Drop Down Menu
H. C.  A N D E R S E N   (1 8 0 5  -  1 8 7 5)

Drop Down Menu

Mindehallen i H.C. Andersens Hus. Fresker af Niels Larsen Stevns
De otte fresker, udført i 1930, viser episoder fra Andersens liv som er beskrevet i hans selvbiografi "Mit Livs Eventyr".
Memorial Hall in The Hans Christian Andersen House. Frescoes by the Danish artist Niels Larsen Stevns
The eight frescoes, executed in 1930,
are showing episodes from the life of Andersen as described in his autobiography "My Life as a Fairytale".
1 Scene fra H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. Lille Hans Christian og hans forældre Hans Andersen (1782-1816) og Anne Marie Andersdatter (ca. 1774-1833) er beskæftiget ved bordet i stuen, der også fungerede som soveværelse og værksted for faderen, der var skomager. I freskens forgrund ses sko, værktøj og læster, som refererer til faderens profession som skomagersvend hos en mester og senere friskomager/friskomester med ret til at ansætte svende (friskomager står uden for skomagerlauget).
Scene from Hans Christian Andersen's childhood home in Munkemøllestræde. Little Hans Christian and his parents Hans Andersen (1782-1816) and Anne Marie Andersdatter (c. 1774-1833) are sitting at the dining table in the living room,
which also served as bedroom and workshop for the father who was a shoemaker. In the fresco's foreground are shoes, tools and a pair of wooden lasts referring to Hans Andersen's profession.
2-3 Afrejsen fra Odense 1819. Den 8. juli 1819 blev den 14-årige H.C. Andersen konfirmeret i Odense Domkirke, og den 4. september samme år rejste han med postvognen til København. I afskedsscenen ses postvognen, der holder uden for byporten. Forrest tager Andersen afsked med sin farmor Anne Cathrine Nommensdatter (1745-1822). Den rygvendte kvinde, der venter på at postvognen kører er Andersens mor. Inde i vognen ses Andersen. Kusken på postvognen holder posthornet i sin hånd og er klar til at blæse til afgang.

H.C. Andersen var tynd og ca. 185 cm høj, dvs. betydelig højere end sine samtidige.
Han var meget forfængelig. Han holdt meget af at se sig selv i spejlet. Han vakte opsigt ved sit kejtede væsen, ofte lo folk af ham, hvilket ikke generede ham.
Ifølge teaterinstruktøren William Bloch (1845-1926) var Andersens arme og ben uforholdsmæssig lange og tynde, hans hænder var brede og flade og hans fødder af uhyre dimensioner og næsen var romersk af form, men så stor, at den ligesom beherskede hans ansigt.
Den tyske pianistinde Clara Schumann mødte Andersen i 1842, dels til koncerter hun gav i København samt til middagsselskaber. Hun skrev i et brev til sin mand
komponisten Robert Schumann, at Andersen er den hæsligste mand, der kan findes, men han ser meget interessant ud og har et poetisk barnligt sind.

Hans Christian Andersen's departure from Odense 1819. On July 8, 1819 the 14-year-old Andersen was confirmed in Odense Cathedral, and September 4 the same year he traveled by stagecoach to Copenhagen. In the parting scene the stagecoach is outside the city gate. In the foreground Andersen says goodbye to his grandmother Anne Cathrine Nommensdatter (1745-1822). The woman seen from the back, waiting for the to stagecoach to start, is Andersen's mother. Andersen is sitting inside the wagon. The driver holds the post horn in his hand ready to blow for departure.

H.C. Andersen was thin and about 1.85 metres tall
, significantly higher than his contemporaries. He was very vain about his appearance. He loved to look at himself in the mirror. Often people laughed at him, which did not bother him, becauce he was so tall and gawky, had a big nose and big feet.
4 H.C. Andersen eksamineres af H.C. Ørsted, 1829.
Hans Christian Andersen is examined by Hans Christian Ørsted, 1829. Ørsted (1777-1851) was a Danish physicist and chemist who discovered that electric currents create magnetic fields, an important aspect of electromagnetism.
1-2 H.C. Andersen og Henrik Hertz i Neapel (Napoli), 1833. Andersen ses til højre. Vulkanen Vesuv er i udbrud.
Hans Christian Andersen and the Danish poet and playwright Henrik Hertz in Naples. In the background is Mount Vesuvius in eruption.
3-4 H.C. Andersen læser eventyr for familien Collin i gårdhaven ved Collins hus i København. Jonas Collin ses med høj hat, han var Andersens mæcen. Den stående kvinde er Collins datter Louise, som Andersen var forelsket i. I døråbningen ses Collins søn Edvard, som ikke ville være dus med Andersen.
Hans Christian Andersen is reading a fairytale for members of the Collin family. Jonas Collin with top hat was Andersen's patron. The standing woman is Collin's daughter Louise, who Andersen was in love with.
1-2 H.C. Andersen, Thorvaldsen og Oehlenschläger som gæster på herregården Nysø. Baronessen på Nysø, Christine Stampe, samlede kunstnere om sig. I 1839 opførte hun et atelier til Bertel Thorvaldsen. Han ses ved siden af Andersen. Bag baronessen ses Oehlenschläger.
H.C. Andersen, Bertel Thorvaldsen and Adam Oehlenschläger visit Nysø Manor.
3 Jenny Lind synger for arvestorhertug Karl Alexander og Andersen i Weimar 1846. Andersen var forelsket i den svenske nattergal Jenny Lind, men hun gengældte ikke hans følelser.
Jenny Lind sings for Hereditary Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach Charles Alexander
and Hans Christian Andersen in Weimar 1846. Andersen was in love with the Swedish Nightingale Jenny Lind, but she did not return his feelings.
4 Fakkeltoget til Odense Bys Æresborger 6. december 1867. Hjemkommet til Odense udnævnes Andersen til æresborger. Han ser på fakkeltoget fra rådhusvinduet. Som barn blev Andersen spået, at Odense skulle illumineres til hans ære, og spådommen er gået i opfyldelse.
Torchlight Procession to The Honorary Citizen of Odense December 6, 1867.
1 Fakkeltoget til Odense Bys Æresborger 6. december 1867. Hjemkommet til Odense udnævnes Andersen til æresborger. Han ser på fakkeltoget fra rådhusvinduet. Som barn blev Andersen spået, at Odense skulle illumineres til hans ære, og spådommen er gået i opfyldelse.
Torchlight Procession to The Honorary Citizen of Odense December 6, 1867.
2 Mindehallen rejstes 1929-30. Odense by erhvervede grunden. Fabrikant Th. B. Thrige skænkede bygningen. Ny Carlsbergfondet og en kreds af borgere bekostede udsmykningen.
The Memorial Hall was built 1929-30.
H.C. Andersens fødehjem har siden digterens 103 års fødselsdag
den 2. april 1908 været en del af Museet H.C. Andersens Hus

I 1868 blev det gule hjørnehus på
Hans Jensens Stræde og Bangs Boder udpeget som H.C. Andersens fødehjem, der er dog ingen dokumentation herfor. "Jeg er ikke født i saadan en Rønne" har Andersen selv sagt. Måske har Andersen næget at være født i huset, fordi han ikke kunne forlige sig med at være født i Odenses fattigkvarter.
"Fyens Avis 9. dec. 1867: "Sit Fødested kjender han ikke, men formoder, at det har ligget i Skulkenborg eller Ramsherred". Skulkenborg og Ramsherred er gader i Odense. Ramsherred ligger tæt på H.C. Andersens Hus.
Hans Christian Andersen’s Museum & House in Odense

His birthplace is said to be the yellow corner house which since 1908 has been part of the Hans Christians Andersen Museum.
In 1868 the house was pointed out to be his birthplace. Andersen himself said: "I was not born in such a hovel". No documentation can verify that this house was his birthplace.

1 H.C. Andersens udseende, når han var ved at blive gnaven ifølge vennen Edvard Brandes. Fotgrafi af I.B. Melchior, 1867.
Hans Chrisian Andersen with a genuinely irritated expression, according to his friend Edvard Brandes. Photograph by I.B. Melchior, 1867.
2 Th. Stein. Skitse til et H.C. Andersen Monument 1875/Th. Stein. Model for a Hans Christian Andersen monument 1875.
H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense
I 1807 da H.C. andersen var to år flyttede han med sine forældre ind i det 42 kvadratmeter store hus i Klingenberg 64 (nu Munkemøllestræde). Andersen boede i huset til 1819. De få kvadratmeter rummede et køkken og en stue, som også var soveværelse og skomagerværksted.

I "Mit Livs Eventyr", 1855, skriver Andersen om barndomshjemmet:
"Een eneste lille Stue, der næsten var opfyldt med Skomagerværkstedet, Sengen og den Slagbænk, hvori jeg sov, var Barndoms-Hjemmet, men Væggene vare behængte med Billeder, paa Dragkisten stod smukke Kopper, Glas og Nipserier og henne over Værkstedet, ved Vinduet, var en Hylde med Bøger og Viser.
I det lille Kjøkken hang over Madskabet Tinrækken fuldt af Tallerkener, det lille Rum syntes mig stort og rigt, Døren selv, der i Fyldningen stod malet med Landskab, var mig dengang lige saa betydende som nu et heelt Billedgalleri! Fra Kjøkkenet kom man ad en Stige op paa Loftet, hvor der i Tagrenden, mellem vort og Naboens Huus stod en Kasse Jord med Purløg og Persille, min Moders hele Have; i mit Eventyr: Sneedronningen blomstrer den endnu.
Jeg var meget overtroisk og min Moder ikke mindre; der blev stukket St. Hans Urter under Bjelken, min groede froedigt og lovede mig en lang Levetid."
Hans Christian Andersen's childhood home in Munkemøllestræde, Odense
At the age of two Hans Christian Andersen and his parents moved into the 42 square meters house in Klingenberg 64 (now Munkemøllestræde). Andersen lived in the house until 1819. The few square meters contained a kitchen and a living room, which also was the bedroom and his father's shoemaker's shop.

In "The Fairy Tale of My Life", 1855, Andersen write about his childhood home:
"The home where I spent my childhood was one single little room where almost all the space was taken up by the workshop, the bed and the settle of which I slept. The walls, however, were covered with pictures; on the chest of drawers there were some pretty cups, glasses and ornaments, and over my father's bench there was a shelf containing books and songs.
There was a plate-rack full of tin plates over the cupboard in the little kitchen which always seemed roomy and full of interest, while on the panel of the door itself there was a landscape painting which meant as much to me then as a whole picture gallery now. By means of a ladder it was possible to go from the kitchen on to the roof, and there, in the gutters between it and the neighbour's house stood a box of soil with chives and parsley growing in it: - it was all the garden my mother had, and in my story of "The Snow Queen", the garden still blooms.
I was very superstitious, and my mother no less so midsummer herbs were stuck under the rafters; mine grew well and promised me long life."
Niels Larsens Stevns scene fra H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde. Lille Hans Christian og hans forældre Hans Andersen (1782-1816) og Anne Marie Andersdatter (ca. 1774-1833) er beskæftiget ved bordet i stuen, der også fungerede som soveværelse og værksted for faderen, der var skomager. I freskens forgrund ses sko, værktøj og læster, som refererer til faderens profession som skomagersvend hos en mester og senere friskomager/friskomester med ret til at ansætte svende (friskomager står uden for skomagerlauget).
Niels Larsens Stevn's scene from Hans Christian Andersen's childhood home in Munkemøllestræde. Little Hans Christian and his parents Hans Andersen (1782-1816) and Anne Marie Andersdatter (c. 1774-1833) are sitting at the dining table in the living room,
which also served as bedroom and workshop for the father who was a shoemaker. In the fresco's foreground are shoes, tools and a pair of wooden lasts referring to Hans Andersen's profession.
Nyhavn 20 (Boels Gård), 2. sal, hvor H.C. Andersen boede fra 1834-38. På mindetavlen på væggen står "H.C. Andersen boede her da hans første eventyrhefte udkom maj 1835".
Nyhavn 67, 2. sal, hvor H.C. Andersen boede fra 1848-65.
Nyhavn 18, 1. sal, hvor H.C. Andersen boede i sine sidste år fra 1871-75.
H.C. Andersen

boede til leje i Nyhavn 20, 67 og 18.
Nyhavn 20 og 18 ligger på Charlottenborg-siden, skyggesiden, som var den fine af Nyhavns to kajgader. På solsiden, den mindre pæne side, lå bl.a. hoteller og sømandsknejper.

Hans Christian Andersen lived as lodger in 20 Nyhavn 2nd floor from 1834-38. In 67 Nyhavn 2nd floor from 1848-65, and in 18 Nyhavn 1st floor from 1871-75.
Copenhagen.
Metalsvinet etc./The Metal Pig ect.
"Metalsvinet", Brotorvet Holstebro. Kopi af barokkunstneren Pietro Taccas originale skulptur "Il Porcellino", 1612, der er udstillet på Museo Bardini i Firenze. I Firenze er også en kopi af skulpturen på Piazza del Mercato Nuovo. Ifølge legenden vil fremtiden bringe held og lykke, når man lægger en mønt på metalsvinets tunge og gnider den på trynen.
På sin Italiensrejse 1833-34 besøgte H.C. Andersen Firenze, hvor han så Pietro Taccas skulptur, og den inspirerede ham til eventyret "Metalsvinet", der i 1842 udkom som en del af rejseberetningen "En Digters Bazar", og i 1862 som selvstændigt eventyr i "Eventyr og Historier".
"Metalsvinet" er bl.a. en guide til Firenze. En lille pjaltet dreng falder i søvn på metalsvinet og føres af det løbende dyr til byens seværdigheder såsom Michelangelos "David", Sabinerindernes Rov, værker på Uffizierne og kirken Santa Croce med Michelangelos grav.
Eventyrets indledning: "I Byen Florents, ikke langt fra piazza del granduca løber en lille Tværgade, jeg troer den kaldes porta rossa; i denne, foran en Slags Bazar, hvor der sælges Grønt, ligger et konstigt vel udarbeidet Metalsviin; det friske, klare Vand risler ud af Munden paa Dyret, der af Ælde er ganske sortgrønt, kun Trynen skinner, som om den var poleret blank, og det er den ogsaa af de mange hundrede Børn og fattige Folk, der tage fat paa den med Hænderne og sætte deres Mund til Dyrets, for at drikke. Det er et heelt Billede, at see det velformede Dyr blive omfavnet af en smuk, halvnøgen Dreng, der sætter sin friske Mund til dets Tryne. 
Enhver, som kommer til Florents, finder nok Stedet, han behøver kun at spørge den første Tigger, han seer, om Metalsvinet, og han vil finde det." (læs fortsættelsen).

"The Metal Pig", Brotorvet Holstebro. An exact replica of the sculpture "Il Porcellino", 1612, by the Italian Baroque sculptor Pietro Tacca on display at Museo Bardini in Florence. At Piazza del Mercato Nuovo in Florence is a copy of the sculpture. According to the legend the future will bring good luck if you place a coin on the tongue of the metal pig and rub its snout.
During his travels in Italy 1833-34 H.C. Andersen visited Florence, where he saw Pietro Tacca's sculpture, which inspired him to his fairy tale "The Metal Pig", published for the first time in 1842 as a part of the travel book "A Poet's Bazaar" and in 1862 in "Fairy Tales and Stories".
"The Metal Pig" is also a guide to the city of Florence. A ragged little boy falls asleep at the metal pig and was guided around in the city by the running animal and saw the city's attractions such as Michelangelo's "David",
"The Rape of the Sabine Women", Galleria degli Uffizi and Basilica of the Holy Cross with Michelangelo's tomb.

The beginning of the fairy tale: "In the city of Florence, not far from the Piazza del Granduca, there is a little cross street which I think is called Porta Rossa. In front of a sort of market in this street, where vegetables are sold, stands an artificial but beautifully fashioned metal pig. A fountain of fresh clear water gushes out of the animal's mouth. Age has turned it dark green; only its snout shines as if it had been polished, and so it has by the many hundreds of children and poor people who take hold of it with their hands when they put their mouths to its mouth to drink the water. It is an interesting picture to see the perfectly formed animal embraced by a handsome, half-naked boy putting his young lips to its snout.

Everyone who goes to Florence surely finds the place; you only have to ask the first beggar you see about the metal pig, and he will find it for you." (continue reading).

H.C. Andersen, LEGOLAND, Billund.
H.C. Andersen læsende "Den grimme ælling", Central Park New York/H.C. Andersen reading "The Ugly Duckling", Central Park, New York.
1 August Saabye, Statue af H.C. Andersen, 1877, Kongens Have, København.
August Saabye, Statue of H.C. Andersen
, 1877, The King's Garden, Copenhagen.
2 Jens Galschiøt, "Buste af H.C. Andersen", Odense. Foto anvendt med Jens Galschiøts tilladelse.
Jens Galschiøt, "Bust of Hans Christian Andersen", Odense. Photo used with Jens Galschiøt's permission.
3 H.C. Andersen hilser Thorvaldsen velkommen hjem, Sonnes frise, Thorvaldsens Museum, København.

H.C. Andersen waves his top hat to welcome Bertel Thorvaldsen, Sonne's Frieze, Thorvaldsens Museum, Copenhagen.

4 "Hans Eventyr har Jordbærsmag, der dufter Verden rundt hver Dag. I over hundred Sprog de gror med Frøkorn fra den danske Jord. H.C. fortæller mundtlig dem, og hvor de høres, slaar de Hjem. Sophus Michaëlis". Sophus Michaëlis (1865-1932) dansk forfatter født i Odense.
5 H.C. Andersen på Louis Tussaud Voksmuseum, København. (Museet er lukket).
H.C. Andersen at Louis Tussaud Wax Museum, Copenhagen. (The Museum is now permanently closed).
6 H.C. Andersen mindeudgave, 1935.
Stamp issued in memory of H.C. Andersen, 1935, from stamp sheet of 6 postage stamps.
1 Christian Albrecht Jensen, "Hans Christian Andersen", 1836, H.C. Andersens Hus, Odense.
Christian Albrecht Jensen, "Hans Christian Andersen", 1836, H.C. Andersen's House and Museum, Odense, Denmark.
2 Portræt af H.C. Andersen udført i 1860 af den bayerske kunstner Franz Seraph Hanfstaengl.
Portrait of H.C. Andersen executed in 1860 by the Bavarian artist Franz Seraph Hanfstaengl.
1 Familien Melchiors landsted "Rolighed", hvor H.C. Andersen boede fra 1866 til sin død den 4. august 1875. Huset, der blev revet ned i 1898, lå på Gammel Kalkbrænderivej 16 på Østerbro i København.
The Melchior family's country house "Rolighed" (calmness) in Copenhagen, demolished in 1898, where Hans Christian Andersen lived from 1866 until his death 4 August 1875.
2 H.C. Andersen i sin Dagligstue paa "Rolighed"/Hans Christian Andersen in his living room in the country house "Rolighed".
3 H.C. Andersens gravsted på Assistens Kirkegård i København/Hans Christian Andersen's grave at Assistens Cemetery in Copenhagen.
H.C. Andersens papirklip/H.C. Andersen's Paper-cuttings
Ud over at være verdensberømt eventyrdigter er H.C. Andersen også kendt for sine papirklip. Han havde altid sin 24 cm store saks med sig, når han rejste, og sad ofte omgivet af både børn og voksne og klippede mennesker, dyr og figurer i papir. H.C. Andersen efterlod sig omkring 1500 papirklip.
"Jeg forstod at klippe med en Saks i Papir de yndigste Smaating; det havde jeg allerede kunnet som Barn, og i mange Familier opbevarer man endnu mine Udklipninger". H.C. Andersen, "De to Baronesser", 1848.
In addition to being a world famous fairytale writer Hans Christian Andersen is also known for his paper cuttings. When travelling he always had his 24 cm large scissors with him. He often sat, surrounded by children and adults, cutting out human, animal or other figures from paper. H.C. Andersen left about 1500 papercuttings.
"I was able to cut the loveliest small things out of paper with a pair of scissors. I had possessed the knack since childhood, and my papercuts are still kept by many families". Hans Christian Andersen, "The Two Baronesses", 1848.
H.C. Andersens billedbog til Astrid Stampe, (1852-1930), baronesse og kvinderetsforkæmper, datter af lensbaron Henrik Stampe på Stampenborg, Nysø.
Hans Christian Andersen's picture book for Astrid Stampe (1852-1930), baroness and feminist, daughter of baron Henrik Stampe, Stampenborg, Nysø.
Dame med spids hat og grønt og sort skørt. Juletræspynt.
Woman with pointed hat and green and black skirt. Christmas tree decoration.
Det største kendte papirklip fra 1864.
The largest known paper cuttings, 1864.
Dukketeater med danserinder.
Puppet theater with dancers.
Stor kvinde i grønt med forklæde.
Large woman in green with apron
.
Fantasi med stort hoved.
Fantasy with big head
.
Teaterdekoration med linedansere.
S
tage decoration with line dancers.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt