona blev indtaget og en træfigur af Svantevit (gud i vendisk mytologi) blev brændt og øens befolkning (tvangs-)kristnet.
Erobringen af Rügen var kulminationen på de omkring tyve korstog som Valdemar
førte mod de hedenske vender i Nordtyskland.

Ved sin død efterlod Valdemar en stærk kongemagt og et samlet rige.

Valdemarsmuren blev opført af Valdemar 1. omkring
1165. Den indgik i forsvarsværket Dannevirke. Den er ca. 4 km lang, 5-7 m høj, ca. 2,5 m bred og opført af teglsten, som formentlig her blev anvendt for første gang i Danmark

Laurits Tuxen, 1894, "Arkonas indtagelse af Valdemar den Store og Absalon 1169". Biskoppen og Kongen overværer ødelæggelsen af Svantevit.

Petersportalens tympanon, Slesvig Domkirke viser Kristus tronende som verdensdommer omgivet af evangelist-symbolerne Johannes-ørnen, Markus-løven, Lukas-oksen og Matthæus-englen. I venstre hånd holder Kristus et ikke tydet skriftligt budskab, et skriftbånd, som han rækker til Paulus. I højre hånd holder Kristus nøglen, som han rækker til Skt. Peter.
Til venstre for Skt. Peter ses en konge, der bærer en model af den oprindelige domkirke med de to tårne. Kongen er tolket som dels Knud Lavard og dels Valdemar 1. den Store.
1 Blyplade med latinsk indskrift fra Valdemar 1. den Stores grav, Sct. Bendts Kirke, Ringsted.
Forside, ca. 1202: Her hviler Danernes konge Valdemar den første, hellig Knuds søn, vendernes betvinger, det undertrykte fædrelands genopretter og bevarer. Han betvang lykkeligt ryboerne [beboerne på øen Rügen] og omvendte dem først til Kristi tro efter at afgudsbillederne var ødelagt. Ogsaa en mur til hele rigets værn, hvilken almindelig kaldes Danewerch [Valdemarsmuren er en del af voldkomplekset Dannevirke], opførte han først af brændte sten og han opførte en borg paa Sprogø. Men han døde i aaret efter Herrens kødspaatagelse [efter Kristi fødsel, hvor Gud bliver menneske i Jesus Kristus] 1182, i sin regerings 26. aar. den 12. maj.

Bagside, ca. 1183: Her hviler Danernes konge Valdemar, vendernes første betvinger og behersker, fædrelandets befrier, fredens bevarer, der som søn af Hellig Knud betvang ryboerne [beboerne på øen Rügen] og først omvendte dem til Kristi tro. Men han døde i aaret efter Herrens kødspaatagelse 1182, i sin regerings 26. aar. den 12. maj.

2-3 Statue af Valdemar 1. den Store foran Sct. Bendts Kirke i Ringsted, som han byggede. Statuen er udført af billedhuggeren Johannes Bjerg og blev indviet 25. juni 1937 af H.M. Kong Christian 10.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt