Drop Down Menu
R O S E N H O L M  S L O T
 
Rosenholm slot påbegyndtes i 1559 af rigskansler Jørgen Rosenkrantz. Slottet fik sin endelige form i 1580. Lysthuset Pirkentavl i Slotsparken betegnes "Jyllands første universitet" fordi Holger Rosenkrantz kaldet "Holger den lærde" (1574-1642) formodedes at have holdt skole her for unge adelsmænd og vordende præster.
Hornslet Kirke beliggende få km fra slottet betegnes Rosenkrantzernes mausolæum.
Slottet kendes fra DR's julekalender "Jul på slottet", 1986. På selve slottet boede kongen, prinsesse Miamaja og kongens søster Fedorika. I Pirkentavl boede rigsråden grev Rabsenfuchs og dennes enfoldige brorsøn junker Juks, og i stalden boede Valentin.
Rosenholm Castle was founded in 1559 by Chancellor Jørgen Rosenkrantz. The castle got its final form in 1580. In the park is the renaissance pavilion Pirkentavl called "The first university in Jutland" because Holger Rosenkrantz, a famous Lutheran theologian, known as "Holger the Learned" kept a private academy at Rosenholm, and Pirkentavl was said to be used as a classroom. Hornslet Church located a few km from the castle is referred to as The Rosenkrantz Mausoleum.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt