Drop Down Menu
Jylland du er hovedlandet
højland med skov-ensomhed! Vildt i vest med klittag sandet løfter sig i bjerges sted. Østersø og
Nordhavs vand favnes over Skagens sand.
Fra "Jylland mellem tvende have" af H.C. Andersen, 1859
Drop Down Menu
Rebild bakker og Røverne fra Rold
Rebildfesten den 4. juli 2022 i Rebild Bakker var den 110. fest på stedet i anledning af USA's uafhængighedsdag, og er den største 4. juli-fejring uden for USA. H.M. Dronning Margrethe er Rebildselskabets protektor.
Den amerikanske uafhængighedsdag (Independence Day), der markerer at Kongressen i 1776 erklærede selvstændighed fra det britiske imperium, er blevet fejret i Rebild siden 1912. Om Uafhængighedskrigen.
Den danske fejring har afsæt i dansk udvandring til Amerika.
I perioden 1850-1950 emigrerede over 300.000 danskere til det forjættede land i håb om et bedre liv under amerikanske himmelstrøg. Det var amerikanere med rødder i Danmark, der skabte traditionen med en årlig fest på dansk jord som skulle styrke forbindelsen mellem USA og Danmark. At Rebild blev valgt og opkøbt af Dansk-Amerikansk Selskab og ved første Rebildfest doneret til det danske folk, skyldtes landskabets egenart, som vækkede minder hos de udvandrede og ikke mindst hos Max Henius, der var udvandret fra Aalborg og kendte området, og var den første taler ved Rebildfesten i 1912.
Betingelserne, der fulgte med donationen, var at naturen blev bevaret og at uafhængighedsdagen kunne afholdes i landskabet.
Forløberen for Rebildfesten blev den ved Landsudstillingen i Aarhus 1909 introducerede Dansk-amerikanske dag, hvor danskere, der var immigreret til USA, kunne mødes med deres danske familie og venner, og til byen kom over tusinde dansk-amerikanere med D.F.D.S.'s transatlantiske damper C.F. Tietgen.
Se Edvard Petersen billede "Udvandrere på Larsens Plads. Frimærke, Rebild Bakker.

The Rebild Festival on July 4, 2022, in the hills of Rebild was the 110th festival at that place on the occasion of the American Independence Day and is the largest celebration of the Fourth of July outside the US. HM Queen Margrethe II is patron of the Rebild Society.
The American Independence Day, commemorating that Congress in 1776 declared independence from the British Empire, has been celebrated at Rebild since 1912
.
The Danish celebration originates from Danish emigration to America from the mid-19th to the early 20th century, when more than 300.000 Danes fled from poverty and hoped for a better life under American skies. Americans with Danish roots established the tradition of an annual celebration on Danish soil to strengthen ties between the US and Denmark. That Rebild was chosen, and the land bought by the Danish-American Society and at the first Rebild celebration, donated to the Danish people was due to the unique character of the area which evoked memories in the emigrants and not least in Max Henius, who had emigrated from Aalborg and knew the area and was the first speaker at the Rebild celebration of 1912.
The conditions that went with the donation were that the natural surroundings be preserved and that Independence Day would be celebrated in the untouched terrain
.

The forerunner of the Rebild Festival was the Danish-American Day introduced at the Danish National Exhibition in Aarhus in 1909, when Danes who had emigrated to the US could meet their Danish families and friends. Over a thousand Danish-Americans came to the city on the transatlantic D.F.D.S. steamer C.F.Tietgen.

See the painting by Edvard Petersen, "Emigrants at Larsens Plads". Stamp, "The Rebild Hills".

Af talere ved Rebildfesten kan nævnes:
2024
Astronauten Andreas Mogensen.
Rachelle Keck, præsident for det eneste tilbageværende universitet i USA, der blev grundlagt af danske immigranter.
2023
Manuskriptforfatteren og tv-kokken Adam Price.
Forfatteren og journalisten Elisabeth Bumiller, chef for New York Times' afdeling i Washington, D.C.
2022
Erhvervsmanden Jens Bjerg Sørensen. Skuespilleren Caspar Phillipson, "The speeches of President Kennedy".
Æresgæst og protektor H.M. Dronning Margrethe 2.
Der blev holdt et minuts stilhed ved festens begyndelse til minde om de tre personer, der dagen før var blevet dræbt i skyderiet i Fields i København.
2021  
Astronauten Andreas Mogensen, den første dansker i rummet, 2015. I 2023 tager Mogensen på sin anden rummission.

USA-analytiker og ansvarshavende chefredaktør på kongressen.com. Anders Agner Pedersen.

2020  
På grund af cotonarestriktionerne afholdtes en Rebildfest i miniformat (max. 50 personer).
2019
Samfundsdebattøren og forfatteren Henrik Fogh Rasmussen (amerikansk hovedtaler), søn af fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Forfatteren og journalisten Ole Sønnichsen (dansk hovedtaler), der bl.a. har udgivet bøgerne: "One Dollar Man. Historien om danskeren der ændrede Anden Verdenskrig", 2019, Lindhardt og Ringhof, om den københavnske cykelsmed William Signius Knudsen (1879-1948), der i 1900 drog til Amerika med 30 dollars på lommen og arbejdede sig op til topposter hos Ford og General Motors og senere blev chef for den amerikanske krigsproduktion under 2. Verdenskrig.
"Rejsen til Amerika. Fortællingen om de danske udvandrere", 2020
, Lindhardt og Ringhof.

2018
Journalist og USA-korrespondent Jesper Steinmetz. Direktør for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, Californien, Søren Juul Jørgensen.
2013
DR's udenrigskorrespondent Steffen Gram. Nobelprismodtager økonomiprofessor Dale. T. Mortensen.
2012
Statsminister Helle Thorning-Schmidt. Den amerikanske skuespiller Keith Carradine.
I Rebildselskabets 100-års jubilæum deltog H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte, der i 2006 blev ærespræsident i Rebildselskabet.
2004
Kosmetologen Ole Henriksen. Sangerinden Etta Cameron.
2001
Folketingets formand Ivar Hansen (V).
2000
Filminstruktøren Bille August.
1994
H.K.H. Prinsesse Benedikte.
1990
H.K.H. Kronprins Frederik. Skuepilleren Richard Chamberlain.
1984
Sportsjournalisten Gunnar "Nu" Hansen.
1983
USA's vicepræsident George Bush Senior/Historikeren Erik Kjærsgaard.
1980
Skuespilleren Ove Sprogøe.
1976
Entertaineren Victor Borge.
H.M. Dronningen Margrethe 2. Dronningens tale blev afbrudt af hujende indianere til hest, der havde udgivet sig for at være skuespillere til en filmoptagelse, men var aktivister fra teatergruppen Solvognen, der i sympati med USA's oprindelige befolkning demonstrerede mod festdagen, der ifølge Solvognen var en ukritisk fejring af USA. Der blev smidt rådne frugter lige foran Dronningen. 56 aktivister blev anholdt.
1975
Skuespilleren Poul Reichardt.
1973
Multikunstneren, videnskabsmanden mv. Piet Hein.
1972
Entertaineren Danny Kaye. Californiens guvernør Ronald Reagan.
1971
Skuespilleren Raymond Burr, kendt fra serierne "Perry Mason" og "Ironside".
1965
Hovedtaleren var New Yorks overborgmester Robert Wagner. Tilstede var H.K.H. Prinsesse Benedikte og Jens Otto Krag.
1962
H.M. Kong Frederik 9., der var ledsaget af Dronning Ingrid og Tronfølgeren Prinsesse Margrethe. Den tidligere amerikanske vicepræsident Richard Nixon. Skuespilleren Poul Reumert reciterede "Der er et yndigt land". Tilstede var også udenrigsminister Jens Otto Krag og hans hustru Helle Virkner.
1961
Oberst C.C.A. Gabel-Jørgensen. Den amerikanske tegner, tegnefilmpioner og filmproducent Walt Disney.
1953
Forfatteren Hans Hartvig Seedorff Pedersen.
1952
Statsminister Erik Eriksen (V).
1945
To måneder efter Befrielsen afholdtes Rebildfest. Stars and Stripes blev hejst af amerikanske soldater og Dannebrog af danske frihedskæmpere.
1940-44
afholdtes ikke Rebildfest pga. 2. Verdenskrig.
1938
Til Rebildfesten deltager Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid.
1935
Statsminister Thorvald Stauning (S).
1934
H.M. Kong Christian 10.
1927
Forfatteren Johannes V. Jensen.
1920
Rebildfesten stod i Genforeningens tegn.
1917-19
afholdtes ikke Rebildfest pga. 1. Verdenskrig.
1916
Forfatteren Jeppe Aakjær.
1913
afholdtes ikke Rebildfest.
1912
Rebildselskabets stifter Max Henius. Festen blev afholdt 5. august. Den nye konge Christian 10., der havde overtaget tronen efter sin far Kong Frederik 8., der døde 14. maj, deltog og blev hyldet ved denne første fest i Rebild Bakker.
Rebildselskabet/Rebild National Park Society er en dansk-amerikansk venskabsforening, der hvert år arrangerer venskabsstævnet Rebildfesten, der afholdes på USA's uafhængighedsdag 4. juli. En præsident, to vicepræsidenter og en bestyrelse leder selskabet.
Af Rebildselskabets præsidenter kan nævnes:
Købmand og konsul Erik Emborg (fra 1969).
Tidl. fodboldspiller Harald Nielsen (1997-2007). Godsejeren fra Nørholm Gods ved Varde, Karl Kristian Nielsen (2007-2012). Direktør for Forskerparken NOVI, Aalborg, Jesper Jespersen (2013-2019). Direktør for Fibertex Nonwovens A/S, Aalborg, Jørgen Bech Madsen (2019).
Af ærespræsidenter i Rebildselskabet kan nævnes:
USA's præsident William Taft (1912). Rebildselskabets stifter Max Henius (1934). Skibsreder Mærsk McKinney-Møller (1998).
Entertainer Victor Borge (1999). USA's tidligere præsident George Bush Senior (2004). H.K.H. Prinsesse Benedikte (2006). Tidl. fodboldspiller og Rebildselskabets præsident fra 1997-2007 Harald Nielsen "Guld Harald" (2007).
DAK, Dansk Amerikansk Klub Aalborg, stiftet 1922 af danskere, der var vendt tilbage til Danmark efter at havde boet i USA og Canada. Klubben ledes af en præsident og en bestyrelse. DAK er medarrangører af festlighederne i Rebild i forbindelse med 4. juli.

"Danish American News" er klubbens blad, som udgives to gange årligt. "Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982" uddeler legater til unge under uddannelse, der ønsker studierejser og studieophold i USA eller Canada.
Af DAKs årlige arrangementer kan nævnes Torskegilde (dvs. middag, hvor der serveres torsk), Gardenparty, og Borgmesterfrokost, hvor årets "Borgmester for en dag" præsenteres, og hvor Aalborgs borgmester fratræder i 24 timer og overlader sin borgmesterkæde til borgmesteren for en dag, en titel Victor Borge havde i 1976. "Mayors Club", er en klub for dem, der har haft titel af borgmester for en dag.

"Christian Den Fjerdes Laug", Aalborg, stiftet 1942 i Duus' Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Lauget opkaldt efter Christian 4., som var den store renæssancebygger, holder således til i et af Danmarks fornemmeste renæssancehuse. Medlemmer af lauget, der er udnævnt til æresmedlemmer, er bl.a. H.M. Dronning Margrethe 2., H.K.H. Prinsesse Benedikte, H.K.H. Kronprins Frederik, H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie.
Der er tradition for at Rebildfestens hovedpersoner bliver optaget i "Christian Den Fjerdes Laug".
Tophuset, egnens første traktørsted, der ejes af Rebildselskabet, ligger ved hovedindgangen til Rebild Bakker. Stedet er opkaldt efter Top Karen (Karen Marie Nielsen, gift Andersen, med tilnavnet "Top" efter sin far, der blev kaldt Niels Top). Karen begyndte sin virksomhed med at udskænke kogt vand til besøgende i Rebild Bakker. Hun drev traktørstedet fra 1900 til sin død 86 år gammel i 1929. Tophuset, opført 1875, var hjem for Top Karen og hendes mand Top Jens, der var smed.

Bogen "Saa'n nøj gratværk..." - historien om Top-Karen og Tophuset i Rebild Bakker, skrevet af Henrik Bugge Mortensen, udkom i 2001.

"The Top House", the first eatery in the area and owned by the Rebild Society is close to the main entrance to the Rebild Hills. The place is named for Top Karen (Karen Marie Nielsen, married Andersen, surnamed "Top" after her father, who was called Niels Top). Karen began her business by serving boiled water to visitors to the Rebild Hills. She ran the eatery from 1900 to her death at 86 in 1929. The Top House, built in 1875, was home to Top Karen and her husband Top Jens, a smith.
The book "Saa'n nøj gratværk…" - the story of Top Karen and the Top House in the Rebild Hills by Henrik Bugge Mortensen appeared in 2001
.

1 "Jens Toldstrup 1915-1991", 2006, udført af den amerikanske billedhugger Dennis Smith.
Indskrift på soklen: "Jysk leder i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945. Toldstrup var en af den danske modstandskamps betydeligste skikkelser. Han var Flemming Junckers højre hånd i opbygningen af den jyske modstandsbevægelse. Hovedparten af de våben og sprængstoffer modstandsbevægelsen forsynedes med fra England blev modtaget på nedkastningspladser i Nord- og Midtjylland af modstandsfolk under hans ledelse. Han var nedkastningschef for hele Jylland og i en lang periode også leder af modstandsbevægelsen i Region I, Nordjylland. Efter 2. verdenskrigs afslutning blev Jens Tolstrup af chefen for Special Forces karakteriseret som "Europas bedste modtagechef".

"Jens Toldstrup 1915-1991", 2006, by the American sculptor Dennis Smith.
The inscription on the plinth reads: "Leader in Jutland of the resistance movement during the German occupation of Denmark 1940-1945. Toldstrup was one of the most significant figures in the Danish resistance. He was right hand to Flemming Juncker in building up the resistance movement in Jutland. Most of the weapons and explosives provided to the resistance from England were received at dropping points in northern and central Jutland by resistance members under his command. He was chief of weapons reception for all of Jutland and for a long time also the leader of the resistance in Region I, Northern Jutland. After the end of World War II Jens Toldstrup was characterized by the chief of Special Forces as "the best reception chief in Europe".

2-6 "Entertainer Victor Borge, Ærespræsident i Rebildselskabet 1999", 2001, udført af den amerikanske billedhugger Dennis Smith.
Titlen af ærespræsident er også tildelt: USA's præsident William Taft (1912). Rebildselskabets stifter Max Henius (1934). Skibsreder Mærsk McKinney-Møller (1998). USA's tidligere præsident George Bush Senior (2004). H.K.H. Prinsesse Benedikte (2006). Tidl. fodboldspiller og Rebildselskabets præsident fra 1997-2007 Harald Nielsen "Guld Harald" (2007).
"The entertainer Victor Borge, honorary president of the Rebild Society, 1999", 2001, by the American sculptor Dennis Smith.
The title of honorary president has also been granted to: US president William Taft (1912). The founder of the society Max Henius (1934). The shipping magnate Mærsk McKinney-Møller (1998). Former U.S. president George Bush Sr. (2004). HRH Princess Benedikte (2006). The former footballer and president of the Rebild Society Harald Nielsen, "Gold Harald" (2007).
Fotografierne af Dennis Smiths værker er anvendt med hans tilladelse.
The photos of the works are used with
Dennis Smith's permission.
1-5

"Familien", 2000, udført af den amerikanske billedhugger Dennis Smith. Skulpturen viser en immigrantfamilie, der er ved at forlade Danmark, og symboliserer de tusinder af danske medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormoner), der i 1850'erne udvandrede til det amerikanske territorium Utah. Trods den religionsfrihed, der kom med Grundloven af 1849 (§ 81), opstod der i 1850'erne modstand mod mormonismen. Især flerkoneriet (der først blev anerkendt af danske mormoner i 1853) var en torn i øjet på forfølgerne. O. 18.000 danske mormoner forlod deres hjemland. I perioden 1850-1950 emigrerede over 300.000 danskere til Amerika.
På fliserne omkring skulpturen står navnene på mormoner, der udvandrede.

"Familien" betegnes også "Kristinas familie"/"Emigrants" og skildrer Dennis Smiths forfædre. Kristina (Kristina/Christina Beck Petersen Robertson, 1851-1941) var Smiths oldemor, der som ung pige i 1866 udvandrede fra Vendsyssel til Amerika.
Skulpturgruppen viser arketypiske immigrantfigurer og en bestemt familie, den danske mormonfamilie Beck, der tager afsked med Danmark. Familien består af far, mor og tre børn (den store pige er Kristina) samt en bedstemor, der ses på bagsiden. Faderen og de to store børn ser mod fremtiden/deres nye hjem. Moderen ser på den lille nyfødte dreng, som hun holder i sine arme - han overlevede ikke turen over Atlanten, og han blev begravet i havet. Det lille barn symboliserer de mange spædbørn, der døde på rejsen til Amerika. Kristinas bedstemor ser med sorgfuldt blik mod det, hun forlader - sit land og sin mand, der blev i Danmark, og hvad har hun at se frem til ud over at skulle lære et nyt sprog.
Familien Beck forlod Aalborg den 20. maj 1866. De sejlede først til København, og fra Amerikakaj tog de videre til Hamborg hvorfra de sammen med 684 mormonske emigranter påbegyndte den 52 dages lange sejlads til New York med skibet "Kenilworth". Familien, hvis videre rejse foregik til fods, bosatte sig i den lille by Alpine sydøst for Utahs hovedstad Salt Lake City, hvor de drev landbrug. Kristina blev gift med den danske indvandrer Louis Petersen, og efter hans død indgik hun et nyt ægteskab. Det træhus, som Kristina boede i til sin død i 1941, var det hus, hvor Dennis Smith blev født i 1942.
På Amerikakaj i København står Dennis Smiths skulptur "Kristina", opstillet 2000. Den unge pige står for sidste gang på stranden ved Blokhus i Vendsyssel og ser ud over havet.
Jørgen Würtz Sørensen, "Rejsen til Amerikas Zion: Den danske mormonudvandring før århundredeskiftet", 1985. Ebbe Larsen, "Rejsen til Zion. En dokumentarisk roman om danskere på rejse ad mormon-sporet", Forlaget Hovedland, 2017. Om 550 danske mormoners udvandring i 1800-tallet til Utah.
"The Family", 2002, by the American sculptor Dennis Smith. The statue symbolizes the thousands of Danish members of The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (the Mormons) who in the 1850s emigrated to the Utah Territory. On the paving stones surrounding the sculpture are names of Mormons who emigrated to America.
1-2 "USA's 27. præsident William Howard Taft. Ærespræsident i Rebildselskabet 1912", 2003, udført af den amerikanske billedhugger Dennis Smith.
"The 27th President of the United States, William Howard Taft, honorary president of the Rebild Society 1912", 2003, by the American sculptor Dennis Smith.
3-4 Tekst på mindestenen:"Under nedkastningsoperationer til den danske modstandsbevægelse i besættelsestiden 1940-1945 mistede 69 allierede flyvere livet.
De trodsede mørkets og ondskabens farer i kampen for frihed og fred derfor skal de mindes til sene tider med Danmarks taknemmelighed".

Text on the plinth: "During weapons drops for the Danish resistance in 1940-1945 69 Allied airmen lost their lives. They defied the dangers of darkness and evil in the struggle for freedom and peace and shall therefore be remembered for long ages with the gratitude of Denmark".

5 Flemming Juncker taler i Rebild Nationalpark i 1995 ved mindestenen for de allierede flyvere til besøgende RAF-veteraner og danske flyveofficerer.
Flemming Juncker speaking at the Rebild National Park in 1995 at the memorial to Allied airmen to visiting veterans of the RAF and Danish air force officers.
6 Hyldgårdsminde hvor Rebildselskabet/Dansk-Amerikansk selskab holder til/Hyldgårdsminde housing offices of the Rebild Society/the Danish-American Society.
1 Indgangen til Rebild National Park. Rebildfesten holdes på en lille plads kaldet "Gryden".
The entrance to the Rebild National Park. The Rebild Festival is held in a small dell called "The Cauldron".
2 USA's delstatsflag ved nedgangen til festpladsen/State flags of the USA along the descent to the festival area.
3 Alan Leventhal, USA's ambassadør i Danmark siden 1. juli 2022, taler ved Rebildfesten.
Alan Leventhal, the US ambassador to Denmark since July 1, 2022, speaking at the Rebild Festival.
4

Skuespilleren Caspar Phillipson fremfører "The speeches of President Kennedy". I filmen "Jackie" fra 2016, har Phillipson en lille rolle som præsident John F. Kennedy.
The actor Caspar Philipson performing "The Speeches of President Kennedy". In the film "Jackie" from 2016 Phillipson has a small part as President John F. Kennedy.

5 Kong Christian 10. taler ved Rebildfesten i 1934/King Christian X speaking at the Rebild Festival in 1934.
Rebildfesten, 2023
1 Elisabeth Bumiller, amerikansk hovedtaler, forfatter og journalist, chef for New York Times' afdeling i Washington, D.C., født i Aalborg. Adam Price, dansk hovedtaler, manuskriptforfatter, tv-kok, madanmelder og restauratør. I programmet "Spise med Price Jul i Elk Horn", 2014, var brødrene James og Adam Price rejst til den lille by Elk Horn (Denmark on the Prairie), Iowa, hvor de serverede dansk mad for efterkommere af danske nybyggere. Marie Bjerre, digitalisering- og ligestillingsminister (V), bragte den danske regerings hilsen. Simone Saustrup, årets ungdomstaler. Tova Brandt, administrerede direktør ved Museum of Danish America, Elk Horn, bragte hilsen fra danskere i USA. Jørgen Bech Madsen, præsident for Rebildselskabet.
Røverne fra Rold/The Robbers from Rold
Bettefanden
(Little Devil), Lorentz Meyer, Laang Ajs (Tall Anders), Petronillen (the Petronille)
"Røverne fra Rold", 2001, udført af Bent Dentlau, rundkørslen i Rold.
Rebild Bakker i Midthimmerland grænser op til Rold Skov, der i begyndelsen af 1800-tallet var hærget af nådesløse røvere. Røverne holdt til i røverstuen, en løvhytte i bunden af et jordfaldshul. I samtiden var man af den overbevisning af røvernes domæne strakte sig fra Skagen til Hamborg.
I 1830'erne blev en stor bande optrevlet, og der førtes retsag mod dem. I "Den store Comissionssag", der varede fra 1837-44, blev 79 personer anklaget, hvoraf de 44 var mænd og de 35 kvinder, der primært havde befattet sig med bedrageri, hæleri og sædelighedsforbrydelser. Den hovedanklagede var Bettefanden.
"Røverne fra Rold" er også titlen på en dansk film fra 1947 med Hans Kurt, Preben Lerdorff Rye, Axel Frische og Ib Schønberg, hvor sidstnævnte tilslutter sig røverbanden for at slippe fri fra sin skrappe kone.

The Rebild Hills in central Himmerland lie next to Rold Forest, which in the early 19th century was ravaged by merciless robbers. Their haunt was the "robbers’ room", a leaf hut at the bottom of a sinkhole. At the time people believed that the robbers controlled a domain stretching from the Skaw to Hamburg.

In the 1830s a large gang was exposed and put on trial. In "The Great Commission Trial", which lasted from 1837-44, 79 persons were accused of whom 44 were men and 35 women, who had been mainly occupied in fraud, selling stolen goods, and immoral earnings. The lead accused was Little Devil.

"The Robbers of Rold" is also the title of a Danish film from 1947 starring Hans Kurt, Preben Lerdorff Rye, Axel Frische, and Ib Schønberg, and in which the latter joins the gang of robbers to escape from his nagging wife.
I de to sidste vers af Hans Hartvig Seedorffs sang "Røverne fra Rold" står:
Men næste morgen snorked'
alle røverne fra Rold,
to snorkede i dur og en i mol.
I kroen én, i kam'ret én,
den tredje i sin fold,
der fangede man røverne fra Rold.
Så mødtes de ved galgen
samme middag klokken tolv,
"Velkommen", råbte røverne fra Rold.
Og smilte mens man hængte dem:
Så fik dog fanden hold
på tre røvere, tre røvere fra Rold.
The last two stanzas of Hans Hartvig Seedorff’s ballad "The Robbers of Rold" run:
But next morning all the robbers of Rold were snoring, two in a major and one in
a minor key, one in the inn, one in the chamber, the third in his fold, and that’s how they caught the robbers of Rold.
Then they met at the gallows that same day at noon. "Welcome" called the robbers of Rold, and smiled while they were being hanged. Thus the devil did get hold of three robbers, three robbers of Rold.
Bettefanden
The Little Devil

Johannes Jensen fra Stenild ved Hobro (1801-1870). Før han begyndte at røve, havde han været i lære som skomager og urmager. Han var snu og lumsk og en af de mest fremtrædende af "Røverne fra Rold", som hans bande kendtes som. Navnet Bettefanden havde han fået fordi han ikke var særlig høj, og fordi han havde vist sig med horn, dvs. havde iført sig kohud med horn til et røveri for ikke at blive genkendt, og offeret troede, at det var Fanden selv, der var på spil, og var blevet skræmt fra vid og sans. Det fortælles om ham, at når han en lørdag nat havde begået et vellykket røveri, gik han om søndagen til gudstjeneste i Stenild Kirke og lagde ansigtet i de rette fromme folder. Han havde kortvarige fængselsophold for at have begået hor med bl.a. bandens offentlige fruentimmer Ane Marie Klottrup.
I "Den store Comissionssag" blev han dømt til fængsel på livstid og kagstrygning på Torvet i Aalborg, hvor byens kag stod (kag = en skampæl, søjle af træ eller sten til hvilken forbrydere blev lænket og pisket, kaldet kagstrygning). Bettefanden blev kongeligt benådet i 1864.

Johannes Jensen of Stenild near Hobro (1801-1870). Before starting his career of robbery he had been an apprentice cobbler and watchmaker. He was crafty and treacherous and one of the most notorious "Robbers of Rold" as his gang was known. He got the name Little Devil because he was not very tall and because he had shown himself wearing horns, that is, he had donned the hide of a cow for a robbery in order not to be recognized. The victim thought it was the Devil himself at work and had been frightened out of his mind. It is told of him that when on a Saturday he had committed a successful robbery he would, on the Sunday, go to services at the church in Stenild having assumed an appropriately pious expression. He spent various short periods in prison for fornication with, among others, the gang’s harlot Ane Marie Klottrup.
In "The Great Commission
Trial" he was sentenced to life in prison and to be flogged in the town square of Aalborg at the city "kag" (kag  = a pole of shame, pillar of wood or stone, to which criminals were chained to be flogged). Little Devil received a royal pardon in 1864.

Lorentz Meyer
(1800-1878) født i Aalborg. Han blev uddannet skomager i Aalborg og arbejdede som skomagersvend i Randers. Han førte et vildt og bekosteligt natteliv og måtte skaffe penge, hvorfor han begik sit første indbrud hos sin mester i Aalborg og kom i fængsel. Efter at have udstået sin straf vendte han tilbage til Aalborg, hvor kriminaliteten tog fart, og han blev frygtet i det nordjyske. Han var kendt for at stikke af fra fængslet og skulle have brudt ud derfra ved at have anvendt en savformet tingest som dirk, som han havde gemt i sin mund.
I "Den store Comissionssag" blev han dømt til offentlig kagstrygning og til livsvarigt tugthus på Holmen i København, men blev benådet i 1864.

(1800-1878) was born in Aalborg. He trained as a cobbler in Aalborg and worked as a cobbler’s apprentice in Randers. He led a wild and costly night life and had to get money, so he committed his first burglary at his employer’s in Aalborg and went to prison. After serving his sentence he returned to Aalborg where his life of crime accelerated, and he became feared throughout northern Jutland. He was known for breaking out of prison and is supposed to have done so by using a saw-toothed object, which he had hidden in his mouth, as a lock pick. In "The Great Commission Trial" he was sentenced to public flogging and life in prison on Holmen in Copenhagen, but was pardoned in 1864.

Laang Ajs
Tall Anders
lange Anders alias Anders Hansen, Nøragersmeden, (f. 1802). Han var ud af en rakkerfamilie fra Nørager sydvest for Rold. Han var stærk og høj efter datidens menneskehøjde.
I "Den store Comissionssag" blev han dømt til offentlig kagstrygning og fængsel på livstid.

tall Anders aka Anders Hansen, the Nørager smith (born 1802). He came from a family of petty criminals in Nørager southwest of Rold. He was strong and tall after the measure of his time. In "The Great Commission Trial" he was sentenced to flogging and life in prison.

Petronillen
The Petronille

Ana Pernille Andersdatter Storm, født i Porsberg i Norge, kom som ung til Danmark og blev medlem af Lorentz Meyers bande. Hun var et offentlig fruentimmer og formentlig Meyers elskerinde. Hun er beskrevet som farlig, hun truede sine ofre med en kniv, hun var ond, grov og brutal. Legenden fortæller, at hun havde hængt et spædbarn op på en glohed kakkelovn for at få barnets forældre til at fortælle, hvor de havde skjult deres sparepenge.
I "Den store Comissionssag" blev hun dømt til kagstrygning på Gammel Torv i København samt fængsling og i 1864 benådet. Det fortælles, at hun ved sin tilfangetagelse havde svoret at "den røde hane" (ildebrand) skulle hærge over Aalborg tre nætter i træk, hvilket skulle være sket.

Udover Petronillen var der andre kvindelige bandemedlemmer bl.a. Snøvel-Maren og Ane Marie Klottrup.

Ana Pernille Andersdatter Storm, born in Porsberg, Norway, came to Denmark young and became a member of Lorentz Meyer's gang. She was a harlot and probably Meyer's mistress. She is described as dangerous, threatening her victims with a knife, cruel, coarse, and brutal. Legend has it that she had hung an infant from a red-hot stove to make the parents say where they had hidden their savings. In "The Great Commission Trial" she was sentenced to flogging on Gammel Torv in Copenhagen and prison, and was pardoned in 1864. It is said that at her arrest she had vowed that "the red cock" (fire) would ravage Aalborg three nights in a row, which is said to have happened.

Apart from Petronille there were other female gang members, such as Snøvel-Maren and Ane Marie Klottrup.
Vise om Petronillen
Petronillen hun var stjerne i Bolettes dansebod,

og byens absolutte Messalina.
Ha' til gården og til gaden, godt og vel, i overflod,

og dueslaget bag Bolettes kro.
Her ku' man købe alskens varme sager,

og varme sig: "Som Herren nu behager."

Der var ingen smalle steder, der var nærmest tværtimod.

Alt blev handlet i et herre syndigt rod.

Hun alene, var så grov, at det stod tydeligt for enhver.
"Pernille er den værste skurk i slænget."

Og da rygtet gik i staden: "Hun er byens største mær,"

blev kongen vakt og råbte: "nok er nok!"

Og han lod skrive ind i kommissionen,

"befri os fra hr. Meyer og matronen."

Derpå sendte han jurister og en garde og en hær.

Så røg banden i kachotten hver især.

Men af tidens tand og brændevin, svandt kundekredsen ind,

da mødte "Nille" røverkongen Meyer.

Og som kriminel og tyveknægt af både sjæl og sind,

blev tøsen lempet ind i Meyers flok.

Og snart var "Nille" byens værste tæve,

en røverkælling, med en proper næve.

Og hun spredte skræk og rædsel, råbte, hvor hun trådte ind:

"Hold jer kæft!" - "hit mæ pongen!" - "Og forsvind!"

Se, da dommen faldt og straffen lød på offentlige prygl,

fra pælen på det gamle torv i staden.

Ja da blev de hængt i kagen, hver en skurk og hvert krapyl,

med ryggen bar - fik de hvad de sku' ha'.

Pernille fik så hun ku' holde varmen,

for man ku' se hun svedte under - armen [barmen].

Så i Raspe- og Forbedringshus foruden skrig og hyl,

og tillige med gemalen den baryl.

Petronillen sad i brummen, tyve år, men ak og ve,

i 1864 blir' hun benådet.
Og nu ku' man, gennem byens gader, høre "Nille" le:

"Vor Herre vil I glemme - aldrig mig."

"Så længe lysten krager søge mage,

og sønniken er faren op af dage.

Lig'så langt og lig'så længe mus og mænd de vil 'ku' se.

Vil I huske Petronillen - så'n er det!"

Ballad about Petronille

The ballad tells through rhymes, puns, and double entendres alluding to her sexual promiscuity, girth, ferocity, drinking, and crudity, the story of Petronille from her early career as a harlot working behind "Bolette’s inn," to joining Lorentz Meyer's gang, where she became "the worst villain in the gang". Finally the king wakes up and sends "lawyers and an army" to free society from "Mr. Meyer and his matron". Then they were all captured and flogged, including Petronille, so that all could see her sweating "under her arms [armen]" which in Danish is a double entendre for "under her tits [barmen]". After twenty years in prison she is pardoned and continues on her way laughing through the town that "you will all remember Petronille!"
Bolette Moses
offentligt fruentimmer, der drev beværtning og horehus i Aalborg, som besøgtes af de nordjyske røvere. Her blev handlet med hælervarer og rekrutteret nye bandemedlemmer.

Bolette og hendes samlever Anders Torst Rasmussen blev dømt i "Den store Comissionssag".

a prostitute who ran an inn and brothel in Aalborg which was frequented by the North Jutland robbers. Here stolen goods were traded and new members of the gang recruited.
Bolette and her consort Anders Torst Rasmussen were convicted in "The Great Commission Trial"
.

Esbjerg
"Sejlet", 2021, udsigtstårn, Esbjerg Strand ved lystbådehavnen, tegnet af arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard.
Svend Wiig Hansen, "Mennesket ved havet, 1995.

Skulpturerne er inspireret af de gigantiske Moai-statuer på den chilenske ø Påskeøen i Det Sydlige Stillehav. Statuerne (hoveder med torso), hvoraf 887 er dokumenteret, blev for århundreder siden hugget af vulkansk sten af øens oprindelige befolkning. De står vendt mod land, men syv vender mod havet og holder øje med skibene.

De syv Moai-statuer på Påskeøen, der ser ud over havet.
1-2 Museumsfyrskibet "Horns Rev", Esbjerg Strand. Mortorfyrskib nr. 1 = Horns Rev fyrskib (Horns Rev ud for Blåvandshuk). Træfyrskibet, et af Danmarks størske fyrskibe, blev taget i brug i 1914 og blev i 1990 indviet som museumsskib. I Sønderho Kirke, Fanø, hvor der hænger i alt 15 kirkeskibe, er en af modellerne af "Horns Rev".
3 Kutteren "E.1 Claus Sørensen" er den sidste lyseblå trækutter i Esbjerg. Den blev bygget i 1931 og overgik i 1978 til Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Turister kan komme på sejltur i Vadehavet med kutteren.
4-5 Nationalparkskibet "Vadehavet" tilhører Nationalpark Vadehavet. Det fladbundede skib, der må have 12 passagerer om bord, er søsat i 2015 og har hjemhavn ved Kammerslusen. Skibet anvendes til formidling om Vadehavet og nationalparken.
1-4 Kystsanatoriet i Hjerting er "Bedre Byggeskik". Sanatoriet er tegnet af arkitekt Carl Frederik Schiøtz (1878-1957), indviet 1915. Sanatoriet er et "Høstblomstsanatorium", dvs. et af de fire kystsanatorier opført for penge indsamlet ved salg af "Høstblomsten", en lille nål med en papirblomst, solgt af "Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse".
"Bedre Byggeskik" er en bevægelse stiftet i 1915 af en gruppe arkitekter og ses i byggerier som enfamiliehuse, stationer, skoler m.m. og er kendetegnende ved kvalitet, godt håndværk, enkelhed, røde mursten, røde tegltage og en æstetik, der hidtil stort set havde været uset i boligbyggeri af håndværkere/bygmestre, men havde været forbeholdt arkitekttegnede monumentale bygningsværker.
Arkitekterne i bevægelsen leverede mod bestilling typetegninger til lokale bygmestrene, der kunne opføre murermestervillaer.
Bevægelsen "Bedre Byggeskik" blev nedlagt i 1965, og er nu betegnelsen for en arkitekturstil i perioden 1915-40.
Arkitekten Ivar Bentsen (1876-1943) var en central skikkelse i Bedre Byggeskik-bevægelsen.
1-5 Hjerting Kirke, 1992, tegnet af arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen, søn af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen. Altervæg og døbefont er udført af Robert Jacobsen.
LEGOLAND
Legoland, hovedindgangen/Legoland, the main entrance.
Legoland Miniland.
1 Legoland Billund.
2-3 Stor rød dinosaur/Big red dino.
4-5 H.C. Andersen læser højt for en lille pige/H.C. Andersen reds aloud to a little girl.
1-4 Billund lufthavn/Billund Airport.
5 Gram Slot vest for Haderslev/Gram Castle, Southern Jutland.
1 Neuschwanstein Slot, Bayern, opført 1869-86/Neuschwanstein  Castle, Bavaria, Germany, built 1869-86.
2-4 Amalienborg Slot, H.M. Dronningens vinterresidens/Amalienborg Palace, Copenhagen, HM The Queen's winter residence.
1 Amalienborg Slot, H.M. Dronningens vinterresidens/Amalienborg Palace, Copenhagen, HM The Queen's winter residence.
2-5 Fredensborg Slot, H.M. Dronningens sommerresidens/Fredensborg Palace, Fredensborg, North Zealand, Denmark, HM The Queen's summer residence.
1 Rosenborg Slot/Rosenborg Castle, Copenhagen.
2-3 Schackenborg Slot, Møgeltønder/Schackenborg Castle, Møgeltønder, Southern Jutland, Denmark.
4 Møgeltønder.
5 Møgeltønder Kirke/Møgeltønder Church.
1-4 Nyhavn.
1-2 De gavlvendte fiskepakhuse i Skagen, 1905-07, tegnet af Thorvald Bindesbøll/The fish warehouses in the Skaw, 1905-07, designed by Thorvald Bindesbøll.
3 Skagen.
4 Den Tilsandede Kirke/The Buried Church.
5 Huset i baggrunden minder om Andersens Badehotel i serien "Badehotellet".
1 Skagen.
2 Esbjerg vandtårn og banegård/Esbjerg water tower and train station.
3-4 Dybbøl Mølle/Dybbøl Mill.
1 Mount Rushmore National Memorial, udført 1927-1941, tegnet af Gutzon Borglum, amerikansk billedhugger af dansk afstamning. Monumentet er mindesmærke over fire amerikanske præsidenter: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln.
Mount Rushmore National Memorial, 1927-1941, designed by Gutzon Borglum, American sculptor of Danish descent. Mount Rushmore is a memorial to four American presidents: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln.
2 Frihedsgudinden/Statue of Liberty.
3 Eiffeltårnet/The Eiffel Tower.
4 One World Trade Center.
5 Mekka Kongelige Klokketårn, Mekka, Saudi-Arabien/Makkah Royal Clock Tower, Mecca, Saudi Arabia.
1 Fire statuer af Kong Ramses 2. (regerede fra 1304-1237 f.Kr.), det store tempel i Abu Simbel, Ægypten.

Four statues of King Ramesses II (reigned 1304-1237 B.C.), the great temple of Abu Simbel, Egypt.

2 Buddhistisk tempel/Buddhist temple.
3 Siddende tyr (ca. 1831-1890), høvding, medicinmand, leder af sioux-folket/lakota-folket.
Sitting Bull (c. 1831-1890), leader of the Lakota Sioux Nation.
Ejer Bavnehøj
Ejer Bavnehøj ligger i Ejer Bjerge omkr. 15 km syd for Skanderborg. På bavnehøjen står det 12,5 m høje Genforeningstårn, en dobbelt triumfbue, der er tegnet af arkitekten Jens Laustsen.
En bavnehøj, er et højdepunkt, som helt tilbage fra vikingetiden anvendtes til at signalere en faretruende situation eller en vigtig begivenhed ved, at der blev tændt en bavn (brændestabel) eller et bål, som kunne ses vidt omkring. Da Prins Christian blev født i 2005 blev den nyfødte tronarving fejret med bavnebål mange steder i landet.
Ved triumfbuens ben står to sten med indskrifter, hvoraf det fremgår:
"DE HAR NU NAAET DANMARKS HOIESTE PUNKT EJER BAVNEHØJ 170,95 M OVER HAVET", imidlertid er Danmarks højeste punkt Møllehøj, der ligger ca. 200 m fra Ejer Bavnehøj.
"EGNENS MÆND TOG INITIATIV TIL TAARNETS REJSNING - INDVIET 1924 -".
Øverst på tårnets sydside står: "NORDSLESVIG GENFORENET MED MODERLANDET 1920", og herunder ses en buste af Kong Christian 10. Læs om Genforeningen. Øverst på tårnets nordside står: "REJST AF DET DANSKE FOLK".
På udsigtsplatformen, hvorfra man i klart vejr kan se Samsø og Lillebæltsbroen, står en postamentsten på hvilken der er en plade med kongekrone og indskriften
"GS 1924". GS = Generalstaben (hærens øverste kommandomyndighed fra 1808-1950).
Ejer Bavnehøj, near Skanderborg, is together with Møllehøj the highest natural point in Denmark, 170,95 metres above sea level according to an inscription on a stone placed next to the tower.
The tower, 12,5 m high, inaugurated 1924, designed by the architect
Jens Laustsen, was erected in memory of the reunification of Southern Jutland with Denmark in 1920.
Skagen
The Skaw
Nørre Vosborg
Nørre Vosborg Manor House
Bjørn Nørgaard, Holstebro
Koldinghus
Koldinghus Castle
Utzons hus og musikhus
Horsens
Viborg Domkirke
Viborg Cathedral
Skovgaard-malerne , Viborg
The Skovgaard Painters,  Viborg
Jelling monumenterne
Møgeltønder Kirke
Brøns Kirke
Ribe Domkirke
Ribe VikingeCenter  &  Kammerslusen
Aarhus
Gammel Estrup
Old Estrup Manor
 
Jens Bangs Stenhus, Aalborg
Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
Gråsten Slot
Den hvide hest
Den moderne by
The Modern Town
Frilandsmuseet i Glud
Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Hjerl Hede Open Air Museum
Agger & Thyborøn
1-3 Skulpturen "Mary", 2014, udført af Jens Erik Kjeldsen, er en hyldest til fiskerkonerne i Agger. Se kort over Nationalpark Thy.
The sculpture "Mary", 2014, executed by Jens Erik Kjeldsen, is a tribute to fishermen's wives of Agger.
4-6 Agger Strand/Agger Beach.
1-2 Agger Strand/Agger Beach.
3-4 Krik Vig.
1-2 Agger Tange.
3-4 Svaneholmhus, informationscenter, Agger Tange.
5-6 Sneglehuset på Klitvej i Thyborøn påbegyndt i 1949 af fhv. fisker Alfred Chr. Pedersen.
Snail Shell House, Thyborøn, begun 1949 by former fisherman Alfred Chr. Pedersen.
Samsø
Nordby med gadekær. Byen blev i 1990 kåret til Danmarks bedst bevarede landsby. Flere af husene omkring gadekæret er fredet.
1-2 Klokketårn (gadeklokke), 1857, Nordby, afløste en tidligere klokkestabel fra 1600-tallet. Nordby Kirke er beliggende et par km fra Nordby, og dens kirkeklokke kan være vanskelig at høre, specielt når der er østenvind, hvorfor det gule klokketårn i Nordby ringer solen op og ned.
3-5 Nordby Kirke, opført i 1200-tallet, karakteristisk for kirken er dens slanke tårn.
1-5 Nordby Kirke.
1 Nordby Kirke.
2-4 Tranebjerg Kirke i romansk og gotisk stil, påbegyndt i slutn. af 1300-tallet. Ifølge et sagn skulle kirken være bygget af en trold, der boede i en banke nær kirken og ikke skulle have noget for sit arbejde, dog skulle præsten, der var bygherren, miste livet, hvis han ikke kunne sige troldens navn når kirken stod færdig. Heldigvis hørte præsten troldens kone sige sin mands navn Find, og da trolden var i færd med at placere den sidste sten spurgte han præsten om sit navn og løb bort i vrede, da præsten kendte navnet. Siden har ingen kunnet mure den sidste sten ind.
1-5 Tranebjerg Kirke. Kirkens bombastiske tårn er fra omkr. 1525. I tårnet ses skoldehuller og skydeskår.
1-4 Tranebjerg Kirke.
5 Mindesmærke for Frederik 7., grundlovens giver, 1866, placeret på kæmpehøjen Kongehøjen.
1-2 Mindesmærke for Frederik 7., grundlovens giver, 1866, placeret på kæmpehøjen Kongehøjen.
3-5 Brattingsborg Gods. I 1100-tallet var Brattingsborg kongeborg, og fra 1216 til 1660 tilhørte det Kronen. Oprindeligt hed godset Søllemarksgaard, men fik sit nuværende navn i 1674 af dets daværende ejer Peder Schumacher Griffenfeld. Kong Christian 4. oprettede Grevskabet Samsøe, der eksisterede fra 1676-1921 (jf. lensafløsningsloven af 1919, hvor godsejerne mistede deres privilegier). Siden 1676 har godset været ejet af slægten Danneskiold-Samsøe.

Godsets hovedbygning i nygotisk stil er opført 1870-71 af arkitekten Knud Borring, og senere udvidet af arkitekten Martin Borch.

Parken er inspireret af den engelske romantiske landskabshave.

Jylland mellem tvende have
1. Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn bor.
4. Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil;
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyve over hav,
gæster her prins Hamlets grav.
2. Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.
5. Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt;
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands kyst.
3. Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark står.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt